Det nye testamente


10 Favoritter  Alle bibelord  Evangeliet etter Matteus  Evangeliet etter Markus  Evangeliet etter Lukas  Evangeliet etter Johannes  Apostlenes gjerninger  Paulus' brev til romerne  Paulus' første brev til korinterne  Paulus' andre brev til korinterne  Paulus' brev til galaterne  Paulus' brev til efeserne  Paulus' brev til filipperne  Paulus' brev til kolosserne  Paulus' første brev til tessalonikerne  Paulus' andre brev til tessalonikerne  Paulus' første brev til Timoteus  Paulus' andre brev til Timoteus  Paulus' brev til Titus  Paulus' brev til Filemon  Brevet til hebreerne  Jakobs brev  Peters første brev  Peters andre brev  Johannes' første brev  Johannes' andre brev  Johannes' tredje brev  Judas' brev  Johannes' åpenbaring 

10 Favoritter


Matt 8,28 Jesus driver ut onde ånder og sender dem inn i en svineflokk

28 Da Jesus kom til Gadarener-landet på den andre siden, møtte han to besatte som kom ut fra gravhulene. De var så ville at ingen kunne ta veien der forbi. 29 De skrek ut: «Hva har du med oss å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit før tiden for å pine oss?» 30 Et godt stykke fra dem gikk en stor svineflokk på beite. 31 Og de onde ånder bad ham: «Driver du oss ut, så send oss inn i svineflokken.» 32 «Far av sted!» sa Jesus, og de fór ut av mennene og inn i svinene. Da satte hele flokken utfor et stup og ned i sjøen, og der druknet de.


Matt 10,14 Jesus vil straffe dem som ikke vil underkaste seg

14 Og er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre deres budskap, da skal dere forlate det huset eller den byen og riste støvet av føttene. 15 Sannelig, jeg sier dere: Sodomas og Gomorras land skal slippe lettere på dommens dag enn den byen.


Mark 16,17 De som tror på Jesus skal kunne drive ut onde ånder

17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»


Luk 12,51 Jesus er ikke kommet til jorden med fred, men med strid

51 Mener dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. 52 Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: Tre mot to og to mot tre; 53 far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.


Luk 16,22 En rik mann blir sendt til tortur i dødsrikets flammer

22 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. 23 Da han slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus ved hans side. 24 Han ropte: «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.» 25 Abraham svarte: «Husk, mitt barn, at du fikk dine goder mens du levde, og da fikk Lasarus det som var vondt. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26 Og dessuten er det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra og over til dere, om de så ville, og ingen fra dere over til oss.»


1Kor 11,14 Det er en skam for en mann å ha langt hår

14 Lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære?


Ef 6,5 Slaver skal være lydige mot sine herrer

5 Dere slaver skal være lydige mot deres jordiske herrer, med frykt og respekt og av et oppriktig hjerte, likesom mot Kristus selv.


2Tess 1,8 Jesus kommer med flammende ild og straffer de ikke-troende

8 Han kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9 Deres straff blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, 10 den dag han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og bli hyllet blant alle som tror.


1Tim 2,11 En kvinne skal ta imot læren i taushet og underordne seg

11 En kvinne skal ta imot læren i taushet; hun skal underordne seg. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva. 14 Og Adam ble ikke forført, men kvinnen lot seg forføre og brøt budet. 15 Men hun skal bli frelst, igjennom sin barnefødsel, så sant hun holder fast ved tro, kjærlighet og helliggjørelse og lever som det sømmer seg.


Jud 1,5 Herren utryddet dem som ikke ville tro

5 Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette: Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro.Til toppen

Det Nye Testamente - Alle bibelord


Matt 1,18 Den Hellige Ånd befrukter Josefs kone Maria
Matt 2,9 En "stjerne" går foran vismennene
Matt 3,7 Johannes døperen kaller fariseere og saddukere for ormeyngel
Matt 3,11 Frelseren skal døpe menneskene med ild
Matt 3,16 Guds Ånd kommer ned som en due
Matt 5,17 Jesus er kommet for oppfylle loven
Matt 5,22 Streng straff for den som sier "Din ugudelige narr"
Matt 5,27 Den som begjærer en kvinne har allerede vært utro
Matt 5,29 Om ditt høyre øye lokker deg til synd, riv det ut
Matt 5,30 Om din høyre hånd lokker deg til synd, hogg den av
Matt 5,32 Den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet
Matt 6,17 Når du faster skal du salve hodet
Matt 6,19 Dere skal ikke samle skatter på jorden
Matt 8,16 Jesus driver ut onde ånder
Matt 8,28 Jesus driver ut onde ånder og sender dem inn i en svineflokk
Matt 9,4 Jesus praktiserer telepati
Matt 9,32 Jesus driver ut en ond ånd fra en stum mann
Matt 10,1 Jesus gir disiplene makt til å drive ut onde ånder
Matt 10,5 Jesus ber displene om kun å misjonere blant israelittene
Matt 10,7 Jesus ber disiplene om å opptre som dommedagsprofeter
Matt 10,8 Jesus ber disiplene om å vekke opp døde og drive ut onde ånder
Matt 10,14 Jesus vil straffe dem som ikke vil underkaste seg
Matt 10,23 Jesus bommer litt med tidspunktet for hans gjenkomst
Matt 10,28 Frykt ham som kan ødelegge sjel og legeme i helvete
Matt 10,34 Jesus er ikke kommet for å bringe fred, men sverd
Matt 10,35 Jesus er kommet for å splitte familier
Matt 10,37 Jesus fordømmer dem som elsker sin familie mer enn de elsker ham
Matt 10,39 Jesus ber menneskene om å gå i døden for ham
Matt 11,18 Jesus var glad i å drikke vin
Matt 11,20 Jesus kommer med grove trusler mot folk som ikke vil underkaste seg
Matt 11,25 Kristendommens budskap åpenbarer seg kun for de enfoldige
Matt 12,30 Jesus ordlegger seg som George W.Bush
Matt 12,31 Den som taler imot Den Hellige Ånd skal aldri få tilgivelse
Matt 12,43 Jesus forklarer hvordan onde ånder oppfører seg
Matt 12,46 Jesus fornekter sin egen familie
Matt 13,40 Engler skal sanke sammen de som gjør urett og kaste dem i ildovnen
Matt 13,49 Engler skal kaste "de onde" i ildovnen
Matt 14,28 Peter går på vannet
Matt 15,21 Jesus nekter å hjelpe en kanaaneisk kvinne fordi hun ikke er israelitt
Matt 16,21 Jesus kaller Peter for Satan
Matt 16,24 Jesus ber disiplene om å gå i døden for ham
Matt 17,3 Moses og Elia viser seg for Jesus og disiplene
Matt 17,14 Jesus blir utålmodig og mister besinnelsen
Matt 18,2 Man må bli som et barn (naiv?) for å komme til himmelen
Matt 18,8 Om hånden eller foten lokker deg til synd, hogg den av
Matt 18,9 Om øyet lokker deg til synd, riv det ut
Matt 18,21 Man må kunne tilgi en overgriper 490 ganger
Matt 19,9 Den som skiller seg, begår ekteskapsbrudd
Matt 19,23 Det er vanskelig for rike mennesker å komme til himmelen
Matt 22,35 Det aller viktigste for et menneske er å elske Herren
Matt 23,33 Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?
Matt 24,48 Den som ikke venter på Jesus, skal hogges ned
Matt 25,29 De fattige skal bli enda fattigere
Matt 25,41 De ubarmhjertige skal gå til den evige ild
Matt 26,6 Jesus forsvarer sløsing av ressurser som kunne vært gitt til de fattige
Matt 27,46 Jesus lurer på hvorfor Gud har forlatt ham
Matt 28,2 En hvit og lynende engel stiger ned fra himmelen
Matt 28,17 De som ser Jesus etter den påståtte oppstandelsen tviler på at det er ham
Mark 1,14 Jesus bommer på tidspunktet for Guds rikes komme
Mark 1,23 Jesu åndeutdrivelse gjør ham berømt
Mark 1,34 Jesus drev ut mange onde ånder
Mark 2,22 Jesus har peiling på vin
Mark 3,11 Jesus kommanderer urene ånder til ikke å røpe ham
Mark 3,28 Den som spotter Den Hellige Ånd skal aldri bli tilgitt
Mark 3,31 Jesus fornekter sin egen familie
Mark 4,25 De rike skal bli rikere, de fattige skal bli fattigere
Mark 5,6 Jesus driver en flokk urene ånder inn i en svineflokk
Mark 7,1 Jesu disipler vasket seg ikke på hendene før middag
Mark 7,18 Jesus slår fast at all mat er ren
Mark 7,32 Jesus opptrer som heksedoktor og helbreder en døvstum mann
Mark 8,11 Jesus blir irritert og vrang
Mark 8,32 Jesus forveksler sin disippel Peter med Satan
Mark 8,34 For å få leve må man ofre livet sitt for Jesus og evangeliet
Mark 9,7 Herren kommer flyvende i en sky og taler til disiplene
Mark 9,17 Jesus blir irritert og utålmodig
Mark 9,20 Jesus driver ut en uren ånd fra en gutt
Mark 9,28 Noen typer ånder kan kun drives ut ved bønn og faste
Mark 9,40 "Den som ikke er mot oss, er med oss"
Mark 9,43 Om hånden lokker deg til synd, hogg den av!
Mark 9,45 Om foten lokker deg til synd, hogg den av!
Mark 9,47 Om øyet lokker deg til synd, riv det ut!
Mark 10,23 Rike mennesker får ikke komme til himmelen
Mark 10,29 Man blir belønnet om man forlater familie og barn for Jesus
Mark 11,1 Jesus beordrer disiplene til å stjele et esel
Mark 11,15 Jesus går amok og utfører hærverk på tempelplassen i Jerusalem
Mark 11,27 Jesus er barnslig og nekter å svare på et spørsmål
Mark 12,29 Det viktigste budet er å elske Herren av hele ditt hjerte
Mark 14,3 Jesus forsvarer sløsing med ressurser som burde gått til de fattige
Mark 15,34 Jesus lurer på hvorfor Gud har forlatt ham
Mark 16,9 Jesus hadde drevet sju onde ånder ut av Maria Magdalena
Mark 16,12 Jesus viser seg i en annen skikkelse etter oppstandelsen
Mark 16,15 Den som ikke tror på Jesus skal bli fordømt
Mark 16,17 De som tror på Jesus skal kunne drive ut onde ånder
Luk 4,33 Jesus driver ut en ond ånd, og blir kjent for dette
Luk 4,41 Jesus beordrer onde ånder til å la være å røpe ham
Luk 5,37 Jesus har peiling på vin
Luk 6,18 Jesus helbreder mennesker med urene ånder
Luk 7,33 Jesus ble kalt for en storeter og vindrikker
Luk 8,1 Jesus drar rundt med mennesker som har blitt helbredet for onde ånder
Luk 8,18 De rike skal bli rikere, de fattige skal bli fattigere
Luk 8,26 Jesus driver ut onde ånder og driver dem inn i en svineflokk
Luk 9,23 Skal man få leve, må man ofre livet for Jesus
Luk 9,30 De avdøde Moses og Elia viser seg for Jesus og disiplene
Luk 9,34 Herren kommer i en sky og taler til Jesus og disiplene
Luk 9,37 Jesus blir utålmodig og sint
Luk 10,42 Jesus driver ut en ond ånd fra en gutt
Luk 11,14 Jesus driver ut en ond ånd fra en stum mann
Luk 11,24 Jesus forklarer hvordan urene ånder opererer
Luk 11,29 Jesus kaller folket rundt ham for en ond slekt
Luk 12,49 Jesus er kommet for å kaste ild på jorden
Luk 12,51 Jesus er ikke kommet til jorden med fred, men med strid
Luk 13,2 Jesus truer med at de som ikke vender om skal bli drept
Luk 13,10 Jesus helbreder en kvinne for en sykdomsånd
Luk 14,26 Disiplene må sette Jesus høyere enn sin egen familie
Luk 16,17 Loven gjelder fortsatt
Luk 16,22 En rik mann blir sendt til tortur i dødsrikets flammer
Luk 18,14 Jesus verdsetter dårlig selvtillit og dårlig selvbilde
Luk 18,24 Rike mennesker kan ikke komme til himmelen
Luk 18,29 Jesus verdsetter dem som forlater kone og barn for å følge ham
Luk 19,26 De rike skal bli rikere, de fattige skal bli fattigere
Luk 19,27 Dere skal hogge ned de som ikke ville ha meg til konge
Luk 22,3 Satan for inn i Judas
Luk 24,15 Disiplene kjenner ikke igjen Jesus etter oppstandelsen
Joh 2,6 Jesus tryller om vann til vin
Joh 2,13 Jesus går amok og utfører hærverk på tempelplassen i Jerusalem
Joh 3,18 Den som ikke tror, er allerede dømt
Joh 3,36 Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet
Joh 5,2 En Herrens engel sted ned i vannet og ga det helbredende kraft
Joh 6,52 Man skal spise Jesu legeme og drikke hans blod
Joh 8,43 Jesus mener at jødene har djevelen til far
Joh 9,1 Jesus opptrer som heksedoktor og helbreder en blind mann
Joh 12,25 Kun de som hater livet sitt skal få evig liv
Joh 20,29 Salige er de naive
Joh 21,12 Disiplene kjenner ikke igjen Jesus etter oppstandelsen
Apg 1,9 Jesus blir løftet opp i luften og ble skjult bak en sky
Apg 1,15 Judas falt hodestups og revnet, og alle innvollene hans veltet ut
Apg 2,1 Ildtunger kommer og setter seg på disiplene
Apg 2,19 Gud vil vise blod, ild og røkskyer på jorden
Apg 3,22 Alle som ikke hører på Jesus skal bli utryddet av folket
Apg 5,1 Gud dreper Ananias og Saffira da de ikke ville gi fra seg alle pengene sine
Apg 8,6 Mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik
Apg 8,9 En mann ved navn Simon drev med trolldom
Apg 12,21 Herrens engel dreper Herodes og lar ham bli oppspist av ormer
Apg 13,17 Gud utryddet sju folk i Kanaan og lot israelittene okkupere deres land
Apg 14,8 "Gudene er blitt som mennesker"
Apg 16,6 Den Hellige Ånd hindret disiplene å forkynne Ordet i Asia
Apg 16,16 Displene møter en slavinne som var besatt av en spådomsånd
Apg 19,11 Paulus driver ut onde ånder
Apg 22,3 Paulus har tidligere drept tilhengere av Jesu lære
Apg 22,25 Paulus forsvarer seg med at han er romersk borger
Apg 26,9 Paulus straffet tidligere tilhengere av Jesus
Rom 1,18 Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen
Rom 1,22 Gud gav menneskene urenheten i vold
Rom 1,25 Gud overgav menneskene til vanærende lidenskaper
Rom 5,12 Gud praktiserer kollektiv avstraffelse
Rom 8,7 Menneskenes natur er fiendtlig mot Gud
Rom 8,9 Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til
Rom 8,12 Om vi lever etter vår onde natur, må vi dø
Rom 11,23 Gud skal pode inn igjen de vantro
Rom 14,20 Det er riktig ikke å spise kjøtt eller drikke vin
Rom 14,23 Alt som ikke skjer i tro, er synd
Rom 16,20 Måtte fredens Gud snart knuse Satan under føttene på dere!
1Kor 1,25 Guds uforstand og svakhet
1Kor 3,13 Dommens dag åpenbarer seg med ild
1Kor 6,9 Ekteskapsbrytere og homofile skal ikke arve Guds rike
1Kor 7,4 Ektefeller skal ikke nekte hverandre samliv
1Kor 8,5 Det finnes mange guder
1Kor 11,3 Mannen er kvinnens hode
1Kor 11,6 Det er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret
1Kor 11,7 Kvinnen ble skapt for mannens skyld
1Kor 11,14 Det er en skam for en mann å ha langt hår
1Kor 14,1 Ingen kan forstå en som taler i tunger
1Kor 14,5 Paulus skulle ønske at alle talte i tunger
1Kor 14,9 Snakk tydelig!
1Kor 14,23 En menighet som taler i tunger ser ut til å ha gått fra forstanden
1Kor 14,34 Kvinnene skal tie i menigheten
1Kor 15,12 De kristne er de ynkeligste av alle mennesker
2Kor 4,4 Denne verdens gud har blindet de vantros sinn
2Kor 10,4 Jesu tilhengere praktiserer et strengt livssynsmonopol
Gal 1,13 Paulus forsøkte å utrydde Guds kirke
Gal 5,19 Fyll og festing kommer fra vår onde natur
Ef 4,17 Hedningenes tanker er tomhet
Ef 5,2 Kristus var et velluktende offer for Gud
Ef 5,3 Pengejag sømmer seg ikke for kristne
Ef 5,4 Rått snakk og groviser er upassende
Ef 5,5 De pengegriske skal ikke få del i Guds rike
Ef 5,18 Drikk dere ikke fulle på vin
Ef 5,22 En kvinne skal underordne seg under sin mann i alt
Ef 6,5 Slaver skal være lydige mot sine herrer
Kol 3,5 Pengejag gjør at Guds vrede rammer de ulydige
Kol 3,18 Hustruer skal underordne seg under sine menn
Kol 3,20 Barn skal være lydige mot foreldrene i alle ting
Kol 3,22 Slaver skal adlyde sine jordiske herre i alle ting
2Tess 1,8 Jesus kommer med flammende ild og straffer de ikke-troende
1Tim 1,8 Loven er gitt for bl.a løgnere og homofile
1Tim 2,9 Kvinner skal ikke pynte seg utfordrende
1Tim 2,11 En kvinne skal ta imot læren i taushet og underordne seg
Tit 1,15 De vantro er avskyelige og ulydige
Tit 2,3 Kvinner skal underordne seg sine menn
Tit 2,9 Slavene skal være lydige mot sine herrer i alle ting
Tit 2,12 Hans nåde oppdrar oss til å leve i selvtukt
Hebr 9,13 Blodet av bukker og okser gjør hellig og ren
Hebr 9,22 Nesten alle ting blir renset med blod
Hebr 10,26 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender
Hebr 12,5 Forakt ikke Herrens tukt
Hebr 12,7 Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far?
Hebr 12,11 Tukt gir fred og rettferd
Hebr 12,29 Gud er en fortærende ild
Hebr 13,4 Gud vil dømme dem som bryter ekteskapet
Hebr 13,5 Vær ikke glad i penger
Hebr 13,17 Vær lydige mot deres ledere
Jak 1,5 Et menneske som tviler kan ikke vente å få noe fra Herren
Jak 1,15 Når synden er moden, føder den død
Jak 1,26 Den som ikke holder tungen i tømme, bedrar seg selv
Jak 2,14 Kan noen frelse dem som ikke har gjerninger?
Jak 2,19 De onde ånder skjelver
Jak 2,20 Tro er til ingen nytte uten gjerningene
Jak 4,4 Vennskap med verden er fiendskap mot Gud
Jak 5,1 Ulykke vil komme over de rike
Jak 5,13 Syng lovsanger hvis du er glad
Jak 5,14 Sykdom skal helbredes med bønn og salving
1Pet 2,11 Sky alle sanselige lyster
1Pet 2,12 Hedningene baktaler de kristne
1Pet 2,13 Dere skal underordne dere enhver myndighet blant menneskene
1Pet 2,17 Frykt Gud og gi keiseren ære!
1Pet 2,18 Tjenestefolk skal underordne seg sine herrer og vise dem respekt
1Pet 3,1 Gifte kvinner skal underordne seg sine menn
1Pet 3,3 Kvinner skal ikke pynte seg
1Pet 5,8 Djevelen går omkring som en brølende løve
2Pet 2,5 Herren slaktet ned nesten hele menneskeheten i storflommen
2Pet 2,6 Herren slaktet ned uskyldige mennesker for å sette et eksempel
2Pet 2,10 Frekke og selvsikre mennesker spotter englemakter
2Pet 2,12 "Onde" mennesker skal fanges, lide og gå til grunne
2Pet 2,17 Umoralske menn har det dypeste mørke i vente
2Pet 2,20 Hunden vender tilbake til sitt eget spy
1Joh 1,8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv
1Joh 2,15 Elsk ikke verden
1Joh 3,8 Den som synder, er av djevelen
1Joh 3,9 Den som er født av Gud, synder ikke
1Joh 3,10 Den som ikke lever rett, er djevelens barn
1Joh 4,1 Prøv åndene om de er av Gud!
2Joh 1,7 Forførere som ikke bekjenner Jesus, det er Antikrist
Jud 1,5 Herren utryddet dem som ikke ville tro
Jud 1,7 Sodoma og Gomorra er et eksempel på straffen i evig ild
Jud 1,10 Desom spotter det de ikke kjenner er som dyr uten fornuft
Jud 1,15 Herren kommer med engler i tusentall for å holde gudløse til regnskap
Åp 1,7 Jesus kommer i skyene
Åp 1,12 Johannes' møte med Jesus
Åp 2,9 De som kaller seg jøder, men ikke er det, er Satans synagoge
Åp 2,18 Jesus har øyne som flammende ild og føtter som bronse
Åp 2,20 Jesus vil myrde Jesabels barn
Åp 2,26 Jesus vil la folkene knuses
Åp 3,19 Jesus tukter og refser alle han har kjær
Åp 4,2 Johannes hallusinerer og ser for seg Gud
Åp 21,8 De vantro skal havne i sjøen som brenner med ild og svovel

Til toppen

Evangeliet etter Matteus


Matt 1,18 Den Hellige Ånd befrukter Josefs kone Maria

18 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var trolovet med Josef; men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn, ved Den Hellige Ånd.


Matt 2,9 En "stjerne" går foran vismennene

9 Da de hadde hørt kongens ord, drog de av sted. Stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil den ble stående over stedet der barnet var.


Matt 3,7 Johannes døperen kaller fariseere og saddukere for ormeyngel

7 Men da han så at mange fariseere og saddukeere kom for å bli døpt, sa han til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredesdom?


Matt 3,11 Frelseren skal døpe menneskene med ild

11 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild.


Matt 3,16 Guds Ånd kommer ned som en due

16 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due.


Matt 5,17 Jesus er kommet for oppfylle loven

17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. 18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel i loven forgå – før alt er skjedd. 19 Om altså noen opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene dette, skal han regnes for den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre dette, han skal være stor i himmelriket.


Matt 5,22 Streng straff for den som sier "Din ugudelige narr"

22 Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild.


Matt 5,27 Den som begjærer en kvinne har allerede vært utro

27 Dere har hørt det er sagt: Du skal ikke bryte ekteskapet. 28 Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne med begjær etter henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.


Matt 5,29 Om ditt høyre øye lokker deg til synd, riv det ut

29 Om ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kastes i helvete.


Matt 5,30 Om din høyre hånd lokker deg til synd, hogg den av

30 Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer til helvete.


Matt 5,32 Den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet

32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.


Matt 6,17 Når du faster skal du salve hodet

17 Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, 18 så ikke menneskene ser at du faster, men bare din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.


Matt 6,19 Dere skal ikke samle skatter på jorden

19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler.


Matt 8,16 Jesus driver ut onde ånder

16 Da det ble kveld, brakte folk til ham mange som var besatt av onde ånder. Han drev åndene ut med et ord, og helbredet alle som var syke.


Matt 8,28 Jesus driver ut onde ånder og sender dem inn i en svineflokk

28 Da Jesus kom til Gadarener-landet på den andre siden, møtte han to besatte som kom ut fra gravhulene. De var så ville at ingen kunne ta veien der forbi. 29 De skrek ut: «Hva har du med oss å gjøre, du Guds Sønn? Er du kommet hit før tiden for å pine oss?» 30 Et godt stykke fra dem gikk en stor svineflokk på beite. 31 Og de onde ånder bad ham: «Driver du oss ut, så send oss inn i svineflokken.» 32 «Far av sted!» sa Jesus, og de fór ut av mennene og inn i svinene. Da satte hele flokken utfor et stup og ned i sjøen, og der druknet de.


Matt 9,4 Jesus praktiserer telepati

4 Men Jesus visste hva de tenkte, og sa: «Hvorfor har dere slike onde tanker?


Matt 9,32 Jesus driver ut en ond ånd fra en stum mann

32 Med det samme de var gått, førte noen til ham en stum mann som var besatt av en ond ånd. 33 Så snart ånden var drevet ut, kunne den stumme tale. Folk undret seg og sa: «Aldri har slikt vært sett i Israel!» 34 Men fariseerne sa: «Det er med hjelp fra høvdingen over de onde ånder han driver de onde ånder ut.»


Matt 10,1 Jesus gir disiplene makt til å drive ut onde ånder

1 Han kalte til seg sine tolv disipler og gav dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede alle sykdommer og plager.


Matt 10,5 Jesus ber displene om kun å misjonere blant israelittene

5 Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem:
Ta ikke veien til hedningers land og dra ikke inn i samaritanernes byer! 6 Gå i stedet til de bortkomne sauene i Israels folk.


Matt 10,7 Jesus ber disiplene om å opptre som dommedagsprofeter

7 Og der dere kommer, skal dere forkynne: Himmelriket er nær!


Matt 10,8 Jesus ber disiplene om å vekke opp døde og drive ut onde ånder

8 Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene, driv ut onde ånder.


Matt 10,14 Jesus vil straffe dem som ikke vil underkaste seg

14 Og er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre deres budskap, da skal dere forlate det huset eller den byen og riste støvet av føttene. 15 Sannelig, jeg sier dere: Sodomas og Gomorras land skal slippe lettere på dommens dag enn den byen.


Matt 10,23 Jesus bommer litt med tidspunktet for hans gjenkomst

23 Men når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.


Matt 10,28 Frykt ham som kan ødelegge sjel og legeme i helvete

28 Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.


Matt 10,34 Jesus er ikke kommet for å bringe fred, men sverd

34 Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.


Matt 10,35 Jesus er kommet for å splitte familier

35 Jeg er kommet for å sette skille:
Sønn står mot far,
datter mot mor,
svigerdatter mot svigermor,
36 og en manns husfolk er hans fiender.


Matt 10,37 Jesus fordømmer dem som elsker sin familie mer enn de elsker ham

37 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verd. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verd. 38 Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verd.


Matt 10,39 Jesus ber menneskene om å gå i døden for ham

39 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det!


Matt 11,18 Jesus var glad i å drikke vin

18 For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: Han er besatt. 19 Menneskesønnen kom; han både spiser og drikker, og de sier: Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!


Matt 11,20 Jesus kommer med grove trusler mot folk som ikke vil underkaste seg

20 Da begynte Jesus å refse de byene hvor han hadde gjort de fleste av sine mektige gjerninger, fordi folket der ikke hadde vendt om: 21 «Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerninger som er gjort hos dere, hadde skjedd i Tyrus og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om og kledd seg i sekk og aske. 22 Det sier jeg dere: På dommens dag skal Tyrus og Sidon slippe lettere enn dere. 23 Og du, Kapernaum, du som vil opphøyes like til himmelen, til dødsriket skal du støtes ned! Dersom de mektige gjerninger som er gjort hos deg, hadde skjedd i Sodoma, ville byen ha stått den dag i dag. 24 Det sier jeg dere: På dommens dag skal Sodoma-landet slippe lettere enn du.»


Matt 11,25 Kristendommens budskap åpenbarer seg kun for de enfoldige

25 På den tid tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige. 26 Ja, Far, for dette var din gode vilje.


Matt 12,30 Jesus ordlegger seg som George W.Bush

30 Den som ikke er med meg, er mot meg, den som ikke samler med meg, han sprer.


Matt 12,31 Den som taler imot Den Hellige Ånd skal aldri få tilgivelse

31 Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt. 32 Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.


Matt 12,43 Jesus forklarer hvordan onde ånder oppfører seg

43 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den om over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. 44 Da sier den: Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot. Den kommer dit og finner det ledig, feid og pyntet. 45 Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det verre nå.


Matt 12,46 Jesus fornekter sin egen familie

46 Mens han ennå talte til mengden, kom hans mor og hans brødre. De stod utenfor og ville gjerne snakke med ham. 47 Da var det en som sa til ham: «Din mor og dine brødre står utenfor og vil gjerne snakke med deg.» 48 Men Jesus svarte ham: «Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?» 49 Og han pekte med hånden på disiplene og sa: «Der er min mor og mine brødre. 50 For den som gjør min himmelske Fars vilje, han er min bror og søster og mor.»


Matt 13,40 Engler skal sanke sammen de som gjør urett og kaste dem i ildovnen

40 Og likesom ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: 41 Menneskesønnen skal sende sine engler ut, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alle som gjør urett. 42 Så skal de kaste dem i ildovnen, der en gråter og skjærer tenner. 43 Da skal de rettferdige skinne som solen i sin Fars rike. Den som har ører, hør!


Matt 13,49 Engler skal kaste "de onde" i ildovnen

49 Slik skal det gå ved verdens ende: Englene skal dra ut og skille de onde fra de rettferdige 50 og kaste dem i ildovnen, der en gråter og skjærer tenner.


Matt 14,28 Peter går på vannet

28 Da sa Peter til ham: «Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet.» 29 «Kom!» sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus.


Matt 15,21 Jesus nekter å hjelpe en kanaaneisk kvinne fordi hun ikke er israelitt

21 Jesus brøt opp og drog derfra til landet omkring Tyrus og Sidon. 22 En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg! Min datter blir hardt plaget av en ond ånd.» 23 Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene vendte seg da til ham og bad: «Gjør deg ferdig med henne; hun roper etter oss.» 24 Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels folk.»


Matt 16,21 Jesus kaller Peter for Satan

21 Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han oppstå. 22 Da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må ikke hende deg.» 23 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»


Matt 16,24 Jesus ber disiplene om å gå i døden for ham

24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det.


Matt 17,3 Moses og Elia viser seg for Jesus og disiplene

3 Da viste Moses og Elia seg for dem og talte med ham.


Matt 17,14 Jesus blir utålmodig og mister besinnelsen

14 Da de nærmet seg folkemengden, kom det en mann til Jesus, falt på kne for ham 15 og sa: «Herre, forbarm deg over sønnen min. Han er månesyk og er svært plaget, for ofte faller han inn i ilden og ofte i vannet. 16 Jeg tok ham med til dine disipler, men de var ikke i stand til å helbrede ham.» 17 Jesus svarte: «Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før gutten hit til meg!»


Matt 18,2 Man må bli som et barn (naiv?) for å komme til himmelen

Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.


Matt 18,8 Om hånden eller foten lokker deg til synd, hogg den av

8 Om hånden eller foten lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og kastes i den evige ild.


Matt 18,9 Om øyet lokker deg til synd, riv det ut

9 Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild.


Matt 18,21 Man må kunne tilgi en overgriper 490 ganger

21 Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne forgå seg mot meg, og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» 22 «Ikke sju ganger,» svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!


Matt 19,9 Den som skiller seg, begår ekteskapsbrudd

9 Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.»


Matt 19,23 Det er vanskelig for rike mennesker å komme til himmelen

23 Jesus sa til disiplene: «Sannelig, jeg sier dere: Det er vanskelig for en rik å komme inn i himmelriket. 24 Ja, jeg sier dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.»


Matt 22,35 Det aller viktigste for et menneske er å elske Herren

35 En av de lovkyndige blant dem ville sette ham på prøve og spurte: 36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. 38 Dette er det største og første bud.


Matt 23,33 Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

33 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?


Matt 24,48 Den som ikke venter på Jesus, skal hogges ned

48 Men dårlig er denne tjeneren om han sier til seg selv: «Det varer lenge før min herre kommer», 49 og så gir seg til å slå de andre tjenerne og ete og drikke sammen med drukkenbolter. 50 Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, 51 og hogge ham ned. Han skal dele skjebne med hyklerne, der de gråter og skjærer tenner.


Matt 25,29 De fattige skal bli enda fattigere

29 For den som har, han skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.


Matt 25,41 De ubarmhjertige skal gå til den evige ild

41 Deretter skal han si til dem på venstre side: «Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. 42 For jeg var sulten, men dere gav meg ikke mat; jeg var tørst, men dere gav meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg.»


Matt 26,6 Jesus forsvarer sløsing av ressurser som kunne vært gitt til de fattige

6 Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedalske, 7 kom det til ham en kvinne med en alabastkrukke full av kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans mens han satt til bords. 8 Disiplene så det og ble forarget. «Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. 9 «Salven kunne jo vært solgt for mange penger til hjelp for de fattige.» 10 Men Jesus merket det og sa til dem: «Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 11 De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.


Matt 27,46 Jesus lurer på hvorfor Gud har forlatt ham

46 Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?»


Matt 28,2 En hvit og lynende engel stiger ned fra himmelen

2 Med ett kom det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. 3 Han var som lynet å se til, og drakten var hvit som snø.


Matt 28,17 De som ser Jesus etter den påståtte oppstandelsen tviler på at det er ham

17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilbad ham; men noen tvilte.


Til toppen

Evangeliet etter Markus


Mark 1,14 Jesus bommer på tidspunktet for Guds rikes komme

14 Etter at Johannes var kastet i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium 15 og sa: «Tiden er kommet, Guds rike er nær. Vend om og tro på evangeliet!»


Mark 1,23 Jesu åndeutdrivelse gjør ham berømt

23 Nå var det i synagogen deres en mann som var besatt av en uren ånd. Han satte i å rope: 24 «Hva har du med oss å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!» 25 Men Jesus talte strengt til ånden og sa: «Ti stille, og far ut av ham!» 26 Og den urene ånd rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham. 27 Alle ble forferdet og spurte hverandre: «Hva er dette? En ny lære med makt og myndighet! Han befaler til og med de urene ånder, og de adlyder ham.» 28 Og ryktet om ham kom snart ut overalt i hele Galilea.


Mark 1,34 Jesus drev ut mange onde ånder

34 Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde ånder å si noe, for de visste hvem han var.


Mark 2,22 Jesus har peiling på vin

22 Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker!»


Mark 3,11 Jesus kommanderer urene ånder til ikke å røpe ham

11 Når de urene ånder så ham, kastet de seg ned for ham og ropte: «Du er Guds Sønn!» 12 Men han bød dem strengt at de ikke måtte gjøre ham kjent.


Mark 3,28 Den som spotter Den Hellige Ånd skal aldri bli tilgitt

28 Sannelig, jeg sier dere: Alt skal menneskene få tilgivelse for, både synder og spott, hvor mye de så spotter; 29 men den som spotter Den Hellige Ånd, får aldri i evighet tilgivelse, for han er skyldig i en evig synd.»


Mark 3,31 Jesus fornekter sin egen familie

31 Da kom Jesu mor og hans brødre; de ble stående utenfor, men sendte bud og bad ham komme ut. 32 En stor flokk satt omkring ham, og noen sa til ham: «Din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg.» 33 Han svarte: «Hvem er min mor og mine brødre?» 34 Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: «Se, her er min mor og mine brødre! 35 Den som gjør Guds vilje, er min bror og søster og mor.»


Mark 4,25 De rike skal bli rikere, de fattige skal bli fattigere

25 For den som har, han skal få. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.»


Mark 5,6 Jesus driver en flokk urene ånder inn i en svineflokk

6 Da han fikk se Jesus langt borte, kom han løpende, kastet seg ned for ham 7 og ropte høyt: «Hva har du med meg å gjøre, Jesus, Sønn av Den Høyeste Gud? Jeg ber deg for Guds skyld, pin meg ikke!» 8 For Jesus hadde sagt til ham: «Far ut av mannen, du urene ånd!» 9 Jesus spurte ham: «Hva er ditt navn?» Han svarte: «Mitt navn er Legion; for vi er mange.» 10 Og han bønnfalt Jesus om at han ikke måtte sende dem ut av bygden. 11 Nå gikk det en stor svineflokk og beitet der ved fjellet, 12 og de urene ånder bad ham: «Send oss bort til svinene, så vi kan fare inn i dem!» 13 Det gav han dem lov til. Da fór de urene ånder ut av mannen og inn i svinene, og hele flokken, omkring to tusen dyr, satte utfor stupet og ned i sjøen, og der druknet de.


Mark 7,1 Jesu disipler vasket seg ikke på hendene før middag

1 Fariseerne og noen skriftlærde som var kommet fra Jerusalem, samlet seg om Jesus. 2 De la merke til at noen av disiplene hans spiste med vanhellige hender, det vil si uten å vaske dem.


Mark 7,18 Jesus slår fast at all mat er ren

18 «Forstår ikke dere heller noe?» sa han. «Skjønner dere ikke at det som kommer inn i mennesket utenfra, ikke kan gjøre det urent? 19 Det kommer jo ikke inn i hjertet, men går ned i magen og ut igjen.» Dermed slo han fast at all mat er ren.


Mark 7,32 Jesus opptrer som heksedoktor og helbreder en døvstum mann

32 Her førte de til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de bad ham legge hendene på ham. 33 Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og rørte ved tungen hans, 34 løftet blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata!» det betyr: «Lukk deg opp!» 35 Da ble ørene hans åpnet, og tungen ble løst, så han talte rent.


Mark 8,11 Jesus blir irritert og vrang

11 Da kom fariseerne og gav seg til å diskutere med ham. For å sette ham på prøve bad de ham om et tegn fra himmelen. 12 Da sukket han dypt og sa: «Hvorfor krever denne slekt et tegn? Sannelig, jeg sier dere: Denne slekt skal ikke få noe tegn.» 13 Dermed gikk han fra dem, steg i båten igjen og drog over til den andre siden.


Mark 8,32 Jesus forveksler sin disippel Peter med Satan

32 Dette talte han åpent om. Da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham. 33 Men Jesus snudde seg og så på disiplene og sa strengt til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»


Mark 8,34 For å få leve må man ofre livet sitt for Jesus og evangeliet

34 Så kalte han til seg folkemengden og disiplene og sa til dem: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. 35 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge det.


Mark 9,7 Herren kommer flyvende i en sky og taler til disiplene

7 Da kom det en sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. Hør ham!»


Mark 9,17 Jesus blir irritert og utålmodig

17 En av mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han er besatt av en ånd som gjør ham stum. 18 Når den tar fatt i ham, kaster den ham over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir stiv. Jeg bad disiplene dine drive den ut, men de maktet det ikke.» 19 Da sa han til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Før gutten til meg!»


Mark 9,20 Jesus driver ut en uren ånd fra en gutt

20 De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten, så han falt over ende og vred seg og frådet. 21 Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt,» svarte han. 22 «Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om du kan gjøre noe, så ha medlidenhet og hjelp oss!» 23 «Om jeg kan?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» 24 I det samme ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min vantro!» 25 Da Jesus så folket stimle sammen, truet han den urene ånd og sa: «Jeg befaler deg, du stumme og døve ånd: Far ut av ham, og gå aldri mer inn i ham!» 26 Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå som livløs, og mange sa at han var død. 27 Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg.


Mark 9,28 Noen typer ånder kan kun drives ut ved bønn og faste

28 Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor kunne ikke vi drive den ut?» 29 Han svarte: «Dette slag kan bare drives ut ved bønn og faste.»


Mark 9,40 "Den som ikke er mot oss, er med oss"

40 Den som ikke er mot oss, er med oss.


Mark 9,43 Om hånden lokker deg til synd, hogg den av!

43 Om hånden lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre for deg å gå vanfør inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, 44 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.


Mark 9,45 Om foten lokker deg til synd, hogg den av!

45 Og om foten lokker deg til synd, så hogg den av! Det er bedre å gå halt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete, 46 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.


Mark 9,47 Om øyet lokker deg til synd, riv det ut!

47 Og om øyet lokker deg til synd, så riv det ut! Det er bedre å gå enøyd inn i Guds rike enn å ha begge øyne og bli kastet i helvete, 48 der marken ikke dør og ilden ikke slokner.


Mark 10,23 Rike mennesker får ikke komme til himmelen

23 Da så Jesus seg rundt i kretsen av disiplene og sa: «Hvor vanskelig det vil være for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike.» 24 Disiplene ble forferdet over Jesu ord. Men han sa igjen: «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på sin rikdom, å komme inn i Guds rike. 25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.»


Mark 10,29 Man blir belønnet om man forlater familie og barn for Jesus

29 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, 30 skal få hundre ganger så mye igjen: her i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer men også forfølgelser og i den kommende verden evig liv.


Mark 11,1 Jesus beordrer disiplene til å stjele et esel

1 De nærmet seg nå Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget. Da sendte Jesus to av disiplene av sted 2 og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som ennå ikke noe menneske har sittet på. Løs den og før den hit!


Mark 11,15 Jesus går amok og utfører hærverk på tempelplassen i Jerusalem

15 Da de kom til Jerusalem, gikk Jesus inn på tempelplassen og gav seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, 16 og han gav ingen lov til å bære noe over tempelplassen.


Mark 11,27 Jesus er barnslig og nekter å svare på et spørsmål

27 De kom igjen til Jerusalem. Mens Jesus gikk omkring på tempelplassen, kom overprestene, de skriftlærde og de eldste til ham 28 og sa: «Med hvilken myndighet gjør du dette? Eller hvem har gitt deg fullmakt til å gjøre det?» 29 Men Jesus sa til dem: «Jeg vil spørre dere om en ting. Svar meg på det, så skal jeg si dere hvilken fullmakt jeg har til å gjøre dette. 30 Var Johannes-dåpen fra himmelen eller fra mennesker? Svar meg på det!» 31 Dette drøftet de seg imellom: «Om vi svarer: Fra himmelen, vil han si: Hvorfor trodde dere ham da ikke? 32 Eller skal vi si: Fra mennesker?» – Men det torde de ikke for folket, siden alle mente at Johannes virkelig var en profet. 33 Derfor svarte de: «Vi vet ikke.» Da sa Jesus til dem: «Så sier heller ikke jeg med hvilken myndighet jeg gjør dette!»


Mark 12,29 Det viktigste budet er å elske Herren av hele ditt hjerte

29 Jesus svarte: «Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én; 30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft.


Mark 14,3 Jesus forsvarer sløsing med ressurser som burde gått til de fattige

3 Jesus var nå i Betania hos Simon den spedalske. Mens de satt til bords, kom det inn en kvinne med en alabastkrukke med ekte og meget kostbar nardussalve. Hun åpnet krukken og helte salven ut over hans hode. 4 Noen som var der, sa forarget til hverandre: «Hva skal denne sløsingen med salve være godt for? 5 Den kunne ha vært solgt for mer enn tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige.» Og de skjente på henne. 6 Men Jesus sa: «La henne være! Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjerning mot meg. 7 De fattige har dere alltid hos dere, og dere kan gjøre vel mot dem så ofte dere vil; men meg har dere ikke alltid.


Mark 15,34 Jesus lurer på hvorfor Gud har forlatt ham

34 Ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Eloï, Eloï, lamá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 35 Noen som stod der, hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia.»


Mark 16,9 Jesus hadde drevet sju onde ånder ut av Maria Magdalena

9 Etter at Jesus var oppstått, tidlig den første dag i uken, viste han seg først for Maria Magdalena, som han hadde drevet sju onde ånder ut av.


Mark 16,12 Jesus viser seg i en annen skikkelse etter oppstandelsen

12 Senere viste han seg i en annen skikkelse for to av dem, mens de gikk på veien og skulle ut på landet.


Mark 16,15 Den som ikke tror på Jesus skal bli fordømt

15 Og han sa til dem: «Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! 16 Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.


Mark 16,17 De som tror på Jesus skal kunne drive ut onde ånder

17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De skal legge hendene på syke, så de blir friske.»


Til toppen

Evangeliet etter Lukas


Luk 4,33 Jesus driver ut en ond ånd, og blir kjent for dette

33 I synagogen var det en mann som var besatt av en uren ånd. Han satte i å rope: 34 «Hva har du med oss å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!» 35 Men Jesus talte strengt til ånden og sa: «Ti stille, og far ut av ham!» Den onde ånd rev mannen over ende midt iblant dem og fór ut av ham, men uten at han ble skadet. 36 Da ble de alle grepet av forferdelse, og de sa til hverandre: «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene ånder, og de farer ut.» 37 Og ryktet om ham spredte seg overalt i omegnen.


Luk 4,41 Jesus beordrer onde ånder til å la være å røpe ham

41 Mange ble befridd for onde ånder som skrek og ropte: «Du er Guds Sønn!» Men han bød dem strengt å tie, for de visste at han var Messias.


Luk 5,37 Jesus har peiling på vin

37 Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. 38 Nei, ny vin må fylles i nye skinnsekker. 39 Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny; han vil si at den gamle er best.»


Luk 6,18 Jesus helbreder mennesker med urene ånder

18 De var kommet for å høre ham og bli helbredet for sine sykdommer. Også de som var plaget av urene ånder, ble friske.


Luk 7,33 Jesus ble kalt for en storeter og vindrikker

33 For døperen Johannes er kommet; han spiser ikke brød og drikker ikke vin, og dere sier: Han er besatt. 34 Menneskesønnen er kommet; han både spiser og drikker, og dere sier: Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!


Luk 8,1 Jesus drar rundt med mennesker som har blitt helbredet for onde ånder

1 I tiden som nå fulgte, drog Jesus omkring og forkynte i byer og landsbyer, og bar fram det glade budskap om Guds rike. De tolv var med ham, 2 og likeså noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer. Det var Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder var fart ut av, 3 Johanna, som var gift med Kusa, en embetsmann hos Herodes, og Susanna og mange andre; med det de eide, hjalp de Jesus og de tolv.


Luk 8,18 De rike skal bli rikere, de fattige skal bli fattigere

18 Pass derfor på hvordan dere hører! For den som har, han skal få. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han tror han har.»


Luk 8,26 Jesus driver ut onde ånder og driver dem inn i en svineflokk

26 Nå kom de inn til Gerasener-landet, som ligger rett overfor Galilea. 27 Da han steg i land, kom det imot ham en mann der fra byen; han var besatt av onde ånder. I lengre tid hadde han ikke hatt klær på kroppen, og han bodde ikke i hus, men holdt til i gravhulene. 28 Da han fikk se Jesus, satte han i å rope, kastet seg ned for ham og skrek høyt: «Jesus, hva har du med meg å gjøre, du Sønn av Den Høyeste Gud? Jeg ber deg: Pin meg ikke!» 29 For Jesus hadde befalt den urene ånd å fare ut av mannen. Den hadde lenge hatt ham i sin makt. Ofte hadde de bundet ham med lenker og fotjern og holdt vakt over ham, men han hadde sprengt lenkene og var blitt drevet ut i ødemarken av den onde ånd. 30 Jesus spurte ham: «Hva er ditt navn?» «Legion,» svarte han, for det var mange onde ånder som var fart inn i ham. 31 Og de bad Jesus at han ikke måtte sende dem ned i avgrunnen.

32 Nå gikk det en stor svineflokk og beitet der ved fjellet, og de onde åndene bad om å få fare inn i dem. Det gav han dem lov til. 33 Da fór de onde åndene ut av mannen og inn i svinene, og hele flokken satte utfor stupet og ned i sjøen og druknet.


Luk 9,23 Skal man få leve, må man ofre livet for Jesus

23 Så sa han til alle: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp hver dag, og følge meg. 24 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det.


Luk 9,30 De avdøde Moses og Elia viser seg for Jesus og disiplene

30 Med ett stod det to menn og samtalte med ham; det var Moses og Elia. 31 De viste seg i herlighet og talte med ham om den avslutning hans liv skulle få i Jerusalem.


Luk 9,34 Herren kommer i en sky og taler til Jesus og disiplene

34 Og mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. 35 Og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!»


Luk 9,37 Jesus blir utålmodig og sint

37 Neste dag, da de gikk ned fra fjellet, kom en stor folkemengde i møte med ham. 38 Da var det en i flokken som ropte: «Mester, jeg ber deg: Ta deg av sønnen min, min eneste sønn! 39 Rett som det er, griper en ånd ham. Den setter i et skrik og river og sliter i ham så han fråder; den tar nesten livet av ham, før den endelig slipper ham. 40 Jeg bad disiplene dine drive den ut, men de var ikke i stand til det.» 41 Da sa Jesus: «Du vantro og vrange slekt! Hvor lenge skal jeg være hos dere og holde ut med dere? Før sønnen din hit!»


Luk 10,42 Jesus driver ut en ond ånd fra en gutt

42 Men før gutten var kommet fram til Jesus, kastet den onde ånd ham over ende og rev og slet i ham. Da truet Jesus den urene ånd og gjorde gutten frisk, og gav ham så tilbake til faren. 43 Og alle var overveldet av Guds storhet.


Luk 11,14 Jesus driver ut en ond ånd fra en stum mann

14 En gang drev han ut en ond ånd av en som var stum; og da den var fart ut, talte den stumme. Folk undret seg, 15 men noen av dem sa: «Det er med hjelp fra Beelsebul, høvdingen over de onde ånder, han driver de onde ånder ut.»


Luk 11,24 Jesus forklarer hvordan urene ånder opererer

24 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den om over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.» 25 Den kommer dit og finner det feid og pyntet. 26 Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det verre nå.


Luk 11,29 Jesus kaller folket rundt ham for en ond slekt

29 Da det nå samlet seg stadig flere om ham, tok han igjen til orde:

Denne slekt er en ond slekt. Den krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.


Luk 12,49 Jesus er kommet for å kaste ild på jorden

49 Ild er jeg kommet for å kaste på jorden; hvor jeg ønsker at den alt var tent!


Luk 12,51 Jesus er ikke kommet til jorden med fred, men med strid

51 Mener dere jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid. 52 Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: Tre mot to og to mot tre; 53 far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.


Luk 13,2 Jesus truer med at de som ikke vender om skal bli drept

2 Da tok Jesus til orde: «Mener dere at de var større syndere enn alle andre galileere, siden det gikk så ille med dem? 3 Nei, men jeg sier dere: Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de. 4 Eller de atten som ble drept da Siloa-tårnet styrtet sammen over dem, tror dere at de var mer skyldige enn alle andre i Jerusalem? 5 Slett ikke! Jeg sier dere: Dersom dere ikke vender om, skal dere alle omkomme slik som de.»


Luk 13,10 Jesus helbreder en kvinne for en sykdomsånd

10 En sabbat holdt han på å lære folket i en av synagogene. 11 Der var det en kvinne som hadde vært plaget av en sykdomsånd i atten år; hun var helt krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. 12 Da Jesus fikk se henne, kalte han henne til seg og sa: «Kvinne, du er løst fra din sykdom.» 13 Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og priste Gud.


Luk 14,26 Disiplene må sette Jesus høyere enn sin egen familie

26 Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel. 27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.


Luk 16,17 Loven gjelder fortsatt

16 Loven og profetene hadde sin tid inntil Johannes. Fra da av forkynnes evangeliet om Guds rike, og alle trenger seg inn i det med makt. 17 Før skal himmel og jord forgå, før en eneste tøddel i loven faller bort.


Luk 16,22 En rik mann blir sendt til tortur i dødsrikets flammer

22 Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. 23 Da han slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus ved hans side. 24 Han ropte: «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.» 25 Abraham svarte: «Husk, mitt barn, at du fikk dine goder mens du levde, og da fikk Lasarus det som var vondt. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26 Og dessuten er det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra og over til dere, om de så ville, og ingen fra dere over til oss.»


Luk 18,14 Jesus verdsetter dårlig selvtillit og dårlig selvbilde

14 Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.


Luk 18,24 Rike mennesker kan ikke komme til himmelen

24 Da Jesus så det, sa han: «Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike! 25 Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme inn i Guds rike.»


Luk 18,29 Jesus verdsetter dem som forlater kone og barn for å følge ham

29 Han svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller hustru eller søsken eller foreldre eller barn for Guds rikes skyld, 30 skal få mangedobbelt igjen her i tiden, og i den kommende verden evig liv.»


Luk 19,26 De rike skal bli rikere, de fattige skal bli fattigere

26 «Ja, men jeg sier: Den som har, han skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.


Luk 19,27 Dere skal hogge ned de som ikke ville ha meg til konge

27 Men mine fiender som ikke ville ha meg til konge, skal dere føre hit og hogge ned for mine øyne.


Luk 22,3 Satan for inn i Judas

3 Da fór Satan inn i Judas, han som hadde tilnavnet Iskariot og var en av de tolv.


Luk 24,15 Disiplene kjenner ikke igjen Jesus etter oppstandelsen

15 Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. 16 Men det var noe som hindret dem i å se, så de ikke kjente ham igjen.


Til toppen

Evangeliet etter Johannes


Joh 2,6 Jesus tryller om vann til vin

6 Nå stod det noen vannkar av stein der, slik skikken var etter jødenes forskrifter om renselse. Det var seks kar, og hvert av dem tok to eller tre anker. 7 «Fyll karene med vann,» sa Jesus. Og tjenerne fylte dem til randen. 8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren,» sa han. De bar det til kjøkemesteren, 9 og han smakte på vannet som var blitt til vin.


Joh 2,13 Jesus går amok og utfører hærverk på tempelplassen i Jerusalem

13 Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus drog opp til Jerusalem. 14 På tempelplassen traff han på dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. 15 Da laget han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene deres med dem. Han strødde pengevekslernes penger utover, veltet bordene deres, 16 og sa til dem som solgte duer: «Bort med dette, gjør ikke min Fars hus til en markedsplass!»


Joh 3,18 Den som ikke tror, er allerede dømt

18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.


Joh 3,36 Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet

36 Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.»


Joh 5,2 En Herrens engel sted ned i vannet og ga det helbredende kraft

2 Ved Saueporten i Jerusalem ligger en dam som på hebraisk heter Betesda. Den er omgitt av fem bueganger, 3 og der lå det en mengde syke: blinde, lamme, vanføre. De ventet på at vannet skulle bli rørt opp. 4 For en Herrens engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet. Den første som steg ned i dammen etter at vannet var blitt rørt opp, ble frisk, hvilken sykdom han så led av.


Joh 6,52 Man skal spise Jesu legeme og drikke hans blod

52 Nå ble det en strid mellom jødene, og de sa: «Hvordan kan han gi oss sitt legeme å spise?» 53 Jesus sa da til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ikke spiser Menneskesønnens legeme og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. 54 Men den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. 55 For mitt legeme er den sanne mat, og mitt blod er den sanne drikk. 56 Den som spiser mitt legeme og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham.


Joh 8,43 Jesus mener at jødene har djevelen til far

31 Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham:....
43 Hvorfor skjønner dere ikke det språk jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten; det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. 45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. 46 Hvem av dere kan vise at jeg har gjort synd? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? 47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.»


Joh 9,1 Jesus opptrer som heksedoktor og helbreder en blind mann

1 Da Jesus kom gående, så han en mann som var født blind. 2 Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født blind?» 3 Jesus svarte: «Verken han eller hans foreldre har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares på ham. 4 Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen kan arbeide. 5 Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.» 6 Da han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og laget en deig og smurte den på mannens øyne. 7 Så sa han til ham: «Gå og vask deg i Siloa-dammen.» Siloa betyr utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake seende.


Joh 12,25 Kun de som hater livet sitt skal få evig liv

25 Den som elsker sitt liv, skal miste det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv.


Joh 20,29 Salige er de naive

29 Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser og likevel tror.»


Joh 21,12 Disiplene kjenner ikke igjen Jesus etter oppstandelsen

12 Jesus sa til dem: «Kom og få mat.» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» Men de visste at det var Herren.


Til toppen

Apostlenes gjerninger


Apg 1,9 Jesus blir løftet opp i luften og ble skjult bak en sky

9 Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres.


Apg 1,15 Judas falt hodestups og revnet, og alle innvollene hans veltet ut

15 På den tid stod Peter fram blant brødrene, som var samlet; det var omkring hundre og tjue mennesker. Han sa: 16 «Brødre, det måtte gå i oppfyllelse, det skriftordet som Den Hellige Ånd talte gjennom David om Judas, han som viste vei for dem som grep Jesus. 17 Han var regnet med blant oss og var satt til den samme tjeneste. 18 For de pengene han fikk som lønn for ugjerningen sin, kjøpte han en åker. Men han falt hodestups og revnet, og alle innvollene hans veltet ut.


Apg 2,1 Ildtunger kommer og setter seg på disiplene

1 Da pinsedagen kom, var de alle samlet. 2 Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. 3 Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne.


Apg 2,19 Gud vil vise blod, ild og røkskyer på jorden

19 Jeg lar jærtegn vise seg oppe på himmelen
og tegn nede på jorden:
blod, ild og røkskyer.


Apg 3,22 Alle som ikke hører på Jesus skal bli utryddet av folket

22 Moses sa: Herren Gud skal sende dere en profet som meg, en av deres egne brødre. Og dere skal høre på alt han sier til dere. 23 Men hver og en som ikke hører på denne profet, skal bli utryddet av folket.


Apg 5,1 Gud dreper Ananias og Saffira da de ikke ville gi fra seg alle pengene sine

1 En mann som hette Ananias, og hans kone Saffira solgte en eiendom. 2 Men noe av pengene stakk han til side, og konen visste om det; det han la fram for apostlene, var bare en del av summen. 3 Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den Hellige Ånd og stikke til side noe av det du fikk for jorden din? 4 Kunne du ikke ha beholdt den? Den var jo din. Og når du så hadde solgt, bestemte du ikke selv over pengene? Hvordan kunne du finne på å gjøre dette? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud.» 5 Men da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og redsel grep alle som hørte om det. 6 Noen unge menn kom og svøpte inn den døde; de bar ham bort og begravet ham.

7 Omkring tre timer senere kom hans kone inn, og hun visste ikke om det som var skjedd. 8 Peter spurte henne: «Var dette alt dere fikk for jorden?» Hun svarte: «Ja, dette er alt.» 9 Da sa Peter til henne: «Hvordan kunne dere bli enige om å utfordre Herrens Ånd? Hør, utenfor døren kommer nå de som har begravet din mann; de skal også bære deg ut.» 10 Straks seg hun sammen ved føttene hans og døde. De unge mennene kom inn og fant henne død, og de bar henne ut og begravet henne der mannen lå. 11 Men hele menigheten og alle som hørte om det, ble grepet av frykt.


Apg 8,6 Mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik

6 Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. 7 For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. 8 Det var stor glede der i byen.


Apg 8,9 En mann ved navn Simon drev med trolldom

9 En mann ved navn Simon holdt til i byen og drev med trolldom, slik at samaritanerne var helt overveldet av dette. Han påstod at han var noe stort. 10 Alle var opptatt av ham, og både små og store sa: «Han er Guds kraft, den som kalles den store.» 11 De sluttet opp om ham, fordi han i lang tid hadde gjort inntrykk på dem med trolldomskunstene sine.


Apg 12,21 Herrens engel dreper Herodes og lar ham bli oppspist av ormer

21 På en fastsatt dag tok Herodes på seg sitt kongelige skrud, satte seg på en ærestribune og talte til folket. 22 Mengden hyllet ham og ropte: «Her taler en gud, ikke et menneske.» 23 Øyeblikkelig slo en Herrens engel ham fordi han ikke hadde gitt Gud æren. Han ble oppspist av ormer og døde.


Apg 13,17 Gud utryddet sju folk i Kanaan og lot israelittene okkupere deres land

17 Han som er Israels-folkets Gud, utvalgte våre fedre. Han gjorde dem til et stort folk da de levde som innflyttere i Egypt, og han førte dem ut derfra med løftet arm. 18 Han sørget for dem omkring førti år i ørkenen. 19 Han utryddet sju folk i Kanaan og lot dem overta landet deres.


Apg 14,8 "Gudene er blitt som mennesker"

8 I Lystra var det en mann som var lam i føttene. Han hadde vært vanfør fra fødselen og aldri kunnet gå. 9 Denne mannen hørte Paulus forkynne. Paulus så nøye på ham, og da han skjønte at han hadde tro så han kunne bli helbredet, 10 ropte han: «Reis deg opp, og stå på føttene dine!» Da sprang han opp og gikk omkring. 11 Folkemassen så hva Paulus hadde gjort, og satte i å rope på lykaonisk: «Gudene er blitt som mennesker og er kommet ned til oss.»


Apg 16,6 Den Hellige Ånd hindret disiplene å forkynne Ordet i Asia

6 Den Hellige Ånd hindret dem i å forkynne Ordet i Asia; derfor fortsatte de gjennom Frygia og Galatialandet.


Apg 16,16 Displene møter en slavinne som var besatt av en spådomsånd

16 En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavinne som var besatt av en spådomsånd. Hennes herrer tjente gode penger på at hun spådde.


Apg 19,11 Paulus driver ut onde ånder

11 Gud lot helt uvanlige under skje ved Paulus’ hender. 12 Det hendte til og med at folk tok tørklær og arbeidstøy som han hadde brukt, og la på de syke. Da slapp sykdommen taket, og de onde ånder fór ut av dem.


Apg 22,3 Paulus har tidligere drept tilhengere av Jesu lære

3 Jeg er en jøde, født i Tarsus i Kilikia, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter fikk jeg grundig opplæring i fedrenes lov, og jeg har brent for Guds sak som dere alle gjør det i dag. 4 Jeg har arrestert og latt fengsle både menn og kvinner, ja, til døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne lære. 5 Det kan både øverstepresten og hele Rådet bekrefte. De gav meg brev til brødrene i Damaskus, og jeg reiste dit for å føre dem som var der, i lenker til Jerusalem og få dem straffet.


Apg 22,25 Paulus forsvarer seg med at han er romersk borger

25 Men da de spente ham fast for å piske ham, spurte Paulus offiseren som var til stede: «Har dere lov til å piske en romersk borger som ikke engang har fått dom?»


Apg 26,9 Paulus straffet tidligere tilhengere av Jesus

9 Jeg mente selv en gang at det var en plikt av all kraft å bekjempe nasareeren Jesu navn. 10 Det gjorde jeg også i Jerusalem. Jeg fikk fullmakt fra overprestene og kastet mange av de hellige i fengsel, og var det tale om å henrette dem, stemte jeg for. 11 Rundt omkring i synagogene fikk jeg dem ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i mitt raseri forfulgte jeg dem helt til byer i utlandet.


Til toppen

Paulus' brev til romerne


Rom 1,18 Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen

18 Guds vredesdom åpenbarer seg fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett.


Rom 1,22 Gud gav menneskene urenheten i vold

22 De sier de er kloke, men de endte i dårskap, 23 og istedenfor å gi den uforgjengelige Gud ære dyrket de bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbente dyr og krypdyr. 24 Derfor gav Gud dem urenheten i vold, så de i sitt hjertes begjær skulle vanære kroppen sin.


Rom 1,25 Gud overgav menneskene til vanærende lidenskaper

25 For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier.


Rom 5,12 Gud praktiserer kollektiv avstraffelse

12 La oss sammenligne dette med det som skjedde da synden kom inn i verden. Synden kom på grunn av ett menneske, og med den kom døden. Og døden rammet alle mennesker, fordi alle syndet.


Rom 8,7 Menneskenes natur er fiendtlig mot Gud

7 Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fiendskap mot Gud, for vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov, ja, den kan ikke gjøre det. 8 Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje.


Rom 8,9 Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til

9 Men dere er ikke i den syndige natur; dere er i Ånden, så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ham ikke til.


Rom 8,12 Om vi lever etter vår onde natur, må vi dø

12 Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe, så vi skulle leve etter den. 13 For hvis dere lever etter den, må dere dø. Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve.


Rom 11,23 Gud skal pode inn igjen de vantro

23 Men også de andre skal bli podet inn, dersom de ikke holder fast på sin vantro. Gud har makt til å pode dem inn igjen.


Rom 14,20 Det er riktig ikke å spise kjøtt eller drikke vin

20 Ødelegg ikke Guds verk på grunn av mat. Alt er nok rent, men det blir noe ondt for den som spiser og kjenner det som et fall. 21 Derfor er det riktig ikke å spise kjøtt eller drikke vin eller gjøre andre ting som fører din bror til fall.


Rom 14,23 Alt som ikke skjer i tro, er synd

Alt som ikke skjer i tro, er synd.


Rom 16,20 Måtte fredens Gud snart knuse Satan under føttene på dere!

20 Måtte fredens Gud snart knuse Satan under føttene på dere! Vår Herre Jesu nåde være med dere!


Til toppen

Paulus' første brev til korinterne


1Kor 1,25 Guds uforstand og svakhet

25 For Guds uforstand er forstandigere enn menneskers visdom, og Guds svakhet er sterkere enn menneskers styrke.


1Kor 3,13 Dommens dag åpenbarer seg med ild

Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er.


1Kor 6,9 Ekteskapsbrytere og homofile skal ikke arve Guds rike

9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, 10 verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.


1Kor 7,4 Ektefeller skal ikke nekte hverandre samliv

4 Det er ikke konen selv, men mannen som rår over hennes kropp. Like ens rår ikke mannen selv, men konen over hans kropp. 5 Dere skal ikke nekte hverandre samliv, hvis dere da ikke er blitt enige om det for en tid, for å leve i bønn. Kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere fordi dere ikke makter å leve avholdende.


1Kor 8,5 Det finnes mange guder

5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer».


1Kor 11,3 Mannen er kvinnens hode

3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.


1Kor 11,6 Det er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret

6 Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet.


1Kor 11,7 Kvinnen ble skapt for mannens skyld

7 Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens.


1Kor 11,14 Det er en skam for en mann å ha langt hår

14 Lærer ikke naturen selv at det er en skam for en mann å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære?


1Kor 14,1 Ingen kan forstå en som taler i tunger

1 Jag etter kjærligheten, streb etter åndsgavene, mest etter å tale profetisk. 2 For den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, han taler hemmeligheter ved Ånden.


1Kor 14,5 Paulus skulle ønske at alle talte i tunger

5 Jeg skulle ønske at dere alle talte i tunger, men jeg vil heller at dere taler profetisk.


1Kor 14,9 Snakk tydelig!

9 Slik er det også med dere: Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker dere jo bare ut i været!


1Kor 14,23 En menighet som taler i tunger ser ut til å ha gått fra forstanden

23 Om nå hele menigheten kommer sammen, og alle taler i tunger, og det så kommer inn noen som ikke er fortrolig med dette eller ikke er troende, vil de ikke si at dere er gått fra forstanden?


1Kor 14,34 Kvinnene skal tie i menigheten

Som i alle kristne menigheter 34 skal kvinnene tie i menighetssamlingene. Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal underordne seg, slik også loven sier. 35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menigheten.


1Kor 15,12 De kristne er de ynkeligste av alle mennesker

12 Men hvis det forkynnes at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere si at det ikke er noen oppstandelse fra de døde? 13 Hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. 14 Men er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap intet, og deres tro er meningsløs. 15 Da har vi vist oss som falske vitner om Gud; for vi har vitnet mot Gud at han har oppreist Kristus, noe han altså ikke har gjort, hvis da døde ikke står opp. 16 For hvis døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. 17 Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. 18 Da er også de fortapt som er døde i troen på Kristus. 19 Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker.


Til toppen

Paulus' andre brev til korinterne


2Kor 4,4 Denne verdens gud har blindet de vantros sinn

4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.


2Kor 10,4 Jesu tilhengere praktiserer et strengt livssynsmonopol

4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. 6 Vi står klar til å straffe all ulydighet, så snart dere har nådd fram til full lydighet.


Til toppen

Paulus' brev til galaterne


Gal 1,13 Paulus forsøkte å utrydde Guds kirke

13 Dere har hørt om hvordan jeg fór fram den gang jeg levde som jøde, hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og forsøkte å utrydde den.


Gal 5,19 Fyll og festing kommer fra vår onde natur

19 Det er klart hva det er som kommer fra vår onde natur: hor, umoral, utskeielser, 20 avgudsdyrkelse og trolldom, fiendskap, strid, rivalisering, sinne, selvhevdelse, stridigheter, partier 21 og misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Som jeg har sagt før: De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike.


Til toppen

Paulus' brev til efeserne


Ef 4,17 Hedningenes tanker er tomhet

17 Så ber jeg dere inntrengende i Herrens navn: Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, 18 deres forstand formørket, og de er fremmede for livet i Gud. For deres hjerter er blitt forherdet, så de ikke kjenner ham. 19 Avstumpet er de blitt, de har kastet seg ut i utsvevelser, gir seg hen til all slags umoral og jager etter penger.


Ef 5,2 Kristus var et velluktende offer for Gud

2 Lev i kjærlighet, slik som også Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en offergave, et velluktende offer for Gud.


Ef 5,3 Pengejag sømmer seg ikke for kristne

3 Hor, all slags urenhet og pengejag må det ikke engang være tale om hos dere; slikt sømmer seg ikke for kristne.


Ef 5,4 Rått snakk og groviser er upassende

4 Rått snakk, dumt prat og grove vittigheter er også upassende. Si heller takk til Gud!


Ef 5,5 De pengegriske skal ikke få del i Guds rike

5 For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i umoral eller er pengegrisk og altså dyrker en avgud, skal få del i Guds og Kristi rike. 6 La ingen narre dere med tomme ord! For det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige.


Ef 5,18 Drikk dere ikke fulle på vin

18 Drikk dere ikke fulle på vin; det fører til utskeielser. Men bli fylt av Ånden, 19 og si fram for hverandre salmer og hymner og åndelige sanger; syng og spill av hjertet for Herren!


Ef 5,22 En kvinne skal underordne seg under sin mann i alt

22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. 24 Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.


Ef 6,5 Slaver skal være lydige mot sine herrer

5 Dere slaver skal være lydige mot deres jordiske herrer, med frykt og respekt og av et oppriktig hjerte, likesom mot Kristus selv.


Til toppen

Paulus' brev til kolosserne


Kol 3,5 Pengejag gjør at Guds vrede rammer de ulydige

5 Så la da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskaper, ondt begjær og pengejag, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. 6 Det er slikt som gjør at Guds vrede rammer de ulydige.


Kol 3,18 Hustruer skal underordne seg under sine menn

18 Dere hustruer skal underordne dere under deres menn, som det sømmer seg for kristne.


Kol 3,20 Barn skal være lydige mot foreldrene i alle ting

20 Dere barn skal være lydige mot foreldrene deres i alle ting, for det er Herrens gode vilje.


Kol 3,22 Slaver skal adlyde sine jordiske herre i alle ting

22 Dere slaver skal adlyde deres jordiske herrer i alle ting.


Til toppen

Paulus' andre brev til tessalonikerne


2Tess 1,8 Jesus kommer med flammende ild og straffer de ikke-troende

8 Han kommer med flammende ild og fører straff over dem som ikke kjenner Gud og som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9 Deres straff blir en evig fortapelse borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt, 10 den dag han kommer for å bli lovprist blant sine hellige og bli hyllet blant alle som tror.


Til toppen

Paulus' første brev til Timoteus


1Tim 1,8 Loven er gitt for bl.a løgnere og homofile

8 Men vi vet at loven er god så sant den brukes etter lovens hensikt. 9 Vi må huske at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovbrytere og oppsetsige, for ugudelige og syndere, folk uten respekt for det hellige, verdslige, slike som slår sin far eller mor, mordere, 10 menn som driver hor eller har utuktig omgang med menn, for slavehandlere, løgnere og dem som sverger falskt, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære.


1Tim 2,9 Kvinner skal ikke pynte seg utfordrende

9 Likeså vil jeg at kvinnene skal ha en fin fremtreden; de skal ikke pynte seg utfordrende, men sømmelig, ikke med flotte frisyrer, gullsmykker, perler eller dyre klær. 10 Deres pryd skal være gode gjerninger, slik det passer seg for kvinner som vil leve gudfryktig.


1Tim 2,11 En kvinne skal ta imot læren i taushet og underordne seg

11 En kvinne skal ta imot læren i taushet; hun skal underordne seg. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva. 14 Og Adam ble ikke forført, men kvinnen lot seg forføre og brøt budet. 15 Men hun skal bli frelst, igjennom sin barnefødsel, så sant hun holder fast ved tro, kjærlighet og helliggjørelse og lever som det sømmer seg.


Til toppen

Paulus' brev til Titus


Tit 1,15 De vantro er avskyelige og ulydige

15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem. 16 De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.


Tit 2,3 Kvinner skal underordne seg sine menn

3 Likeså skal de eldre kvinnene oppføre seg som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder eller ligge under for drikk, men være lærere i det gode, 4 så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, 5 leve sømmelig og rent, være gode husmødre og underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet.


Tit 2,9 Slavene skal være lydige mot sine herrer i alle ting

9 Slavene skal være lydige mot sine herrer i alle ting, og rette seg etter dem uten å si dem imot. 10 De må ikke stikke noe til seg, men alltid vise rett troskap, så de i ett og alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.


Tit 2,12 Hans nåde oppdrar oss til å leve i selvtukt

12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, 13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.


Til toppen

Paulus' brev til Filemon


Tit 1,15 De vantro er avskyelige og ulydige

15 Alt er rent for de rene, men for de urene og vantro er ingen ting rent. Nei, både forstand og samvittighet er urene hos dem. 16 De sier om seg selv at de kjenner Gud, men med sine gjerninger fornekter de ham. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.


Tit 2,3 Kvinner skal underordne seg sine menn

3 Likeså skal de eldre kvinnene oppføre seg som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder eller ligge under for drikk, men være lærere i det gode, 4 så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, 5 leve sømmelig og rent, være gode husmødre og underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet.


Tit 2,9 Slavene skal være lydige mot sine herrer i alle ting

9 Slavene skal være lydige mot sine herrer i alle ting, og rette seg etter dem uten å si dem imot. 10 De må ikke stikke noe til seg, men alltid vise rett troskap, så de i ett og alt kan være en pryd for Guds, vår frelsers lære.


Tit 2,12 Hans nåde oppdrar oss til å leve i selvtukt

12 Og hans nåde oppdrar oss til å si fra oss ugudeligheten og de verdslige lyster og leve i selvtukt, rettferd og gudsfrykt i den verden som nå er, 13 mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.


Til toppen

Brevet til hebreerne


Hebr 9,13 Blodet av bukker og okser gjør hellig og ren

13 Riktignok er det slik at blodet av bukker og okser gjør hellig og ren i det ytre, likeså vann med asken av en kvige, når det blir stenket på dem som er blitt urene.


Hebr 9,22 Nesten alle ting blir renset med blod

22 Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst.


Hebr 10,26 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender

26 Synder vi med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. 27 Forferdelig er det vi da har i vente: dommen og Guds brennende iver som skal fortære dem som står ham imot. 28 Når noen forkaster Moseloven, møter han ingen barmhjertighet, men må dø på to eller tre vitners ord. 29 Hvor mye strengere straff synes dere ikke den fortjener som har trådt Guds Sønn under fot, vanhelliget paktsblodet som han selv er blitt helliget ved, og spottet nådens Ånd? 30 Vi kjenner jo ham som har sagt: «Straffen hører meg til, jeg skal gjengjelde.» Og videre: «Herren skal dømme sitt folk.» 31 Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender!


Hebr 12,5 Forakt ikke Herrens tukt

5 Har dere glemt de manende ord som taler til dere som til sønner:

Min sønn, forakt ikke Herrens tukt,
mist ikke motet når han refser deg.
6 For Herren tukter den han elsker,
og refser hver sønn han tar seg av.


Hebr 12,7 Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far?

7 At dere må lide, det tjener til å oppdra dere; for Gud behandler dere som barn. Finnes det en sønn som ikke blir tuktet av sin far? 8 Hvis dere ikke får tukt som alle andre, er dere ikke sønner, men uekte barn. 9 Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem.


Hebr 12,11 Tukt gir fred og rettferd

11 All tukt synes vel i øyeblikket å være mer til sorg enn til glede. Men siden gir den fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.


Hebr 12,29 Gud er en fortærende ild

29 For vår Gud er en fortærende ild.


Hebr 13,4 Gud vil dømme dem som bryter ekteskapet

4 Ekteskapet skal holdes i ære av alle, og samlivet må ikke skitnes til. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.


Hebr 13,5 Vær ikke glad i penger

5 Vær ikke glad i penger, men vær tilfreds med det dere har.


Hebr 13,17 Vær lydige mot deres ledere

17 Vær lydige mot deres ledere og rett dere etter dem! For de våker over deres sjeler og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede, uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.


Til toppen

Jakobs brev


Jak 1,5 Et menneske som tviler kan ikke vente å få noe fra Herren

5 Dersom noen av dere mangler visdom, skal han be til Gud, og han skal få; for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelser. 6 Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes hit og dit av vinden. 7 Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, 8 splittet som han er og ustø i all sin ferd.


Jak 1,15 Når synden er moden, føder den død

15 Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død.


Jak 1,26 Den som ikke holder tungen i tømme, bedrar seg selv

26 Den som mener at han dyrker Gud, men ikke holder tungen i tømme, han bedrar seg selv, og hans gudstjeneste er uten verdi.


Jak 2,14 Kan noen frelse dem som ikke har gjerninger?

14 Mine brødre! Hva hjelper det om noen sier at han har tro, når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham?


Jak 2,19 De onde ånder skjelver

19 Du tror at Gud er én? Det gjør du rett i. Også de onde ånder tror det - og skjelver!


Jak 2,20 Tro er til ingen nytte uten gjerningene

20 Vet du ikke, du uforstandige menneske, at tro er til ingen nytte uten gjerningene?


Jak 4,4 Vennskap med verden er fiendskap mot Gud

4 Dere troløse! Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende.


Jak 5,1 Ulykke vil komme over de rike

1 Og nå, dere rike! Gråt og klag over all den ulykke som skal komme over dere! 2 Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist; 3 gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere har brukt endetiden til å samle rikdom.


Jak 5,13 Syng lovsanger hvis du er glad

13 Er det noen blant dere som har det vondt? Da skal han be. Er noen glad til sinns? Da skal han synge lovsanger.


Jak 5,14 Sykdom skal helbredes med bønn og salving

14 Er noen blant dere syk? Han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. 15 Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise ham opp. Har han gjort synder, skal han få dem tilgitt.


Til toppen

Peters første brev


1Pet 2,11 Sky alle sanselige lyster

11 Jeg ber dere, mine kjære, som nå er utlendinger og fremmede: Sky alle sanselige lyster, som er i kamp mot sjelen.


1Pet 2,12 Hedningene baktaler de kristne

12 Lev rett og godt blant hedningene! De baktaler dere og sier at dere er dårlige mennesker. Derfor skal dere la dem se at dere gjør gode gjerninger, så de kan prise Gud den dag han kommer.


1Pet 2,13 Dere skal underordne dere enhver myndighet blant menneskene

13 Dere skal for Herrens skyld underordne dere under enhver myndighet blant menneskene, enten det er keiseren, den øverste, 14 eller landshøvdingene som han har utsendt; de skal straffe dem som gjør det onde, og påskjønne dem som gjør det gode.


1Pet 2,17 Frykt Gud og gi keiseren ære!

17 Vis alle aktelse, elsk brorskapet, frykt Gud, gi keiseren ære!


1Pet 2,18 Tjenestefolk skal underordne seg sine herrer og vise dem respekt

18 Dere tjenestefolk skal underordne dere under deres herrer og vise dem all respekt - ikke bare de gode og vennlige, men også de urimelige.


1Pet 3,1 Gifte kvinner skal underordne seg sine menn

1 Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn. Så kan de menn som står Ordet imot, bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel, 2 når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt.


1Pet 3,3 Kvinner skal ikke pynte seg

3 La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. 4 Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud. 5 For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sin lit til Gud. De underordnet seg sine menn, 6 likesom Sara var lydig mot Abraham og kalte ham herre.


1Pet 5,8 Djevelen går omkring som en brølende løve

8 Vær nøkterne og våk! Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke.


Til toppen

Peters andre brev


2Pet 2,5 Herren slaktet ned nesten hele menneskeheten i storflommen

5 Heller ikke sparte han den gamle verden. Det var bare Noah, rettferdighetens talsmann, og sju andre han lot overleve da han førte storflommen over de ugudeliges verden.


2Pet 2,6 Herren slaktet ned uskyldige mennesker for å sette et eksempel

6 Byene Sodoma og Gomorra dømte han til ødeleggelse og la dem i aske; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.


2Pet 2,10 Frekke og selvsikre mennesker spotter englemakter

Disse menneskene er frekke og selvsikre, og uten å skjelve spotter de englemakter.


2Pet 2,12 "Onde" mennesker skal fanges, lide og gå til grunne

12 Men disse menneskene spotter det de ikke kjenner, og er som dyr uten fornuft, som av naturen er bestemt til å fanges og gå til grunne. Så skal de da også gå under i sitt forfall 13 og få lide vondt for det onde de har gjort. De nyter å svire ved høylys dag. De er til skam og skjensel for dere når de spiser sammen med dere og sitter og fråtser, nytelsessyke som de er. 14 De er stadig på utkikk etter skjøger og kan ikke få nok av synd. De forfører ubefestede sjeler, og de kan kunsten å kare til seg. Under forbannelse er de! 15 For de har forlatt veien som går rett fram, og er gått vill.


2Pet 2,17 Umoralske menn har det dypeste mørke i vente

17 Disse menn er som kilder uten vann og tåkedotter som virvler i vinden. Det dypeste mørke har de i vente. 18 For de taler store ord om tomme ting, og med sanselige lyster og utskeielser lokker de dem som nettopp har sluppet bort fra slike som lever i villfarelse. 19 Frihet lover de, men de er selv slaver av det moralske forfallet. Det en ligger under for, er en også slave av.


2Pet 2,20 Hunden vender tilbake til sitt eget spy

20 For når noen har lært å kjenne vår Herre og frelser Jesus Kristus og er kommet fri fra det urene i verden, og de så igjen fanges av dette og ligger under for det, står det verre til med dem enn før. 21 Det ville vært bedre for dem om de aldri hadde lært å kjenne den rette vei, enn at de først kjenner den og så vender seg bort fra det hellige bud som ble overgitt dem. 22 Da er det gått med dem som det treffende heter i ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i sølen.


Til toppen

Johannes' første brev


1Joh 1,8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv

8 Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.


1Joh 2,15 Elsk ikke verden

15 Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Faderen i seg.


1Joh 3,8 Den som synder, er av djevelen

8 Den som synder, er av djevelen, for djevelen har syndet fra begynnelsen. Og det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds Sønn åpenbarte seg.


1Joh 3,9 Den som er født av Gud, synder ikke

9 Den som er født av Gud, synder ikke. For den sæd Gud har lagt ned i ham, blir i ham; han kan ikke lenger synde, fordi han er født av Gud.


1Joh 3,10 Den som ikke lever rett, er djevelens barn

10 Slik viser det seg hvem som er Guds barn og hvem som er djevelens barn: Den som ikke lever rett og ikke elsker sin bror, han er ikke av Gud.


1Joh 4,1 Prøv åndene om de er av Gud!

1 Mine kjære, tro ikke enhver ånd! Prøv åndene om de er av Gud!


Til toppen

Johannes' andre brev


2Joh 1,7 Forførere som ikke bekjenner Jesus, det er Antikrist

7 For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!


Til toppen

Judas' brev


Jud 1,5 Herren utryddet dem som ikke ville tro

5 Da er det noe jeg vil minne dere om, enda dere allerede vet alt dette: Herren reddet folket ut av Egypt, men senere utryddet han dem som ikke ville tro.


Jud 1,7 Sodoma og Gomorra er et eksempel på straffen i evig ild

7 Et annet eksempel er Sodoma og Gomorra og deres nabobyer, hvor folk levde i hor likesom disse englene, og i unaturlige lyster. Nå ligger de der som et eksempel på straffen i en evig ild.


Jud 1,10 De som spotter det de ikke kjenner er som dyr uten fornuft

10 Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, likesom dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv.


Jud 1,15 Herren kommer med engler i tusentall for å holde gudløse til regnskap

«Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.»


Til toppen

Johannes' åpenbaring


Åp 1,7 Jesus kommer i skyene

7 Se, han kommer i skyene!


Åp 1,12 Johannes' møte med Jesus

12 Jeg vendte meg for å se ham som talte til meg. Da så jeg sju lysestaker av gull, 13 og midt mellom lysestakene en som var lik en menneskesønn, kledd i fotsid kjortel og med et belte av gull om brystet. 14 Hans hode og hår var hvitt som hvit ull eller som snø, og øynene som flammende ild; 15 føttene var som bronse glødet i en ovn, og røsten lød som bruset av veldige vannmasser. 16 I sin høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra hans munn gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var som solen, når den skinner i all sin kraft.


Åp 2,9 De som kaller seg jøder, men ikke er det, er Satans synagoge

9 Jeg vet om det du har gjennomgått og vet at du er fattig - og likevel rik. Jeg vet også at du blir spottet av dem som kaller seg jøder, men ikke er det, for de er Satans synagoge.


Åp 2,18 Jesus har øyne som flammende ild og føtter som bronse

Dette sier Guds Sønn, han som har øyne som flammende ild og føtter som bronse:


Åp 2,20 Jesus vil myrde Jesabels barn

20 Men jeg har dette imot deg, at du lar kvinnen Jesabel holde på, hun som kaller seg profet, men som med sin lære lokker mine tjenere til å drive hor og spise avgudsoffer. 21 Jeg har gitt henne tid til å vende om, men hun vil ikke omvende seg fra sitt horeliv. 22 Se, nå kaster jeg henne på sykeseng, og de som driver ekteskapsbrudd med henne, skal komme i stor nød, dersom de ikke vender om fra hennes gjerninger; 23 og barna hennes vil jeg la døden rykke bort.


Åp 2,26 Jesus vil la folkene knuses

26 Den som seirer og til det siste holder fast på de gjerninger jeg vil dere skal gjøre, ham vil jeg gi makt over folkene. 27 Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses.


Åp 3,19 Jesus tukter og refser alle han har kjær

19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om!


Åp 4,2 Johannes hallusinerer og ser for seg Gud

2 I det samme kom Ånden over meg. Og se, i himmelen stod en trone, og det satt en på tronen. 3 Han som satt der, var å se på som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue; den var som smaragd. 4 I en krets om tronen så jeg tjuefire andre troner, og på dem satt tjuefire eldste, kledd i hvite klær og med kranser av gull på hodet. 5 Fra tronen gikk det ut lyn og drønn og tordenbrak, og foran den flammet sju fakler, det er Guds sju ånder. 6 Framfor tronen var det likesom et glasshav, lik krystall. Og rundt tronen, midt på hver side, var det fire vesener, dekket med øyne foran og bak.

7 Det første vesenet lignet en løve, det andre lignet en okse, det tredje hadde ansikt som et menneske, og det fjerde var lik en ørn i flukt. 8 Hvert av de fire vesener hadde seks vinger, og overalt hadde de øyne, både rundt om og under vingene.


Åp 21,8 De vantro skal havne i sjøen som brenner med ild og svovel

8 Men de feige, de vantro og vanhellige, de som myrder og som driver hor, trollmenn og avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel. Det er den annen død.»


Til toppen