Alle bibelord


Det nye testamente  Krigsforbrytelser og etnisk rensing  Drap og grusomheter  Regler og straff 
Herrens egenskaper  Science fiction  Flere guder  Diverse bibelord  Kvinnehat  Homofili og homofobi 

Det nye testamente


Matt 1,18 Den Hellige Ånd befrukter Josefs kone Maria
Matt 2,9 En "stjerne" går foran vismennene
Matt 3,7 Johannes døperen kaller fariseere og saddukere for ormeyngel
Matt 3,11 Frelseren skal døpe menneskene med ild
Matt 3,16 Guds Ånd kommer ned som en due
Matt 5,17 Jesus er kommet for oppfylle loven
Matt 5,22 Streng straff for den som sier "Din ugudelige narr"
Matt 5,27 Den som begjærer en kvinne har allerede vært utro
Matt 5,29 Om ditt høyre øye lokker deg til synd, riv det ut
Matt 5,30 Om din høyre hånd lokker deg til synd, hogg den av
Matt 5,32 Den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet
Matt 6,17 Når du faster skal du salve hodet
Matt 6,19 Dere skal ikke samle skatter på jorden
Matt 8,16 Jesus driver ut onde ånder
Matt 8,28 Jesus driver ut onde ånder og sender dem inn i en svineflokk
Matt 9,4 Jesus praktiserer telepati
Matt 9,32 Jesus driver ut en ond ånd fra en stum mann
Matt 10,1 Jesus gir disiplene makt til å drive ut onde ånder
Matt 10,5 Jesus ber displene om kun å misjonere blant israelittene
Matt 10,7 Jesus ber disiplene om å opptre som dommedagsprofeter
Matt 10,8 Jesus ber disiplene om å vekke opp døde og drive ut onde ånder
Matt 10,14 Jesus vil straffe dem som ikke vil underkaste seg
Matt 10,23 Jesus bommer litt med tidspunktet for hans gjenkomst
Matt 10,28 Frykt ham som kan ødelegge sjel og legeme i helvete
Matt 10,34 Jesus er ikke kommet for å bringe fred, men sverd
Matt 10,35 Jesus er kommet for å splitte familier
Matt 10,37 Jesus fordømmer dem som elsker sin familie mer enn de elsker ham
Matt 10,39 Jesus ber menneskene om å gå i døden for ham
Matt 11,18 Jesus var glad i å drikke vin
Matt 11,20 Jesus kommer med grove trusler mot folk som ikke vil underkaste seg
Matt 11,25 Kristendommens budskap åpenbarer seg kun for de enfoldige
Matt 12,30 Jesus ordlegger seg som George W.Bush
Matt 12,31 Den som taler imot Den Hellige Ånd skal aldri få tilgivelse
Matt 12,43 Jesus forklarer hvordan onde ånder oppfører seg
Matt 12,46 Jesus fornekter sin egen familie
Matt 13,40 Engler skal sanke sammen de som gjør urett og kaste dem i ildovnen
Matt 13,49 Engler skal kaste "de onde" i ildovnen
Matt 14,28 Peter går på vannet
Matt 15,21 Jesus nekter å hjelpe en kanaaneisk kvinne fordi hun ikke er israelitt
Matt 16,21 Jesus kaller Peter for Satan
Matt 16,24 Jesus ber disiplene om å gå i døden for ham
Matt 17,3 Moses og Elia viser seg for Jesus og disiplene
Matt 17,14 Jesus blir utålmodig og mister besinnelsen
Matt 18,2 Man må bli som et barn (naiv?) for å komme til himmelen
Matt 18,8 Om hånden eller foten lokker deg til synd, hogg den av
Matt 18,9 Om øyet lokker deg til synd, riv det ut
Matt 18,21 Man må kunne tilgi en overgriper 490 ganger
Matt 19,9 Den som skiller seg, begår ekteskapsbrudd
Matt 19,23 Det er vanskelig for rike mennesker å komme til himmelen
Matt 22,35 Det aller viktigste for et menneske er å elske Herren
Matt 23,33 Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?
Matt 24,48 Den som ikke venter på Jesus, skal hogges ned
Matt 25,29 De fattige skal bli enda fattigere
Matt 25,41 De ubarmhjertige skal gå til den evige ild
Matt 26,6 Jesus forsvarer sløsing av ressurser som kunne vært gitt til de fattige
Matt 27,46 Jesus lurer på hvorfor Gud har forlatt ham
Matt 28,2 En hvit og lynende engel stiger ned fra himmelen
Matt 28,17 De som ser Jesus etter den påståtte oppstandelsen tviler på at det er ham
Mark 1,14 Jesus bommer på tidspunktet for Guds rikes komme
Mark 1,23 Jesu åndeutdrivelse gjør ham berømt
Mark 1,34 Jesus drev ut mange onde ånder
Mark 2,22 Jesus har peiling på vin
Mark 3,11 Jesus kommanderer urene ånder til ikke å røpe ham
Mark 3,28 Den som spotter Den Hellige Ånd skal aldri bli tilgitt
Mark 3,31 Jesus fornekter sin egen familie
Mark 4,25 De rike skal bli rikere, de fattige skal bli fattigere
Mark 5,6 Jesus driver en flokk urene ånder inn i en svineflokk
Mark 7,1 Jesu disipler vasket seg ikke på hendene før middag
Mark 7,18 Jesus slår fast at all mat er ren
Mark 7,32 Jesus opptrer som heksedoktor og helbreder en døvstum mann
Mark 8,11 Jesus blir irritert og vrang
Mark 8,32 Jesus forveksler sin disippel Peter med Satan
Mark 8,34 For å få leve må man ofre livet sitt for Jesus og evangeliet
Mark 9,7 Herren kommer flyvende i en sky og taler til disiplene
Mark 9,17 Jesus blir irritert og utålmodig
Mark 9,20 Jesus driver ut en uren ånd fra en gutt
Mark 9,28 Noen typer ånder kan kun drives ut ved bønn og faste
Mark 9,40 "Den som ikke er mot oss, er med oss"
Mark 9,43 Om hånden lokker deg til synd, hogg den av!
Mark 9,45 Om foten lokker deg til synd, hogg den av!
Mark 9,47 Om øyet lokker deg til synd, riv det ut!
Mark 10,23 Rike mennesker får ikke komme til himmelen
Mark 10,29 Man blir belønnet om man forlater familie og barn for Jesus
Mark 11,1 Jesus beordrer disiplene til å stjele et esel
Mark 11,15 Jesus går amok og utfører hærverk på tempelplassen i Jerusalem
Mark 11,27 Jesus er barnslig og nekter å svare på et spørsmål
Mark 12,29 Det viktigste budet er å elske Herren av hele ditt hjerte
Mark 14,3 Jesus forsvarer sløsing med ressurser som burde gått til de fattige
Mark 15,34 Jesus lurer på hvorfor Gud har forlatt ham
Mark 16,9 Jesus hadde drevet sju onde ånder ut av Maria Magdalena
Mark 16,12 Jesus viser seg i en annen skikkelse etter oppstandelsen
Mark 16,15 Den som ikke tror på Jesus skal bli fordømt
Mark 16,17 De som tror på Jesus skal kunne drive ut onde ånder
Luk 4,33 Jesus driver ut en ond ånd, og blir kjent for dette
Luk 4,41 Jesus beordrer onde ånder til å la være å røpe ham
Luk 5,37 Jesus har peiling på vin
Luk 6,18 Jesus helbreder mennesker med urene ånder
Luk 7,33 Jesus ble kalt for en storeter og vindrikker
Luk 8,1 Jesus drar rundt med mennesker som har blitt helbredet for onde ånder
Luk 8,18 De rike skal bli rikere, de fattige skal bli fattigere
Luk 8,26 Jesus driver ut onde ånder og driver dem inn i en svineflokk
Luk 9,23 Skal man få leve, må man ofre livet for Jesus
Luk 9,30 De avdøde Moses og Elia viser seg for Jesus og disiplene
Luk 9,34 Herren kommer i en sky og taler til Jesus og disiplene
Luk 9,37 Jesus blir utålmodig og sint
Luk 10,42 Jesus driver ut en ond ånd fra en gutt
Luk 11,14 Jesus driver ut en ond ånd fra en stum mann
Luk 11,24 Jesus forklarer hvordan urene ånder opererer
Luk 11,29 Jesus kaller folket rundt ham for en ond slekt
Luk 12,49 Jesus er kommet for å kaste ild på jorden
Luk 12,51 Jesus er ikke kommet til jorden med fred, men med strid
Luk 13,2 Jesus truer med at de som ikke vender om skal bli drept
Luk 13,10 Jesus helbreder en kvinne for en sykdomsånd
Luk 14,26 Disiplene må sette Jesus høyere enn sin egen familie
Luk 16,17 Loven gjelder fortsatt
Luk 16,22 En rik mann blir sendt til tortur i dødsrikets flammer
Luk 18,14 Jesus verdsetter dårlig selvtillit og dårlig selvbilde
Luk 18,24 Rike mennesker kan ikke komme til himmelen
Luk 18,29 Jesus verdsetter dem som forlater kone og barn for å følge ham
Luk 19,26 De rike skal bli rikere, de fattige skal bli fattigere
Luk 19,27 Dere skal hogge ned de som ikke ville ha meg til konge
Luk 22,3 Satan for inn i Judas
Luk 24,15 Disiplene kjenner ikke igjen Jesus etter oppstandelsen
Joh 2,6 Jesus tryller om vann til vin
Joh 2,13 Jesus går amok og utfører hærverk på tempelplassen i Jerusalem
Joh 3,18 Den som ikke tror, er allerede dømt
Joh 3,36 Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet
Joh 5,2 En Herrens engel sted ned i vannet og ga det helbredende kraft
Joh 6,52 Man skal spise Jesu legeme og drikke hans blod
Joh 8,43 Jesus mener at jødene har djevelen til far
Joh 9,1 Jesus opptrer som heksedoktor og helbreder en blind mann
Joh 12,25 Kun de som hater livet sitt skal få evig liv
Joh 20,29 Salige er de naive
Joh 21,12 Disiplene kjenner ikke igjen Jesus etter oppstandelsen
Apg 1,9 Jesus blir løftet opp i luften og ble skjult bak en sky
Apg 1,15 Judas falt hodestups og revnet, og alle innvollene hans veltet ut
Apg 2,1 Ildtunger kommer og setter seg på disiplene
Apg 2,19 Gud vil vise blod, ild og røkskyer på jorden
Apg 3,22 Alle som ikke hører på Jesus skal bli utryddet av folket
Apg 5,1 Gud dreper Ananias og Saffira da de ikke ville gi fra seg alle pengene sine
Apg 8,6 Mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik
Apg 8,9 En mann ved navn Simon drev med trolldom
Apg 12,21 Herrens engel dreper Herodes og lar ham bli oppspist av ormer
Apg 13,17 Gud utryddet sju folk i Kanaan og lot israelittene okkupere deres land
Apg 14,8 "Gudene er blitt som mennesker"
Apg 16,6 Den Hellige Ånd hindret disiplene å forkynne Ordet i Asia
Apg 16,16 Displene møter en slavinne som var besatt av en spådomsånd
Apg 19,11 Paulus driver ut onde ånder
Apg 22,3 Paulus har tidligere drept tilhengere av Jesu lære
Apg 22,25 Paulus forsvarer seg med at han er romersk borger
Apg 26,9 Paulus straffet tidligere tilhengere av Jesus
Rom 1,18 Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen
Rom 1,22 Gud gav menneskene urenheten i vold
Rom 1,25 Gud overgav menneskene til vanærende lidenskaper
Rom 5,12 Gud praktiserer kollektiv avstraffelse
Rom 8,7 Menneskenes natur er fiendtlig mot Gud
Rom 8,9 Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til
Rom 8,12 Om vi lever etter vår onde natur, må vi dø
Rom 11,23 Gud skal pode inn igjen de vantro
Rom 14,20 Det er riktig ikke å spise kjøtt eller drikke vin
Rom 14,23 Alt som ikke skjer i tro, er synd
Rom 16,20 Måtte fredens Gud snart knuse Satan under føttene på dere!
1Kor 1,25 Guds uforstand og svakhet
1Kor 3,13 Dommens dag åpenbarer seg med ild
1Kor 6,9 Ekteskapsbrytere og homofile skal ikke arve Guds rike
1Kor 7,4 Ektefeller skal ikke nekte hverandre samliv
1Kor 8,5 Det finnes mange guder
1Kor 11,3 Mannen er kvinnens hode
1Kor 11,6 Det er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret
1Kor 11,7 Kvinnen ble skapt for mannens skyld
1Kor 11,14 Det er en skam for en mann å ha langt hår
1Kor 14,1 Ingen kan forstå en som taler i tunger
1Kor 14,5 Paulus skulle ønske at alle talte i tunger
1Kor 14,9 Snakk tydelig!
1Kor 14,23 En menighet som taler i tunger ser ut til å ha gått fra forstanden
1Kor 14,34 Kvinnene skal tie i menigheten
1Kor 15,12 De kristne er de ynkeligste av alle mennesker
2Kor 4,4 Denne verdens gud har blindet de vantros sinn
2Kor 10,4 Jesu tilhengere praktiserer et strengt livssynsmonopol
Gal 1,13 Paulus forsøkte å utrydde Guds kirke
Gal 5,19 Fyll og festing kommer fra vår onde natur
Ef 4,17 Hedningenes tanker er tomhet
Ef 5,2 Kristus var et velluktende offer for Gud
Ef 5,3 Pengejag sømmer seg ikke for kristne
Ef 5,4 Rått snakk og groviser er upassende
Ef 5,5 De pengegriske skal ikke få del i Guds rike
Ef 5,18 Drikk dere ikke fulle på vin
Ef 5,22 En kvinne skal underordne seg under sin mann i alt
Ef 6,5 Slaver skal være lydige mot sine herrer
Kol 3,5 Pengejag gjør at Guds vrede rammer de ulydige
Kol 3,18 Hustruer skal underordne seg under sine menn
Kol 3,20 Barn skal være lydige mot foreldrene i alle ting
Kol 3,22 Slaver skal adlyde sine jordiske herre i alle ting
2Tess 1,8 Jesus kommer med flammende ild og straffer de ikke-troende
1Tim 1,8 Loven er gitt for bl.a løgnere og homofile
1Tim 2,9 Kvinner skal ikke pynte seg utfordrende
1Tim 2,11 En kvinne skal ta imot læren i taushet og underordne seg
Tit 1,15 De vantro er avskyelige og ulydige
Tit 2,3 Kvinner skal underordne seg sine menn
Tit 2,9 Slavene skal være lydige mot sine herrer i alle ting
Tit 2,12 Hans nåde oppdrar oss til å leve i selvtukt
Hebr 9,13 Blodet av bukker og okser gjør hellig og ren
Hebr 9,22 Nesten alle ting blir renset med blod
Hebr 10,26 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender
Hebr 12,5 Forakt ikke Herrens tukt
Hebr 12,7 Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far?
Hebr 12,11 Tukt gir fred og rettferd
Hebr 12,29 Gud er en fortærende ild
Hebr 13,4 Gud vil dømme dem som bryter ekteskapet
Hebr 13,5 Vær ikke glad i penger
Hebr 13,17 Vær lydige mot deres ledere
Jak 1,5 Et menneske som tviler kan ikke vente å få noe fra Herren
Jak 1,15 Når synden er moden, føder den død
Jak 1,26 Den som ikke holder tungen i tømme, bedrar seg selv
Jak 2,14 Kan noen frelse dem som ikke har gjerninger?
Jak 2,19 De onde ånder skjelver
Jak 2,20 Tro er til ingen nytte uten gjerningene
Jak 4,4 Vennskap med verden er fiendskap mot Gud
Jak 5,1 Ulykke vil komme over de rike
Jak 5,13 Syng lovsanger hvis du er glad
Jak 5,14 Sykdom skal helbredes med bønn og salving
1Pet 2,11 Sky alle sanselige lyster
1Pet 2,12 Hedningene baktaler de kristne
1Pet 2,13 Dere skal underordne dere enhver myndighet blant menneskene
1Pet 2,17 Frykt Gud og gi keiseren ære!
1Pet 2,18 Tjenestefolk skal underordne seg sine herrer og vise dem respekt
1Pet 3,1 Gifte kvinner skal underordne seg sine menn
1Pet 3,3 Kvinner skal ikke pynte seg
1Pet 5,8 Djevelen går omkring som en brølende løve
2Pet 2,5 Herren slaktet ned nesten hele menneskeheten i storflommen
2Pet 2,6 Herren slaktet ned uskyldige mennesker for å sette et eksempel
2Pet 2,10 Frekke og selvsikre mennesker spotter englemakter
2Pet 2,12 "Onde" mennesker skal fanges, lide og gå til grunne
2Pet 2,17 Umoralske menn har det dypeste mørke i vente
2Pet 2,20 Hunden vender tilbake til sitt eget spy
1Joh 1,8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv
1Joh 2,15 Elsk ikke verden
1Joh 3,8 Den som synder, er av djevelen
1Joh 3,9 Den som er født av Gud, synder ikke
1Joh 3,10 Den som ikke lever rett, er djevelens barn
1Joh 4,1 Prøv åndene om de er av Gud!
2Joh 1,7 Forførere som ikke bekjenner Jesus, det er Antikrist
Jud 1,5 Herren utryddet dem som ikke ville tro
Jud 1,7 Sodoma og Gomorra er et eksempel på straffen i evig ild
Jud 1,10 Desom spotter det de ikke kjenner er som dyr uten fornuft
Jud 1,15 Herren kommer med engler i tusentall for å holde gudløse til regnskap
Åp 1,7 Jesus kommer i skyene
Åp 1,12 Johannes' møte med Jesus
Åp 2,9 De som kaller seg jøder, men ikke er det, er Satans synagoge
Åp 2,18 Jesus har øyne som flammende ild og føtter som bronse
Åp 2,20 Jesus vil myrde Jesabels barn
Åp 2,26 Jesus vil la folkene knuses
Åp 3,19 Jesus tukter og refser alle han har kjær
Åp 4,2 Johannes hallusinerer og ser for seg Gud
Åp 21,8 De vantro skal havne i sjøen som brenner med ild og svovel

Til toppen

Krigsforbrytelser og etnisk rensing


2Mos 3,20 Herren skal sørge for at israelittene skal plyndre egypterne
2Mos 14,1 Herren planlegger å slakte ned faraos hær
2Mos 14,8 Herren manipulerer farao til å dra etter israelittene
2Mos 14,17 Herren skal vise sin makt
2Mos 14,23 Herren dreper alle i faraos hær
2Mos 15,19 Herren drepte mennene i faraos hær
2Mos 17,8 Israelittene vinner et slag mot amalekittene
2Mos 23,20 Herren planlegger etnisk rensing
2Mos 23,27 Herren beordrer israelittene å okkupere andre folks land
2Mos 33,1 Herren skal okkupere land for israelittene
4Mos 21,25 Israelittene okkuperer amorittiske byer
4Mos 21,31 Israelittene okkuperer amorittenes land og driver etnisk rensing
4Mos 21,33 Herren hjelper israelittene til seier over kong Og
4Mos 25,16 Herren beordrer israelittene til å gå til krig mot midjanittene
4Mos 31,1 Herren beordrer israelittene å gå til krig mot midjanittene
4Mos 31,7 Israelittenes krigsforbrytelser mot midjanittene
4Mos 31,14 Moses beordrer nedslakting av uskyldige kvinner og barn
4Mos 31,31 Israelittenes krigsbytte
4Mos 32,4 Herren har hjulpet israelittene til å okkupere landområder
4Mos 32,20 Israelittene blir truet til å gå til krig
4Mos 32,25 Israelittene sier seg villig til å gå til krig for Herren
4Mos 33,50 Herren truer israelittene til å begå krigsforbrytelser
5Mos 1,30 Herren vil krige for israelittene
5Mos 1,42 Israelittene taper krigen uten Herrens hjelp
5Mos 2,20 Herren utfører etnisk rensing av refaittene
5Mos 2,24 Herren beordrer israelittene å gå til krig mot amorittene
5Mos 2,30 Herren beordrer israelittene å okkupere Sihons land
5Mos 2,32 Herren og israelittene slakter ned menn, kvinner og barn
5Mos 3,1 Herren og israelittene slakter ned kong Ogs folk
5Mos 3,18 Herren lar israelittene okkupere andre folks land
5Mos 3,21 Herren vil krige for israelittene
5Mos 7,16 Herren beordrer israelittene å utrydde andre folkeslag
5Mos 7,22 Herren vil utrydde andre folkeslag
5Mos 9,3 Herren vil utrydde andre folkeslag
5Mos 11,22 Herren vil la israelittene okkupere andre folks land
5Mos 12,2 Herren beordrer israelittene å ødelegge andre folks gudebilder
5Mos 12,29 Herren vil utrydde andre folkeslag og la israelittene okkupere deres land
5Mos 19,1 NårHerren utfører etnisk rensing
5Mos 20,8 Soldater som ikke vil krige kan dra hjem
5Mos 20,10 Herrens grusomme krigsstategi
5Mos 30,3 Herren vil utføre etnisk rensing for israelittene
Jos 1,3 Herren vil hjelpe israelittene med å okkupere andres land
Jos 3,10 Den levende gud skal utføre etnisk rensing
Jos 4,13 Førti tusen soldater for Herrens åsyn
Jos 6,16 Herren vil la israelittene plyndre Jeriko og drepe innbyggerne
Jos 6,20 Israelittene slakter ned Jerikos innbyggere
Jos 6,24 Israelittene brenner ned Jeriko og plyndrer byen
Jos 8,7 Herren beordrer at israelittene skal brenne ned Ai
Jos 8,22 Israelittene slakter ned alle Ais innbyggere
Jos 8,24 Israelittene slakter ned 12 000 uskyldige menn og kvinner i Ai
Jos 8,26 Ai brennes ned til grunnen av Josva
Jos 10,8 Herren skaper forvirring blant amorittene så Josva kan slakte dem ned
Jos 10,11 Herren dreper amorittene med hagl
Jos 10,13 Herren kjempet for Israel
Jos 10,20 Josva og israelittene slakter ned sine fiender
Jos 10,25 Herren vil hjelpe israelittene i krigen
Jos 10,26 Josva hogger ned fem konger og henger dem opp i trærne
Jos 10,28 Josva slakter ned alle i byen Makkeda
Jos 10,29 Med Herrens hjelp slakter Josva ned alle innbyggerne i Libna
Jos 10,31 Med Herrens hjelp slakter Josva ned alle innbyggerne i Lakisj
Jos 10,34 Josva slakter ned alle innbyggerne i Eglon
Jos 10,36 Josva slakter ned alle innbyggerne i Hebron
Jos 10,38 Josva slakter ned alle innbyggerne i Debir
Jos 10,40 Josva slakter ned andre folkeslag slik Herren har påbudt
Jos 11,6 Herren hjelper Josva med å slakte ned andre folkeslag
Jos 11,10 Josva slakter ned innbyggerne i Hasor og brenner byen
Jos 11,14 Josva utfører etnisk rensing etter ordre fra Herren
Jos 11,16 Herren sørger for at israelittene kan gjennomføre etnisk rensing
Jos 11,21 Josva utrydder anakittene og okkuperer deres land
Jos 12,1 Herren sier at Josva har mye land igjen å okkupere
Jos 12,1 Israelittene tar landet fra andre folkeslag
Jos 12,9 Josva vant krigen mot trettien konger
Jos 13,6 Herren vil drive ut andre folkeslag for israelittene
Jos 16,10 Israelittene tar kanaaneerne som slaver
Jos 17,12 Israelittene tar kanaaneerne som slaver
Jos 19,47 Dan-sønnene slakter ned innbyggerne i Lesjem og okkuperer byen
Jos 21,43 Herren lot israelittene vinne land ved krig og etnisk rensing
Jos 22,7 Israelittene vender hjem med krigsbytte
Jos 23,3 Herren vil utføre etnisk rensing for israelittene
Jos 23,9 Herren har utført etnisk rensing for israelittene
Jos 24,6 Herren forteller om da han druknet egypterne
Dom 1,4 Herren hjelper israelittene med å slakte ned 10 000 mennesker
Dom 1,8 Juda-sønnene slakter ned Jerusalems innbyggere
Dom 1,22 Herren hjelper israelittene med å slakte ned Betels innbyggere
Dom 1,28 Israelittene tvinger kanaaneerne til slaveri
Dom 1,30 Kanaaneerne må arbeide som slaver for israelittene
Dom 1,33 Naftali tar israelittenes fiender som slaver
Dom 3,1 Herren ofrer andre folkeslag for å lære israelittene å krige
Dom 3,26 Ehud og israelittene slakter ned 10 000 moabitter
Dom 3,31 Sjamgar slaktet ned 600 filistere med piggstav
Dom 6,15 Herren vil hjelpe Gideon med å slakte ned midjanittene til siste mann
Dom 7,19 Herren får midjanittene til å slakte hverandre med sverd
Dom 7,25 Israelittene bringer hodene til midjanittenes høvdinger til Gideon
Dom 8,16 Gideon torturerer eldre menn i Sukkot
Dom 8,17 Gideon river ned borgen i Penuel og slår ihjel innbyggerne
Dom 9,45 Abimelek dreper innbyggerne i Sikem
Dom 11,21 Herren utfører etnisk rensing for israelittene
Dom 12,4 Jefta og mennene hans slakter ned efraimittene
Dom 12,5 Israelittene slakter ned 42 000 efraimitter
Dom 14,1 Herren ypper til strid mellom israelittene og filisterne
Dom 18,27 Dan-folkene slakter ned innbyggerne i Lajisj og okkuperer byen
Dom 20,27 Herren vil overgi folket i Benjamin til israelittene
Dom 20,35 Herren sørger for at israelittene slakter ned 25 100 mennesker i Benjamin
Dom 20,37 Israelittene dreper alle menn, kvinner og barn i Gibea
Dom 20,41 Israelittene slakter ned 25 000 menn av Benjamin
Dom 20,48 Israelittene slakter ned folk og fe i Benjamin og brenner ned andre byer
Dom 21,10 Israelittene vil slakte ned menn, kvinner og barn i Jabesj
Dom 21,15 Herren stod bak folkemordet i Benjamin
1Sam 7,10 Herren sender et tordenvær over filisterne slik at israelittene vinner slaget
1Sam 11,6 Gudsånd kommer over Saul, og han truer 330 00 menn til å bli med i krig
1Sam 11,11 Saulog israelittene slakter ned ammonittene
1Sam 11,12 Herren har gitt Israel seier i slaget mot ammonittene
1Sam 14,11 Jonatan og våpensveinen hogger ned 20 filistere
1Sam 14,20 Herren gjør at filisterne vender sverdene mot hverandre
1Sam 14,36 Saul vil hogge ned filisterne til siste mann
1Sam 15,2 Herren vil slakte ned amalekittene, også småbarn og spedbarn
1Sam 15,7 Saul slakter ned alle amalkittene
1Sam 17,52 Israelittene slakter ned filistere og plyndrer leiren deres
1Sam 18,27 David slår ihjel 200 filistere og tar med seg forhudene deres
1Sam 22,19 Saul slakter ned menn og kvinner, småbarn og spedbarn i Nod
1Sam 23,1 Herren ber David om å dra ut i krig mot filisterne
1Sam 27,8 David dro på herjetokter og slaktet ned andre folkeslag
1Sam 30,16 David hogger ned amalekittene
2Sam 3,22 Davids menn og Joab kom tilbake fra herjetokt med stort bytte
2Sam 5,19 Herren lar David vinne slaget over filisterne
2Sam 8,1 David dreper og terroriserer filistere og moabitter
2Sam 8,3 David slo Hadadeser og stakk av med hæren hans
2Sam 8,5 David slakter ned 22 000 arameere
2Sam 8,7 David plyndrer sine slagne fiender
2Sam 10,18 David slakter ned 40 000 arameere
2Sam 11,1 Israels hær herjer ammonittenes land
2Sam 12,29 David okkuperer ammonittenes byer og gjør dem til slaver
2Sam 22,30 Med Herrens hjelp kan David vinne i krig
2Sam 22,40 Herren utrydder Davids fiender
2Sam 22,48 Gud lar David få hevn over andre folkeslag
2Sam 23,11 Herren hjalp Sjamma å slakte ned filisterne
1Kong 8,44 Når israelittene drar i krig dit Herren sender dem
1Kong 20,19 Israelittene slakter ned Akabs menn
1Kong 20,28 Herren vil slakte ned arameerne fordi de har sagt at han er en fjellgud
1Kong 20,29 Israelittene slakter ned 100 000 arameere
2Kong 3,17 Herren vil la israelittene ødelegge moabittenes land
2Kong 14,7 Amasja slaktet ned 10 000 edomitter i Saltdalen
2Kong 18,25 Assyrerkongen fikk ordre fra Herren om å ødelegge Juda
2Kong 19,35 Herrens engel slakter ned 185 000 assyrere
2Kong 21,9 Herren utførte etnisk rensing for israelittene
2Kong 24,1 Herren vil slakte ned folket i Juda
1Krøn 5,18 Gud hjelper israelittene i krigen mot andre folkeslag
1Krøn 5,25 Herren egger assyrerkongen mot israelittene
1Krøn 11,12 Herren hjelper Elasar med å slakte ned filistere
1Krøn 11,17 Herren sørget for at alle folkeslag ble redde for David
1Krøn 14,10 Herren hjelper David å vinne slaget mot filisterne
1Krøn 17,8 Herren utførte etnisk rensing for israelittene
1Krøn 18,1 David slår filisterne og moabittene i strid
1Krøn 18,3 David plyndrer Hadadesers hær og lemlester hestene hans
1Krøn 18,5 Herren hjelper David med å slakte ned 22 000 arameere
2Krøn 7,1 En ild kommer fra himmelen og fortærer brennoffer og slaktoffer
2Krøn 12,2 Kongen i Egypt gjorde hærferd mot Jerusalem fordi israelittene var troløse
2Krøn 12,5 Herren vil overgi israelittene til fienden
2Krøn 13,14 Herren sørger for at Juda-mennene slakter ned 500 000 israelitter
2Krøn 14,9 Serah går til angrep med en million soldater og 300 stridsvogner
2Krøn 14,12 Herren slakter 1 million nubiere og judeerne okkuperer deres byer
2Krøn 20,14 Krigen mot andre folkeslag er Guds kamp
2Krøn 20,22 Herren utsletter andre folkeslag og israelittene plyndrer dem
2Krøn 24,23 Herren sørger for at arameerne vinner mot kong Joasj
2Krøn 25,7 Gud har makt til å hjelpe og til å felle i krig
2Krøn 25,11 Amasja slakter 23 000 mennesker med Herrens hjelp
2Krøn 28,5 Herren har overgitt levittene til redsel, ødeleggelse og spott
2Krøn 28,5 Herren sørger for at Pekah slakter ned 120 000 menn i Juda
2Krøn 28,9 Herren overga Juda til israelittene
2Krøn 28,19 Herren ville ydmyke Juda fordi kong Akas hadde vært troløs
2Krøn 31,1 Israelittene raserer andre folks religiøse steder
2Krøn 32,8 Herren vil føre israelittenes kriger
2Krøn 32,21 Herrens engel slakter ned alle i assyrerkongens leir
2Krøn 33,10 Herren lar assyrerne ta Manasse til fange
2Krøn 36,17 Herren lot kaldeerkongen slakte ned barn og eldre i Juda
Neh 9,22 Herren hjalp israelittene med å okkupere andre folks land
Sal 8,6 Herren utførte etnisk rensing for israelittene
Sal 17,13 David ber Herren om hjelp i krigen
Sal 18,41 Herren hjelper David i krig
Sal 18,48 Herren legger folkeslag under David
Sal 44,3 Herren utførte etnisk rensing for israelittene
Sal 46,9 Herren har gjort skremmende ting på jorden
Sal 53,6 Gudskal strø ut knoklene av israelittenes fiender
Sal 56,8 David ber Gud om å utføre etnisk rensing
Sal 68,22 Herren knuser hodet på sine fiender
Sal 108,14 Gud vil tråkke israelittenes fiender ned
Sal 110,5 Herren knuser konger på sin vredes dag
Sal 135,10 Herren utførte etnisk rensing for israelittene
Jes 37,36 Herrens engel slaktet ned 185 000 mann
Jes 42,25 Herren øste ut sin brennende vrede og krigens redsel
Jer 34,2 Herren vil la babylonerkongen brenne opp Jerusalem
Jer 46,5 Herren sender redsel til slagmarken
Jer 46,10 Herrens sverd får drikke seg utørst på blod
Jer 46,15 Herren kontrollerer slagmarken
Jer 47,4 Herren utrydder filisterne
Jer 47,6 Når skal Herrens sverd falle til ro?
Jer 48,8 Herren vil rasere moabittenes byer
Jer 49,2 Herren vil ødelegge byen Rabba
Jer 49,5 Herren sender redsel over ammonittene
Jer 49,20 Herren vil slakte ned edomittene
Jer 49,26 Herren vil slakte ned alle stridsmenn
Jer 49,28 Herren beordrer Nebukadnesar til å slakte ned innbyggerne i Kedar og Hasor
Jer 49,35 Herren vil utrydde elamittene
Jer 50,9 Herren vil egge store folk til strid mot Babylon
Jer 50,13 Babylon skal ødelegges fordi Herren er harm
Jer 50,14 Herren beordrer bueskyttere til å angripe Babylon
Jer 50,15 Herren hevner seg på Babylon
Jer 50,18 Herren vil kreve babylonerkongen og hans land til regnskap
Jer 50,21 Herren beordrer angrep og folkemord i Pekod
Jer 50,29 Herren beordrer nedslakting av alle Babylons innbyggere
Jer 50,30 Herren vil slakte ned alle unge menn i Babylon
Jer 50,32 Herren setter ild på den uforskammedes byer
Jer 51,2 Herren sender folk for å ødelegge Babylon
Jer 51,54 Herren ødelegger Babylonia
Esek 30,6 Herren vil drepe de som støtter egypterne
Joel 3,14 Herren vil ruste til hellig krig
Am 2,9 Herren utførte etnisk rensing for israelittene og utryddet amorittene
Am 2,10 Herren førte israelittene fra Egypt for at de skulle okkupere amorittenes land
Am 3,11 Herren sier at fiender skal omringe landet
Am 4,10 Herren drepte israelittenes unge menn med sverd
Am 5,8 Herren lar festninger styrte i grus
Hab 2,17 Herren skal knuse israelittenes fiender
Sef 3,6 Herren har utryddet folkeslag
Hag 2,7 Herren vil plyndre alle folkeslag for sølv og gull
Sak 14,12 Herren vil la kjøttet råtne på folk som går til krig mot Jerusalem
Sak 14,13 Herren vil sørge for at israelittene kriger mot hverandre

Til toppen

Drap og grusomheter


1Mos 19,13 Herren raserer Sodoma og dreper alle innbyggerne
1Mos 20,3 Herren truer med å drepe Abimelek og familien hans
1Mos 34,25 Jakobs sønner slakter for fote
1Mos 38,7 Herren dreper Er, Judas eldste sønn
2Mos 2,11 Moses dreper en egypter
2Mos 9,1 Herren dreper alle egypternes husdyr
2Mos 9,8 Herren sprer verkebyller på folk og fe i Egypt
2Mos 9,13 Herren har terrorisert egypterne for å vise sin makt
2Mos 9,17 Herren dreper uskyldige egyptere med hagl
2Mos 10,1 Herren har forherdet farao
2Mos 10,12 Herren sender gresshopper over Egypt
2Mos 10,21 Herren lar mørket komme over Egypt
2Mos 10,27 Herren forherder farao
2Mos 11,4 Herren har planer om å drepe alle førstefødte i Egypt
2Mos 11,9 Herren forherdet farao
2Mos 12,12 Herren vil myrde alle førstefødte i Egypt
2Mos 12,29 Herren myrder alle førstefødte i Egypt
2Mos 12,35 Herren lar israelittene plyndre egypterne
2Mos 30,11 Herren vil true israelittene til å gi penger til ham
2Mos 32,9 Herren vil utrydde israelittene, men ombestemmer seg
2Mos 32,27 Herren beordrer nedslakting av 3000 israelitter
2Mos 32,31 Herren stryker synderne ut av sin bok
2Mos 34,23 Herren vil drive andre folkeslag bort fra israelittene
3Mos 10,1 Herren dreper Arons sønner pga en bagatell
3Mos 24,23 Moses og israelittene steiner ihjel en spotter etter ordre fra Herren
3Mos 26,29 Herren vil tvinge israelittene til å spise sine egne sønner og døtre
4Mos 3,11 Herren skal ha alle førstefødte
4Mos 11,33 Herren slakter ned israelitter
4Mos 12,9 Herrens vrede flammer mot Moses og Mirjam angripes av hudsykdom
4Mos 14,11 Herren vil slå israelittene med pest, men ombestemmer seg
4Mos 14,28 Herrens straff for å ytre misnøye
4Mos 14,36 Herren dreper speidere som kommer med dårlig nytt
4Mos 15,32 Herren befaler Moses til å steine en uskyldig mann
4Mos 16,20 Herren vil drepe en flokk med israelitter
4Mos 16,27 Herren myrder uskyldige menn, kvinner og barn
4Mos 16,44 Herren myrder 14 700 uskyldige mennesker med pest
4Mos 20,22 Herren dreper Aron
4Mos 21,5 Herren dreper uskyldige israelitter som klager
4Mos 25,3 Herren ber Moses om å henge uskyldige menn på pæler
4Mos 25,6 Herren har drept 24 000 uskyldige mennesker med pest
4Mos 26,9 250 mennesker ble drept av Herren til skrekk og advarsel
4Mos 32,9 Herren truer med å la israelitten bli lenger i ørkenen
4Mos 33,4 Egypterne gravlegger sine førstefødte som Herren har myrdet
5Mos 2,14 Herren slakter ned israelitter
5Mos 4,3 Herren dreper de som tror på andre guder
5Mos 9,8 Herren ville drepe israelittene
5Mos 9,14 Herren vil utslette israelittene
5Mos 9,25 Moses ber om at Herren skal spare israelittene
5Mos 13,12 Ugudelige folk skal slaktes ned
5Mos 28,52 Herren vil tvinge israelittene til å spise sine egne barn
5Mos 28,56 Herren vil tvinge kvinner til å spise sin egen morkake
5Mos 32,25 Herren vil slakte ned spedbarn og eldre
5Mos 32,42 Herren lar sitt sverd fortære kjøtt
Jos 7,15 Herren beordrer at tyver blant israelittene skal brennes
Jos 7,25 Herren mildnes da Josva og israelittene steiner Akan ihjel
Jos 9,27 Josva tar andre folkeslag som slaver
Dom 1,6 Israelittene torturerer Adoni-Besek
Dom 2,14 Herren straffer israelittene for å ha dyrket andre guder
Dom 3,20 Ehud myrder Moab-kongen Eglon
Dom 4,21 Jael myrder Sisera med en teltplugg
Dom 9,49 Abimelek dreper 1000 menn og kvinner i Sikem-borgen
Dom 9,52 Abimelek blir drept av sin våpensvein
Dom 11,28 Herren lar Jefta drepe sin datter som brennoffer for Herren
Dom 14,19 Herrens Ånd kommer over Samson og han slår ihjel 30 mann
Dom 15,6 Samson slår ihjel mange filistere
Dom 15,14 Samson slår ihjel 1000 filistere med et kjeveben av et esel
Dom 16,26 Samson tar med seg 3000 menn og kvinner inn i døden
Dom 19,22 Gud sender en ond ånd mot Abimelek
Dom 19,29 En mann av Levi-ætten dreper og parterer sin utro medhustru
Dom 21,23 Benjamins-mennene drar på bruderøveri
1Sam 2,22 Herren gjør at Elis sønner synder slik at de kan drepes
1Sam 5,6 Herren gjør filisterne rådløse og redd og slår dem med byller
1Sam 5,8 Herren slår filisterne med sott
1Sam 5,11 Herren dreper filisterne og slår dem med byller
1Sam 6,19 Herren dreper 70 filistere fordi de har sett paktkisten
1Sam 17,45 David vil hogge hodet av Goliat
1Sam 17,51 David hogger hodet av Goliat
1Sam 22,18 Saul beordrer Doeg til å drepe 85 prester
1Sam 25,38 Herren dreper Nabal fordi han ikke ville gi mat til David
2Sam 1,13 David gir ordre om å drepe en amalekitt
2Sam 2,12 Abner og Joab morer seg med unge menn som dreper hverandre
2Sam 4,5 Rimmons sønner slo ihjel Isjbosjet og hogg hodet av ham
2Sam 4,12 David beordrer sine menn å drepe og lemleste Rimmon-sønnene
2Sam 6,6 Herren dreper Ussa fordi han tok i paktkisten
2Sam 12,15 Herren lot en hard sykdom ramme en uskyldig gutt
2Sam 13,10 Amnon voldtar sin søster Tamar
2Sam 21,5 David overlater 7 uskyldige mennesker til tortur og drap
2Sam 24,15 Herren dreper 70 000 israelitter med pest
1Kong 3,24 Salomo vil hogge et barn i to for å avgjøre hvem som er moren
1Kong 13,1 Herren varsler at Josjia skal ofre mennesker for Herren
1Kong 13,23 Herren dreper en gudsmann ved hjelp av en løve
1Kong 13,26 Herren drepte en gudsmann ved hjelp av en løve
1Kong 14,9 Herren vil utrydde Jebroams ætt fordi han dyrket andre guder
1Kong 15,28 Herren sørger for at Basja slakter Jeroboams ætt
1Kong 16,4 Herren vil la de som dør i Basjas ætt bli oppspist av hunder og fugler
1Kong 16,12 Herren lar Simri utrydde hele Basjas ætt
1Kong 16,18 Herren lar Simri brenne seg selv til døde
1Kong 16,34 Herren lar Akabs sønner dø
1Kong 18,40 Elia myrder Ba'al-profeter
1Kong 19,17 Herren vil slakte ned ikke-troende israelitter
1Kong 20,35 Herren dreper en profetdisippel fordi han ikke vil slå en annen
1Kong 21,20 Herren vil utrydde alle menn i Akabs ætt
2Kong 1,4 Herren vil drepe Akasja fordi han vendte seg til en annen gud
2Kong 1,15 Herren dreper Akasja fordi han ville rådspørre en annen gud
2Kong 2,23 Elisja, Guds profet, dreper 42 barn
2Kong 3,26 Kongen i Moab ofrer sin eldste sønn som brennoffer
2Kong 5,25 Elisja smitter Gehashi med en hudsykdom fordi han har lurt til seg penger
2Kong 6,18 Herren slår arameerne med blindhet
2Kong 9,6 Herren vil at Jehu skal drepe alle i Akabs ætt og Jesabel
2Kong 9,30 Herren sørger for at Jesabel blir drept
2Kong 9,34 Hundene spiste opp Jesabels lik
2Kong 10,6 På Herrens ordre sørger Jehu for at Akabs 70 sønner blir halshugget
2Kong 10,9 Jehu myrder alle menn i Akabs ætt
2Kong 10,13 Jehu dreper Akasjas 42 brødre
2Kong 10,17 Jehu dreper alle av Akabs ætt i Samaria
2Kong 10,24 Jehu slakter ned Ba'al-dyrkere og ødelegger tempelet deres
2Kong 15,5 Herren gir Asarja en livslang hudsykdom
2Kong 17,18 Herren blir vred på israelittene og støter dem fra seg
2Kong 17,23 Herren lar israelittene bli ført bort til Assyria
2Kong 17,25 Herren bruker løver for å drepe de som ikke frykter ham
2Kong 20,1 Herren vil ikke la kong Hiskia leve lenger
2Kong 21,10 Herren vil straffe israelittene for å ha dyrket andre guder
2Kong 22,16 Herrens harme flammer mot dem som dyrker andre guder
2Kong 23,19 Josjia dreper offerhaug-prester og brenner menneskeben på alterne
1Krøn 10,13 Herren drepte Saul fordi han rådspurte dødningeånder
1Krøn 11,22 Benaja slo ihjel to kjemper fra Moab
1Krøn 13,9 Herren dreper Ussa fordi han tok i paktkisten
1Krøn 21,7 Herren vil straffe Israel fordi David ville holde folketelling
1Krøn 21,14 Herren myrder 70 000 israelitter med pest
2Krøn 13,20 Herren dreper Jeroboam
2Krøn 15,6 Gud skapte uro blant israelittene
2Krøn 17,10 Herren terroriserer landene omkring Juda slik at Josjafat får større makt
2Krøn 21,18 Herren dreper Joram med en forferdelig tarmsykdom
2Krøn 22,7 Herren arrangerer drapet på Akasja
2Krøn 26,19 Herren gir Ussia en hudsykdom
2Krøn 34,24 Herren fører ulykke over israelittene fordi de har tilbedt andre guder
Esra 9,10 Herren beordret israelittene til å gjennomføre apartheid
Neh 9,26 Herren overga israelittene til sine fiender
Job 1,16 Guds ild brenner opp sauer og barn
Job 2,7 Satan slår Job med byller
Job 16,11 Gud lemlester den fredelige Job
Sal 21,9 Herren lager flammende bål av sine fiender
Sal 38,2 Herren har gitt David sykdom
Sal 52,7 Gud vil drepe Saul
Sal 58,11 Når den rettferdige kan vaske sine føtter i blodet av de ugudelige
Sal 59,14 David ber Gud om å drepe sine fiender
Sal 68,3 Herren dreper de "ugudelige"
Sal 68,19 Herren førte fanger med seg
Sal 78,30 Herrens vrede flammet opp og han drepte de kraftigste israelittene
Sal 78,44 Herren gjorde elvene i Egypt til blod
Sal 78,51 Herren slaktet ned alle førstefødte i Egypt
Sal 78,62 Herren lar israelittene dø av sverd og ild
Sal 106,16 Herren drepte uskyldige israelitter med ild
Sal 137,9 Sæl er den som knuser dine småbarn mot berget!
Ordsp 22,23 Herren vil drepe ransmenn
Jes 1,28 Herren vil knuse syndere
Jes 5,25 Herren lar likene av de han dreper ligge som avfall i gaten
Jes 9,19 Herren brenner israelittene til døde
Jes 10,16 Herren skal sende en tærende sykdom mot assyrerkongens menn
Jes 13,9 Synderne skal utryddes på Herrens dag
Jes 13,15 Herren sørger for at småbarn knuses og kvinner voldtas
Jes 14,22 Herren vil slakte ned barna i Babel
Jes 14,30 Herren lar barna dø av sult
Jes 24,1 Herren gjør jorden øde og forlatt
Jes 24,3 Herren vil la jorden herjes og plyndres
Jes 33,10 Herren vil brenne hele folkeslag til døde
Jes 34,2 Stanken stiger opp fra likene av Herrens ofre
Jes 34,6 Herrens sverd blir fullt av blod når han har offerslakting
Jes 49,26 Herren vil la israelittenes fiender ete sitt eget kjøtt
Jes 51,20 Herrens brennende vrede rammet Jerusalems sønner
Jes 63,2 Herren tråkket på folket slik at blodet deres sprutet på klærne hans
Jes 66,23 Herren dreper alle som gjør opprør mot ham
Jer 5,7 Herren vil legge israelittenes byer i grus
Jer 5,14 Herren gjør folket til ved som ilden skal fortære
Jer 7,33 Herren vil la likene av folket bli føde for fuglene
Jer 8,1 Herren vil at asken av Jerusalems innbyggere skal bli gjødsel på marken
Jer 8,17 Herren vil sende giftige ormer som skal bite israelittene
Jer 9,15 Herren vil la israelittene drikke giftig vann
Jer 9,21 Menneskelik skal ligge som gjødsel ut over marken
Jer 13,12 Herren vil knuse Jerusalems innbyggere uten barmhjertighet
Jer 15,3 Herren vil drepe israelittene og la dyr ete opp likene
Jer 16,1 Herren vil la israelittene dø en smertefull død
Jer 19,7 Herren vil la israelittene spise kjøttet av sine egne barn
Jer 19,10 Herren vil knuse israelittene
Jer 21,12 Herren vil la sin harme slå ut som ild
Jer 21,14 Herren vil sette ild på skogen rundt Juda
Jer 25,33 Folk som Herren har drept skal bli gjødsel på marken
Jer 28,14 Herren vil overlate folket som slaver under babylonerkongen
Jer 28,15 Herren dreper profeten Hananja
Jer 29,16 Herren vil forfølge fangene i Babylonia med sverd, hunger og pest
Jer 29,21 Herren vil la babylonerkongen drepe Akab og Sidkia
Jer 30,23 Til sist vil vi skjønne Herrens grusomme plan
Jer 33,4 Herren slo Judas innbyggere ned i sin vrede og harme
Jer 34,19 Herren vil la høvdingene i Juda og Jerusalem bli føde for fugler og dyr
Jer 35,17 Herren vil føre ulykke over Juda og Jerusalem
Jer 38,2 Herren vil la Jerusalems innbyggere dø for sverd, hunger og pest
Jer 38,17 Herren truer kong Sidkia med drap og brenning av byen
Jer 40,2 Herren lot israelittene bli tatt til fange fordi de hadde syndet mot ham
Jer 42,18 Herren truer israelittene til å ikke dra til Egypt
Jer 43,10 Babylonerkongen Nebukadnesar var Herrens tjener
Jer 44,2 Herren ødela Juda og Jerusalem fordi israelittene ikke var trofast
Jer 44,7 Herren mener at israelittene selv er skyld i hans brutale nedslakting
Jer 44,11 Herren vil utrydde hele Juda og slakte ned israelittene
Jer 44,27 Herren vil slakte ned alle judeere i Egypt
Jer 45,5 Herren sender ulykke over alt som lever
Klag 1,18 Herren har handlet rettferdig?
Klag 2,20 Herren lot kvinner spise sine barn
Klag 2,21 Herren slaktet ned barn uten skånsel
Klag 3,66 Herren utrydder folk i vrede
Klag 4,4 Herrens terror rammer barna
Klag 4,10 Herrens terror førte til at kvinner kokte sine egne barn
Esek 5,11 Herren vil slakte ned Jerusalems innbyggere
Esek 5,16 Herren lar hungersnøden ramme israelittene
Esek 6,11 Herren vil slakte ned israelittene med pest og med sverd
Esek 7,14 Herren vil myrde alle israelittene
Esek 9,3 Herren ber sine menn om å slakte ned alle innbyggerne i Jerusalem
Esek 9,9 Herrens begrunnelse for å slakte ned innbyggerne i Jerusalem
Esek 12,15 Herren vil myrde de fleste av Jerusalems innbyggere
Esek 21,2 Herren vil utrydde både rettferdige og ugudelige
Esek 21,12 Skrik og hyl, du menneske!
Esek 21,31 Herren vil la ammonittene bli føde for ilden
Esek 22,19 Herren vil brenne israelittene i en smelteovn
Esek 23,9 Herren sørget for at Ohola ble kledd naken og drept med sverd
Esek 23,46 Herren vil steine Ohola og Oholiba og hogge dem med sverd
Esek 26,5 Herren vil la Jerusalems innbyggere bli drept med sverd
Esek 26,8 Herren vil la Nebukadnesar drepe israelittene med sverd
Esek 28,23 Herren vil la blodet flyte i gatene i Sidon
Esek 29,8 Herren sender sverd mot Egypt og utrydder folk og fe
Esek 29,12 Herren gjør Egypt til en ørken
Esek 30,7 Herren skal sette ild på Egypt
Esek 30,14 Herren planlegger terror mot Egypts befolkning
Esek 32,5 Herren vil vanne jorden med faraos blod
Esek 32,12 Herren vil la alle egypterne utryddes av sverd
Esek 33,2 Herren vil sende sverd mot israelittene, men vil advare dem på forhånd
Esek 33,7 Når Herren vil drepe en ugudelig mann
Esek 33,27 Herren vil terrorisere israelittene og slakte dem ned
Esek 35,3 Herren vil legge Se'ir-fjellet øde
Esek 35,7 Herren vil fylle Se'ir-fjellet med dem han dreper
Esek 39,17 Herren vil la fugler og villdyr spise likene av menneskene han slakter
Dan 3,19 Nebukadnesar hiver 3 menn i ovnen for å brenne dem levende
Dan 3,29 Hvis Herren spottes, skal spotteren hogges i stykker
Hos 7,13 Herren vil drepe dem som ikke holder seg til ham
Hos 8,14 Herren vil sende ild mot Judas byer
Hos 10,14 Herren vil knuse mødre og barn
Hos 14,1 Herren vil knuse småbarn i Samaria
Joel 3,13 Herren vil la judeerne selge israelittenes barn
Am 1,4 Herren vil terrorisere og utrydde israelitter
Am 1,8 Herren vil utrydde innbyggerne i Asjdod og resten av filisterne
Am 2,2 Herren vil drepe moabittene i Moab
Am 2,3 Herren vil utrydde kongen og høvdingene i Moab
Am 4,2 Herren har sverget på at israelittene skal slepes bort med fiskekroker
Am 4,6 Herren sultet israelittene for at de skulle vende om til ham
Am 4,11 Herren la Sodoma og Gomorra i grus
Am 6,8 Herren terroriserer Samaria
Am 7,17 Herren sier at Amasjas barn skal drepes med sverd
Am 9,1 Ingen slipper unna Herren når han slakter ned menneskene med sverd
Am 9,10 Herren vil drepe alle synderne i hans folk med sverd
Nah 3,10 Herren sørget for at småbarn ble knust i Ninive
Hab 3,14 Herren støter spydet sitt gjennom hodet på høvdinger
Sef 1,3 Herren vil utrydde menneskene på jorden
Sef 1,17 Herren vil gjøre folk så redde at de går omkring i blinde
Sef 1,18 På sin vredesdag skal Herren fortære hele jorden
Sef 3,8 I sin brennende iver skal Herren fortære hele jorden
Sak 9,4 Herren vil fortære byen Tyrus med ild
Sak 13,7 Herren vil utrydde 2/3 av folket
Sak 14,2 Herren vil sørge for at Jerusalems kvinner blir voldtatt
Mal 4,1 Herren skal brenne de ugudelige

Til toppen

Regler og straff


1Mos 2,17 Hvilken kunnskap var det Herren ville holde for seg selv?
1Mos 3,16 Herren mener at menn skal råde over kvinner
1Mos 9,4 Man skal ikke spise kjøtt med blod i
1Mos 9,6 Herren befaler mennesket til å være hevngjerrig
1Mos 17,10 Alle menn og gutter skal omskjæres
1Mos 38,9 Herren dreper Onan
2Mos 12,15 Dødsstraff for å spise syret brød i høytiden
2Mos 20,26 Man skal ikke gå på trapper opp til Guds alter
2Mos 21,2 Regler for hvordan slaver skal behandles
2Mos 21,7 Regler for salg av sine døtre som slaver
2Mos 21,12 Dødsstraff for drap
2Mos 21,15 Dødsstraff for å slå sine foreldre
2Mos 21,16 Dødsstraff for kidnapping og menneskehandel
2Mos 21,17 Dødsstraff for å forbanne sine foreldre
2Mos 21,18 Ikke nødvendigvis straff for voldsbruk
2Mos 21,20 Ikke nødvendigvis straff for å drepe slaver
2Mos 21,23 Ved ulykker skal den skyldige påføres samme skade
2Mos 21,26 Vold mot slaver skal føre til frigivelse
2Mos 21,28 Dødsstraff for ikke å passe på en olm okse
2Mos 21,33 Hvis man lar en brønn stå åpen...
2Mos 21,35 Når en okse stanger ihjel en annen manns okse...
2Mos 22,1 Straff for å stjele okser og sauer
2Mos 22,2 Det er lov å drepe innbruddstyver før soloppgang
2Mos 22,16 Bruden koster mer hvis faren er vrang
2Mos 22,18 Trollkvinner skal drepes
2Mos 22,19 Dødsstraff for sex med dyr
2Mos 22,20 Ikke-kristne skal bannlyses
2Mos 22,21 Dødsstraff for å plage innvandrere
2Mos 22,29 Førstefødte sønner skal ofres til Herren
2Mos 23,13 Man skal følge alle påbud Herren har gitt
2Mos 28,39 Dødsstraff for ikke å kle seg riktig når man er prest
2Mos 29,10 Ofring av dyr til en duft som behager Herren
2Mos 30,33 Dødsstraff for å lage og bruke kryddersalve
2Mos 30,38 Dødsstraff for å lage røkelse
2Mos 31,14 Dødsstraff for å jobbe på sabbaten
2Mos 34,26 Du skal ikke koke et kje i melken fra moren
2Mos 35,2 Dødsstraff for å arbeide på sabbaten
3Mos 1,9 En duft som behager Herren
3Mos 1,14 Hvordan ofre fugler til Herren
3Mos 2,13 Husk salt i grødeofferet
3Mos 3,6 Ildoffermat for Herren
3Mos 3,16 Fett og blod skal man ikke spise
3Mos 4,1 En syndende prest skal ofre en lyteløs okse
3Mos 4,13 Slakt av okse hvis Israels menighet synder
3Mos 4,22 Ofring av geit når en høvding synder
3Mos 4,27 Syndforlatelse ved ofring av geit
3Mos 5,1 Den som ikke sladrer, synder
3Mos 5,2 Den som rører ved noe urent, synder
3Mos 5,4 Den som sverger, synder
3Mos 5,7 De fattige kan ofre duer istedenfor sauer
3Mos 5,17 Hvis du synder uten å vite om det
3Mos 7,21 Dødsstraff for å spise av Herrens måltidsoffer når man er uren
3Mos 7,25 Dødsstraff for å spise fett eller blod
3Mos 10,8 Dødstraff for å drikke vin i møteteltet
3Mos 11,1 Man må ikke røre ved de døde kroppene av griser og andre urene dyr
3Mos 11,9 Forbudt sjømat
3Mos 11,24 Å gå med pels er forbudt
3Mos 12,1 En fødende kvinne er uren i sju dager
3Mos 12,3 Gutter skal omskjæres når de er åtte dager gamle
3Mos 12,5 Ofring av dyr etter en fødsel
3Mos 13,40 Skallede menn med uslett i hodebunnen skal rope "Uren, uren!"
3Mos 14,33 Hvis Herren lar det komme sopp på huset
3Mos 15,1 Hvis det kommer utflod fra en manns legeme, er han uren
3Mos 15,16 Når det går sæd fra en mann, er han uren
3Mos 15,28 Etter menstruasjon skal kvinner ofre to fugler
3Mos 16,1 Dødsstraff for å gå inn i møteteltet
3Mos 16,29 Sabbat 10.juli
3Mos 17,1 Dødsstraff for ikke å dele med Herren når man slakter
3Mos 17,8 Dødsstraff for å ofre uten å dele med Herren
3Mos 17,10 Dødsstraff for å spise blod
3Mos 18,6 Du skal ikke ha samleie med kvinner du er i slekt med
3Mos 18,7 Du skal ikke ha samleie med din mor
3Mos 18,9 Du skal ikke ha samleie med...
3Mos 18,19 Du skal ikke ha samleie med en menstruerende kvinne
3Mos 18,20 Du skal ikke være utro
3Mos 18,22 Herrens syn på homofili
3Mos 18,23 Det er motbydelig å ha sex med dyr
3Mos 18,29 Dødsstraff for avvikende seksualitet
3Mos 19,19 Du skal ikke bruke klær som er laget i to slags garn
3Mos 19,26 Du skal ikke spise noe med blodet i
3Mos 19,27 Du skal la hår og skjegg vokse
3Mos 19,28 Du skal ikke tatovere deg
3Mos 19,29 Du skal ikke la din datter bli en skjøge
3Mos 20,1 Dødsstraff for å tilbe guden Molok
3Mos 20,6 Dødsstraff for å vende seg til gjenferd og spådomsånder
3Mos 20,9 Dødsstraff for å forbanne sine foreldre
3Mos 20,10 Dødsstraff for utroskap
3Mos 20,11 Dødsstraff for incest
3Mos 20,12 Dødsstraff for incest
3Mos 20,13 Dødsstraff for homofili
3Mos 20,14 Dødsstraff ved brenning for å ta både mor og datter
3Mos 20,15 Dødsstraff for sex med dyr
3Mos 20,17 Dødsstraff for å ha sex med søsken
3Mos 20,18 Dødsstraff for sex under menstruasjon
3Mos 20,19 Sex med slektninger straffes med barnløshet
3Mos 20,27 Folk med ånder i seg skal steines ihjel
3Mos 21,5 Prester skal ikke barbere seg
3Mos 21,9 Dødsstraff for prestedøtre som driver utukt
3Mos 21,16 Herren diskriminerer handikappede
3Mos 22,10 Prester kan ha slaver
3Mos 23,26 Dødsstraff for å spise og arbeide på soningsdagen
3Mos 24,10 Dødsstraff for å spotte Herrens navn
3Mos 24,17 Dødsstraff for drap
3Mos 24,18 Øye for øye, tann for tann
3Mos 25,17 Du skal frykte Herren
3Mos 25,44 Regler for kjøp av slaver
3Mos 26,14 Herrens fryktelige straff
3Mos 27,29 Bannlyste mennesker skal drepes
4Mos 1,51 Dødsstraff for å komme nær lovteltet
4Mos 5,9 Presten skal beholde alle hellige gaver som gis til ham
4Mos 5,27 Buken skal hovne opp på utro kvinner
4Mos 9,13 Dødsstraff for ikke å feire påske
4Mos 14,18 Herren straffer uskyldige
4Mos 15,22 Man skal følge alle Herrens bud
4Mos 15,27 En synder skal ofre en geit for å få tilgivelse
4Mos 15,30 Dødsstraff for å synde med vilje
4Mos 16,39 Dødsstraff for å brenne røkelse for Herren
4Mos 17,10 Dødsstraff for å klage
4Mos 18,1 Dødsstraff for å gjøre feil i møteteltet
4Mos 18,7 Dødsstraff for å nærme seg møteteltet
4Mos 19,13 Dødsstraff for å røre ved et lik
4Mos 35,9 Fristeder for drapsmenn
4Mos 35,16 Dødsstraff for å begå drap
4Mos 35,19 Blodhevn er påbudt
4Mos 35,33 Gjerningsmenn må drepes
5Mos 4,25 Dødsstraff for å lage gudebilder
5Mos 5,8 Streng straff for å lage gudebilder
5Mos 5,32 Dødsstraff for ikke å følge Herrens regler
5Mos 6,13 Dødsstraff for å dyrke andre guder
5Mos 7,2 Dødsstraff for å dyrke andre guder
5Mos 7,25 Null toleranse for andre religioner
5Mos 8,19 Dødsstraff for å tilbe andre guder
5Mos 11,16 Dødsstraff for å dyrke andre guder
5Mos 12,32 Du skal følge alle Herrens bud
5Mos 13,5 Dødsstraff for falske profeter
5Mos 13,6 Dødsstraff ved steining for å dyrke andre guder
5Mos 14,1 Man skal ikke rispe seg opp av sorg
5Mos 14,21 Du kan gi selvdøde dyr som mat til innflyttere og utlendinger
5Mos 14,21 Du skal ikke koke et kje i melken fra dets egen mor
5Mos 15,1 Hvert sjuende år skal du ettergi all gjeld
5Mos 15,12 Slaver skal frigis etter sju år
5Mos 15,16 Hvis en slave vil bli hos deg
5Mos 16,22 Herren hater steinstøtter
5Mos 17,1 Herren liker ikke lyter på dyr
5Mos 17,2 Dødsstraff for å tilbe andre guder
5Mos 17,12 Dødsstraff for ikke å høre på presten
5Mos 18,11 Du skal ikke søke råd hos de døde
5Mos 19,21 Øye for øye, tann for tann
5Mos 21,10 Herren aksepterer tvangsekteskap
5Mos 21,15 Herren aksepterer flerkoneri
5Mos 21,18 Trassige sønner skal steines ihjel
5Mos 21,22 Dødsstraff kan utføres ved henging
5Mos 22,5 Herren avskyr kvinner i mannsklær og menn i kvinneklær
5Mos 22,8 Når du bygger nytt hus, skal du lage rekkverk på taket
5Mos 22,10 Du skal ikke pløye med okse og esel sammen
5Mos 22,11 Du skal ikke gå i klær som er vevd av to slags stoff
5Mos 22,12 Du skal ikke sette dusker i kappen din
5Mos 22,20 Dødsstraff for piker som gifter seg uten å være jomfru
5Mos 22,22 Dødsstraff for utroskap
5Mos 22,23 Dødsstraff for kvinner som blir voldtatt i byer
5Mos 22,25 Dødsstraff for voldtekt
5Mos 22,28 Hvis en mann ligger med en jomfru
5Mos 22,30 Du skal ikke gifte deg med din fars kone
5Mos 23,1 Herren diskriminerer menn med ødelagte peniser
5Mos 23,2 Herren diskriminerer andre folkeslag
5Mos 23,10 Hvis du er uren etter sæduttømming
5Mos 23,12 Grav ned avføringen din med en kjepp
5Mos 23,17 Tempelutukt er en styggedom
5Mos 23,19 Du skal ikke kreve renter av landsmenn
5Mos 23,24 Herren aksepterer å gå på slang
5Mos 24,5 Nygifte menn skal ikke dra i krig
5Mos 24,6 Du skal ikke ta håndkvern eller kvernstein i pant
5Mos 24,7 Dødsstraff for menneskehandel med israelitter
5Mos 25,1 Skyldige skal tildeles opptil førti slag
5Mos 25,4 Du skal ikke ha muleband på en okse som tresker
5Mos 25,11 Hvis en kvinne tar tak i kjønnsdelene på en som krangler
5Mos 28,15 Straffen for ikke å følge alle Herrens bud
5Mos 28,58 Man skal følge alle Herrens lovbud
5Mos 28,66 Straffen for ikke å følge Herrens regler
5Mos 29,19 Herrens straff for ikke å følge hans bud
5Mos 31,16 Herren vil straffe dem hardt, som tilber andre guder
5Mos 32,4 Falsk propaganda om Herren
1Kong 9,6 Dødsstraff for å dyrke andre guder
1Kong 11,2 Herren er imot blanding av folkeslag
Job 5,17 Den allmektiges tukt skal du ikke forakte
Ordsp 5,23 Den gudløse må dø av mangel på tukt
Ordsp 12,24 De late blir overlatt til slaveri
Ordsp 31,6 Gi alkohol til de fattige og deprimerte
Jes 5,22 Ve dem som drikker vin
Jes 14,21 Gjør slaktebenken klar for gjerningsmennenes sønner!
Jes 66,17 De som spiser svinekjøtt skal gå til grunne
Jer 4,4 Herrens vrede flammer opp om man ikke omskjærer seg
Jer 13,22 Herren straffer synd med å utsette lemmer for vold
Jer 17,21 Herren vil drepe dem som ikke hviler på sabbatsdagen
Jer 25,27 Drikk så dere blir drukne og spyr!
Jer 34,14 Herren vil at slaver kun skal tjene israelittene i 6 år
Jer 48,10 Herren forbanner dem som ikke dreper i hans navn
Esek 4,12 Byggkakene skal stekes med tørket menneskemøkk som brensel
Esek 18,4 Den som synder, han skal dø
Esek 20,25 Herren ga israelittene lover som de ikke kunne leve med
Esek 44,9 Ingen uomskårne får komme inn i Herrens tempel
Sef 1,8 Herren straffer alle som kler seg i utenlandsk drakt
Mal 2,16 Herren vil ikke vite av skilsmisse

Til toppen

Herrens egenskaper


1Mos 3,8 Herren vandrer i hagen og leter etter Adam
1Mos 4,16 Kain drar bort fra Herren
1Mos 5,1 Gud skapte mennesket i sitt bilde
1Mos 5,22 Enok vandret med Gud
1Mos 6,6 Herren angrer på at han skapte menneskene
1Mos 6,9 Noah vandret med Gud
1Mos 7,16 Herren lukker døren etter Noah i arken
1Mos 8,1 Gud holder på å glemme Noah og arken
1Mos 8,20 Herren tenker med seg selv
1Mos 11,5 Herren stiger ned til tårnet i Babel
1Mos 16,7 Herrens engel finner en kvinne
1Mos 17,22 Gud farer opp fra Adam
1Mos 18,17 Forfatteren vet hva Gud tenker?
1Mos 18,20 Den allvitende Herren vet ikke
1Mos 18,22 Herren blir stående hos Abraham
1Mos 18,23 Herren vil rasere Sodoma, men Abraham overtaler ham til å la være
1Mos 18,33 Herren går bort fra Abraham
1Mos 19,1 To engler vasker føttene og spiser usyret brød
1Mos 22,1 Herren blir fornøyd når Abraham viser at han vil ofre sin eneste sønn
1Mos 32,24 Jakob slåss med Herren
1Mos 46,2 Herren drar til Egypt med Jakob
2Mos 2,23 Gud kommer på et løfte han har gitt
2Mos 3,1 Herren taler til Moses fra en brennende tornebusk
2Mos 3,14 Herren vil helst hete "Jeg er"
2Mos 4,13 Herren blir harm på Moses
2Mos 4,24 Herren vil drepe Moses
2Mos 12,42 Herrens våkenatt
2Mos 13,21 Herren som skystøtte og ildstøtte
2Mos 15,3 Herren er en stridsmann
2Mos 16,10 Herrens herlighet åpenbarer seg i skyen
2Mos 20,5 Herren er en nidkjær og hevnende gud
2Mos 24,9 Moses får se Israels Gud
2Mos 25,22 Herren skal snakke med Moses fra "soningsstedet"
2Mos 29,35 Aron må bruke en spesiell kappe for ikke å dø foran Herren
2Mos 29,42 Herren vil møte israelittene i møteteltet
2Mos 33,5 Herren er redd for at han ikke kan styre temperamentet sitt
2Mos 33,7 Herren snakker med Moses i møteteltet, mann til mann
2Mos 33,18 Herren vil vise sin herlige bakdel til Moses
2Mos 34,5 Herren stiger ned i en sky og går bort til Moses, ropende
2Mos 34,29 Moses' ansikt stråler etter at han har snakket med Herren
3Mos 22,22 Herren er kresen i matveien
3Mos 22,32 Herren er opptatt av sitt ry
4Mos 1,52 Israels folk må beskyttes mot Guds vrede
4Mos 8,17 Alle førstefødte tilhører Herren
4Mos 10,9 Herren vil varsles med trompeter når israelittene går til krig
4Mos 11,1 Det bryter ut ild fra Herren
4Mos 11,18 Herren vil gi israelittene en overdose med kjøtt
4Mos 14,10 Herrens herlighet viser seg i møteteltet
4Mos 14,26 Herren mener at israelittene er onde
4Mos 20,12 Herren furter fordi israelittene ikke har æret ham
4Mos 23,3 Herren kommer Bileam i møte
4Mos 36,34 Herren bodde midt blant israelittene
5Mos 1,32 Slik Herren gikk på veien foran israelittene
5Mos 4,7 Herren var nær israelittene
5Mos 4,21 Herren ble vred på Moses
5Mos 4,24 Herren er en fortærende ild
5Mos 5,4 Herren talte ansikt til ansikt med israelittene
5Mos 7,21 Herren er stor og fryktinngytende
5Mos 9,19 Herren ombestemmer seg og sparer israelittene
5Mos 10,4 Herren skrev selv de ti bud på tavlene
5Mos 32,26 Et innblikk i hva Herren tenker
5Mos 34,5 Herren gravlegger Moses
5Mos 34,10 Herren gav seg til kjenne for Moses, ansikt til ansikt
Dom 6,11 Herrens engel satte seg under eiketreet i Ofra
Dom 6,18 Herren lover å ikke gå fra eiketreet i Ofra
Dom 9,13 Vin gjør gudene glade
Dom 13,21 Manoah sier at han har sett Gud etter å ha sett Herrens engel
1Sam 1,19 Den glemske Herren kommer Hanna i hu
1Sam 2,30 Herren holder ikke sitt ord
1Sam 3,1 I de dager kom det sjelden ord fra Herren
1Sam 3,10 Herren kom og stilte seg foran Samuel
1Sam 8,21 Samuel legger frem folket vilje for den påståtte allvitende Herren
1Sam 15,9 Herren angrer på at han gjorde Saul til konge
1Sam 15,28 Herren er ikke menneske, så han trenger å angre
1Sam 15,35 Herren angret på at han hadde gjort Saul til konge
2Sam 5,9 David fikk større makt fordi Herren var med ham
2Sam 5,22 Når Herren drar ut for å krige, høres fottrinn over tretoppene
2Sam 7,4 Herren vandret omkring med et telt som bolig
1Kong 6,11 Herren vil bo i et hus midt blant israelittene
1Kong 8,10 Herrens herlighet, en sky, fylte tempelet
1Kong 14,22 Folket i Juda egget den ustabile Herren til harme
1Kong 20,23 Arameerne mener at Herren er en fjellgud
1Kong 22,19 Mika så Herren sitte på sin trone
2Kong 10,30 Herren er kjempefornøyd med Jehus massedrap og herjinger
2Kong 13,2 Herren praktiserer kollektiv avstraffelse for israelittene
2Kong 23,26 Herren ombestemmer seg og forkaster Juda og Jerusalem
1Krøn 11,18 David øser ut vann for Herrens ansikt
1Krøn 17,3 Herren vandret omkring fra telt til telt
2Krøn 5,13 Herrens herlighet fylte tempelet
2Krøn 7,11 Herren viser seg for Salomo om natten
2Krøn 30,27 Levittene bønn nådde opp til Guds hellige bolig
Neh 9,12 Herren fremstod som en skystøtte og en ildstøtte
Neh 9,30 Herren advarte israelittene ved sin "ånd"
Neh 9,32 Gud var mektig og fryktinngytende
Job 1,12 Satan gikk bort fra Herren
Job 4,18 Den påståtte allvitende Gud stoler ikke engang på sine egne "engler"
Job 15,15 Gud mener at "himmelen" ikke er ren
Job 22,13 Gud er skjult bak skyer
Job 25,2 Gud volder skrekk i terrorveldet sitt
Job 28,28 Herren vil at menneskene skal frykte ham
Job 35,15 Gud straffer i vrede
Sal 1,4 Herren skremmer menneskene med sin brennende harme
Sal 2,11 Herren har ustabilt humør
Sal 7,7 David ber Herren om å reise seg
Sal 19,10 Frykten for Herren varer evig
Sal 33,8 Alle må frykte Herren
Sal 57,3 David ber Gud om å sende hjelp fra himmelen
Sal 66,2 Herrens gjerninger er fryktinngytende
Sal 67,2 "La ditt ansikt lyse hos oss"
Sal 68,16 Basan-fjellet er et "gudefjell" der Herren vil bo
Sal 74,2 Herren har sin bolig på Sion-fjellet
Sal 76,2 Gud har hytte i Salem og bolig på Sion
Sal 76,8 Alle må frykte Gud
Sal 78,59 Herren ville ikke lenger bo i teltet blant menneskene
Sal 78,65 Herren våknet som av en søvn
Sal 87,1 Herren liker bostedet sitt på Sion
Sal 89,47 Hvor lenge vil Herrens harme flamme som ild?
Sal 106,23 Gud vil utrydde israelittene, men ombestemmer seg
Ordsp 3,11 Herren tukter den han elsker
Jes 1,24 Herren vil hevne seg på sine fiender
Jes 8,18 Herren bor på Sion-fjellet
Jes 10,13 Herren mener at hans herjinger viser at han er klok og vis
Jes 19,16 Herren har et negativt syn på kvinner
Jes 34,8 Det er en hevnens dag for Herren
Jes 42,13 Herren skriker som en fødende kvinne
Jes 63,1 Herren kommer fra Edom i blodrøde klær
Jer 13,26 Herren er en kikker
Esek 2,1 En ånd kommer i Esekiel mens Herren taler til ham
Esek 2,9 Herren bretter ut en bokrull for Esekiel
Esek 7,8 Herren har ikke medlidenhet med sine ofre
Esek 20,3 Herren lever
Esek 20,41 For den gode offerduftens skyld vil Herren vise sin godvilje
Esek 23,5 Ohola drev hor og var utro mot Herren
Esek 23,18 Herren ble lei av Oholiba, som han ble lei av hennes søster
Esek 36,22 Herren griper kun inn for israelittene av hensyn til seg selv
Hos 2,4 Herren diskriminerer "horebarn"
Hos 11,9 Herren sier at han er gud og ikke et menneske
Hos 13,8 Herren vil ete israelittene som en løve
Hos 13,14 Herren vet ikke av medlidenhet
Joel 3,22 Herren bor på Sion-fjellet
Joel 3,26 Herren bor på Sion
Am 5,21 Herren hater og avskyr israelittenes fester
Jona 1,3 Jona vil reise bort fra Herren
Nah 1,2 Herren er nidkjær og hevnende
Nah 3,5 Herren kaster skitt
Sak 2,17 Herren har forlatt sin hellige bolig
Mal 1,14 Herren ser på seg selv som en stor konge
Mal 2,3 Herren vil kaste avfall i ansiktet på prestene

Til toppen

Science fiction


1Mos 2,21 Herren skaper kvinnen
1Mos 3,24 Kjeruber og det flammende sverd vokter livets tre
1Mos 15,17 En rykende ovn steker kjøtt
1Mos 19,11 Engler forvirrer synet på Sodomas menn
1Mos 20,17 Herren gir Abimeleks kone og trellkvinner mulighet til å føde barn igjen
1Mos 28,12 Jakobs drøm om Guds engler
1Mos 29,31 Herren åpner Leas morsliv
1Mos 30,22 Gud åpner Rakels morsliv
2Mos 4,2 Herren tryller en stav om til en slange
2Mos 4,6 Herren gir Moses en hudsykdom
2Mos 4,8 Herren skal trylle vann om til blod
2Mos 7,19 Herren gjør vann til blod i Nilen
2Mos 8,1 Herren oversvømmer Egypt med frosker
2Mos 8,16 Herren tryller støv om til mygg
2Mos 8,24 Herren lar klegg herje i Egypt
2Mos 14,19 Herren lager en tørr passasje i sjøen
2Mos 15,22 Herren gjør beskt vann om til godt vann
2Mos 16,13 Herren gir israelittene manna
2Mos 17,5 Moses slår på berget, og det kommer vann
2Mos 19,3 Herren bar israelittene på "ørnevinger" til seg
2Mos 19,9 Herren skal stige ned på Sinai-fjellet i en tett sky
2Mos 19,16 Herrens farkost lander på Sinai-fjellet
2Mos 20,18 Israelittene er redde for Herrens farkost
2Mos 24,1 Herren befaler Moses å stige opp til ham
2Mos 24,15 Moses stiger opp til Herrens herlighet
2Mos 31,1 Herren har fylt Besalel med ånd fra Gud
2Mos 31,18 Steintavlene var skrevet på med "Guds finger"
2Mos 40,34 Herrens farkost ser ut som sky om dagen og ild om natten
3Mos 9,23 Herrens ild fortærer offermat
4Mos 7,89 Herrens røst taler til Moses
4Mos 9,15 Herrens farkost legger seg over lovteltet
4Mos 10,33 Herrens paktkiste drar foran israelittene
4Mos 11,16 Herren skal overføre noe av Ånden over Moses
4Mos 11,25 Herren stiger ned i en sky
4Mos 11,31 Herren lar det regne vaktler over israelittene
4Mos 12,5 Herren stiger ned i en skystøtte
4Mos 14,14 Herren som skystøtte om dagen og ildstøtte om natten
4Mos 14,44 Herrens paktkiste forlater ikke leiren
4Mos 16,42 Herrens farkost senker seg over møteteltet
4Mos 20,9 Moses får vann fra berget
4Mos 21,8 En kobberslange redder livene til de som blir bitt av giftslanger
4Mos 22,21 Herrens engel stanser Bileam for å drepe ham
4Mos 24,2 Guds Ånd kommer over Bileam
4Mos 31,6 Hellige gjenstander blir brukt til krigføring
5Mos 4,11 Herren talte til israelittene ut av ilden
5Mos 4,33 Gud talte ut av ilden
5Mos 5,22 Herren talte ut av ilden, skyen og mørket
5Mos 5,23 Israelittene er redd for å bli drept av Herrens farkost
5Mos 9,15 Sinai-fjellet stod i lys lue
5Mos 18,16 Herrens veldige ild kan drepe
5Mos 31,15 Herren åpenbarer seg som en skystøtte
5Mos 32,40 Herrens lynende sverd
5Mos 33,26 Jesjuruns gud rir på skyene
5Mos 34,9 Josva ble fylt av visdoms ånd
Jos 3,4 Paktkisten kan være farlig for israelittene om de kommer for nær
Jos 3,11 Paktkisten lager passasje i Jordan-elven
Jos 3,15 Paktkisten lager passasje i Jordan-elven
Jos 4,18 Vannet vender tilbake i Jordan-elven
Jos 17,16 Josef-sønnene frykter kanaaneernes jernvogner
Dom 1,19 Herren taper krigen mot kanaaneere med jernvogner
Dom 3,9 Herrens ånd kommer over Otniel og han blir Israels redningsmann
Dom 4,3 Israelittene klarer ikke å kjempe mot Jabins 900 jernvogner
Dom 4,12 Sisera fører 900 jernvogner ut i krig
Dom 4,15 Herren forvirrer Siseras jernvogner slik at Barak vinner slaget
Dom 5,4 Fjellene skalv da Herrens farkost gikk ut fra Se'ir
Dom 5,20 Stjernene kjempet fra himmelen mot Sisera
Dom 6,21 Herrens engel lar ild fortære kjøtt og brød
Dom 9,15 Det skal gå ild ut fra tornebusken
Dom 9,19 Ild skal gå ut fra Abimelek og fra mennene i Sikem
Dom 13,19 Herrens engel farer opp til himmelen i flammen fra Manoahs brennoffer
Dom 15,18 Herren åpner en hule og gir Samson vann
1Sam 1,4 Herren hadde stengt Peninnas morsliv
1Sam 2,10 Herren lar det tordne over sine fiender fra himmelen
1Sam 3,2 Guds lampe var ikke sloknet
1Sam 4,3 Israelittene henter Herrens paktkiste for å beskytte dem mot fiender
1Sam 10,6 Saul vil komme i profetisk henrykkelse
1Sam 10,9 Saul kommer i profetisk henrykkelse
1Sam 10,26 Gud hadde fylt stridsmenn med iver
1Sam 12,18 Samuel ropte til Herren og han sendte torden og regn
1Sam 16,14 En ond ånd fra Herren skremmer Saul
1Sam 18,10 En ond ånd fra Gud kommer over Saul
1Sam 19,19 Sauls utsendinger kommer i profetisk henrykkelse
1Sam 26,12 Herren lot en dyp søvn komme over Sauls folk
2Sam 22,8 Herrens fryktinngytende farkost stiger ned til jorden
2Sam 22,11 Herrens farkost flyr over himmelen
2Sam 22,14 Herren bruker sine overlegne våpen til å drepe israelittenes fiender
2Sam 24,16 Herren ombestemmer seg og hindrer en engel i å ødelegge Jerusalem
1Kong 3,5 Herren viser seg for Salomo i en drøm
1Kong 4,29 Gud gav Salomo visdom
1Kong 17,14 Herren sørger for at melkrukken og oljekruset ikke går tomt
1Kong 17,21 Herren gjenoppliver et barn
1Kong 18,37 Herrens ild fortærer grødeoffer
1Kong 18,45 Herrens hånd kommer over Elia og han løper helt til Jisre'el
1Kong 19,11 Herrens farkost flyr forbi Elia
1Kong 22,11 Sidka lager horn av jern som han skal stange arameerne med
2Kong 1,9 Guds ild brenner kong Akasjas menn til døde
2Kong 2,1 Herren tok Elia opp til himmelen i en storm
2Kong 2,8 Elia deler vannet med kappen sin
2Kong 2,11 En ildvogn med hester kommer foran Elia
2Kong 2,14 Elisja bruker Elias kappe til å dele vannet
2Kong 2,16 Kanskje Herrens ånd løftet Elia opp og slapp ham ned på et fjell
2Kong 2,19 Elisja renser vannet i Jeriko
2Kong 4,32 Elisja gjenoppliver en død gutt
2Kong 6,5 Elisja får en øks til å flyte opp i vannet
2Kong 6,15 Herrens ildhester og ildvogner vil krige sammen med Elisja
2Kong 7,6 Herren lot arameerne høre larmen av en stor hær
2Kong 8,20 Joram rykker ut mot Sa'ir med alle sine stridsvogner
2Kong 20,4 Herren helbreder kong Hiskia
1Krøn 21,15 Gud sendte en engel for å ødelegge Jerusalem
1Krøn 21,26 Herren svarer David med ild fra himmelen
1Krøn 21,29 David var redd for det fryktinngytende våpenet til Herrens engel
Job 20,4 Menneskene ble satt på jorden i eldgammel tid
Job 26,9 Herren stenger utsynet for sin "trone" når han brer skyer ut under den
Job 33,14 Gud taler til mennesker i drømmer og syner om natten
Job 36,30 Herrens farkost brer lys omkring seg og høres ut som torden
Job 37,1 Herrens farkost lager voldsom støy, og sender lyn mot jorden
Job 37,22 En skremmende lysglans omgir "Gud"
Job 38,1 Herren svarte Job ut av stormen
Job 38,22 Herren sparer våpnene sine til krigen kommer
Job 40,1 Herren svarer Job ut av stormen
Sal 11,4 Herren er i sitt "hellige tempel" i himmelen
Sal 11,6 Herren lar det regne glødende kull og svovel over "de onde"
Sal 14,2 Herren skuer på menneskene fra himmelen
Sal 18,7 Herrens farkost flyr og senker seg ned til jorden
Sal 26,8 David elsker huset der Herrens "herlighet" holder til
Sal 27,5 Herren skjuler David i sitt skjermende telt
Sal 29,3 Herrens farkost støyer kraftig
Sal 29,7 Herrens farkost sprer flammende ild
Sal 33,13 Fra sin "tronstol" holder Herren øye med menneskene fra himmelen
Sal 36,8 Menneskene søker ly i skyggen av Herrens vinger
Sal 46,5 Guds by, der "Den Høyeste" har sin "hellige bolig"
Sal 50,2 Guds farkost stråler, foran farkosten er en fortærende ild
Sal 64,8 Gud skyter en pil mot Davids fiender
Sal 68,8 Da Gud skred fram gjennom ørkenen, skalv jorden
Sal 68,18 Guds 10 millioner vogner
Sal 68,33 Herrens farkost flyr over himmelen
Sal 68,36 Gud er fryktinngytende i sin "helligdom"
Sal 77,17 Herrens farkost lager lyn og torden
Sal 78,21 Herren sendte en ild mot Jakob
Sal 78,23 Herren sendte manna fra himmelen
Sal 78,67 Herren bygde sin helligdom på Sion-fjellet himmelhøy
Sal 97,1 Ild går foran Herrens farkost og fortærer fiendene hans
Sal 99,6 Herren talte til Moses og Aron i en skystøtte
Sal 102,20 Herren skuer ned på jorden fra sin "hellige høysal"
Sal 104,1 Herrens farkost er omhyllet i lys og flyr over himmelen
Sal 105,24 Gud forandret sinnet til israelittenes fiender
Sal 105,39 Herren fremstod som en sky og en ild
Sal 110,1 Fra Sion rekker Herren ut sin mektige kongestav
Sal 144,5 David ber Herren om å komme ned til jorden i farkosten sin
Jes 4,5 Herrens farkost på Sion-fjellet
Jes 6,6 En seraf flyr bort til Jesaja med en glo fra alteret
Jes 10,33 Herren hogger trær med uhyggelig kraft
Jes 13,13 Herren lar jorden skjelve og skifte plass når han er vred
Jes 18,4 Herren skuer ned fra sin bolig
Jes 19,1 Herren flyr til Egypt
Jes 26,11 Herren bruker ild for å fortære sine motstandere
Jes 27,8 Herren støtte folket fra seg med sin sterke pust
Jes 29,5 Straffen fra Herren kommer med veldige drønn og fortærende ild
Jes 30,27 Herren kommer langt bortefra med brennende vrede
Jes 30,30 Herren viser fram våpnene sine
Jes 30,33 Herrens ånde skal sette ildstedet i brann
Jes 31,5 Herren skal verne Jerusalem som fuglene brer ut sine vinger
Jes 33,14 Hvem kan bo ved Herrens evige flammer?
Jes 64,1 Om Herren ville stige ned med ild så fjellene skalv
Jes 66,15 Herren kommer som en ild
Jer 10,2 Frykt ikke tegn på himmelen
Jer 23,29 Herrens ord er som en ild
Jer 25,30 Herren lar røsten runge fra sin hellige bolig
Jer 48,40 Fienden kommer flygende som en ørn
Jer 48,45 En ild går ut fra Hesjbon
Jer 49,22 Edoms fiende stiger og flyr som en ørn
Jer 49,27 Herren tenner ild mot muren rundt Damaskus
Jer 50,25 Herren har åpnet sitt lager og tatt fram sin harmes våpen
Jer 51,1 Herren sender en ødeleggende storm mot Babylon
Jer 51,16 Når Herren tordner
Jer 51,20 Herren knuser barn med sin hammer
Jer 51,53 Om Babel stiger opp til himmelen og gjør sin høyborg utilgjengelig
Klag 1,13 Herren sendte ild fra det høye
Klag 2,3 Herren tente en ild i Jakob som fortærte rundt omkring
Klag 2,4 Herren øste sin harme ut som ild
Klag 3,44 Herren omgav seg med skyer
Klag 4,11 Herren tente en ild på Sion som fortærte alt til grunnen
Klag 4,19 Det var overlegne vesener som forfulgte israelittene
Esek 1,4 Esekiel får se "Guds herlighet"
Esek 3,12 Esekiel hørte lyden av "gudenes" vinger og hjulene ved siden av dem
Esek 3,14 Herren flyr Esekiel til Tel-Aviv
Esek 3,23 Esekiel ser Herrens "herlighet" nede i dalen
Esek 8,1 Et metallisk vesen tar Esekiel med på en flytur over Jerusalem
Esek 8,4 Esekiel får se Guds "herlighet" igjen
Esek 9,1 Herren roper frem seks mann med hver sitt ødeleggelsesvåpen
Esek 9,3 "Guds herlighet" løfter seg fra kjerubene og flyr til et annet sted i tempelet
Esek 10,1 Herrens herlighet og kjerubene forlater tempelet
Esek 11,1 En ånd løfter opp Esekiel og flyr ham til østporten i Herrens hus
Esek 11,5 En ånd manipulerer Esekiel
Esek 11,22 Herrens herlighet stiger opp fra byen og flyr til et fjell øst for byen
Esek 15,6 Herren bruker vintreet til brensel
Esek 21,15 Herren vil bruke sitt sverd for å slakte ned israelittene
Esek 28,18 Herren sendte ild mot den vernende kjeruben
Esek 38,21 Herren vil la det regne ild og svovel over storfyrsten Gog
Esek 39,6 Herren sender ild mot Magog
Esek 43,2 "Guds herlighet" kommer flygende fra øst og flyr inn i tempelet
Esek 43,5 En ånd løfter Esekiel og flyr ham til tempelets indre forgård
Esek 44,4 "Herrens herlighet" fylte tempelet
Dan 1,17 Gud gav fire gutter kunnskap og forstand
Dan 2,29 Nebukadnesar ser inn i fremtiden
Dan 9,20 Gabriel fløy bort til Daniel
Hos 6,2 Herren vekker de døde til live etter to dager
Joel 3,3 Herren lar blod og ild og røyksøyler vise seg på jorden
Joel 3,21 Herren skal tordne fra Sion
Am 1,2 Herren skal tordne fra Sion
Am 1,7 Herren vil sende ild mot muren rundt Gasa
Am 1,10 Herren vil sende ild mot muren rundt Tyrus
Am 1,12 Herren vil sende ild mot Teman og Bosra
Am 1,14 Herren vil tenne ild mot muren rundt Rabba
Am 2,5 Herren vil sende ild mot Juda
Am 7,4 Herren kalte ilden til strid
Am 9,5 Herren rører ved jorden så den skjelver
Am 9,6 Herren har bygd sin "høysal" i himmelen
Jona 1,4 Herren sender en sterk storm over havet
Jona 2,1 Herren sender en stor fisk som sluker Jona
Jona 2,11 Herren får fisken til å spy Jona opp på land
Jona 4,8 Gud sendte en brennende østavind
Nah 1,3 Herrens vei går gjennom storm og uvær
Nah 1,5 Fjellene skjelver og knausene styrter sammen for Herren
Nah 2,5 Vognene raser fram i susende fart, de ser ut som fakler
Nah 3,3 Herren slakter med lynende sverd og blinkende spyd i Ninive
Hab 3,3 "Guds herlighet" dekker himmelen
Hab 3,4 Glansen fra Herren er som lyset
Hab 3,6 Jorden rister når Herren skrider fram
Hab 3,8 Herren farer fram på sine hester, sine seiersvogner
Hab 3,11 Herrens blinkende piler og lynende spyd
Hab 3,15 Herren farer over havet med sine hester
Sak 2,9 Herren vil vise sin herlighet i Jerusalem
Sak 5,1 Sakarja får se en flygende bokrull
Sak 5,9 Sakarja får se to flygende kvinner
Sak 9,14 Herren skal fare fram i storm fra sør
Sak 12,4 Herren vil slå hester og ryttere med vanvidd
Sak 14,3 Herren skal stå med føttene på Oljeberget og utføre krigshandlinger

Til toppen

Flere guder


1Mos 1,26 Gudene skapte menneskene i sitt bilde
1Mos 3,22 Mennesket blir som gudene
1Mos 6,1 Gudesønnene fikk barn med menneskedøtrene
1Mos 11,7 Gudene stiger ned til jorden og forvirrer menneskene
1Mos 18,1 Tre menn = Herren
2Mos 15,11 Herren, den største blant gudene?
2Mos 18,10 Jetro synes at Herren er større enn alle guder
4Mos 20,16 En engel førte israelittene ut av Egypt?
4Mos 25,1 Israelittene tilber andre guder, og Herren blir vred
4Mos 33,4 Herren holdt dom over egypternes guder
5Mos 10,17 Herren er gud over alle guder
5Mos 12,31 Du skal ikke dyrke andre guder
5Mos 28,49 Herren vil sende en annen rase for å straffe israelittene
5Mos 32,12 Ingen fremmed gud var med Herren
5Mos 32,17 Israelittene ofret til andre guder
5Mos 33,2 Titusener av "hellige" strømmer fram ved Herren
Jos 5,13 Josva møter høvdingen over Herrens hær
Dom 2,1 Herrens engel sier at det var han som førte israelittene ut av Egypt
Dom 2,11 Israelittene dyrker andre guder
Dom 3,7 Israelittene dyrker andre guder
Dom 8,33 Israelittene gjør Ba'al-Berit til sin gud
Dom 10,15 Israelittene skiller seg av med fremmede guder
Dom 11,24 Amorittenes gud Kamosj er Herrens rival
Dom 13,2 En gudsmann kommer til Manoahs kone
Dom 13,8 Guds engel ser ut som en mann
Dom 13,15 Manoah ser ikke at mannen han snakker med er Herrens engel
Dom 16,23 Filisterfyrstene bringer et stort slaktoffer til Dagon, guden sin
1Sam 2,27 Den kom en gudsmann til Eli
1Kong 6,23 Salomo lager statuer av flyvende kjeruber
1Kong 11,5 Salomo holdt seg til andre guder
1Kong 13,20 En gudsmann er trassig mot Herren
1Kong 18,17 Akabs ætt følger Ba'al-gudene
1Kong 19,5 Herrens engel rører ved Elia
1Kong 20,10 Benhadad snakker om gudene
1Kong 22,20 En ånd sier til Herren at han vil dåre Akab
2Kong 1,2 Ba'al-Sebub, guden i Ekron
2Kong 17,7 Israelittene fryktet andre guder
2Kong 17,16 Israelittene dyrket Ba'al-guden
2Kong 17,26 Assyrerne vet ikke hvordan Israels gud skal dyrkes
2Kong 17,29 Andre folkeslag dyrket andre guder
2Kong 17,35 Herren ber andre folkeslag om ikke å dyrke andre guder
1Krøn 5,25 Israelittene tilba andre guder
2Krøn 2,5 Herren er større enn alle guder
2Krøn 15,3 I lang tid hadde Israel ingen sann Gud
2Krøn 17,3 Josjafat søkte ikke råd hos Ba'al-gudene
2Krøn 25,14 Amasja tilber Se'ir-sønnenes guder
2Krøn 28,22 Akas ofrer til gudene i Damaskus
Job 1,6 Satan var en av "Guds sønner"
Job 2,1 Guds sønner, deriblant Satan, trådte frem for Herren
Job 33,22 "Engler" vil møte døende mennesker
Job 38,6 Alle guds sønner ropte av fryd
Sal 34,8 Herrens engel slår leir
Sal 78,49 Herren sendte "ulykkes-engler" mot egypterne
Sal 82,1 Gud står fram i gudenes forsamling
Sal 82,6 Gudene skal også dø, som menneskene
Sal 86,8 Herren er en unik gud
Sal 99,1 Herren troner over kjerubene
Jes 6,1 Flyvende serafer med 6 vinger stod omkring Herren
Jes 19,1 Egypternes guder skjelver for Herren
Jes 37,15 Herren som troner over kjerubene
Jes 37,38 Assyrerkongen knelte i bønn for guden Nisrok
Jer 5,19 Israelittene dyrket fremmede guder
Jer 7,18 Israelittene baker offerkaker til Himmeldronningen
Jer 17,12 Herren omtaler en helligdom som "vår"
Jer 44,15 Israelittene var lykkelige den gang de ofret til Himmeldronningen
Jer 46,25 Herren vil hjemsøke Egypts guder og konger
Esek 28,2 Herren minner fyrsten av Tyrus om at han ikke er en gud
Esek 28,14 Herren gjorde kongen av Tyrus til en strålende kjerub
Esek 28,16 Herren gjorde ende på den vernende kjeruben
Esek 30,13 Herren vil utrydde gudene i Nof
Esek 40,3 Esekiel møter en mann som ser ut som bronse
Esek 41,17 Utskårne bilder av kjeruber i Herrens tempel
Esek 43,18 Bronsemannen snakker med Esekiel
Dan 2,11 Gudene har ikke bolig blant dødelige mennesker
Dan 2,47 Nebukadnesar blir imponert over guden til Daniel
Dan 3,24 En gudesønn går omkring i ilden sammen med Daniels venner
Dan 3,28 Gud sendte en engel (gudesønn) for å redde Daniels venner
Dan 4,9 De hellige guders ånd er i Beltasar
Dan 7,9 Daniel får se Herren og de titusener som tjener ham
Dan 8,15 En skikkelse ved navn Gabriel kommer og snakker til Daniel
Dan 10,4 Daniel får se en skikkelse av en annen verden
Dan 10,15 En skikkelse som lignet et menneske rørte ved Daniel
Dan 10,18 Han som lignet et menneske rørte ved Daniel enda en gang
Dan 11,36 En ond konge bryr seg ikke om sine fedres guder
Dan 12,5 Daniel får se to vesener, den ene svever over vannet
Hos 9,10 Israelittene viet seg til guden Ba'al-Peor
Hos 11,2 Israelittene ofret til Ba'al-gudene
Hos 11,10 Når Herren brøler som en løve, skal hans sønner komme flygende
Joel 2,2 Herren kommer med sin overlegne hær
Sef 2,11 Herren skal utrydde alle jordens guder
Sak 1,9 En engel snakker med Sakarja
Sak 2,7 En engel ber en annen engel om å løpe bort til en mann
Sak 3,1 Herren, Satan og noen engler snakker med Josva

Til toppen

Diverse bibelord


1Mos 5,3 Adam får en sønn i en alder av 130 år
1Mos 19,4 Sodomas menn vil voldta Guds engler
1Mos 19,33 Lots døtre ligger med sin far
1Mos 20,12 Abraham var gift med sin halvsøster
1Mos 47,20 Josef utnytter hungersnøden
3Mos 11,1 Herren mener at haren er en drøvtygger
3Mos 11,20 Herren tror at insekter har fire bein
3Mos 27,1 Herren verdsetter menn og gutter høyere enn kvinner og jenter
4Mos 11,7 Manna
4Mos 13,30 Israelittene forteller om et folkeslag av kjemper
4Mos 28,14 Herren er glad i vin
5Mos 14,7 Herren tror at haren er en drøvtygger
5Mos 15,18 Herren sier at slaveri er mer økonomisk enn lønnet arbeidskraft
Dom 9,23 Gud sendte en ond ånd
Dom 16,1 Samson går på horehus
1Sam 9,9 Profeter ble tidligere kalt seere
1Sam 19,23 Saul kommer i profetisk henrykkelse og river av seg klærne
1Sam 28,7 Saul vil finne en kvinne som kan mane frem gjenferd
1Sam 28,12 Saul snakker med den avdøde Samuel
2Kong 4,42 Elisja metter 100 mann med 20 brød og nyhøstet korn
2Kong 13,21 En død mann blir levende etter å ha kommet nær Elisjas ben
2Kong 21,6 Juda-kongen Manasse drev med tegntyding og spådomskunster
1Krøn 21,1 Satan egget David til å holde folketelling i landet
2Krøn 7,4 Salomo ofrer 22 000 okser og 120 000 sauer til Herren
2Krøn 9,13 Vekten av Salomos gull tilsvarte dyrets tegn, 666
2Krøn 18,19 Herren sender en ånd for å dåre Akab
2Krøn 33,6 Manasse drev med spådomskunster og trolldom
Neh 13,23 Profeten Nehemja vil holde den jødiske rasen ren
Job 24,13 Man bør holde seg på lysets veier
Job 40,10 Herren mener at flodhesten er det fremste han har skapt
Job 41,9 Herrens forskrudde syn på krokodillen
Fork 7,26 Kvinnen er beskere enn døden
Jes 5,26 Herren vil la et overlegent folk langt borte gjøre ende på israelittene
Jes 65,18 Herrens falske fremtidsutsikter for Jerusalem
Jes 66,10 Dere skal glede dere ved hennes herlige bryst
Esek 3,3 Herren ber Esekiel om å ete en bokrull
Esek 3,24 En ånd reiser Esekiel på føttene
Esek 13,17 Ve de kvinner som syr bind til håndledd og slør til hodene
Esek 22,28 Profeter kom med falske syner
Esek 23,19 Oholiba lengter etter horkarer med lem som esler og sæd som hester
Dan 3,27 Daniels venner tok ikke skade av ilden
Dan 5,5 En hånd kommer ut av intet og skriver på veggen
Dan 7,13 Daniel forutser "Messias"?
Hos 1,2 Herren ber Hosea om å ta seg en troløs kvinne og få seg et horebarn
Hos 3,1 Herren ber Hosea om å elske en utro kvinne
Hos 4,11 Utukt, vin og rusdrikk gjør ende på forstanden
Am 5,18 Mørk er Herrens dag

Til toppen

Kvinnehat


1Mos 2,21 Herren skaper kvinnen
1Mos 3,6 Kvinnen påfører menneskeheten arvesynden ved å spise av kunnskapens tre
1Mos 3,16 Herren mener at menn skal råde over kvinner
1Mos 3,17 Jorden er forbannet fordi mannen hørte på kvinnen
2Mos 21,7 Regler for salg av sine døtre som slaver
2Mos 22,18 Trollkvinner skal drepes
3Mos 15,19 Kvinner som har menstruasjon eller utflod er urene
3Mos 19,20 Straffbart å ha samleie med en slavekvinne som er lovet bort til en annen mann
3Mos 19,29 Du skal ikke la din datter bli en skjøge
3Mos 20,18 En kvinne som har blottet sin blodkilde skal støtes ut av folket sitt
3Mos 21,9 En prestedatter som prostituerer seg, skal brennes
3Mos 21,13 Øverstepresten må gifte seg med en jomfru
3Mos 27,3 Menn er mer verdt enn kvinner
4Mos 5,27 Buken skal hovne opp på utro kvinner
4Mos 30,7 Mannen kan frigjøre kvinnen fra sitt løfte for Herren
5Mos 21,10 Herren aksepterer tvangsekteskap
5Mos 21,15 Herren aksepterer flerkoneri
5Mos 22,20 Dødsstraff for piker som gifter seg uten å være jomfru
5Mos 22,23 Dødsstraff for kvinner som blir voldtatt i byer
5Mos 24,1 Avskyelig for Herren om en mann gifter seg på nytt med kvinnen han skilte seg fra
Job 15,14 Hvordan kan en som er født av en kvinne ha rett?
Job 15,35 Morslivet bærer fram svik
Ordsp 5,3 Advarsel mot fremmede kvinner
Ordsp 6,24 Begjær ikke fremmede, onde kvinner
Ordsp 7,5 Bli ikke forført av annen manns kvinne
Ordsp 9,13 Dårskapen er en rastløs kvinne
Ordsp 11,22 En vakker kvinne uten vett er som en gullring i et grisetryne
Ordsp 12,4 En dyktig kvinne er en krone for mannen
Ordsp 21,9 Bedre å bo i en krok på taket enn å dele hus med en trettekjær kvinne
Ordsp 21,19 Bedre å bo i ørkenlandet enn med en sint og trettekjær kvinne
Ordsp 22,14 Munnen til fremmed kvinne er en dyp grav
Ordsp 23,27 En fremmed kvinne er en trang brønn
Ordsp 27,15 Slik er en trettekjær kvinne
Ordsp 30,20 Slik gjør en utro kvinne
Fork 7,26 Kvinnen er beskere enn døden
Jes 19,16 Skjelve av frykt som kvinner
Jer 3,20 Slik en kvinne er troløs mot sin venn
Esek 16,32 Herren omtaler Jerusalem som hore
Esek 23,5 Ohola drev hor enda hun tilhørte Herren
Esek 23,44 Rettferdige menn skal dømme de skamløse kvinnene
Esek 23,48 Alle kvinner skal ta lærdom og ikke leve skamløst
Esek 44,21 Prester må bare gifte seg med jomfruer
Nah 3,13 Krigsfolket hos deg er som kvinner
Sak 5,5 En kvinne representerer all skyld og lovløsheten
1Kor 11,3 Mannen er kvinnens hode
1Kor 11,5 En kvinne med utildekket hode, fører skam over sitt hode
1Kor 11,6 Det er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret
1Kor 11,7 Kvinnen ble skapt for mannens skyld
1Kor 11,13 Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet?
1Kor 14,34 Kvinnene skal tie i menigheten
Ef 5,22 En kvinne skal underordne seg under sin mann i alt
Kol 3,18 Hustruer skal underordne seg under sine menn
1Tim 2,9 Kvinner skal ikke pynte seg utfordrende
1Tim 2,11 En kvinne skal ta imot læren i taushet og underordne seg
Tit 2,3 Kvinner skal underordne seg sine menn
1Pet 3,1 Gifte kvinner skal underordne seg sine menn
1Pet 3,3 Kvinner skal ikke pynte seg

Til toppen

Homofili og homofobi


1Mos 13,13 Menneskene i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren
1Mos 19,1 Mennene i Sodoma ville voldta Guds engler
1Mos 19,23 Herren utslettet Sodoma og Gomorra fordi mennene der ville voldta Guds engler
3Mos 18,22 Det er en styggedom å ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne
3Mos 20,13 Homofile skal dø
5Mos 22,5 Herren avskyr kvinner i mannsklær og menn i kvinneklær
Dom 19,22 Gudløse menn i Gibea vil voldta en vandringsmann
1Sam 18,1 Jonatan kjente seg knyttet til David
1Sam 19,1 Jonatan holdt meget av David
1Sam 20,17 Jonatan hadde David like kjær som sitt eget liv
1Sam 20,30 Saul vil drepe sønnen Jonatans kjære David
1Sam 20,40 Jonatan og David kysset hverandre
1Sam 20,30 Saul ble rasende på Jonatan fordi han hadde valgt seg David til skam for seg selv
2Sam 1,26 Jonatans kjærlighet var mer verdt for David enn kvinners kjærlighet
1Kong 14,24 Det var til og med mannlige tempelprostituerte i landet
1Kong 15,11 Asa jaget de mannlige tempelprostituerte ut av landet
1Kong 22,46 Josjafat jaget resten av de mannlige tempelprostituerte ut av landet
2Kong 10,15 Er du med meg av hele ditt hjerte slik jeg er med deg?
2Kong 23,7 Josjia rev ned kamrene til de mannlige tempelprostituerte som var i Herrens hus
Luk 17,34 Når Guds rike kommer skal det ligge to i samme seng
Joh 13,23 Disippelen som Jesus hadde kjær, lå ved siden av Jesus ved bordet
Joh 19,26 Disippelen som Jesus elsket
Joh 21.20 Disippelen som Jesus hadde kjær
Rom 1,24 Menn drev utukt med menn, og fortjente å dø
1Kor 6,9 Homofile skal ikke arve Guds rike
1Tim 1,8 Loven er gitt for homofile m.fl
2Pet 2,6 Herren la Sodoma og Gomorra i aske
Jud 1,7 Sodoma og Gomorra ble straffet med evig ild

Til toppen