Kvinnehat


Det Gamle Testamente  Det Nye Testamente  Alle bibelord 

Kvinnehat - Alle bibelord


1Mos 2,21 Herren skaper kvinnen
1Mos 3,6 Kvinnen påfører menneskeheten arvesynden ved å spise av kunnskapens tre
1Mos 3,16 Herren mener at menn skal råde over kvinner
1Mos 3,17 Jorden er forbannet fordi mannen hørte på kvinnen
2Mos 21,7 Regler for salg av sine døtre som slaver
2Mos 22,18 Trollkvinner skal drepes
3Mos 15,19 Kvinner som har menstruasjon eller utflod er urene
3Mos 19,20 Straffbart å ha samleie med en slavekvinne som er lovet bort til en annen mann
3Mos 19,29 Du skal ikke la din datter bli en skjøge
3Mos 20,18 En kvinne som har blottet sin blodkilde skal støtes ut av folket sitt
3Mos 21,9 En prestedatter som prostituerer seg, skal brennes
3Mos 21,13 Øverstepresten må gifte seg med en jomfru
3Mos 27,3 Menn er mer verdt enn kvinner
4Mos 5,27 Buken skal hovne opp på utro kvinner
4Mos 30,7 Mannen kan frigjøre kvinnen fra sitt løfte for Herren
5Mos 21,10 Herren aksepterer tvangsekteskap
5Mos 21,15 Herren aksepterer flerkoneri
5Mos 22,20 Dødsstraff for piker som gifter seg uten å være jomfru
5Mos 22,23 Dødsstraff for kvinner som blir voldtatt i byer
5Mos 24,1 Avskyelig for Herren om en mann gifter seg på nytt med kvinnen han skilte seg fra
Job 15,14 Hvordan kan en som er født av en kvinne ha rett?
Job 15,35 Morslivet bærer fram svik
Ordsp 5,3 Advarsel mot fremmede kvinner
Ordsp 6,24 Begjær ikke fremmede, onde kvinner
Ordsp 7,5 Bli ikke forført av annen manns kvinne
Ordsp 9,13 Dårskapen er en rastløs kvinne
Ordsp 11,22 En vakker kvinne uten vett er som en gullring i et grisetryne
Ordsp 12,4 En dyktig kvinne er en krone for mannen
Ordsp 21,9 Bedre å bo i en krok på taket enn å dele hus med en trettekjær kvinne
Ordsp 21,19 Bedre å bo i ørkenlandet enn med en sint og trettekjær kvinne
Ordsp 22,14 Munnen til fremmed kvinne er en dyp grav
Ordsp 23,27 En fremmed kvinne er en trang brønn
Ordsp 27,15 Slik er en trettekjær kvinne
Ordsp 30,20 Slik gjør en utro kvinne
Fork 7,26 Kvinnen er beskere enn døden
Jes 19,16 Skjelve av frykt som kvinner
Jer 3,20 Slik en kvinne er troløs mot sin venn
Esek 16,32 Herren omtaler Jerusalem som hore
Esek 23,5 Ohola drev hor enda hun tilhørte Herren
Esek 23,44 Rettferdige menn skal dømme de skamløse kvinnene
Esek 23,48 Alle kvinner skal ta lærdom og ikke leve skamløst
Esek 44,21 Prester må bare gifte seg med jomfruer
Nah 3,13 Krigsfolket hos deg er som kvinner
Sak 5,5 En kvinne representerer all skyld og lovløsheten
1Kor 11,3 Mannen er kvinnens hode
1Kor 11,5 En kvinne med utildekket hode, fører skam over sitt hode
1Kor 11,6 Det er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret
1Kor 11,7 Kvinnen ble skapt for mannens skyld
1Kor 11,13 Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet?
1Kor 14,34 Kvinnene skal tie i menigheten
Ef 5,22 En kvinne skal underordne seg under sin mann i alt
Kol 3,18 Hustruer skal underordne seg under sine menn
1Tim 2,9 Kvinner skal ikke pynte seg utfordrende
1Tim 2,11 En kvinne skal ta imot læren i taushet og underordne seg
Tit 2,3 Kvinner skal underordne seg sine menn
1Pet 3,1 Gifte kvinner skal underordne seg sine menn
1Pet 3,3 Kvinner skal ikke pynte seg

Til toppen

Det Gamle Testamente


1Mos 2,21 Herren skaper kvinnen

21 Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. 22 Av det ribbenet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne bort til ham.
23 Da sa mannen:
«Nå er det bein av mine bein
og kjøtt av mitt kjøtt.
Hun skal kalles kvinne,
for av mannen er hun tatt.»


1Mos 3,6 Kvinnen påfører menneskeheten arvesynden ved å spise av kunnskapens tre

6 Nå fikk kvinnen se at treet var godt å spise av og en lyst for øyet – et forlokkende tre, siden det kunne gi innsikt. Så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han spiste.


1Mos 3,16 Herren mener at menn skal råde over kvinner

16 Til kvinnen sa han:
«Stor vil jeg gjøre din møye
så ofte du er med barn;
med smerte skal du føde.
Din lyst skal stå til din mann,
og han skal råde over deg.»


1Mos 3,17 Jorden er forbannet fordi mannen hørte på kvinnen

17 Og til mannen sa han:
«Fordi du hørte på kvinnen
og spiste av treet
som jeg forbød deg å spise av,
er jorden forbannet for din skyld.
Med strev skal du nære deg av den
alle dine levedager.


2Mos 21,7 Regler for salg av sine døtre som slaver

7 Når en mann selger sin datter som trellkvinne, skal hun ikke gis fri som trellene. 8 Hvis hennes herre har bestemt henne for seg selv, men ikke liker henne, skal han la henne kjøpes fri. Han har ikke rett til å selge henne til utlendinger, siden han har vært troløs mot henne. 9 Men har han bestemt henne for sin sønn, skal han gi henne samme rett som døtre har. 10 Får sønnen enda en kone, skal han ikke la den første mangle mat, klær eller ekteskapelig omgang. 11 Dersom han ikke lar henne få disse tre ting, skal hun gis fri uten vederlag, uten betaling.


2Mos 22,18 Trollkvinner skal drepes

18 En trollkvinne skal du ikke la leve.


3Mos 15,19 Kvinner som har menstruasjon eller utflod er urene

19 Når en kvinne har utflod og utfloden er blod fra kroppen hennes, er hun uren i sju dager. Den som rører ved henne, er uren helt til kvelden. 20 Alt det hun ligger på mens hun har menstruasjon, blir urent, og alt det hun sitter på, blir urent. 21 Den som rører ved sengen hennes, skal vaske klærne sine og bade; han er uren helt til kvelden. 22 Og den som rører ved noe hun har sittet på, skal vaske klærne og bade; han er uren helt til kvelden. 23 Ligger det et eller annet der hun har ligget eller sittet, og noen rører ved det, er han uren helt til kvelden. 24 Dersom en mann ligger med henne, blir han uren av menstruasjonen hennes i sju dager. Alt han ligger på, blir urent.
25 Når en kvinne har utflod slik at hun blør i mange dager uten at det er tiden for menstruasjonen hennes, eller menstruasjonen varer i lengre tid enn normalt, da er hun uren så lenge hun har utflod. Hun skal være uren som ved menstruasjon. 26 Alt hun ligger på mens utfloden varer, blir som det hun ligger på under menstruasjonen. Og alt hun sitter på, blir urent, som urenheten ved menstruasjon. 27 Den som rører ved det, blir uren. Han skal vaske klærne sine og bade; han er uren helt til kvelden. 28 Når hun blir ren etter utfloden, skal hun telle sju dager fram. Da er hun ren. 29 Den åttende dagen skal hun ta to turtelduer eller to dueunger og bringe dem til presten, foran inngangen til telthelligdommen. 30 Og presten skal ofre dem, den ene som syndoffer og den andre som brennoffer. Slik skal presten gjøre soning for henne for Herrens ansikt etter den urene utfloden.
31 Dere skal befri israelittene for urenheten deres, så de ikke skal gjøre min bolig uren, den som står midt iblant dem, og dø i sin urenhet.


3Mos 19,20 Straffbart å ha samleie med en slavekvinne som er lovet bort til en annen mann

20 Det kan hende at en mann har samleie med en kvinne. Hun er en slavekvinne som er lovet bort til en annen mann, men er ennå ikke frikjøpt eller frigitt. Da skal det straffes. De skal ikke dø, for hun er ikke fri, 21 men han skal komme med et skyldoffer til Herren, en vær, til inngangen til telthelligdommen.


3Mos 19,29 Du skal ikke la din datter bli en skjøge

29 Du skal ikke vanhellige din datter ved å la henne bli skjøge. For da blir folket usedelig, og landet blir fullt av skamløshet.


3Mos 20,18 En kvinne som har blottet sin blodkilde skal støtes ut av folket sitt

18 Når en mann ligger hos en kvinne som har menstruasjon, kler han henne naken og blotter hennes kilde, og hun har selv blottet sin blodkilde. De skal begge støtes ut fra folket sitt.


3Mos 21,9 En prestedatter som prostituerer seg, skal brennes

9 Når en prestedatter vanhelliger seg ved prostitusjon, vanhelliger hun sin far. Hun skal brennes.


3Mos 21,13 Øverstepresten må gifte seg med en jomfru

13 Den kvinnen han gifter seg med, må være jomfru; 14 han må ikke ta en kvinne som er enke, fraskilt, vanæret eller prostituert. Bare en jomfru av sitt eget folk skal han ta til kone, 15 så han ikke skal vanhellige sine etterkommere i folket. For jeg er Herren, som helliger ham.


3Mos 27,3 Menn er mer verdt enn kvinner

3 En mann som er mellom tjue og seksti år, skal ha en verdi på femti sjekel sølv etter helligdommens vekt. 4 Er det en kvinne, skal hun ha en verdi på tretti sjekel.


4Mos 5,27 Buken skal hovne opp på utro kvinner

27 Hvis hun har gjort seg uren og vært utro mot sin mann, da vil forbannelsesvannet volde smerte når hun får det i seg. Hennes buk svulmer opp, og hennes hofter svinner inn, og hun blir en forbannelse blant sine landsmenn. 28 Men hvis kvinnen ikke har gjort seg uren, men er ren, da skal hun ikke ha noen skade av det; hun kan fremdeles få barn.

29 Dette er loven om sjalusi: Når en gift kvinne kommer på avveier og gjør seg uren, 30 eller når en mann blir grepet av sjalusi og får mistanke til sin kone, da skal han la kvinnen tre fram for Herren, og presten skal gjøre med henne alt som er skrevet i denne loven. 31 Mannen skal være fri for skyld, men kvinnen må lide for sin misgjerning.


4Mos 30,7 Mannen kan frigjøre kvinnen fra sitt løfte for Herren

7 Det kan hende at hun, når hun blir gitt til en mann, fortsatt er bundet av et løfte eller av et tankeløst ord som kom over leppene hennes. 8 Dersom mannen hennes får høre om det, men ikke sier noe til henne samme dag som han hører om det, da skal løftene og det hun har forpliktet seg til, stå ved lag. 9 Men hvis mannen samme dag som han hører om det, sier nei til henne, da opphever han løftet hun har tatt på seg, og det tankeløse ordet hun har bundet seg ved. Herren skal tilgi henne.


5Mos 21,10 Herren aksepterer tvangsekteskap

10 Når du drar i krig mot dine fiender, og Herren din Gud gir dem i dine hender, så du tar noen av dem til fange, 11 og du blant fangene ser en vakker kvinne som du blir glad i og vil ha til kone, 12 skal du føre henne inn i huset ditt. Hun skal klippe håret og skjære neglene 13 og ta av seg de klærne hun hadde på da hun ble tatt til fange. Så skal hun bli i ditt hus og sørge over sin far og sin mor en hel måned. Siden kan du gå inn til henne og ta henne til ekte, så hun blir din kone.


5Mos 21,15 Herren aksepterer flerkoneri

15 Det kan hende at en mann har to koner, en som han elsker, og en som han ikke bryr seg om, og at han får sønner med begge to, men den førstefødte er sønn av henne som han ikke holder av....


5Mos 22,20 Dødsstraff for piker som gifter seg uten å være jomfru

20 Men hvis beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at piken var jomfru, 21 da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i byen skal steine henne i hjel. For hun har gjort en skammelig gjerning i Israel ved å drive utukt i sin fars hus. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.


5Mos 22,23 Dødsstraff for kvinner som blir voldtatt i byer

23 Når en mann treffer en ung pike i byen, en som er jomfru og forlovet med en annen mann, og han har samleie med henne, 24 skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel, piken fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.


5Mos 24,1 Avskyelig for Herren om en mann gifter seg på nytt med kvinnen han skilte seg fra

Det kan hende at en mann har tatt en kvinne til ekte, men ikke lenger ser på henne med velvilje fordi han har funnet noe usømmelig hos henne. Han skriver et skilsmissebrev, gir henne det og sender henne bort fra sitt hus. 2 Hun flytter fra ham og går bort og blir en annen manns kone. 3 Om også den andre mannen får uvilje mot henne, skriver skilsmissebrev, gir henne det og sender henne bort fra sitt hus, eller om han dør, 4 da kan ikke den første mannen som skilte seg fra henne, igjen ta henne til kone, etter at hun er gjort uren. For det er avskyelig for Herren. Du må ikke føre synd over det landet Herren din Gud gir deg til eiendom.


Job 15,14 Hvordan kan en som er født av en kvinne ha rett?

14 Hvordan kan et menneske være rent
og en som er født av en kvinne, ha rett?


Job 15,35 Morslivet bærer fram svik

35 De unnfanger urett og føder ondskap,
morslivet bærer fram svik.


Ordsp 5,3 Advarsel mot fremmede kvinner

3 Leppene til en fremmed kvinne drypper av honning,
munnen hennes er glattere enn olje.
4 Men ettersmaken blir bitter som malurt,
kvass som et tveegget sverd.

5 Hennes fottrinn fører ned i døden,
skrittene hennes går rakt mot dødsriket.

6 Hun baner seg ikke en vei som gir liv,
hun er på villspor, men vet det ikke.


Ordsp 6,24 Begjær ikke fremmede, onde kvinner

24 De skal bevare deg fra en ond kvinne,
fra en fremmed kvinnes glatte tunge.

25 Begjær ikke hennes skjønnhet i ditt hjerte,
la henne ikke fange deg med sine øyekast.

26 En hore kan du få for en brødleiv,
men en kvinne som hører en annen til,
jakter på et dyrebart liv.


Ordsp 7,5 Bli ikke forført av annen manns kvinne

5 Så vokter de deg mot annen manns kvinne,
en fremmed kvinne som lokker så vakkert.
...
10 Da kommer kvinnen imot ham,
kledd som en hore, med listig hjerte.
...
21 Hun overtalte ham etter beste evne,
med glatte lepper forførte hun ham.
...
27 Huset hennes er veien til dødsriket,
ned til dødens saler.


Ordsp 9,13 Dårskapen er en rastløs kvinne

13 Dårskapen er en rastløs kvinne,
vettløs er hun og forstår ikke noe.


Ordsp 11,22 En vakker kvinne uten vett er som en gullring i et grisetryne

22 En vakker kvinne uten vett
er som en gullring i et grisetryne.


Ordsp 12,4 En dyktig kvinne er en krone for mannen

4 En dyktig kvinne er en krone for mannen,
en udugelig er som verk i knoklene.


Ordsp 21,9 Bedre å bo i en krok på taket enn å dele hus med en trettekjær kvinne

9 Bedre å bo i en krok på taket
enn å dele hus med en trettekjær kvinne.


Ordsp 21,19 Bedre å bo i ørkenlandet enn med en sint og trettekjær kvinne

19 Bedre å bo i ørkenlandet
enn med en sint og trettekjær kvinne.


Ordsp 22,14 Munnen til fremmed kvinne er en dyp grav

14 Munnen til fremmed kvinne er en dyp grav,
den Herren er harm på, faller i den.


Ordsp 23,27 En fremmed kvinne er en trang brønn

27 En hore er en dyp grav,
en fremmed kvinne er en trang brønn.

28 Ja, hun ligger på lur som en røver
og øker tallet på troløse menn.


Ordsp 27,15 Slik er en trettekjær kvinne

15 Som stadig takdrypp en regnværsdag,
slik er en trettekjær kvinne.


Ordsp 30,20 Slik gjør en utro kvinne

20 Slik gjør en utro kvinne:
Hun spiser, tørker seg om munnen
og sier: «Jeg har ikke gjort noe galt.»


Fork 7,26 Kvinnen er beskere enn døden

26 Da fant jeg at beskere enn døden
er kvinnen som spenner sitt garn.
Hennes hjerte er som en snare
og hendene som lenker.
Den Gud synes om, slipper fra henne,
men den som synder, går i garnet.


Jes 19,16 Skjelve av frykt som kvinner

16 Den dagen skal egypterne være som kvinner. De skal skjelve av frykt fordi Herren over hærskarene har løftet sin hånd og svinger den over dem.


Jer 3,20 Slik en kvinne er troløs mot sin venn

20 Men slik en kvinne er troløs mot sin venn,
slik var dere troløse mot meg, Israels hus,
sier Herren.


Esek 16,32 Herren omtaler Jerusalem som hore

32 En kvinne som bryter ekteskapet, tar fremmede menn i stedet for sin ektemann. 33 Andre horer får gaver, men du ga lønn til alle dine elskere. Du bestakk dem for at de skulle komme fra alle kanter så du kunne drive hor. 34 Når du drev hor, var du ulik andre kvinner. Det var ingen som ville ha deg, du fikk ikke horepenger, men du ga. Så bakvendt var det med deg. 35 Derfor, du hore, hør Herrens ord!


Esek 23,5 Ohola drev hor enda hun tilhørte Herren

5 Ohola drev hor enda hun var min. Hun lengtet etter sine elskere, assyrerne, og de kom til henne. 6 De var kledd i purpur, stattholdere og stormenn, staute unge menn alle sammen, ryttere høyt til hest. 7 Hun henga seg til dem i hor, de var alle blant assyrernes fremste menn. Slik gjorde hun seg uren med alle hun lengtet etter, med alle avgudene deres. 8 Hun holdt ikke opp med horelivet fra tiden i Egypt. Der lå de med henne da hun var ung, tok på de jomfruelige brystene og tømte sitt hor ut over henne. 9 Derfor ga jeg henne over til elskerne, assyrerne, som hun lengtet etter. 10 De kledde henne naken, tok sønnene og døtrene hennes og drepte henne med sverd. Hun fikk dårlig rykte på seg blant kvinner, dom ble felt over henne.


Esek 23,44 Rettferdige menn skal dømme de skamløse kvinnene

44 De gikk inn til henne. Slik man går inn til en prostituert kvinne, slik gikk de til Ohola og Oholiba, de skamløse kvinnene. 45 Men rettferdige menn skal dømme dem for brudd på loven om ekteskapet og loven mot å utøse blod. For de har brutt ekteskapet, og de har blod på hendene.


Esek 23,48 Alle kvinner skal ta lærdom og ikke leve skamløst

48 Jeg gjør slutt på skamløsheten i landet. Alle kvinner skal ta lærdom av det, de skal ikke lenger leve skamløst som dere.


Esek 44,21 Prester må bare gifte seg med jomfruer

21 Ingen av prestene må drikke vin når de kommer inn i den indre forgården. 22 De må ikke gifte seg med en enke eller en skilt kvinne, men bare med jomfruer av Israels hus. Men de kan ta enken etter en prest.


Nah 3,13 Krigsfolket hos deg er som kvinner

13 Se, krigsfolket hos deg er som kvinner.
Portene til landet skal stå vidåpne for fienden.
Ild skal fortære bommene dine.


Sak 5,5 En kvinne representerer all skyld og lovløsheten

5 Engelen som talte med meg, trådte fram og sa: «Løft nå øynene og se hva som kommer.» 6 Jeg sa: «Hva er dette?» Han svarte: «Det er efa-målet som nærmer seg.» Så sa han: «Dette er all skyld i landet.» 7 Og se, blylokket løftet seg, og det satt en kvinne i efaen! 8 Han sa: «Dette er lovløsheten.» Så kastet han henne tilbake i efaen og la blysteinen over åpningen.


Til toppen

Det Nye Testamente


1Kor 11,3 Mannen er kvinnens hode

3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.


1Kor 11,5 En kvinne med utildekket hode, fører skam over sitt hode

5 Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt.


1Kor 11,6 Det er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret

6 Hvis hun ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet.


1Kor 11,7 Kvinnen ble skapt for mannens skyld

7 Mannen må ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens.


1Kor 11,13 Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet?

13 Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet?


1Kor 14,34 Kvinnene skal tie i menigheten

Som i alle kristne menigheter 34 skal kvinnene tie i menighetssamlingene. Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal underordne seg, slik også loven sier. 35 Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det sømmer seg ikke for en kvinne å tale i menigheten.


Ef 5,22 En kvinne skal underordne seg under sin mann i alt

22 De gifte kvinner skal underordne seg under mennene sine som under Herren selv. 23 For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt legeme. 24 Likesom kirken underordner seg under Kristus, skal en kvinne underordne seg under sin mann i alt.


Kol 3,18 Hustruer skal underordne seg under sine menn

18 Dere hustruer skal underordne dere under deres menn, som det sømmer seg for kristne.


1Tim 2,9 Kvinner skal ikke pynte seg utfordrende

9 Likeså vil jeg at kvinnene skal ha en fin fremtreden; de skal ikke pynte seg utfordrende, men sømmelig, ikke med flotte frisyrer, gullsmykker, perler eller dyre klær. 10 Deres pryd skal være gode gjerninger, slik det passer seg for kvinner som vil leve gudfryktig.


1Tim 2,11 En kvinne skal ta imot læren i taushet og underordne seg

11 En kvinne skal ta imot læren i taushet; hun skal underordne seg. 12 Jeg tillater ikke en kvinne å opptre som lærer, heller ikke å være herre over mannen; hun skal være stille. 13 For Adam ble skapt først og så Eva. 14 Og Adam ble ikke forført, men kvinnen lot seg forføre og brøt budet. 15 Men hun skal bli frelst, igjennom sin barnefødsel, så sant hun holder fast ved tro, kjærlighet og helliggjørelse og lever som det sømmer seg.


Tit 2,3 Kvinner skal underordne seg sine menn

3 Likeså skal de eldre kvinnene oppføre seg som det sømmer seg for hellige. De skal ikke fare med sladder eller ligge under for drikk, men være lærere i det gode, 4 så de kan lære de unge kvinnene å elske mann og barn, 5 leve sømmelig og rent, være gode husmødre og underordne seg sine menn, slik at Guds ord ikke blir spottet.


1Pet 3,1 Gifte kvinner skal underordne seg sine menn

1 Likeså skal dere gifte kvinner underordne dere under deres menn. Så kan de menn som står Ordet imot, bli vunnet, ikke ved ord, men ved hustruens livsførsel, 2 når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt.


1Pet 3,3 Kvinner skal ikke pynte seg

3 La ikke ytre stas, frisyrer, gullkjeder og fine klær være det som pryder dere. 4 Deres smykke skal være det indre, skjulte menneske med sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud. 5 For slik smykket de hellige kvinner seg i tidligere tider, de som satte sin lit til Gud. De underordnet seg sine menn, 6 likesom Sara var lydig mot Abraham og kalte ham herre.


Til toppen