Homofili og homofobi


Alle bibelord  Det Gamle Testamente  Det Nye Testamente 

Homofili og homofobi - Alle bibelord


1Mos 13,13 Menneskene i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren
1Mos 19,1 Mennene i Sodoma ville voldta Guds engler
1Mos 19,23 Herren utslettet Sodoma og Gomorra fordi mennene der ville voldta Guds engler
3Mos 18,22 Det er en styggedom å ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne
3Mos 20,13 Homofile skal dø
5Mos 22,5 Herren avskyr kvinner i mannsklær og menn i kvinneklær
Dom 19,22 Gudløse menn i Gibea vil voldta en vandringsmann
1Sam 18,1 Jonatan kjente seg knyttet til David
1Sam 19,1 Jonatan holdt meget av David
1Sam 20,17 Jonatan hadde David like kjær som sitt eget liv
1Sam 20,30 Saul vil drepe sønnen Jonatans kjære David
1Sam 20,40 Jonatan og David kysset hverandre
1Sam 20,30 Saul ble rasende på Jonatan fordi han hadde valgt seg David til skam for seg selv
2Sam 1,26 Jonatans kjærlighet var mer verdt for David enn kvinners kjærlighet
1Kong 14,24 Det var til og med mannlige tempelprostituerte i landet
1Kong 15,11 Asa jaget de mannlige tempelprostituerte ut av landet
1Kong 22,46 Josjafat jaget resten av de mannlige tempelprostituerte ut av landet
2Kong 10,15 Er du med meg av hele ditt hjerte slik jeg er med deg?
2Kong 23,7 Josjia rev ned kamrene til de mannlige tempelprostituerte som var i Herrens hus
Luk 17,34 Når Guds rike kommer skal det ligge to i samme seng
Joh 13,23 Disippelen som Jesus hadde kjær, lå ved siden av Jesus ved bordet
Joh 19,26 Disippelen som Jesus elsket
Joh 21.20 Disippelen som Jesus hadde kjær
Rom 1,24 Menn drev utukt med menn, og fortjente å dø
1Kor 6,9 Homofile skal ikke arve Guds rike
1Tim 1,8 Loven er gitt for homofile m.fl
2Pet 2,6 Herren la Sodoma og Gomorra i aske
Jud 1,7 Sodoma og Gomorra ble straffet med evig ild

Til toppen

Det Gamle Testamente


1Mos 13,13 Menneskene i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren

Menneskene i Sodoma var onde og syndet grovt mot Herren.


1Mos 19,1 Mennene i Sodoma ville voldta Guds engler

De to englene kom til Sodoma om kvelden mens Lot satt i byporten. Da Lot fikk se dem, reiste han seg og gikk dem i møte, bøyde ansiktet til jorden 2 og sa: «Hør, mine herrer! Ta inn i huset til deres tjener for natten. Der kan dere vaske føttene, og i morgen kan dere stå tidlig opp og dra videre.» De svarte: «Nei, vi overnatter ute på torget.» 3 Men han ba dem så inntrengende at de tok inn hos ham. Og da de kom inn i huset, laget han til et festmåltid for dem. Han bakte usyret brød, og de spiste.
4 Men før de hadde lagt seg, kom alle mennene i Sodoma, både unge og gamle, fra alle kanter av byen og omringet huset. 5 De ropte på Lot og sa til ham: «Hvor er de mennene som kom til deg i natt? Før dem ut til oss! Vi vil ha vår vilje med dem!»


1Mos 19,23 Herren utslettet Sodoma og Gomorra fordi mennene der ville voldta Guds engler

Da solen gikk opp over landet, kom Lot fram til Soar. 24 Da lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra – ned fra Herren, fra himmelen. 25 Han ødela disse byene, hele sletten, alle som bodde i byene, og alt som vokste på marken. 26 Men Lots kone så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte. 27 Tidlig neste morgen skyndte Abraham seg til det stedet hvor han hadde stått for Herrens ansikt. 28 Da han så ut over Sodoma og Gomorra og hele slettelandet, fikk han se at det steg røyk opp fra landet, som røyken fra en smelteovn. 29 Den gangen Gud ødela byene på sletten, husket han på Abraham. Gud hentet Lot rett ut av ødeleggelsene som han sendte over de byene Lot hadde bodd i.


3Mos 18,22 Det er en styggedom å ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne

Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.


3Mos 20,13 Homofile skal dø

Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.


5Mos 22,5 Herren avskyr kvinner i mannsklær og menn i kvinneklær

En kvinne skal ikke bære mannsklær, og en mann skal ikke gå i kvinneklær. For Herren din Gud har avsky for hver den som gjør dette.


Dom 19,22 Gudløse menn i Gibea vil voldta en vandringsmann

Mens de satt og hygget seg, kom noen av mennene i byen, gudløse folk, og omringet huset. De dundret på døren og ropte til den gamle mannen som eide huset: «Send ut mannen som har tatt inn hos deg, så vi kan få vår vilje med ham!»


1Sam 18,1 Jonatan kjente seg knyttet til David

Da Jonatan hadde hørt samtalen mellom David og Saul, kjente han seg straks knyttet til David, og han fikk ham så kjær som sitt eget liv.


1Sam 19,1 Jonatan holdt meget av David

Men Jonatan, Sauls sønn, holdt meget av David.


1Sam 20,17 Jonatan hadde David like kjær som sitt eget liv

Så bekreftet Jonatan enda en gang sin ed til David, for han holdt av ham; han hadde David like kjær som sitt eget liv.


1Sam 20,30 Saul vil drepe sønnen Jonatans kjære David

Da ble Saul rasende på Jonatan og sa til ham: «Du sønn av en dårlig og gjenstridig kvinne! Var det ikke det jeg visste at du har utvalgt deg denne Isai-sønnen til skam for deg selv og til skam for din mors nakenhet. 31 Så lenge Isai-sønnen lever på jorden, står verken du eller ditt kongedømme trygt. Send bud og hent ham hit til meg, for nå skal han dø!»


1Sam 20,40 Jonatan og David kysset hverandre

Jonatan ga våpnene sine til gutten som var med ham, og sa til ham: «Gå inn til byen med dette!» 41 Da gutten var gått, kom David fram fra sørsiden av steinen. Han kastet seg til jorden; tre ganger bøyde han seg. Så kysset de hverandre og gråt begge to. David storgråt.


1Sam 20,30 Saul ble rasende på Jonatan fordi han hadde valgt seg David til skam for seg selv

Da ble Saul rasende på Jonatan og sa til ham: "Du sønn av en dårlig og gjenstridig kvinne! Var det ikke det jeg visste at du har utvalgt deg denne Isai-sønnen til skam for deg selv og til skam for din mor som fødte deg.


2Sam 1,26 Jonatans kjærlighet var mer verdt for David enn kvinners kjærlighet

Bittert sørger jeg over deg, Jonatan, min bror! Jeg hadde deg inderlig kjær. Din kjærlighet var mer verd for meg enn kvinners kjærlighet.


1Kong 14,24 Det var til og med mannlige tempelprostituerte i landet

Det var til og med mannlige tempelprostituerte i landet. De tok etter alle avskyelige skikker hos de folkeslagene som Herren hadde drevet bort for israelittene.


1Kong 15,11 Asa jaget de mannlige tempelprostituerte ut av landet

Asa gjorde det som var rett i Herrens øyne, slik som hans far David hadde gjort. 12 Han jaget de mannlige tempelprostituerte ut av landet, og han fjernet alle de avgudene som hans fedre hadde laget.


1Kong 22,46 Josjafat jaget resten av de mannlige tempelprostituerte ut av landet

Det som ellers er å fortelle om Josjafat, om de storverk han gjorde og om krigene han førte, står skrevet i Juda-kongenes krønike. 47 Resten av de mannlige tempelprostituerte, de som var igjen fra hans far Asas tid, jaget han ut av landet.


2Kong 10,15 Er du med meg av hele ditt hjerte slik jeg er med deg?

Da han dro videre derfra, traff han Jonadab, sønn av Rekab, som kom imot ham. Jehu hilste på ham og sa: «Er du med meg av hele ditt hjerte slik jeg er med deg?» «Ja», svarte Jonadab. «Er det så, da gi meg hånden på det», sa Jehu. Han ga ham hånden, og Jehu lot ham stige opp til seg i vognen. 16 «Følg med meg», sa han, «så skal du få se min store glød for Herren.» Og han lot ham kjøre med i vognen.


2Kong 23,7 Josjia rev ned kamrene til de mannlige tempelprostituerte som var i Herrens hus

Han [Josjia] rev ned kamrene til de mannlige tempelprostituerte som var i Herrens hus, og stedet hvor kvinnene vevde klær til Asjera.


Til toppen

Det Nye Testamente


Luk 17,34 Når Guds rike kommer skal det ligge to i samme seng

Jeg sier dere: Den natten skal det ligge to i samme seng. Den ene blir tatt med, den andre blir igjen. [når Guds rike kommer]


Joh 13,23 Disippelen som Jesus hadde kjær, lå ved siden av Jesus ved bordet

En av dem, den disippelen som Jesus hadde kjær, lå ved siden av Jesus ved bordet.


Joh 19,26 Disippelen som Jesus elsket

Da Jesus så sin mor og ved siden av henne disippelen han elsket, sa han til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.»


Joh 21.20 Disippelen som Jesus hadde kjær

Peter snudde seg og så at disippelen som Jesus hadde kjær, fulgte etter. Det var han som hadde lent seg inntil Jesus ved måltidet og spurt: «Herre, hvem er det som skal forråde deg?»


Rom 1,24 Menn drev utukt med menn, og fortjente å dø

De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. 25 De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. 28 De brydde seg ikke om å kjenne Gud, derfor overga Gud dem til en sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg.
...
32 De vet hva Guds lov sier, at de som gjør slikt, fortjener å dø. Men ikke bare gjør de dette selv; de roser også andre som gjør det.


1Kor 6,9 Homofile skal ikke arve Guds rike

Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, 10 verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.


1Tim 1,8 Loven er gitt for homofile m.fl

Men vi vet at loven er god så sant den brukes etter lovens hensikt. 9 Vi må huske at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovbrytere og oppsetsige, for ugudelige og syndere, folk uten respekt for det hellige, verdslige, slike som slår sin far eller mor, mordere, 10 menn som driver hor eller har utuktig omgang med menn, for slavehandlere, løgnere og dem som sverger falskt, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære.


2Pet 2,6 Herren la Sodoma og Gomorra i aske

Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.


Jud 1,7 Sodoma og Gomorra ble straffet med evig ild

På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel. 8 Likevel gjør disse menneskene det samme. Drevet av sine syner gjør de kroppen uren, forakter den myndighet som er over dem, og spotter høyere makter.


Til toppen