Bibelen med 18-års aldersgrense


Abort  Alkoholisme  Amputasjon  Apartheid  Balletak  Barnedrap  Barnemishandling  Brenning av kvinner  Dildoer  Diskriminering av handikappede  Eksebisjonisme  Ekteskap mellom søsken  Etnisk rensing  Flatbrystede kvinner  Flerkoneri  Gruppevoldtekt  Homoseksualitet  Hærverk  Impotens  Incest  Kannibalisme  Kastrering  Kikking  Kvinnediskriminering  Kvinnehat  Likskjending  Masseødeleggelsesvåpen  Menneskeofring  Mord for sex  Onani  Onde ånder  Oppløsning av familien  Overnaturlige hendelser  Pedofili  Penisfiksering  Prostitusjon  Pupper  Rituell seksuell lemlesting av barn  Sex  Sex med dyr  Sex under menstruasjon  Sexslaveri  Skilsmisse  Slaveri  Steining  Sæduttømming  Tenåringsgraviditet utenfor ekteskap  Tortur  Trollkvinner  Tungekyssing  Underkastelse  Urin og avføring  Utroskap  Vagina  Vampyrisme  Voldtekt  Voldtekt av menn  Zombie  Ødelagte peniser 

Balletak

5Mos 25,11

"Når to menn kommer i slagsmål, og konen til en av dem kommer løpende for å hjelpe sin mann, og hun rekker hånden ut og griper den som slår ham, i kjønnsdelene, 12 da skal du uten skånsel hogge hånden av henne."

Til toppen

Abort

Hos 9,11-16

"Lik en fugl flyr Efraims herlighet bort. Ingen føder, ingen er svanger, og ingen blir med barn. Selv om de fostrer barn, skal jeg gjøre dem barnløse. Ja, ve dem, når jeg går bort fra dem! Jeg så Efraim plantet i en eng, like trygg som Tyrus. Men nå må de føre sine barn ut til ham som skal drepe dem. Gi dem, Herre! Men hva skal du gi dem? Gi dem morsliv som føder for tidlig, og bryst som ikke gir melk. All deres ondskap er samlet i Gilgal, der fikk jeg motvilje mot dem. Fordi de har gjort så mye ondt, vil jeg drive dem ut av mitt hus. Jeg kan ikke elske dem lenger, alle deres førere er opprørere. Efraim er slått, deres rot er blitt tørr, de skal ikke lenger bære frukt. Og selv om kvinnene føder, lar jeg deres kjære barn dø."

Jes 13,18

"Med bue feller de unge menn, de skåner ikke fosteret i mors liv og har ikke medynk med barna."

4Mos 31,17

"Nå skal dere slå i hjel alle smågutter og alle kvinner som har hatt samleie med menn." [og som derfor kan være gravide]

2Mos 21,22

"Når noen slåss, og de støter til en svanger kvinne, så hun mister fosteret [HUN ABORTERER], uten at det ellers skjer noen ulykke, da skal gjerningsmannen betale den skadebot som hennes mann pålegger ham, og det skal skje hos dommerne."

4Mos 5,11-31

[Beskrivelse av et brutalt rituale som skal utføres på en kone mistenkt for utroskap. Et rituale som fremprovoserer en abort for å kvitte seg med et foster som tilhører en annen mann.]

Til toppen

Alkoholisme

Matt 11,18-19

"For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: Han er besatt. Menneskesønnen kom; han både spiser og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!"

Joh 2,7-9

""Fyll karene med vann," sa Jesus. Og tjenerne fylte dem til randen. "Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren," sa han. De bar det til kjøkemesteren, og han smakte på vannet som var blitt til vin."

Til toppen

Amputasjon

Matt 5,30

"Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer til helvete."

Matt 18,8

"Om hånden eller foten lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og kastes i den evige ild."

Til toppen

Apartheid

Esra 9,10-12

"Hva skal vi nå si etter dette, vår Gud? Vi har handlet mot dine bud som du gav oss gjennom dine tjenere profetene, da du sa: "Landet som dere drar inn i og skal ta i eie, er urent. Den fremmede befolkningen har fylt det med avgudsdyrkelse og annen styggedom og gjort det urent fra ende til annen. Derfor skal dere ikke gifte bort døtrene deres til menn av den fremmede befolkningen. Dere skal heller ikke finne koner til sønnene deres blant dem og aldri hjelpe dem til velferd og lykke. Da skal dere bli sterke og få nyte alt det gode i landet, og barna deres skal for alltid få det til odel og eie.""

Til toppen

Barnedrap

3Mos 20,9

"Den som forbanner sin far eller sin mor, skal dø. Fordi han har forbannet sine foreldre, hviler det blodskyld på ham."

Dom 11,30-40

" Jefta avla et løfte til Herren. "Gir du ammonittene i min vold," sa han, "skal den første som går ut av døren i mitt hus og kommer imot meg når jeg vender velberget hjem igjen fra striden med ammonittene, høre Herren til. Jeg skal bære ham fram som brennoffer." Så drog Jefta ut for å kjempe mot ammonittene, og Herren gav dem i hans vold..... Da Jefta kom hjem igjen til Mispa, kom hans datter ut imot ham med håndtrommer og dans. Hun var hans eneste barn. Han hadde ingen sønn eller datter utenom henne.... Da de to månedene var omme, kom hun tilbake til sin far, og han gjorde med henne som han hadde gitt løfte om. Hun hadde aldri hatt forbindelse med noen mann. Siden ble det skikk i Israel at de unge pikene hvert år, fire dager i året, går ut og synger klagesanger over datteren til Jefta fra Gilead."

Salm 137,9

"Sæl er den som tar dine småbarn og knuser dem mot berget!"

4Mos 31,17

"Nå skal dere slå i hjel alle smågutter og alle kvinner som har hatt samleie med menn."

2Kong 2,23-24

"Fra Jeriko drog profeten opp til Betel. Mens han var på veien, kom noen smågutter ut av byen. De gjorde narr av ham og ropte: "Kom deg vekk, din fleinskalle! Kom deg vekk, din fleinskalle!" Da snudde han seg, så på dem og forbannet dem i Herrens navn. Brått kom det to bjørner ut av skogen, og de rev i hjel førtito av barna."

2Kong 6,28-29

"Og kongen spurte: "Hva er det i veien med deg?" Hun svarte: "Denne kvinnen sa til meg: Kom hit med sønnen din, så spiser vi ham i dag, og i morgen kan vi spise sønnen min. Så kokte vi sønnen min og spiste ham. Den neste dagen sa jeg til henne: Kom nå med sønnen din, så spiser vi ham. Men da holdt hun gutten skjult.""

Jes 13,16

"Deres småbarn skal knuses mens de ser på, deres hus skal plyndres og kvinnene voldtas."

Til toppen

Barnemishandling

1Mos 22,9-10

"Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret, oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn."

1Kong 3,24-25

"Hent et sverd til meg!" sa kongen. De kom inn til kongen med et sverd, og han sa: "Hogg det levende barnet i to, og la de to kvinnene få hver sin halvpart.""

Hebr 12,7-9

"At dere må lide, det tjener til å oppdra dere; for Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far? Hvis dere ikke får tukt som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem."

Til toppen

Brenning av kvinner

3Mos 21,9

"Når en prestedatter vanhelliger seg ved å drive utukt, vanhelliger hun sin far. Hun skal brennes."

Til toppen

Dildoer

Esek 16,17

"Du tok smykkene dine av sølv og gull som jeg hadde gitt deg, og laget deg mannfolkbilder, som du drev hor med."

Til toppen

Diskriminering av handikappede

3Mos 21,16-20

"Herren talte til Moses og sa: Si til Aron: Ingen av dine etterkommere som har et lyte, skal nå eller siden komme og bære fram mat for sin Gud. Ingen som har et lyte, skal tre fram: ingen som er blind eller halt, ingen som er vansiret i ansiktet eller har et vanskapt lem, ingen som har en brukket fot eller hånd, ingen som er pukkelrygget eller dverg, ingen som har en hvit flekk på øyet eller skabb eller noe annet utslett, og ingen som er skadet i pungen."

Til toppen

Eksebisjonisme

Jes 20,2-4

"Det året hadde Herren talt således til Jesaja, sønn av Amos: "Gå og ta strieplagget av hoftene dine og skoene av føttene!" Det gjorde han, og så gikk han naken og barbent. Da sa Herren: "Likesom min tjener Jesaja har gått naken og barbent i tre år, til tegn og varsel mot Egypt og Nubia, slik skal assyrerkongen drive med seg krigsfangene fra Egypt og de bortførte fra Nubia, både unge og gamle, nakne og barbente og med bar bak - til vanære for Egypt."

2Sam 16,22

"De slo da opp et telt for Absalom oppe på taket, og han gikk inn og lå med sin fars medhustruer så hele Israel kunne se det."

Til toppen

Ekteskap mellom søsken

1Mos 20,11-12

"Abraham svarte: "Jeg tenkte: Det er sikkert ingen gudsfrykt på dette stedet; de kommer til å slå meg i hjel på grunn av min kone. Og så er hun virkelig min søster; hun er datter av min far, men ikke av min mor. Og hun ble min kone."

Til toppen

Etnisk rensing

2Mos 23,23

"For min engel skal gå foran deg og føre deg til amorittene og hetittene, perisittene og kanaaneerne, hevittene og jebusittene, og jeg vil utrydde dem."

4Mos 21,31

"Nå slo Israel seg ned i amorittenes land. 32 Moses sendte folk som skulle speide ut Jaser. De erobret byene der omkring og drev ut amorittene som bodde der."

Jos 11,14-15

"Alt byttet fra disse byene og all buskapen tok israelittene selv. Men menneskene hogg de ned med sverd. De utryddet dem og lot ikke en levende sjel bli igjen. Det Herren hadde pålagt sin tjener Moses, det hadde Moses sagt til Josva, og Josva gjorde det slik. Han unnlot ikke å gjøre noe av alt det Herren hadde pålagt Moses."

Til toppen

Flatbrystede kvinner

Høys 8,8

"Vi har en liten søster som ennå ikke har fått bryster. Hva skal vi gjøre med vår søster når frierne kommer?"

Til toppen

Flerkoneri

Est 2,17

"Kongen ble mer glad i Ester enn i noen annen kvinne. Hun vant hans godhet og velvilje framfor alle de andre pikene. Han satte en kongelig krone på hennes hode og gjorde henne til dronning istedenfor Vasjti."

Til toppen

Gruppevoldtekt

Dom 19,24-25

"Se, her er min datter som er jomfru, og mannens medhustru. La meg sende dem ut til dere. Så kan dere krenke dem og gjøre med dem som dere lyster. Men mot denne mannen må dere ikke bære dere så skjendig at." Men mennene ville ikke høre på ham. Da tok mannen sin medhustru og førte henne ut til dem. De lå med henne og fór ille med henne hele natten, til det ble morgen. De slapp henne ikke før det lysnet av dag."

Til toppen

Homoseksualitet

3Mos 18,22

"Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom."

3Mos 20,13

"Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem."

1Sam 18,1

"Da Jonatan hadde hørt samtalen mellom David og Saul, kjente han seg straks knyttet til David, og han fikk ham så kjær som sitt eget liv."

1Sam 20,30

"Da ble Saul rasende på Jonatan og sa til ham: "Du sønn av en dårlig og gjenstridig kvinne! Var det ikke det jeg visste at du har utvalgt deg denne Isai-sønnen til skam for deg selv og til skam for din mor som fødte deg."

2Sam 1,26

"Bittert sørger jeg over deg, Jonatan, min bror! Jeg hadde deg inderlig kjær. Din kjærlighet var mer verd for meg enn kvinners kjærlighet."

Til toppen

Hærverk

Mark 11,15-16

"Da de kom til Jerusalem, gikk Jesus inn på tempelplassen og gav seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og han gav ingen lov til å bære noe over tempelplassen."

Til toppen

Impotens

1Kong 1,1-4

"Da kong David var gammel og langt oppe i årene, greide han ikke lenger å holde seg varm, selv om de bredte tepper over ham. Derfor sa hans menn til ham: "La noen finne en ung pike til deg, herre konge, en jomfru som kan stå til tjeneste og pleie deg. Når hun ligger i armene dine, blir du nok varm, herre konge." Så lette de over hele Israels land etter en vakker ung pike; og da de fant Abisjag fra Sjunem, førte de henne til kongen. Piken var meget vakker, og hun pleiet kongen og tjente ham. Men han hadde ikke omgang med henne."

Til toppen

Incest

1Mos 19,33-36

"Samme kveld skjenket de sin far vin, og den eldste gikk og la seg hos faren. Han merket ikke at hun la seg, og heller ikke at hun stod opp. Dagen etter sa den eldste til den yngste: "Hør her, i natt lå jeg med far. Nå gir vi ham vin å drikke i kveld også. Gå inn og legg deg hos ham, så vi kan holde ætten oppe ved ham!" De skjenket sin far vin den kvelden også, og den yngste gikk og la seg hos ham. Han merket ikke at hun la seg, og heller ikke at hun stod opp. Nå skulle begge Lots døtre ha barn med sin far."

3Mos 18,6-18

"Ingen av dere må røre ved en kvinne som han er i nær slekt med, og ha samleie med henne. Jeg er Herren. Du skal ikke vanære din far ved å ha samleie med din mor. Hun er din mor; du skal ikke ha samleie med henne. Du skal ikke ha samleie med din stemor; hun tilhører din far. Du skal ikke ha samleie med din søster, som har samme far eller samme mor som du. Enten hun er født hjemme eller ute, skal du ikke ha samleie med henne. Du skal ikke ha samleie med din sønnedatter eller din datterdatter; for dermed fører du skam over deg selv. Du skal ikke ha samleie med din stemors datter som også er din fars datter; hun er din søster. Du skal ikke ha samleie med din fars søster; hun er i nær slekt med din far. Du skal ikke ha samleie med din mors søster; hun er i nær slekt med din mor. Du skal ikke ha samleie med din farbrors kone; henne må du ikke komme for nær. Hun er din tante. Du skal ikke ha samleie med din svigerdatter. Hun er din sønns kone; du skal ikke ha samleie med henne. Du skal ikke ha samleie med din brors kone; hun tilhører din bror. Du skal ikke ha samleie både med en kvinne og hennes datter. Heller ikke skal du ta hennes sønnedatter eller hennes datterdatter og ha samleie med dem; de er i nær slekt med henne. Det er skamløs ferd. Du skal ikke ta din kones søster til medhustru og ha samleie med henne mens din kone lever; for da skaper du strid mellom dem."

3Mos 20,11-12

"Den som har samleie med sin fars kone, vanærer sin far. De skal begge dø; det hviler blodskyld på dem. Når en mann har samleie med sin svigerdatter, skal de begge dø. De har gjort en motbydelig gjerning; det hviler blodskyld på dem."

Til toppen

Kannibalisme

Matt 26,26-28

"Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket, brøt det, gav disiplene og sa: "Ta dette og ét det! Dette er mitt legeme." Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: "Drikk alle av den! For dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse."

2Kong 6,28-29

"Og kongen spurte: "Hva er det i veien med deg?" Hun svarte: "Denne kvinnen sa til meg: Kom hit med sønnen din, så spiser vi ham i dag, og i morgen kan vi spise sønnen min. Så kokte vi sønnen min og spiste ham. Den neste dagen sa jeg til henne: Kom nå med sønnen din, så spiser vi ham. Men da holdt hun gutten skjult.""

Jer 19,9

" Jeg lar dem spise kjøttet av sine egne sønner og døtre, og den ene skal spise kjøttet av den andre i den trengsel og nød som deres fiender og de som står dem etter livet, fører over dem."

Klag 4,10

"Kvinner som før var milde og kjærlige, kokte sine egne barn. Barna ble til føde for dem da mitt folk ble knust."

Til toppen

Kastrering

Matt 19,12

"For det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap, andre fordi mennesker har gjort dem uskikket til det; men det er også noen som selv har gjort seg uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld. Den som kan, la ham ta det til seg."

Til toppen

Kikking

2Sam 11,2

"En kveld hendte det at David stod opp av sengen og gikk og drev på slottstaket. Som han så utover fra taket, fikk han øye på en kvinne som badet; hun var meget vakker."

Til toppen

Kvinnediskriminering

1Kor 11,7-9

"Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens."

1Kor 14,34-35

"Som i alle kristne menigheter skal kvinnene tie i menighetssamlingene. Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menigheten."

Ef 5,22-24

"De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt."

1Tim 2,11-15

"En kvinne skal ta imot læren i taushet; hun skal underordne seg. Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille. For Adam ble skapt først og så Eva. Og Adam ble ikke forført, men kvinnen lot seg forføre og brøt budet. Men hun skal bli frelst, igjennom sin barnefødsel, så sant hun holder fast ved tro, kjærlighet og helliggjørelse og lever som det sømmer seg."

Til toppen

Kvinnehat

Esek 23,46

"Så sier Herren Gud: Jeg kaller en folkemengde sammen mot dem og overgir dem til mishandling og ran. Folkemengden skal steine dem og hogge dem ned med sverd. Deres sønner og døtre skal de drepe, og husene skal de brenne opp. Jeg gjør slutt på den skammelige utukten i landet. Alle kvinner skal ta lærdom av det og ikke lenger drive hor som dere."

Til toppen

Likskjending

Dom 19,29

"Da han kom hjem, grep han en kniv, tok sin medhustru og skar henne opp i tolv stykker, lem for lem. Og han sendte delene omkring i hele Israels landområde."

Til toppen

Masseødeleggelsesvåpen

2Sam 24,15

"Så lot Herren en pest komme over Israel fra morgenen og til den tiden han hadde fastsatt. Det døde sytti tusen mann av folket, fra Dan til Be'er-Sjeba."

2Kong 19,35

"Den natten gikk Herrens engel ut og slo i hjel 185 000 mann i assyrernes leir. Da folk stod opp om morgenen, fikk de se alle de døde som lå der."

Sal 97,3-4

"Ild går foran ham, den fortærer hans fiender rundt omkring. Hans lynglimt lyser opp jordens krets, jorden ser det og skjelver."

Til toppen

Menneskeofring

1Mos 22,9-10

"Da de kom til det stedet Gud hadde sagt, bygde Abraham et alter der og la veden til rette. Så bandt han Isak, sønnen sin, og la ham på alteret, oppå veden. Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn."

Til toppen

Mord for sex

2Sam 11,14-27

"Neste morgen skrev David et brev til Joab og sendte det med Uria. 15 I brevet skrev han: "Sett Uria lengst framme, der striden er hardest, og dra dere så tilbake fra ham, så han faller og mister livet!" .... Da Urias kone fikk høre at hennes mann var falt, holdt hun sørgehøytid over sin husbond. Men da sørgetiden var omme, sendte David bud og hentet henne hjem til seg. Hun ble hans kone og fødte ham en sønn."

Til toppen

Onani

1Mos 38,8-10

"Da sa Juda til Onan: "Ta din brors kone hjem til deg, gift deg med henne i din brors sted, så du kan skaffe din bror etterkommere." Men Onan visste at barna ikke skulle høre ham til. Når han hadde omgang med sin brors kone, lot han sæden gå til spille på jorden, for at broren ikke skulle få etterkommere. 10 Men det Onan gjorde, var ondt i Herrens øyne, og han lot også ham dø."

Til toppen

Onde ånder

Dom 19,22

" Abimelek styrte i Israel i tre år. Da sendte Gud en ond ånd som vakte strid mellom Abimelek og mennene i Sikem, så de sviktet Abimelek."

Matt 8,16

"Da det ble kveld, brakte folk til ham mange som var besatt av onde ånder. Han drev åndene ut med et ord, og helbredet alle som var syke."

Til toppen

Oppløsning av familien

Luk 14,26

"Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel."

Matt 23,9

"Og kall ikke noen her på jorden far; for dere har bare én Far, han som er i himmelen."

Matt 10,35-37

"Jeg er kommet for å sette skille: Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor, og en manns husfolk er hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd."

Til toppen

Overnaturlige hendelser

Dan 5,5

"I samme stund kom fingrer av en menneskehånd til syne, og de skrev på den kalkede veggen i kongens slott, midt imot lysestaken. Kongen så hånden som skrev. Da ble han blek i ansiktet, og hans tanker skremte ham. Han ble veik i hoftene og skalv i knærne."

Til toppen

Pedofili

4Mos 31,18

"Men alle unge piker som ikke har hatt samleie med menn, skal dere spare [for dere selv]."

Til toppen

Penisfiksering

Esek 23,20

"Nå lengtet hun etter horkarene der; de hadde lem som esler og sæd som hester."

Til toppen

Prostitusjon

1Mos 38,15

"Da Juda fikk øye på henne, tenkte han at det var en skjøge; for hun hadde dekket ansiktet. Han tok av fra veien, gikk bort til henne og sa: "Kom, la meg få ligge med deg!" For han visste ikke at det var hans sønnekone. Hun sa: "Hva gir du meg hvis du får ligge med meg?" Han svarte: "Jeg skal sende deg et kje av buskapen min." Da sa hun: "Så gi meg et pant til du får sendt det!" "Hva skal jeg gi deg i pant?" spurte han. Hun svarte: "Seglet og snoren, og staven du har i hånden." Han gav henne det. Så fikk han ligge med henne, og hun ble med barn."

3Mos 19,29

"Du skal ikke vanhellige din datter ved å la henne bli skjøge. For da blir folket usedelig, og landet blir fullt av skamløshet."

Jos 2,1

"Josva, Nuns sønn, sendte hemmelig to speidere ut fra Sjittim. Han sa: "Gå av sted og se dere om i landet, særlig i Jeriko!" De gikk da av sted og tok inn i huset til en skjøge som hette Rahab. Der fikk de overnatte."

Dom 16,1

"En gang gikk Samson til Gasa. Der fikk han se en skjøge, og han gikk inn til henne."

Esek 16,15

"Men du kjente deg trygg på din skjønnhet og drev hor, fordi du hadde slikt ry. Som horkvinne bød du deg fram til enhver som gikk forbi, og han fikk deg."

Esek 16,25-26

"På alle gatehjørner bygde du din forhøyning. Der gjorde du din skjønnhet avskyelig, når du åpnet fanget for hver mann som gikk forbi; og stadig drev du hor. Du lå med egypterne, dine kraftige granner, og med all din utukt vakte du min harme."

Esek 16,33

"Alle skjøger får ellers gaver, men du gav lønn til alle dine elskere. Du betalte dem for å komme til deg fra alle kanter og drive hor med deg. 34 Slik gjorde du det motsatte av hva kvinner pleier å gjøre. Det var ingen som løp etter deg, og ingen gav deg skjøgelønn; men selv gav du lønn. Så bakvendt bar du deg at."

Til toppen

Pupper

Ordsp 5,18-19

"Gled deg over din ungdoms hustru, den elskelige hind, den yndige gasell! Fryd deg alltid ved hennes barm, la hennes kjærlighet stadig beruse deg!"

Høys 1,13

"Min kjæreste er lik myrrabunten som hviler ved mitt bryst."

Høys 4,5

"Dine bryster er lik to rådyrkalver, lik gasellens tvillinger som beiter mellom liljer."

Høys 7,3

"Dine bryster er lik to rådyrkalver, lik tvillingene til en gasell."

Høys 7,7-8

"Din ranke skikkelse er som en palme og brystene dine som druer. Jeg ber: La meg klatre opp i palmen og ta tak i grenene. Dine bryster skal være som vintreets druer, din pust som angen av epler"

Jes 66,11

"Så skal dere suge og bli mette ved hennes barm som gir trøst, ja, dere skal drikke og glede dere ved hennes herlige bryst."

Esek 16,7

"Og du vokste og ble stor, ja, du ble en meget vakker kvinne. Brystene ble faste, og håret vokste. Men du var naken og bar."

Esek 23,2-3

"Menneske, det var to kvinner, døtre av en og samme mor. De levde utuktig i sin ungdom; de drev hor i Egypt. Der tok de på brystene deres og klemte deres jomfrubarm."

Esek 23,8

"Hun holdt ikke opp med det utuktige liv hun hadde ført helt fra hun var i Egypt. Der lå de jo med henne da hun var ung, klemte hennes jomfrubarm og øste sin elskov ut over henne."

Til toppen

Rituell seksuell lemlesting av barn

1Mos 17,10-14

"Dette er den pakten dere skal holde, pakten mellom meg og dere og etterkommerne dine: Alle menn og gutter hos dere skal omskjæres. Dere skal la forhuden skjæres av, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. I slekt etter slekt skal hvert guttebarn hos dere omskjæres når det er åtte dager gammelt, både de som er født i huset, og de som er kjøpt for penger hos fremmede, som ikke er av din ætt. Omskjæres skal både de som er født i ditt hus, og de du har kjøpt for penger. Slik skal min pakt vise seg på kroppen deres, en evig pakt. Men den mann som er uomskåret, som ikke har fått forhuden skåret bort, han skal utryddes av sitt folk; for han har brutt min pakt.""

Til toppen

Sex

1Tess 4,4-5

"For dette er Guds vilje - deres helliggjørelse: Dere skal holde dere borte fra hor; enhver skal vite å vinne seg sin egen hustru i hellighet og ære, ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud."

Høys 5,4

"Min elskede stakk hånden inn gjennom luken, da bruste mitt indre imot ham. Jeg stod opp, ville åpne for min venn, da dryppet det myrra av mine hender, myrra fra fingrene mine rant ned på dørhåndtaket."

Esek 16,8

"Da jeg gikk forbi, fikk jeg se at tiden var kommet for deg, elskovens tid. Så bredte jeg fliken av min kappe over deg og skjulte din nakne kropp. Jeg sverget deg troskap og sluttet pakt med deg, og du ble min, lyder ordet fra Herren Gud."

Til toppen

Sex med dyr

3Mos 18,23

" Du skal aldri ha omgang med dyr; for da blir du uren. Heller ikke skal en kvinne by seg fram til et dyr og pare seg med det. Det er motbydelig."

3Mos 20,15-16

"En mann som har omgang med et dyr, skal dø, og dyret skal dere drepe. Når en kvinne går til et dyr og parer seg med det, skal du drepe både kvinnen og dyret. De skal dø; det hviler blodskyld på dem."

Til toppen

Sex under menstruasjon

3Mos 20,18

"Den som ligger hos en kvinne som har menstruasjon, og har samleie med henne, han har avdekket hennes kilde, og hun har blottet sin blodkilde. De skal begge utryddes av sitt folk."

Til toppen

Sexslaveri

3Mos 19,20

"Når en mann ligger hos en kvinne og har samleie med henne, og hun er en trellkvinne som er festet til en annen mann, men ennå ikke kjøpt fri eller frigitt, da skal de straffes. Men de skal ikke bøte med livet, fordi hun ikke er en fri kvinne."

4Mos 31,18

"Men alle unge piker som ikke har hatt samleie med menn, skal dere spare [for dere selv]."

Est 2,12-14

"Den forberedelsestiden som var fastsatt for de unge pikene, varte tolv måneder. I seks måneder ble de stelt med myrrasalve og i seks måneder med parfyme og velluktende salver. Først når denne tiden var omme, skulle hver av pikene gå inn til kong Xerxes. Når en ung pike gikk inn til kongen, fikk hun ta med seg alt det hun bad om, fra haremet inn i kongens slott. Hun gikk dit om kvelden, og om morgenen vendte hun tilbake til det andre haremet. Det stod under tilsyn av kongens hoffmann Sja'asgas, som voktet medhustruene. Siden kom hun ikke inn til kongen mer, uten at han fikk slik lyst til å ha henne hos seg at hun ble ropt opp og kalt inn igjen."

Til toppen

Skilsmisse

Matt 5,31-32

"Det er sagt: Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet."

Til toppen

Slaveri

2Mos 21,2-3

" Når du kjøper en hebraisk trell, skal han tjene i seks år. Men i det sjuende året skal han gis fri uten vederlag. Er han enslig når han kommer, skal han dra enslig bort. Er han gift når han kommer, skal hans kone frigis sammen med ham."

2Mos 21,7-8

"Når en mann selger sin datter som trellkvinne, skal hun ikke gis fri som trellene. Hvis hennes herre har bestemt henne for seg selv, men ikke liker henne, skal han la henne kjøpes fri. Han har ikke rett til å selge henne til utlendinger, siden han har vært troløs mot henne."

Ef 6,5

"Dere slaver skal være lydige mot deres jordiske herrer, med frykt og respekt og av et oppriktig hjerte, likesom mot Kristus selv."

Tit 2,9-10

"Slavene skal være lydige mot sine herrer i alle ting, og rette seg etter dem uten å si dem imot. De må ikke stikke noe til seg, men alltid vise rett troskap, så de i ett og alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære."

Til toppen

Steining

3Mos 20,27

"Når en mann eller kvinne har en dødningeånd eller en spådomsånd i seg, skal de dø. De skal steines; det hviler blodskyld på dem."

3Mos 23,24

"Dette sa Moses til israelittene, og de førte spotteren utenfor leiren og steinet ham. Israelittene gjorde som Herren hadde befalt Moses."

2Krøn 10,18

"Kong Rehabeam sendte Adoniram til dem, han som hadde tilsyn med pliktarbeidet. Men israelittene steinet ham i hjel."

Til toppen

Sæduttømming

5Mos 23,10

"Er en av dere uren etter sæduttømming om natten, skal han gå utenfor leiren og ikke komme inn igjen 11 før det lir mot kvelden. Da skal han vaske seg, og ved solnedgang kan han komme inn i leiren."

Til toppen

Tenåringsgraviditet utenfor ekteskap

Luk 1,26-35

"... Men engelen sa til henne: "Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus... Engelen svarte: "Den Hellige Ã…nd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn..."

Til toppen

Tortur

Dom 1,6

"Adoni-Besek rømte, men de satte etter ham, grep ham og hogg av ham tommelfingrene og stortærne."

Dom 8,16

"Så grep han de eldste i byen, tok ørkentornebusker og tistler og tuktet mennene i Sukkot med dem."

Luk 16,22-24

"Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus ved hans side. Han ropte: "Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.""

Til toppen

Trollkvinner

2Mos 22,18

"En trollkvinne skal du ikke la leve."

Til toppen

Tungekyssing

Høys 4,11

"Dine lepper drypper som honning, min brud, under din tunge er honning og melk,..."

Høys 7,9

"...og din munn som den fineste vin. La den flyte lett for min venn, la den gli over lepper og tenner!"

Til toppen

Underkastelse

Luk 7,36-38

" En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han kom hjem til ham og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus var gjest hos fariseeren, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus ved føttene hans og gråt. Da begynte hun å væte føttene hans med tårene, og hun tørket dem med håret sitt, kysset dem og salvet dem med salven."

Til toppen

Urin og avføring

2Kong 18,27

"Men kommandanten svarte: "Tror du min herre har sendt meg for å si dette bare til din herre og til deg? Nei, det er like mye til mennene som sitter på muren, de som snart må ete sin egen skitt og drikke sitt eget vann, likesom dere.""

Jes 36,12

"Men kommandanten svarte: "Tror du min herre har sendt meg for å si dette bare til din herre og til deg? Nei, det er like mye til mennene som sitter på muren, de som snart må ete sin egen skitt og drikke sitt eget vann, likesom dere.""

Til toppen

Utroskap

3Mos 18,20-23

[Herren sidestiller utroskap med homoseksualitet og sex med dyr.] "Du skal ikke ha samleie med din landsmanns kone og således gjøre deg uren. Du skal ikke gi noen av dine barn til Molok; du skal ikke vanhellige din Guds navn. Jeg er Herren. Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom. Du skal aldri ha omgang med dyr; for da blir du uren. Heller ikke skal en kvinne by seg fram til et dyr og pare seg med det. Det er motbydelig."

3Mos 20,10

"Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet."

2Sam 11,2-4

" En kveld hendte det at David stod opp av sengen og gikk og drev på slottstaket. Som han så utover fra taket, fikk han øye på en kvinne som badet; hun var meget vakker. David sendte bud og spurte seg for om kvinnen. Han fikk til svar at det var Batseba, datter av Eliam og konen til hetitten Uria. Så sendte David folk og hentet henne, og da hun kom til ham, lå han med henne. Hun hadde nettopp renset seg etter at hun hadde vært uren. Siden gikk hun hjem igjen."

Til toppen

Vagina

Høys 7,2

"Ditt skjød er som et rundt beger; måtte det aldri mangle vin!"

Til toppen

Vampyrisme

Matt 26,27

"Og han tok en kalk, takket, gav dem og sa: "Drikk alle av den! For dette er mitt blod, paktens blod, som utøses for mange til syndenes forlatelse."

Til toppen

Voldtekt

Jes 13,16

"Deres småbarn skal knuses mens de ser på, deres hus skal plyndres og kvinnene voldtas."

2Sam 13,10-14

" Og da alle var gått, sa han til Tamar: "Bær maten inn i kammerset, så jeg kan ta imot den av din egen hånd." Tamar tok kakene hun hadde laget, og bar dem inn i rommet til sin bror Amnon. Men da hun rakte dem fram til ham så han kunne spise, grep han fatt i henne og sa: "Kom og ligg med meg, søster!" Men hun svarte: "Nei, bror! Før ikke vanære over meg. Slikt gjør en ikke i Israel. Gjør ikke en slik skjenselsdåd! Hvor skulle jeg da gjøre av meg med min skam? Du vil bli regnet for en av de verste ugjerningsmennene i Israel. Snakk heller med kongen; han vil nok ikke nekte deg å få meg." Men han ville ikke høre på henne; han tok henne med makt og lå med henne."

Sak 14,2

"Jeg vil samle alle folkeslag til krig mot Jerusalem. Byen skal bli tatt, husene bli plyndret og kvinnene voldtatt."

Til toppen

Voldtekt av menn

1Mos 19,4-5

"Men før de hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hver eneste mann, og omringet huset. De ropte på Lot og sa til ham: "Hvor er de mennene som kom til deg i natt? La dem komme ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!""

Til toppen

Zombie

2Kong 13,21

"En gang fikk noen som skulle gravlegge en mann, se at det kom en slik herjeflokk. Da kastet de mannen ned i graven til Elisja. Med det samme mannen kom nær Elisjas ben, ble han levende igjen og reiste seg opp."

Til toppen

Ødelagte peniser

5Mos 23,1

"Den som har fått steinene knust eller det mannlige lem skåret opp, skal ikke ha adgang til Herrens menighet."

Til toppen