Flere guder


10 Favoritter  Alle bibelord  Første Mosebok  Andre Mosebok  Fjerde Mosebok  Femte Mosebok  Josva  Dommerne  Første Samuelsbok  Første Kongebok  Andre Kongebok  Første Krønikebok  Andre Krønikebok  Job  Salmenes bok  Jesaja  Jeremia  Esekiel  Daniel  Hosea  Joel  Sefanja  Sakarja 

10 Favoritter


1Mos 1,26 Gudene skapte menneskene i sitt bilde

26 Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!


1Mos 6,1 Gudesønnene fikk barn med menneskedøtrene

1 Menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre. 2 Gudesønnene så at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. 3 Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år.»

4 På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne.


1Mos 18,1 Tre menn = Herren

1 Siden viste Herren seg for Abraham i eikelunden i Mamre, en gang han satt i teltåpningen midt på heteste dagen. 2 Da han så opp, fikk han øye på tre menn som stod foran ham. Med det samme han fikk se dem, sprang han imot dem fra teltåpningen, bøyde seg til jorden 3 og sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener! 4 La oss få hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet! 5 Så vil jeg komme med litt mat, som dere kan styrke dere med, før dere drar videre siden dere nå har lagt veien om deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør som du sier!

6 Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: «Skynd deg, ta tre mål hvetemel; kna det og bak kaker!» 7 Selv sprang han bort til buskapen og hentet en fin og god kalv; den gav han til tjenestegutten, som skyndte seg å lage den til. 8 Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde stelt til, og satte det fram for mennene. Og han stod hos dem under treet mens de spiste.
....
16 Nå brøt mennene opp og gikk i retning av Sodoma. Abraham gikk med; han ville følge dem på veien.


5Mos 28,49 Herren vil sende en annen rase for å straffe israelittene

49 Herren vil sende mot deg et folk langt bortefra, fra jordens ende. De kommer flygende som ørner, og du skjønner ikke det språket de taler. 50 Det er et folk med harde ansikter; de tar ikke hensyn til de gamle og er ikke nådige mot de unge. 51 De eter opp det du får av buskapen og det du dyrker på jorden, til det er ute med deg. De tar fra deg siste resten av korn og vin og olje, ungdyrene blant ditt storfe og tilveksten til ditt småfe, til de får gjort ende på deg. 52 De kringsetter deg i alle dine byer, inntil de høye festningsmurene som du setter din lit til, styrter ned.


Jos 5,13 Josva møter høvdingen over Herrens hær

13 Mens Josva var i nærheten av Jeriko, hendte det en gang da han så opp, at han fikk øye på en mann som stod rett foran ham med løftet sverd i hånden. Da gikk Josva bort til ham og spurte: «Er du en av våre, eller hører du til fienden?» 14 Mannen svarte: «Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet.» Da falt Josva på kne, bøyde seg til jorden og sa: «Hva har min herre å si til sin tjener?» 15 Høvdingen over Herrens hær svarte: «Ta skoene av deg, for det stedet du står på, er hellig.» Og Josva gjorde så.


Job 1,6 Satan var en av "Guds sønner"

6 Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren; blant dem var også Satan. 7 «Hvor kommer du fra?» spurte Herren. «Jeg har streifet omkring på jorden,» svarte Satan.


Sal 82,1 Gud står fram i gudenes forsamling

Gud står fram i gudenes forsamling,
blant guder holder han dom:

2 «Hvor lenge vil dere felle urett dom
og holde med de ugudelige?


Sal 82,6 Gudene skal også dø, som menneskene

6 Jeg har sagt: «Dere er guder,
Den Høyestes sønner er dere alle.
7 Men som mennesker skal dere dø,
som en av fyrstene skal dere falle.»


Jes 6,1 Flyvende serafer med 6 vinger stod omkring Herren

1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte templet. 2 Serafer stod omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to holdt de seg svevende. 3 De ropte til hverandre:

«Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot.
All jorden er full av hans herlighet.»

4 Boltene ristet i dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt med røk.


Esek 40,3 Esekiel møter en mann som ser ut som bronse

Se, der var det en mann som var lik bronse å se til. Han stod i porten og hadde en linsnor og en målestang i hånden. 4 Mannen sa til meg: Menneske, bruk øynene og ørene og legg merke til alt det jeg lar deg se. Du er ført hit for at jeg skal vise deg det. Alt det du ser, skal du fortelle til Israels ætt.


Til toppen

Flere guder - Alle bibelord


1Mos 1,26 Gudene skapte menneskene i sitt bilde
1Mos 3,22 Mennesket blir som gudene
1Mos 6,1 Gudesønnene fikk barn med menneskedøtrene
1Mos 11,7 Gudene stiger ned til jorden og forvirrer menneskene
1Mos 18,1 Tre menn = Herren
2Mos 15,11 Herren, den største blant gudene?
2Mos 18,10 Jetro synes at Herren er større enn alle guder
4Mos 20,16 En engel førte israelittene ut av Egypt?
4Mos 25,1 Israelittene tilber andre guder, og Herren blir vred
4Mos 33,4 Herren holdt dom over egypternes guder
5Mos 10,17 Herren er gud over alle guder
5Mos 12,31 Du skal ikke dyrke andre guder
5Mos 28,49 Herren vil sende en annen rase for å straffe israelittene
5Mos 32,12 Ingen fremmed gud var med Herren
5Mos 32,17 Israelittene ofret til andre guder
5Mos 33,2 Titusener av "hellige" strømmer fram ved Herren
Jos 5,13 Josva møter høvdingen over Herrens hær
Dom 2,1 Herrens engel sier at det var han som førte israelittene ut av Egypt
Dom 2,11 Israelittene dyrker andre guder
Dom 3,7 Israelittene dyrker andre guder
Dom 8,33 Israelittene gjør Ba'al-Berit til sin gud
Dom 10,15 Israelittene skiller seg av med fremmede guder
Dom 11,24 Amorittenes gud Kamosj er Herrens rival
Dom 13,2 En gudsmann kommer til Manoahs kone
Dom 13,8 Guds engel ser ut som en mann
Dom 13,15 Manoah ser ikke at mannen han snakker med er Herrens engel
Dom 16,23 Filisterfyrstene bringer et stort slaktoffer til Dagon, guden sin
1Sam 2,27 Den kom en gudsmann til Eli
1Kong 6,23 Salomo lager statuer av flyvende kjeruber
1Kong 11,5 Salomo holdt seg til andre guder
1Kong 13,20 En gudsmann er trassig mot Herren
1Kong 18,17 Akabs ætt følger Ba'al-gudene
1Kong 19,5 Herrens engel rører ved Elia
1Kong 20,10 Benhadad snakker om gudene
1Kong 22,20 En ånd sier til Herren at han vil dåre Akab
2Kong 1,2 Ba'al-Sebub, guden i Ekron
2Kong 17,7 Israelittene fryktet andre guder
2Kong 17,16 Israelittene dyrket Ba'al-guden
2Kong 17,26 Assyrerne vet ikke hvordan Israels gud skal dyrkes
2Kong 17,29 Andre folkeslag dyrket andre guder
2Kong 17,35 Herren ber andre folkeslag om ikke å dyrke andre guder
1Krøn 5,25 Israelittene tilba andre guder
2Krøn 2,5 Herren er større enn alle guder
2Krøn 15,3 I lang tid hadde Israel ingen sann Gud
2Krøn 17,3 Josjafat søkte ikke råd hos Ba'al-gudene
2Krøn 25,14 Amasja tilber Se'ir-sønnenes guder
2Krøn 28,22 Akas ofrer til gudene i Damaskus
Job 1,6 Satan var en av "Guds sønner"
Job 2,1 Guds sønner, deriblant Satan, trådte frem for Herren
Job 33,22 "Engler" vil møte døende mennesker
Job 38,6 Alle guds sønner ropte av fryd
Sal 34,8 Herrens engel slår leir
Sal 78,49 Herren sendte "ulykkes-engler" mot egypterne
Sal 82,1 Gud står fram i gudenes forsamling
Sal 82,6 Gudene skal også dø, som menneskene
Sal 86,8 Herren er en unik gud
Sal 99,1 Herren troner over kjerubene
Jes 6,1 Flyvende serafer med 6 vinger stod omkring Herren
Jes 19,1 Egypternes guder skjelver for Herren
Jes 37,15 Herren som troner over kjerubene
Jes 37,38 Assyrerkongen knelte i bønn for guden Nisrok
Jer 5,19 Israelittene dyrket fremmede guder
Jer 7,18 Israelittene baker offerkaker til Himmeldronningen
Jer 17,12 Herren omtaler en helligdom som "vår"
Jer 44,15 Israelittene var lykkelige den gang de ofret til Himmeldronningen
Jer 46,25 Herren vil hjemsøke Egypts guder og konger
Esek 28,2 Herren minner fyrsten av Tyrus om at han ikke er en gud
Esek 28,14 Herren gjorde kongen av Tyrus til en strålende kjerub
Esek 28,16 Herren gjorde ende på den vernende kjeruben
Esek 30,13 Herren vil utrydde gudene i Nof
Esek 40,3 Esekiel møter en mann som ser ut som bronse
Esek 41,17 Utskårne bilder av kjeruber i Herrens tempel
Esek 43,18 Bronsemannen snakker med Esekiel
Dan 2,11 Gudene har ikke bolig blant dødelige mennesker
Dan 2,47 Nebukadnesar blir imponert over guden til Daniel
Dan 3,24 En gudesønn går omkring i ilden sammen med Daniels venner
Dan 3,28 Gud sendte en engel (gudesønn) for å redde Daniels venner
Dan 4,9 De hellige guders ånd er i Beltasar
Dan 7,9 Daniel får se Herren og de titusener som tjener ham
Dan 8,15 En skikkelse ved navn Gabriel kommer og snakker til Daniel
Dan 10,4 Daniel får se en skikkelse av en annen verden
Dan 10,15 En skikkelse som lignet et menneske rørte ved Daniel
Dan 10,18 Han som lignet et menneske rørte ved Daniel enda en gang
Dan 11,36 En ond konge bryr seg ikke om sine fedres guder
Dan 12,5 Daniel får se to vesener, den ene svever over vannet
Hos 9,10 Israelittene viet seg til guden Ba'al-Peor
Hos 11,2 Israelittene ofret til Ba'al-gudene
Hos 11,10 Når Herren brøler som en løve, skal hans sønner komme flygende
Joel 2,2 Herren kommer med sin overlegne hær
Sef 2,11 Herren skal utrydde alle jordens guder
Sak 1,9 En engel snakker med Sakarja
Sak 2,7 En engel ber en annen engel om å løpe bort til en mann
Sak 3,1 Herren, Satan og noen engler snakker med Josva

Til toppen

Første Mosebok


1Mos 1,26 Gudene skapte menneskene i sitt bilde

26 Da sa Gud: «La oss skape mennesker i vårt bilde, som et avbilde av oss!


1Mos 3,22 Mennesket blir som gudene

22 Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!»


1Mos 6,1 Gudesønnene fikk barn med menneskedøtrene

1 Menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre. 2 Gudesønnene så at menneskedøtrene var vakre, og de tok noen av dem til koner, dem de helst ville ha. 3 Herren sa: «Min ånd skal ikke for alltid bo i menneskene; for de er bare svake skapninger. Deres levetid skal være 120 år.»

4 På den tiden, og siden også, var det kjemper på jorden. For gudesønnene levde sammen med menneskedøtrene og fikk barn med dem. Det var de veldige menn fra eldgammel tid, de navngjetne.


1Mos 11,7 Gudene stiger ned til jorden og forvirrer menneskene

7 La oss stige ned og forvirre deres språk, så den ene ikke skjønner hva den andre sier!»


1Mos 18,1 Tre menn = Herren

1 Siden viste Herren seg for Abraham i eikelunden i Mamre, en gang han satt i teltåpningen midt på heteste dagen. 2 Da han så opp, fikk han øye på tre menn som stod foran ham. Med det samme han fikk se dem, sprang han imot dem fra teltåpningen, bøyde seg til jorden 3 og sa: «Herre, dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så gå ikke forbi din tjener! 4 La oss få hente litt vann, så dere kan vaske føttene og hvile dere her under treet! 5 Så vil jeg komme med litt mat, som dere kan styrke dere med, før dere drar videre siden dere nå har lagt veien om deres tjener.» De svarte: «Ja, gjør som du sier!

6 Da skyndte Abraham seg inn i teltet til Sara og sa: «Skynd deg, ta tre mål hvetemel; kna det og bak kaker!» 7 Selv sprang han bort til buskapen og hentet en fin og god kalv; den gav han til tjenestegutten, som skyndte seg å lage den til. 8 Så tok han rømme og melk og den kalven som gutten hadde stelt til, og satte det fram for mennene. Og han stod hos dem under treet mens de spiste.
....
16 Nå brøt mennene opp og gikk i retning av Sodoma. Abraham gikk med; han ville følge dem på veien.


Til toppen

Andre Mosebok


2Mos 15,11 Herren, den største blant gudene?

11 Hvem er som du blant gudene, Herre?


2Mos 18,10 Jetro synes at Herren er større enn alle guder

10 Jetro sa: «Lovet være Herren som berget dere fra egypterne og farao, og som fridde folket fra egypterveldet! 11 Nå vet jeg at Herren er større enn alle guder. Det viste han da egypterne fór overmodig fram mot Israel.»


Til toppen

Fjerde Mosebok


4Mos 20,16 En engel førte israelittene ut av Egypt?

16 Da ropte vi til Herren, og han hørte vår bønn. Han sendte en engel og førte oss ut av Egypt.


4Mos 25,1 Israelittene tilber andre guder, og Herren blir vred

1 Mens israelittene oppholdt seg i Sjittim, begynte de å drive utukt med moabittiske kvinner, 2 som innbød folket til offerfest for sine guder. Folket deltok i måltidene og kastet seg ned for deres guder. 3 Da israelittene holdt seg til Ba’al-Peor, ble Herren brennende vred på dem.


4Mos 33,4 Herren holdt dom over egypternes guder

4 Egypterne holdt nettopp på å gravlegge alle sine førstefødte, som Herren hadde slått i hjel hos dem. Herren hadde også holdt dom over gudene deres.


Til toppen

Femte Mosebok


5Mos 10,17 Herren er gud over alle guder

17 For Herren deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige og fryktinngytende Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelser.


5Mos 12,31 Du skal ikke dyrke andre guder

31 Når du dyrker Herren din Gud, skal du ikke gjøre som de. Alt det som Herren avskyr og hater, gjør de for sine guder. De brenner til og med sine sønner og døtre for sine guder.


5Mos 28,49 Herren vil sende en annen rase for å straffe israelittene

49 Herren vil sende mot deg et folk langt bortefra, fra jordens ende. De kommer flygende som ørner, og du skjønner ikke det språket de taler. 50 Det er et folk med harde ansikter; de tar ikke hensyn til de gamle og er ikke nådige mot de unge. 51 De eter opp det du får av buskapen og det du dyrker på jorden, til det er ute med deg. De tar fra deg siste resten av korn og vin og olje, ungdyrene blant ditt storfe og tilveksten til ditt småfe, til de får gjort ende på deg. 52 De kringsetter deg i alle dine byer, inntil de høye festningsmurene som du setter din lit til, styrter ned.


5Mos 32,12 Ingen fremmed gud var med Herren

12 Herren alene førte ham,
ingen fremmed gud var med ham.


5Mos 32,17 Israelittene ofret til andre guder

17 De ofret til ånder som ikke er guder,
til guddommer som de ikke kjente,
nye og nylig oppkommet,
guder som fedrene ikke visste om.


5Mos 33,2 Titusener av "hellige" strømmer fram ved Herren

2 Herren kom fra Sinai,
fra Se’ir strålte han fram for dem.
I lysglans kom han fra Paran-fjellet
med titusener av hellige,
som strømmet fram på hans høyre side.


Til toppen

Josva


Jos 5,13 Josva møter høvdingen over Herrens hær

13 Mens Josva var i nærheten av Jeriko, hendte det en gang da han så opp, at han fikk øye på en mann som stod rett foran ham med løftet sverd i hånden. Da gikk Josva bort til ham og spurte: «Er du en av våre, eller hører du til fienden?» 14 Mannen svarte: «Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet.» Da falt Josva på kne, bøyde seg til jorden og sa: «Hva har min herre å si til sin tjener?» 15 Høvdingen over Herrens hær svarte: «Ta skoene av deg, for det stedet du står på, er hellig.» Og Josva gjorde så.


Til toppen

Dommerne


Dom 2,1 Herrens engel sier at det var han som førte israelittene ut av Egypt

1 Herrens engel kom fra Gilgal opp til Bokim. Han sa: Jeg førte dere opp fra Egypt og lot dere komme til det landet som jeg med ed hadde lovt deres fedre. Jeg sa: «Jeg vil aldri bryte min pakt med dere.


Dom 2,11 Israelittene dyrker andre guder

11 Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Ba’al-gudene 12 og vendte seg bort fra Herren, deres fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De holdt seg til andre guder, slike som folkene omkring dem hadde. De bøyde seg og tilbad dem, og således vakte de Herrens harme.


Dom 3,7 Israelittene dyrker andre guder

7 Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. De glemte Herren sin Gud og dyrket Ba’al-gudene og Astarte-bildene.


Dom 8,33 Israelittene gjør Ba'al-Berit til sin gud

33 Da Gideon var død, ble israelittene troløse igjen og holdt seg til Ba’al-gudene. De gjorde Ba’al-Berit til sin gud.


Dom 10,15 Israelittene skiller seg av med fremmede guder

15 Da sa israelittene til Herren: «Vi har syndet. Gjør med oss det du finner for godt. Bare du vil hjelpe oss denne gangen!» 16 Så skilte de seg av med de fremmede gudene og tjente Herren. Da orket han ikke lenger å se på Israels nød.


Dom 11,24 Amorittenes gud Kamosj er Herrens rival

24 Er det ikke så at det som din gud Kamosj lar deg vinne, det legger du under deg, og alt det som Herren vår Gud lar oss vinne, det legger vi under oss?


Dom 13,2 En gudsmann kommer til Manoahs kone

2 I Sora bodde det en mann av Dan-sønnenes ætt som hette Manoah. Hans kone var barnløs; hun kunne ikke få barn. 3 Herrens engel viste seg for henne og sa: «Jeg vet at du er barnløs og ikke kan få barn. Men nå skal du bli med barn og få en sønn.
.....
6 Kvinnen gikk da og sa til mannen sin: «Det kom en gudsmann til meg. Han så ut som Guds engel og var meget fryktinngytende. Jeg spurte ikke hvor han var fra, og han fortalte meg ikke hva han hette.


Dom 13,8 Guds engel ser ut som en mann

8 Da bad Manoah til Herren. «Hør meg, Herre,» sa han. «La den gudsmannen du sendte, komme hit igjen og lære oss hvordan vi skal bære oss at med det barnet som skal fødes.» 9 Gud hørte Manoahs bønn. Enda en gang kom Guds engel til kvinnen. Hun satt da ute på marken, og Manoah, mannen hennes, var ikke med henne. 10 Da skyndte hun seg og løp av sted og fortalte det til mannen sin. Hun sa: «Nå har han vist seg for meg igjen, den mannen som kom til meg her om dagen.» 11 Manoah reiste seg og fulgte sin kone. Da han kom ut til mannen, spurte han: «Er du den mannen som talte til min kone?» Han svarte: «Ja.»


Dom 13,15 Manoah ser ikke at mannen han snakker med er Herrens engel

15 Da sa Manoah til Herrens engel: «Kan vi ikke få deg til å bli en stund, så vi kan gjøre i stand et kje til deg?» 16 Herrens engel svarte: «Om du får meg til å bli, spiser jeg likevel ikke av maten din. Men vil du stelle til et brennoffer, skal du ofre det til Herren.» Manoah visste ikke at det var Herrens engel. 17 Derfor sa han til ham: «Hva er navnet ditt, så vi kan ære deg når det går som du har sagt?» 18 Da sa Herrens engel: «Hvorfor spør du om navnet mitt? Det er et underfullt navn!»


Dom 16,23 Filisterfyrstene bringer et stort slaktoffer til Dagon, guden sin

23 Filisterfyrstene kom nå sammen for å holde fest og bringe et stort slaktoffer til Dagon, guden sin.


Til toppen

Første Samuelsbok


1Sam 2,27 Den kom en gudsmann til Eli

27 Det kom en gudsmann til Eli og sa til ham: Så sier Herren: Jeg åpenbarte meg for din fars ætt da den var i Egypt og måtte trelle for farao og hans menn.


Til toppen

Første Kongebok


1Kong 6,23 Salomo lager statuer av flyvende kjeruber

23 I det innerste rommet laget han to kjeruber av oliventre; de var ti alen høye. 24 Den ene kjeruben hadde en vinge som var fem alen, og den andre vingen var like ens fem alen. Det var ti alen fra vingespiss til vingespiss. 25 Den andre kjeruben var også ti alen mellom vingespissene. Begge kjerubene hadde samme størrelse og var like å se til. 26 Den ene kjeruben var ti alen høy, og det var også den andre. 27 Disse kjerubene satte han i det innerste rommet i huset. Og de bredte ut sine vinger, så vingen på den ene nådde bort til den ene veggen, og vingen på den andre nådde til den andre veggen, og de to andre vingene berørte hverandre midt i templet. 28 Han kledde kjerubene med gull.


1Kong 11,5 Salomo holdt seg til andre guder

5 Salomo holdt seg til Astarte, sidonernes gudinne, og til Milkom, ammonittenes styggedom.


1Kong 13,20 En gudsmann er trassig mot Herren

20 Mens de satt til bords, kom Herrens ord til profeten som hadde fått ham med seg hjem, 21 og han ropte til gudsmannen som var kommet fra Juda: «Så sier Herren: Fordi du har vist trass mot Herrens ord og ikke holdt det budet som Herren din Gud gav deg, 22 men vendte tilbake og spiste og drakk på det stedet hvor han hadde sagt at du verken skulle spise eller drikke, så skal liket ditt ikke komme i dine fedres grav.»


1Kong 18,17 Akabs ætt følger Ba'al-gudene

17 Med det samme Akab fikk se Elia, sa han: «Er du her, du som fører ulykke over Israel?» 18 Elia svarte: «Det er ikke jeg som fører ulykke over Israel, men du og din ætt. For dere har sviktet Herrens bud og fulgt Ba’al-gudene.


1Kong 19,5 Herrens engel rører ved Elia

5 Så la han seg til å sove under gyvelbusken. Da rørte en engel ved ham og sa: «Stå opp og spis!» 6 Og da han så seg om, fikk han øye på et lite nybakt brød og en krukke med vann like ved siden av hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. 7 Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa: «Stå opp og spis! Ellers blir veien for lang for deg.» 8 Da stod han opp og spiste og drakk. Og styrket av maten gikk han førti dager og førti netter, til han kom til Guds fjell, Horeb. 9 Der gikk han inn i en hule, som han var i om natten.


1Kong 20,10 Benhadad snakker om gudene

10 Enda en gang sendte Benhadad bud til ham og sa: «Måtte gudene la meg bøte både nå og siden dersom det blir nok grus igjen av Samaria til å fylle nevene på alle som er med meg.»


1Kong 22,20 En ånd sier til Herren at han vil dåre Akab

20 Da spurte Herren: «Hvem vil dåre Akab så han gjør en hærferd til Ramot i Gilead og faller der?» En svarte så og en annen så. 21 Da gikk ånden fram, stilte seg for Herrens åsyn og sa: «Jeg skal dåre ham.» «Hvordan?» spurte Herren. 22 Den svarte: «Jeg vil dra av sted og være en løgnens ånd i munnen på alle hans profeter.» Da sa Herren: «Ja, du kan få dåre ham, og det skal også lykkes for deg. Dra av sted og gjør det!» 23 Så har da Herren lagt en løgnens ånd i munnen på alle disse profetene dine. Men han har varslet ulykke for deg.


Til toppen

Andre Kongebok


2Kong 1,2 Ba'al-Sebub, guden i Ekron

2 Akasja falt ut gjennom gittervinduet i sin loftssal i Samaria og ble liggende syk. Da sendte han bud av sted og sa: «Gå og spør Ba’al-Sebub, guden i Ekron, om jeg skal komme meg av denne sykdommen.» 3 Men Herrens engel sa til Elia fra Tisjbe: «Stå opp og gå i møte med sendebudene fra kongen i Samaria og si til dem: Er det ingen Gud i Israel, siden dere går for å rådspørre Ba’al-Sebub, guden i Ekron?


2Kong 17,7 Israelittene fryktet andre guder

7 Slik gikk det fordi israelittene hadde syndet mot Herren sin Gud, han som førte dem opp fra Egypt og fridde dem fra egypterkongen faraos vold. De fryktet andre guder 8 og fulgte skikkene hos de folkene som Herren hadde drevet ut for israelittene, og bar seg at som kongene deres hadde gjort.


2Kong 17,16 Israelittene dyrket Ba'al-guden

16 De brydde seg ikke om alle de bud som Herren deres Gud hadde gitt dem. De laget seg støpte bilder, to kalver, og reiste en Asjera-pæl. De bøyde seg og tilbad hele himmelens hær og dyrket Ba’al. 17 De lot sine sønner og døtre gå gjennom ilden, tok varsler og drev med spådomskunster. Mot betaling gjorde de det som var ondt i Herrens øyne, og dermed vakte de hans harme.


2Kong 17,26 Assyrerne vet ikke hvordan Israels gud skal dyrkes

26 Da var det noen som sa til assyrerkongen: «De folkene du førte bort og lot bosette seg i Samarias byer, de vet ikke hvordan landets gud skal dyrkes. Han har sendt løver inn iblant dem, og de dreper dem fordi de ikke vet hvordan landets gud skal dyrkes.»


2Kong 17,29 Andre folkeslag dyrket andre guder

29 Disse folkene hadde laget seg hver sin gud og satt dem i egne hus som mennene i Samaria hadde bygd på haugene. Det gjorde hvert folk i de byene hvor de bodde. 30 Mennene fra Babylon laget et bilde av Sukkot-Benot, mennene fra Kut et bilde av Nergal og mennene fra Hamat et bilde av Asjima. 31 Folk fra Avva laget bilder av Nibhas og Tartak, og de som kom fra Sefarvajim, brente sine sønner i ilden for Adrammelek og Anammelek, Sefarvajims guder. 32 De fryktet nok Herren, men gjorde også noen av sine egne folk til prester på haugene, og de ofret for dem i husene der. 33 Samtidig som de fryktet Herren, dyrket de sine egne guder på samme måte som de folkeslag de var bortført fra.


2Kong 17,35 Herren ber andre folkeslag om ikke å dyrke andre guder

35 Herren sluttet en pakt med dem og gav dem dette bud: «Dere skal ikke frykte andre guder, ikke bøye dere og tilbe dem og ikke dyrke dem eller ofre til dem.


Til toppen

Første Krønikebok


1Krøn 5,25 Israelittene tilba andre guder

25 Men de ble troløse mot sine fedres Gud. I utroskap holdt de seg til de gudene som andre folk i landet dyrket, de som Gud hadde utryddet for dem.


Til toppen

Andre Krønikebok


2Krøn 2,5 Herren er større enn alle guder

5 Og det huset jeg vil bygge, skal være stort; for vår Gud er større enn alle guder.


2Krøn 15,3 I lang tid hadde Israel ingen sann Gud

3 I lang tid hadde Israel ingen sann Gud, ingen prest som kunne lære dem, og ingen lov. 4 Men når de kom i nød, vendte de om til Herren, Israels Gud. De søkte ham, og han lot seg finne av dem.


2Krøn 17,3 Josjafat søkte ikke råd hos Ba'al-gudene

3 Herren var med Josjafat, fordi han gikk på de veier som hans ættefar David hadde fulgt i sin første tid. Han søkte ikke råd hos Ba’al-gudene, 4 men hos sin fars Gud. Han holdt hans bud og levde ikke slik som de gjorde i Israel. 5 Derfor sikret Herren kongemakten for Josjafat, og hele Juda kom til ham med gaver, så han fikk stor rikdom og ære.


2Krøn 25,14 Amasja tilber Se'ir-sønnenes guder

14 Da Amasja kom tilbake etter seieren over edomittene, hadde han Se’ir-sønnenes guder med seg. Han satte dem opp som sine egne guder, kastet seg ned for dem og ofret til dem.


2Krøn 28,22 Akas ofrer til gudene i Damaskus

22 Selv i denne nødstid fortsatte han å være troløs mot Herren. Slik var kong Akas. 23 Han ofret til gudene i Damaskus, som hadde vunnet over ham, og sa: «Siden arameerkongenes guder har hjulpet dem, vil jeg ofre til dem for at de skal hjelpe meg.» Men de ble til ulykke for ham og for hele Israel.


Til toppen

Job


Job 1,6 Satan var en av "Guds sønner"

6 Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren; blant dem var også Satan. 7 «Hvor kommer du fra?» spurte Herren. «Jeg har streifet omkring på jorden,» svarte Satan.


Job 2,1 Guds sønner, deriblant Satan, trådte frem for Herren

1 Så hendte det en dag at Guds sønner kom og trådte fram for Herren; blant dem var også Satan. 2 «Hvor kommer du fra?» spurte Herren. «Jeg har streifet omkring på jorden,» svarte Satan.


Job 33,22 "Engler" vil møte døende mennesker

22 Han er kommet graven nær,
hans liv møter dødens engler.
23 Er det da en engel ved hans side,
en eneste talsmann blant tusen,
som kan fortelle ham hva han skal gjøre,
24 så er han nådig mot ham og sier:
«Fri ham fra å gå ned i graven!
Jeg har fått løsepenger for ham.»


Job 38,6 Alle guds sønner ropte av fryd

6 Hvor ble dens sokler senket ned,
og hvem la ned dens hjørnestein,
7 mens alle morgenstjerner jublet,
og alle Guds sønner ropte av fryd?


Til toppen

Salmenes bok


Sal 34,8 Herrens engel slår leir

8 Herrens engel slår leir
til vern om dem som frykter Herren,
og frir dem ut av fare.


Sal 78,49 Herren sendte "ulykkes-engler" mot egypterne

49 Han sendte mot dem sin brennende harme,
vrede, forbitrelse og nød,
en sendeferd av ulykkes-engler.


Sal 82,1 Gud står fram i gudenes forsamling

Gud står fram i gudenes forsamling,
blant guder holder han dom:

2 «Hvor lenge vil dere felle urett dom
og holde med de ugudelige?


Sal 82,6 Gudene skal også dø, som menneskene

6 Jeg har sagt: «Dere er guder,
Den Høyestes sønner er dere alle.
7 Men som mennesker skal dere dø,
som en av fyrstene skal dere falle.»


Sal 86,8 Herren er en unik gud

8 Herre, blant guder er ingen som du,
og ingen gjerninger er som dine.


Sal 99,1 Herren troner over kjerubene

1 Herren er konge, folkene bever;
jorden skjelver for ham
som troner over kjerubene.


Til toppen

Jesaja


Jes 6,1 Flyvende serafer med 6 vinger stod omkring Herren

1 I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte templet. 2 Serafer stod omkring ham. Hver av dem hadde seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to holdt de seg svevende. 3 De ropte til hverandre:

«Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot.
All jorden er full av hans herlighet.»

4 Boltene ristet i dørtersklene når ropet runget, og huset ble fylt med røk.


Jes 19,1 Egypternes guder skjelver for Herren

Egypternes guder skjelver for ham,
og egypterne mister motet.


Jes 37,15 Herren som troner over kjerubene

15 Hiskia bad til Herren og sa: 16 «Herre, Allhærs Gud, Israels Gud, du som troner over kjerubene, du alene er Gud for alle riker på jorden, du som skapte himmel og jord.


Jes 37,38 Assyrerkongen knelte i bønn for guden Nisrok

38 En gang mens han knelte i bønn i guden Nisroks tempel, kom hans sønner Adrammelek og Sareser og hogg ham ned med sverd.


Til toppen

Jeremia


Jer 5,19 Israelittene dyrket fremmede guder

19 Og når dere spør: «Hvorfor har Herren vår Gud gjort alt dette mot oss?» da skal du svare dem: «Likesom dere forlot meg og dyrket fremmede guder i deres eget land, skal dere nå tjene fremmede i et land som ikke tilhører dere.»


Jer 7,18 Israelittene baker offerkaker til Himmeldronningen

18 Barna sanker ved, fedrene gjør opp ild, og kvinnene knar deig for å bake offerkaker til Himmeldronningen, og de øser ut drikkoffer til andre guder, slik at de vekker min harme.


Jer 17,12 Herren omtaler en helligdom som "vår"

12 En herlig trone,
opphøyet fra den første tid,
er stedet hvor vår helligdom står.


Jer 44,15 Israelittene var lykkelige den gang de ofret til Himmeldronningen

15 Da tok de til orde mot Jeremia, alle mennene som visste at deres kvinner tente offerild for andre guder, likeså alle kvinnene som stod der i en stor flokk, og hele folket som bodde i Egypt, i Patros. De sa: 16 «Det ordet du har talt til oss i Herrens navn, vil vi ikke høre på. 17 Nei, vi vil gjøre alt det vi har lovt: ofre til Himmeldronningen og øse ut drikkoffer for henne, slik som vi og våre fedre, våre konger og stormenn gjorde i byene i Juda og på gatene i Jerusalem. Den gang hadde vi brød nok; vi var lykkelige og opplevde ikke noe ondt. 18 Men siden vi holdt opp med å ofre til Himmeldronningen og øse ut drikkoffer for henne, har vi manglet alt; sverd og sult gjør ende på oss.» 19 Og kvinnene sa: «Når vi ofrer til Himmeldronningen og øser ut drikkoffer for henne, er det vel ikke uten våre menns vitende og vilje vi lager offerkaker som avbilder henne, og øser ut drikkoffer for henne?»


Jer 46,25 Herren vil hjemsøke Egypts guder og konger

25 Herren, Allhærs Gud, Israels Gud, sier: Nå vil jeg hjemsøke Amon fra No, farao og Egypt, landets guder og konger, både farao og dem som stoler på ham.


Til toppen

Esekiel


Esek 28,2 Herren minner fyrsten av Tyrus om at han ikke er en gud

Så sier Herren Gud:
Hovmodig er ditt hjerte,
når du sier: «Jeg er en gud
og sitter på et gudesete i havet.»
Du er bare et menneske og ikke en gud,
likevel føler du deg som en gud.


Esek 28,14 Herren gjorde kongen av Tyrus til en strålende kjerub

14 Jeg gjorde deg til en strålende
og vernende kjerub.
Du var på det hellige gudefjell
og vandret mellom funklende steiner.


Esek 28,16 Herren gjorde ende på den vernende kjeruben

16 Din store handel førte med seg
at du ble fylt av vold og begynte å synde.
Da støtte jeg deg bort fra gudefjellet
og gjorde ende på deg,
du vernende kjerub,
mellom de funklende steiner.


Esek 30,13 Herren vil utrydde gudene i Nof

13 Så sier Herren Gud:
Jeg vil gjøre ende på avgudene,
utrydde de gagnløse gudene i Nof;
det skal ikke lenger være
noen fyrste i Egypt.
Slik sprer jeg frykt i landet.


Esek 40,3 Esekiel møter en mann som ser ut som bronse

Se, der var det en mann som var lik bronse å se til. Han stod i porten og hadde en linsnor og en målestang i hånden. 4 Mannen sa til meg: Menneske, bruk øynene og ørene og legg merke til alt det jeg lar deg se. Du er ført hit for at jeg skal vise deg det. Alt det du ser, skal du fortelle til Israels ætt.


Esek 41,17 Utskårne bilder av kjeruber i Herrens tempel

Både inne i templet og utenfor, rundt om på alle veggene inne og ute, var det felter med 18 utskårne bilder av kjeruber og palmer, én palme mellom to kjeruber. Hver kjerub hadde to ansikter. 19 Et menneskeansikt var vendt mot palmen på den ene siden og et løveansikt mot palmen på den andre siden. Slike bilder var det rundt omkring i hele templet.


Esek 43,18 Bronsemannen snakker med Esekiel

18 Mannen sa til meg: Menneske, så sier Herren Gud:


Til toppen

Daniel


Dan 2,11 Gudene har ikke bolig blant dødelige mennesker

11 Det kongen krever, er for vanskelig. Det er ingen andre enn gudene som kan fortelle kongen det han vil vite; men de har ikke sin bolig blant dødelige mennesker.»


Dan 2,47 Nebukadnesar blir imponert over guden til Daniel

47 Kongen tok til orde og sa til Daniel: «Sannelig, den guden dere dyrker, er gud over alle guder og herre over alle konger. Han åpenbarer hemmeligheter, siden du har greid å åpenbare denne hemmeligheten.»


Dan 3,24 En gudesønn går omkring i ilden sammen med Daniels venner

24 Da ble kong Nebukadnesar forferdet. Han reiste seg brått og sa til sine rådsherrer: «Var det ikke tre menn vi kastet bundne ned i ilden?» «Jo visst, konge,» svarte de. 25 Så sa han: «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i ilden, og de har ikke tatt noen skade. Den fjerde ser ut som en gudesønn.» 26 Nå gikk Nebukadnesar bort til døren i den glødende ovnen og ropte: «Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, dere som er tjenere for Den Høyeste Gud, kom ut!» Og Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego kom ut av ilden.


Dan 3,28 Gud sendte en engel (gudesønn) for å redde Daniels venner

28 Da tok Nebukadnesar til orde og sa: «Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere.


Dan 4,9 De hellige guders ånd er i Beltasar

9 Beltsasar, du som er mester blant spåmennene, jeg vet at de hellige guders ånd er i deg, og at ingen hemmelighet er for vanskelig for deg. Hør hva jeg så i drømmen, og si hva det betyr!


Dan 7,9 Daniel får se Herren og de titusener som tjener ham

9 Videre så jeg:
Tronstoler ble satt fram,
og en som var gammel av dager, tok sete.
Hans klær var hvite som snø
og håret på hans hode som ren ull.
Hans trone var flammende luer,
og dens hjul var luende ild.
10 En strøm av ild fløt fram,
og den gikk ut foran ham.
Tusen på tusen tjente ham,
ti tusen, ja, titusener stod foran ham.
Retten ble satt, og bøker ble åpnet.


Dan 8,15 En skikkelse ved navn Gabriel kommer og snakker til Daniel

15 Da jeg, Daniel, hadde hatt dette synet og forsøkte å forstå det, stod det brått foran meg en skikkelse som så ut som en mann. 16 Og over Ulai hørte jeg en menneskerøst som ropte: «Gabriel, forklar synet for denne mannen!» 17 Så kom han bort til det stedet hvor jeg stod, og da han kom, ble jeg redd og kastet meg ned med ansiktet mot jorden. Han sa til meg: «Hør, menneske! For synet gjelder endetiden.»


Dan 10,4 Daniel får se en skikkelse av en annen verden

4 Den 24. dagen i den første måneden stod jeg ved bredden av Storelven, det er Tigris. 5 Da jeg så opp, fikk jeg øye på en mann som var kledd i lin og hadde et belte av Ufas-gull om livet. 6 Kroppen hans var som krysolitt, ansiktet skinte som lynet, og øynene var som flammer; armene og bena så ut som skinnende bronse. Når han talte, lød røsten hans som larmen av en stor folkemengde.

7 Jeg, Daniel, var den eneste som så synet. De mennene som var med meg, så det ikke, men det kom stor redsel over dem, og de løp og gjemte seg. 8 Så ble jeg alene tilbake. Og da jeg hadde dette store synet, ble jeg helt maktesløs. Jeg skiftet farge og ble likblek; all min kraft var borte. 9 Jeg hørte lyden av ordene hans, og da jeg hørte den, falt jeg sanseløs ned med ansiktet mot jorden. 10 Da var det en hånd som rørte ved meg og hjalp meg opp på hender og knær.


Dan 10,15 En skikkelse som lignet et menneske rørte ved Daniel

15 Mens han talte til meg på denne måten, vendte jeg ansiktet mot jorden og stod målløs. 16 Men se, en som lignet et menneske, rørte ved leppene mine. Da jeg åpnet munnen, kunne jeg snakke. Og jeg sa til ham som stod foran meg: «Herre, synet har tatt slik på meg at all min kraft er borte. 17 Hvordan skulle jeg, min herres ringe tjener, kunne tale med en herre som deg? Kreftene svikter, og jeg orker ikke lenger å puste.»


Dan 10,18 Han som lignet et menneske rørte ved Daniel enda en gang

18 Han som lignet et menneske, rørte ved meg enda en gang og styrket meg. Han sa: «Vær ikke redd, du som er elsket av Gud. Fred være med deg! Vær frimodig og sterk!» Og mens han talte med meg, fikk jeg styrken tilbake, og jeg sa: «Tal, herre! For du har styrket meg.»


Dan 11,36 En ond konge bryr seg ikke om sine fedres guder

36 Kongen skal fare fram som han vil. Han er hovmodig og gjør seg større enn alle guder, og mot Den Høyeste Gud taler han uhørte ord. Han har fremgang inntil forbannelsen tar slutt. For det som er fastsatt, må fullføres. 37 Han bryr seg ikke om sine fedres guder, og heller ikke om kvinnenes yndlingsgud eller noen annen gud. Han gjør seg selv større enn dem alle. 38 I stedet ærer han borgenes gud. En gud som hans fedre ikke kjente, ærer han med gull og sølv, edle steiner og andre kostbare ting. 39 Folket til en fremmed gud gjør han til mannskap i borgene. Dem som dyrker denne guden, viser han stor ære. Han setter dem til å herske over mange, og deler ut jord til dem som lønn.


Dan 12,5 Daniel får se to vesener, den ene svever over vannet

5 Da fikk jeg, Daniel, øye på to andre som stod der, en på hver side av elven. 6 En av dem sa til mannen som var kledd i lin, og som svevet over vannet i elven: «Hvor lenge varer det før disse underfulle ting har hendt?» 7 Mannen som var kledd i lin, og som svevet over vannet i elven, løftet høyre og venstre hånd mot himmelen, og jeg hørte at han sverget ved Den Evige: «Én tid og tider og en halv tid. Når det hellige folks makt er helt knust, kommer slutten på alt dette.»


Til toppen

Hosea


Hos 9,10 Israelittene viet seg til guden Ba'al-Peor

10 Som druer i ørkenen
fant jeg Israel;
som tidligfrukt på det unge fikentre
valgte jeg ut deres fedre.
Men da de kom til Ba’al-Peor,
viet de seg til den avskyelige guden
og ble ufyselige som sin elsker.


Hos 11,2 Israelittene ofret til Ba'al-gudene

2 Men jo mer jeg ropte på folket,
dess mer gikk de bort fra meg.
De ofret til Ba’al-gudene,
tente offerild for gudebilder,


Hos 11,10 Når Herren brøler som en løve, skal hans sønner komme flygende

10 De skal holde seg til Herren.
Han skal brøle som en løve.
Når han brøler, skal hans sønner
komme skjelvende fra vest.
11 Skjelvende skal de komme
som en fugl fra Egypt,
som en due fra Assur.
Jeg vil la dem bo i sine hus,
lyder ordet fra Herren.


Til toppen

Joel


Joel 2,2 Herren kommer med sin overlegne hær

Det kommer et stort og mektig folk
og brer seg som morgenrøden på fjellet.
Det har aldri hatt sin like
og skal heller ikke få det
fra slekt til slekt i alle år.

3 Foran det fortærer ild,
og bakom slikker flammen.
Foran er landet som hagen i Eden,
og bakom ligger en livløs ørken;
ingen berger seg unna.
4 Som hester er folket å se til,
som hingster farer de fram.
5 De sprenger fram over åsryggene
likesom larmende vogner,
lik ild som knitrer i halmen,
lik en veldig hær, beredt til strid.
6 Folkeslag skjelver for dem,
hvert ansikt er blussende rødt.
7 Som krigere styrter de fram,
som stridsmenn stormer de murer.
Hver går strake veien fram
og bøyer ikke av fra stien.
8 De trenger ikke hverandre bort,
hver mann holder sin plass.
De styrter fram mellom kastespyd
og lar seg ikke stanse.
9 De farer inn i byen,
de stormer opp på muren,
de trenger inn i husene.
Gjennom vinduet går de som tyver.

10 Jorden skjelver foran dem,
og himmelen rister.
Sol og måne formørkes,
og stjernene mister sin glans.

11 Herren løfter sin røst
foran den fylking han fører;
for veldig er hans hær
og tallrike de som lyder hans ord.
Ja, stor og skremmende er Herrens dag,
hvem kan holde den ut?


Til toppen

Sefanja


Sef 2,11 Herren skal utrydde alle jordens guder

11 De får age for Herren
når han utrydder alle jordens guder.
De som bor på de fjerne kyster,
skal tilbe ham, hver på sitt sted.


Til toppen

Sakarja


Sak 1,9 En engel snakker med Sakarja

9 Jeg spurte: «Hva betyr dette, herre?» Engelen som talte med meg, svarte: «Jeg vil vise deg hva det betyr.»


Sak 2,7 En engel ber en annen engel om å løpe bort til en mann

7 Og se, engelen som talte med meg, steg fram, og en annen engel gikk i møte med ham 8 og sa til ham: Løp bort og si til den unge mannen der:

Jerusalem skal ligge uten murer,
så mye folk og buskap skal det være der.


Sak 3,1 Herren, Satan og noen engler snakker med Josva

1 Deretter lot han meg se øverstepresten Josva, som stod for Herrens engel, mens Satan stod på hans høyre side og førte klagemål mot ham. 2 Herren sa til Satan: «Måtte Herren vise deg til rette, Satan! Ja, måtte Herren som har utvalgt Jerusalem, vise deg til rette! Er ikke denne mann en brann, revet ut av ilden?» 3 Josva var kledd i skitne klær der han stod foran engelen. 4 Og engelen sa til dem som stod foran ham: «Ta de skitne klærne av ham!» Til Josva sa han: «Se, jeg tar bort din syndeskyld og vil kle deg i høytidsklær!»


Til toppen