Diverse bibelord


10 Favoritter  Alle bibelord  Første Mosebok  Tredje Mosebok  Fjerde Mosebok  Femte Mosebok  Dommerne  Første Samuelsbok  Andre Kongebok  Første Krønikebok  Andre Krønikebok  Nehemja  Job  Forkynneren  Jesaja  Esekiel  Daniel  Hosea  Amos 

10 Favoritter


1Mos 19,4 Sodomas menn vil voldta Guds engler

4 Men før de hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hver eneste mann, og omringet huset. 5 De ropte på Lot og sa til ham: «Hvor er de mennene som kom til deg i natt? La dem komme ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!»


4Mos 13,30 Israelittene forteller om et folkeslag av kjemper

30 Folket satte seg opp mot Moses, men Kaleb prøvde å berolige dem. Han sa: «Vi vil dra opp og vinne landet. Vi skal nok få det i vår makt.» 31 Men de mennene som hadde fulgt ham, sa: «Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for det er sterkere enn vi.» 32 Den meldingen de gav israelittene om det landet de hadde speidet ut, var nedslående. De sa: «Det landet vi drog igjennom og speidet ut, er slik at det gjør ende på dem som slår seg ned i det. Og alle mennene vi så der, var store og sterke. 33 Der så vi også kjemper, anakitter av kjempeætt. Vi syntes selv at vi var som gresshopper mot dem, og det samme syntes nok de.»


5Mos 14,7 Herren tror at haren er en drøvtygger

7 Blant drøvtyggere og dyr med klover som er kløvd helt igjennom, er det bare disse dere ikke må spise: kamelen, haren og fjellgrevlingen, for de tygger nok drøv, men har ikke klover; dem skal dere holde for urene.


5Mos 15,18 Herren sier at slaveri er mer økonomisk enn lønnet arbeidskraft

18 Ta det ikke tungt om du må gi ham fri og la ham gå, for det arbeid han har gjort for deg i seks år, er dobbelt så mye verd som den lønnen en leiekar får. Så vil Herren din Gud velsigne deg i alt du gjør.


Dom 16,1 Samson går på horehus

1 En gang gikk Samson til Gasa. Der fikk han se en skjøge, og han gikk inn til henne.


2Krøn 7,4 Salomo ofrer 22 000 okser og 120 000 sauer til Herren

4 Så ofret kongen og hele folket slaktoffer til Herren. 5 De slaktofrene kong Salomo bar fram, var 22 000 okser og 120 000 sauer. Slik vigslet kongen og hele folket Guds hus.


Job 40,10 Herren mener at flodhesten er det fremste han har skapt

10 Se flodhesten! Jeg har skapt både den og deg.
Den eter gress som en okse.
11 Se for en kraft den har i sine hofter
og for en styrke i bukmusklene!
12 Den strekker ut halen, stiv som en seder,
og lårenes sener er flettet fast.
13 Knokler har den som kobberrør
og benbygning som stenger av jern.
14 Den er det fremste Gud har skapt,
skaperen gav den så skarpt et sverd.


Esek 23,19 Oholiba lengter etter horkarer med lem som esler og sæd som hester

19 Men enda lenger drev hun sin utukt; for hun mintes ungdommens dager, da hun drev hor i Egypt. 20 Nå lengtet hun etter horkarene der; de hadde lem som esler og sæd som hester. 21 Du tenkte med lengsel på din ungdoms skamløse ferd, da egypterne klemte din barm og tok på dine unge bryster.


Dan 5,5 En hånd kommer ut av intet og skriver på veggen

5 I samme stund kom fingrer av en menneskehånd til syne, og de skrev på den kalkede veggen i kongens slott, midt imot lysestaken. Kongen så hånden som skrev.


Hos 1,2 Herren ber Hosea om å ta seg en troløs kvinne og få seg et horebarn

2 Da Herren begynte å tale til Hosea, sa han til ham: «Gå og ta deg en troløs kvinne og få deg horebarn! For landet er sannelig troløst og følger ikke Herren.»


Til toppen

Diverse bibelord - Alle bibelord


1Mos 5,3 Adam får en sønn i en alder av 130 år
1Mos 19,4 Sodomas menn vil voldta Guds engler
1Mos 19,33 Lots døtre ligger med sin far
1Mos 20,12 Abraham var gift med sin halvsøster
1Mos 47,20 Josef utnytter hungersnøden
3Mos 11,1 Herren mener at haren er en drøvtygger
3Mos 11,20 Herren tror at insekter har fire bein
3Mos 27,1 Herren verdsetter menn og gutter høyere enn kvinner og jenter
4Mos 11,7 Manna
4Mos 13,30 Israelittene forteller om et folkeslag av kjemper
4Mos 28,14 Herren er glad i vin
5Mos 14,7 Herren tror at haren er en drøvtygger
5Mos 15,18 Herren sier at slaveri er mer økonomisk enn lønnet arbeidskraft
Dom 9,23 Gud sendte en ond ånd
Dom 16,1 Samson går på horehus
1Sam 9,9 Profeter ble tidligere kalt seere
1Sam 19,23 Saul kommer i profetisk henrykkelse og river av seg klærne
1Sam 28,7 Saul vil finne en kvinne som kan mane frem gjenferd
1Sam 28,12 Saul snakker med den avdøde Samuel
2Kong 4,42 Elisja metter 100 mann med 20 brød og nyhøstet korn
2Kong 13,21 En død mann blir levende etter å ha kommet nær Elisjas ben
2Kong 21,6 Juda-kongen Manasse drev med tegntyding og spådomskunster
1Krøn 21,1 Satan egget David til å holde folketelling i landet
2Krøn 7,4 Salomo ofrer 22 000 okser og 120 000 sauer til Herren
2Krøn 9,13 Vekten av Salomos gull tilsvarte dyrets tegn, 666
2Krøn 18,19 Herren sender en ånd for å dåre Akab
2Krøn 33,6 Manasse drev med spådomskunster og trolldom
Neh 13,23 Profeten Nehemja vil holde den jødiske rasen ren
Job 24,13 Man bør holde seg på lysets veier
Job 40,10 Herren mener at flodhesten er det fremste han har skapt
Job 41,9 Herrens forskrudde syn på krokodillen
Fork 7,26 Kvinnen er beskere enn døden
Jes 5,26 Herren vil la et overlegent folk langt borte gjøre ende på israelittene
Jes 65,18 Herrens falske fremtidsutsikter for Jerusalem
Jes 66,10 Dere skal glede dere ved hennes herlige bryst
Esek 3,3 Herren ber Esekiel om å ete en bokrull
Esek 3,24 En ånd reiser Esekiel på føttene
Esek 13,17 Ve de kvinner som syr bind til håndledd og slør til hodene
Esek 22,28 Profeter kom med falske syner
Esek 23,19 Oholiba lengter etter horkarer med lem som esler og sæd som hester
Dan 3,27 Daniels venner tok ikke skade av ilden
Dan 5,5 En hånd kommer ut av intet og skriver på veggen
Dan 7,13 Daniel forutser "Messias"?
Hos 1,2 Herren ber Hosea om å ta seg en troløs kvinne og få seg et horebarn
Hos 3,1 Herren ber Hosea om å elske en utro kvinne
Hos 4,11 Utukt, vin og rusdrikk gjør ende på forstanden
Am 5,18 Mørk er Herrens dag

Til toppen

Første Mosebok


1Mos 5,3 Adam får en sønn i en alder av 130 år

3 Da Adam var 130 år, fikk han en sønn som var ham lik, som hans eget bilde, og han kalte ham Set. 4 Etter at Adam hadde fått Set, levde han enda 800 år og fikk sønner og døtre. 5 Hele Adams levetid ble 930 år. Så døde han.


1Mos 19,4 Sodomas menn vil voldta Guds engler

4 Men før de hadde lagt seg, kom byens folk, mennene i Sodoma, unge og gamle, hver eneste mann, og omringet huset. 5 De ropte på Lot og sa til ham: «Hvor er de mennene som kom til deg i natt? La dem komme ut til oss, så vi kan få vår vilje med dem!»


1Mos 19,33 Lots døtre ligger med sin far

33 Samme kveld skjenket de sin far vin, og den eldste gikk og la seg hos faren. Han merket ikke at hun la seg, og heller ikke at hun stod opp. 34 Dagen etter sa den eldste til den yngste: «Hør her, i natt lå jeg med far. Nå gir vi ham vin å drikke i kveld også. Gå inn og legg deg hos ham, så vi kan holde ætten oppe ved ham!» 35 De skjenket sin far vin den kvelden også, og den yngste gikk og la seg hos ham. Han merket ikke at hun la seg, og heller ikke at hun stod opp. 36 Nå skulle begge Lots døtre ha barn med sin far.


1Mos 20,12 Abraham var gift med sin halvsøster

12 Og så er hun virkelig min søster; hun er datter av min far, men ikke av min mor. Og hun ble min kone.


1Mos 47,20 Josef utnytter hungersnøden

20 Josef kjøpte opp for farao all jorden i Egypt. Egypterne solgte sin jord, alle som én, for hungersnøden hvilte tungt på dem. Landet ble faraos eiendom. 21 Og folket gjorde han til treller for farao, fra den ene ende av Egypt til den andre. 22 Bare prestenes jord kjøpte han ikke; for prestene hadde faste inntekter fra farao, og de levde av det som han gav dem. Derfor solgte de ikke sin jord.
...
27 Israelittene ble boende i Egypt, i Gosen. Der skaffet de seg eiendom. De var fruktbare og ble meget tallrike.


Til toppen

Tredje Mosebok


3Mos 11,1 Herren mener at haren er en drøvtygger

1 Herren talte til Moses og Aron og sa til dem: 2 Si til israelittene: Av alle dyreslag på jorden kan dere spise disse: 3 Alle dyr som har klover, klover som er kløvd helt igjennom, og tygger drøv, dem kan dere spise. 4 Av drøvtyggere og klovdyr er det bare disse dere ikke må spise: kamelen, for den tygger nok drøv, men har ikke klover; den skal dere holde for uren; 5 og fjellgrevlingen, for den tygger drøv, men har ikke klover; den skal dere holde for uren; 6 og haren, for den tygger drøv, men har ikke klover; den skal dere holde for uren;


3Mos 11,20 Herren tror at insekter har fire bein

20 Alt kryp som har vinger og går på fire, skal være motbydelig for dere. 21 Men disse kan dere spise av alt kryp som har vinger og går på fire: det som ovenfor føttene har leggbein til å hoppe på marken med. 22 Av dem kan dere spise disse: arbe-gresshopper, solam-gresshopper, hargol-gresshopper og hagab-gresshopper av alle slag. 23 Men alt annet kryp som har vinger og fire bein, skal være motbydelig for dere.


3Mos 27,1 Herren verdsetter menn og gutter høyere enn kvinner og jenter

Herren talte til Moses og sa: 2 Si til israelittene: Når noen gir et høytidelig løfte om å vie et menneske til Herren, skal løsesummen fastsettes slik: 3 En mann som er mellom tjue og seksti år, skal verdsettes til femti sekel sølv etter helligdommens vekt. 4 En kvinne skal verdsettes til tretti sekel. 5 Et menneske som er mellom fem og tjue år, skal verdsettes til tjue sekel dersom det er en gutt, og til ti sekel dersom det er en pike. 6 Er det et barn mellom en måned og fem år, skal verdien på en gutt være fem sekel sølv og på en pike tre sekel sølv. 7 De som er seksti år eller mer, skal verdsettes til femten sekel dersom det er menn, og til ti sekel dersom det er kvinner.


Til toppen

Fjerde Mosebok


4Mos 11,7 Manna

7 Mannaen lignet korianderfrø og så ut som bedolah-kvae. 8 Folk løp omkring og sanket manna. De malte den på håndkvern eller støtte den i morter. Så kokte de den i en gryte og laget kaker av den. Det smakte som oljekaker. 9 Når duggen falt over leiren om natten, falt mannaen sammen med den.


4Mos 13,30 Israelittene forteller om et folkeslag av kjemper

30 Folket satte seg opp mot Moses, men Kaleb prøvde å berolige dem. Han sa: «Vi vil dra opp og vinne landet. Vi skal nok få det i vår makt.» 31 Men de mennene som hadde fulgt ham, sa: «Vi kan ikke gå til angrep på dette folket, for det er sterkere enn vi.» 32 Den meldingen de gav israelittene om det landet de hadde speidet ut, var nedslående. De sa: «Det landet vi drog igjennom og speidet ut, er slik at det gjør ende på dem som slår seg ned i det. Og alle mennene vi så der, var store og sterke. 33 Der så vi også kjemper, anakitter av kjempeætt. Vi syntes selv at vi var som gresshopper mot dem, og det samme syntes nok de.»


4Mos 28,14 Herren er glad i vin

14 Drikkofrene som hører til, skal være en halv hin vin for hver okse, en tredjedels hin for væren og en kvart hin for hvert lam.


Til toppen

Femte Mosebok


5Mos 14,7 Herren tror at haren er en drøvtygger

7 Blant drøvtyggere og dyr med klover som er kløvd helt igjennom, er det bare disse dere ikke må spise: kamelen, haren og fjellgrevlingen, for de tygger nok drøv, men har ikke klover; dem skal dere holde for urene.


5Mos 15,18 Herren sier at slaveri er mer økonomisk enn lønnet arbeidskraft

18 Ta det ikke tungt om du må gi ham fri og la ham gå, for det arbeid han har gjort for deg i seks år, er dobbelt så mye verd som den lønnen en leiekar får. Så vil Herren din Gud velsigne deg i alt du gjør.


Til toppen

Dommerne


Dom 9,23 Gud sendte en ond ånd

23 Da sendte Gud en ond ånd som vakte strid mellom Abimelek og mennene i Sikem, så de sviktet Abimelek.


Dom 16,1 Samson går på horehus

1 En gang gikk Samson til Gasa. Der fikk han se en skjøge, og han gikk inn til henne.


Til toppen

Første Samuelsbok


1Sam 9,9 Profeter ble tidligere kalt seere

9 Før i tiden sa de i Israel når noen gikk for å søke råd hos Gud: «Kom, la oss gå til seeren!» Det de nå kaller profet, kalte de før i tiden seer.


1Sam 19,23 Saul kommer i profetisk henrykkelse og river av seg klærne

23 Så gikk han dit, til Nevajot ved Rama. Men Guds Ånd kom over ham også, og han gikk i profetisk henrykkelse hele veien til Nevajot ved Rama. 24 Saul rev av seg klærne, likesom de andre, og stod foran Samuel, grepet av profetisk henrykkelse, til han falt over ende. Og han ble liggende naken hele dagen og hele natten. Derfor sier folk: «Er også Saul blant profetene?»


1Sam 28,7 Saul vil finne en kvinne som kan mane frem gjenferd

7 Da sa Saul til mennene sine: «Finn meg en kvinne som kan mane fram gjenferd, så vil jeg gå til henne og rådspørre henne.» Mennene svarte: «I En-Dor er det en kvinne som kan mane fram gjenferd.»


1Sam 28,12 Saul snakker med den avdøde Samuel

12 Da kvinnen så Samuel, satte hun i et høyt skrik og sa til Saul: «Hvorfor har du narret meg? Du er jo Saul.» 13 Men kongen sa til henne: «Vær ikke redd. Fortell meg heller hva du ser.» Kvinnen svarte: «Jeg ser en ånd som kommer opp av jorden.» 14 «Hvordan ser den ut?» spurte Saul. Kvinnen svarte: «Det er en gammel mann som kommer opp. Han er kledd i en kappe.» Da skjønte Saul at det var Samuel, og han kastet seg ned med ansiktet mot jorden.

15 Samuel sa til Saul: «Hvorfor har du uroet meg og hentet meg opp?» Saul svarte: «Jeg er i stor nød. Filisterne fører krig mot meg, og Gud har vendt seg fra meg. Han svarer meg ikke lenger, verken gjennom profeter eller i drømmer. Derfor har jeg kalt deg fram, så du kan la meg få vite hva jeg skal gjøre.»


Til toppen

Andre Kongebok


2Kong 4,42 Elisja metter 100 mann med 20 brød og nyhøstet korn

42 En gang kom det en mann fra Ba’al-Sjalisja. Han hadde med seg brød til gudsmannen, tjue byggbrød som var bakt av førstegrøden. Nyhøstet korn hadde han også i skreppen. Da sa Elisja: «Gi det til folkene, så de får spise.» 43 Men tjeneren hans sa: «Hvordan kan jeg sette dette fram for hundre mann?» «Gi det til folkene, så de får spise,» gjentok han. «For så sier Herren: De skal spise, og det skal bli mat til overs.» 44 Så satte han det fram for dem. De spiste, og det ble mat til overs, som Herren hadde sagt.


2Kong 13,21 En død mann blir levende etter å ha kommet nær Elisjas ben

21 En gang fikk noen som skulle gravlegge en mann, se at det kom en slik herjeflokk. Da kastet de mannen ned i graven til Elisja. Med det samme mannen kom nær Elisjas ben, ble han levende igjen og reiste seg opp.


2Kong 21,6 Juda-kongen Manasse drev med tegntyding og spådomskunster

6 Manasse lot sin sønn gå gjennom ilden. Han drev med tegntyding og spådomskunster og skaffet seg åndemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, og vakte hans harme.


Til toppen

Første Krønikebok


1Krøn 21,1 Satan egget David til å holde folketelling i landet

1 Satan stod opp mot Israel og egget David til å holde folketelling i landet.


Til toppen

Andre Krønikebok


2Krøn 7,4 Salomo ofrer 22 000 okser og 120 000 sauer til Herren

4 Så ofret kongen og hele folket slaktoffer til Herren. 5 De slaktofrene kong Salomo bar fram, var 22 000 okser og 120 000 sauer. Slik vigslet kongen og hele folket Guds hus.


2Krøn 9,13 Vekten av Salomos gull tilsvarte dyrets tegn, 666

13 Det gullet som Salomo fikk inn på ett år, veide 666 talenter.


2Krøn 18,19 Herren sender en ånd for å dåre Akab

19 Da spurte Herren: «Hvem vil dåre Akab, Israels konge, så han gjør en hærferd til Ramot i Gilead og faller der?» En svarte så og en annen så. 20 Da gikk ånden fram, stilte seg for Herrens åsyn og sa: «Jeg skal dåre ham.» «Hvordan?» spurte Herren. 21 Den svarte: «Jeg vil dra av sted og være en løgnens ånd i munnen på alle hans profeter.» Da sa Herren: «Ja, du kan få dåre ham, og det skal også lykkes for deg. Dra av sted og gjør det!» 22 Så har da Herren lagt en løgnens ånd i munnen på alle disse profetene dine. Men han har varslet ulykke for deg.


2Krøn 33,6 Manasse drev med spådomskunster og trolldom

6 Manasse lot sine sønner gå gjennom ilden i Hinnom-dalen. Han drev med tegntyding, spådomskunster og trolldom og skaffet seg åndemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, og vakte hans harme.


Til toppen

Nehemja


Neh 13,23 Profeten Nehemja vil holde den jødiske rasen ren

23 På den tiden så jeg også at noen jøder hadde giftet seg med kvinner fra Asjdod, Ammon og Moab. 24 Halvparten av barna deres snakket Asjdod-mål eller språket til et av de andre folkene; de kunne ikke snakke judeisk. 25 Jeg irettesatte dem og forbannet dem. Ja, noen av dem slo jeg, og jeg rev dem i håret. Så lot jeg dem sverge ved Gud at de ikke skulle gi sine døtre til disse folks sønner og ikke ta deres døtre til koner for sine sønner eller for seg selv.


Til toppen

Job


Job 24,13 Man bør holde seg på lysets veier

13 Andre gjør opprør mot lyset.
De kjenner ikke lysets veier,
holder seg ikke på dets stier.


Job 40,10 Herren mener at flodhesten er det fremste han har skapt

10 Se flodhesten! Jeg har skapt både den og deg.
Den eter gress som en okse.
11 Se for en kraft den har i sine hofter
og for en styrke i bukmusklene!
12 Den strekker ut halen, stiv som en seder,
og lårenes sener er flettet fast.
13 Knokler har den som kobberrør
og benbygning som stenger av jern.
14 Den er det fremste Gud har skapt,
skaperen gav den så skarpt et sverd.


Job 41,9 Herrens forskrudde syn på krokodillen

9 Når den nyser, blinker et lys,
dens øyne stråler som morgenrøden.
10 Flammende ild farer ut av dens gap,
det spruter gnister ut av det.
11 Fra dens nesebor stiger røk
som fra en opphetet, kokende gryte.
12 Pusten fra den setter kull i brann,
en flamme står ut av dens gap.
13 Styrke har den i sin nakke,
og redsel hopper foran den.
14 Valkene under dens hals er faste,
de sitter som støpt og rører seg ikke.
15 Dens hjerte er fast som stein,
som den nederste stein i kvernen.

16 Når den reiser seg, grøsser helter,
de går fra sans og samling av redsel.
17 Om sverdet treffer, biter det ikke på den,
og heller ikke kastevåpen, spyd eller pil.
18 Jernet akter den bare som halmstrå
og bronsen som morkent tre.
19 En pil kan ikke jage den på flukt,
stein fra slyngen blir som halmstrå for den.
20 En klubbe regner den også for halm,
den bare ler av susende kastespyd.


Til toppen

Forkynneren


Fork 7,26 Kvinnen er beskere enn døden

26 Da fant jeg at beskere enn døden
er kvinnen som spenner sitt garn.
Hennes hjerte er som en snare
og hendene som lenker.
Den Gud synes om, slipper fra henne,
men den som synder, går i garnet.


Til toppen

Jesaja


Jes 5,26 Herren vil la et overlegent folk langt borte gjøre ende på israelittene

26 Han løfter et banner for et folk langt borte
og plystrer det hit fra jordens ende.
Og se, der kommer de fort og lett.

27 Ingen er trette, og ingen snubler,
ingen blunder, og ingen sover.
Beltet om livet løsner ikke,
og ingen skorem slites av.
28 Pilene deres er kvasse,
og alle buene er spent;
hestenes hover er som flint
og vognhjulene som en virvelvind.
29 De brøler som løvinner,
brøler som unge løver.
Knurrende griper de sitt bytte,
og bærer det bort – det er ingen som redder.


Jes 65,18 Herrens falske fremtidsutsikter for Jerusalem

18 Ja, gled og fryd dere til evig tid
over det som jeg skaper!
For jeg skaper Jerusalem om til en jublende by,
og de som bor der, vil jeg gjøre
til et lykkelig folk.
19 Jeg vil fryde meg over Jerusalem
og glede meg over mitt folk.
Aldri mer skal det høres
gråt eller klageskrik i byen.


Jes 66,10 Dere skal glede dere ved hennes herlige bryst

10 Gled dere med Jerusalem,
og fryd dere over henne,
alle dere som har henne kjær!
Ta del i hennes glede og fryd,
alle dere som sørger over henne!
11 Så skal dere suge og bli mette
ved hennes barm som gir trøst,
ja, dere skal drikke og glede dere
ved hennes herlige bryst.


Til toppen

Esekiel


Esek 3,3 Herren ber Esekiel om å ete en bokrull

3 «Menneske,» sa han, «mett din mage og fyll dine innvoller med denne bokrullen som jeg gir deg.» Da åt jeg den, og den smakte søtt som honning.


Esek 3,24 En ånd reiser Esekiel på føttene

24 Men da kom det ånd i meg, og den reiste meg opp på føttene.


Esek 13,17 Ve de kvinner som syr bind til håndledd og slør til hodene

17 Og du, menneske, vend deg mot de kvinnene i ditt folk som spår ut fra sitt eget sinn. Tal profetord mot dem 18 og si: Så sier Herren Gud: Ve de kvinnene som syr bind til alle håndledd og lager slør til hodene, alt etter størrelsen, for å få mennesker i sin makt. Dere driver jakt på menneskeliv i mitt folk og holder mennesker i live til egen vinning.


Esek 22,28 Profeter kom med falske syner

28 Profetene strøk kalk på veggene for dem. De hadde falske syner og spådde løgn, når de sa til dem: «Så sier Herren Gud», enda Herren ikke hadde talt.


Esek 23,19 Oholiba lengter etter horkarer med lem som esler og sæd som hester

19 Men enda lenger drev hun sin utukt; for hun mintes ungdommens dager, da hun drev hor i Egypt. 20 Nå lengtet hun etter horkarene der; de hadde lem som esler og sæd som hester. 21 Du tenkte med lengsel på din ungdoms skamløse ferd, da egypterne klemte din barm og tok på dine unge bryster.


Til toppen

Daniel


Dan 3,27 Daniels venner tok ikke skade av ilden

27 Satrapene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer stimlet sammen. De så at ilden ikke hadde hatt makt over disse menns legemer. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem.


Dan 5,5 En hånd kommer ut av intet og skriver på veggen

5 I samme stund kom fingrer av en menneskehånd til syne, og de skrev på den kalkede veggen i kongens slott, midt imot lysestaken. Kongen så hånden som skrev.


Dan 7,13 Daniel forutser "Messias"?

13 Videre så jeg i mine nattsyner:
Se, med himmelens skyer
kom det en som var lik en menneskesønn.
Han nærmet seg den gamle av dager
og ble ført fram for ham.
14 Han fikk herredømme, ære og rike;
folk og stammer med ulike språk,
alle folkeslag skal tjene ham.
Hans velde er et evig velde,
det skal ikke forgå;
hans rike går aldri til grunne.


Til toppen

Hosea


Hos 1,2 Herren ber Hosea om å ta seg en troløs kvinne og få seg et horebarn

2 Da Herren begynte å tale til Hosea, sa han til ham: «Gå og ta deg en troløs kvinne og få deg horebarn! For landet er sannelig troløst og følger ikke Herren.»


Hos 3,1 Herren ber Hosea om å elske en utro kvinne

1 Herren sa til meg: «Gå enda en gang bort og elsk en kvinne som har en elsker og bryter ekteskapet, likesom Herren elsker israelittene, enda de vender seg til andre guder og elsker rosinkaker!»


Hos 4,11 Utukt, vin og rusdrikk gjør ende på forstanden

11 Utukt, vin og annen rusdrikk
gjør ende på forstanden.


Til toppen

Amos


Am 5,18 Mørk er Herrens dag

18 Ve dere som lengter etter Herrens dag!
Hva vil dere med Herrens dag?
Den er mørke og ikke lys.
19 Det er som når en mann
vil flykte fra løven – og møter en bjørn;
og kommer han hjem
og støtter hånden til veggen,
blir han bitt av en orm.
20 Ja, mørk er Herrens dag, ikke lys,
stummende mørk og uten lysskjær.


Til toppen