Regler og straff


10 Favoritter  Alle bibelord  Første Mosebok  Andre Mosebok  Tredje Mosebok  Fjerde Mosebok  Femte Mosebok  Første Kongebok  Job  Salomos ordspråk  Jesaja  Jeremia  Esekiel  Sefanja  Malaki 

10 Favoritter


1Mos 3,16 Herren mener at menn skal råde over kvinner

16 Til kvinnen sa han:
«Stor vil jeg gjøre din møye
så ofte du er med barn;
med smerte skal du føde.
Din lyst skal stå til din mann,
og han skal råde over deg.»


2Mos 21,7 Regler for salg av sine døtre som slaver

7 Når en mann selger sin datter som trellkvinne, skal hun ikke gis fri som trellene. 8 Hvis hennes herre har bestemt henne for seg selv, men ikke liker henne, skal han la henne kjøpes fri. Han har ikke rett til å selge henne til utlendinger, siden han har vært troløs mot henne. 9 Men har han bestemt henne for sin sønn, skal han gi henne samme rett som døtre har. 10 Får sønnen enda en kone, skal han ikke la den første mangle mat, klær eller ekteskapelig omgang. 11 Dersom han ikke lar henne få disse tre ting, skal hun gis fri uten vederlag, uten betaling.


3Mos 13,40 Skallede menn med uslett i hodebunnen skal rope "Uren, uren!"

40 Om en mann mister håret på hodet så han blir snau, er han likevel ren. 41 Mister han håret foran og blir skallet, er han ren. 42 Men viser det seg en lyserød flekk der han er skallet, enten det er bak eller foran i hodet, da er det hudsykdom som bryter ut. 43 Presten skal se på ham. Finner han en lyserød hevelse i bakhodet eller forhodet, og det ser ut til å være hudsykdom som gjør uren, 44 da har mannen fått denne sykdommen. Han er uren, og presten skal erklære ham for uren. Han har hudsykdom i hodet.
45 Den som er angrepet av denne sykdommen, skal flerre klærne sine og la håret henge fritt. Han skal skjule skjegget og rope: «Uren, uren!» 46 Så lenge han er syk, er han uren. Han skal bo for seg selv. Utenfor leiren skal han ha sitt tilhold.


5Mos 13,6 Dødsstraff ved steining for å dyrke andre guder

6 Det kan hende at din bror som har samme mor som du, eller din sønn eller datter eller din kone som du tar i favn, eller din venn som du har så kjær som ditt eget liv, hemmelig lokker deg og sier: «La oss gå bort og dyrke andre guder» - guder som verken du eller dine fedre har kjent, 7 guder som dyrkes av folkene rundt omkring dere, enten det er nær eller langt borte, fra den ene ende av jorden til den andre. 8 Da skal du ikke gå med på det og ikke høre på ham. Du må ikke se på ham med medlidenhet og ikke skåne eller dekke ham. 9 Du skal ta livet av ham. Selv skal du være den første til å løfte hånden mot ham, og siden skal hele folket gjøre det samme. 10 Du skal steine ham i hjel, fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, av trellehuset. 11 Og hele Israel skal høre om det og gripes av frykt, så de aldri mer gjør noe så ondt iblant dere.


5Mos 21,18 Trassige sønner skal steines ihjel

18 Når en mann har en ustyrlig og trassig sønn, som ikke vil høre på sin far og mor, og ikke adlyder dem selv om de tukter ham, 19 da skal foreldrene ta og føre ham til byporten, til de eldste i byen 20 og si til dem: «Denne sønnen vår er ustyrlig og trassig og vil ikke høre på det vi sier. Ødsel og drikkfeldig er han også.» 21 Da skal alle mennene i byen steine ham i hjel. Slik skal du rydde ut det onde hos deg. Hele Israel skal høre om det og gripes av frykt.


5Mos 22,11 Du skal ikke gå i klær som er vevd av to slags stoff

11 Du skal ikke gå i klær som er vevd av to slags stoff, ull og lin.


5Mos 22,23 Dødsstraff for kvinner som blir voldtatt i byer

23 Når en mann treffer en ung pike i byen, en som er jomfru og forlovet med en annen mann, og han har samleie med henne, 24 skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel, piken fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.


5Mos 23,12 Grav ned avføringen din med en kjepp

12 Utenfor leiren skal du ha et sted som du kan gå til. 13 Blant dine redskaper skal du ha en kjepp, og med den skal du grave ned avføringen når du har sittet der ute. 14 Herren din Gud går jo omkring i din leir for å berge deg og overgi fiendene til deg. Derfor skal leiren være hellig, så Herren ikke får se noe motbydelig hos deg, for da vender han seg bort fra deg.


5Mos 25,11 Hvis en kvinne tar tak i kjønnsdelene på en som krangler

11 Når to menn kommer i slagsmål, og konen til en av dem kommer løpende for å hjelpe sin mann, og hun rekker hånden ut og griper den som slår ham, i kjønnsdelene, 12 da skal du uten skånsel hogge hånden av henne.


Jes 66,17 De som spiser svinekjøtt skal gå til grunne

17 De som helger og renser seg
når de går til hagene
i følge med en som går i midten,
de som spiser svinekjøtt,
mus og annen styggedom,
skal alle gå til grunne,
lyder ordet fra Herren.


Til toppen

Regler og straff - Alle bibelord


1Mos 2,17 Hvilken kunnskap var det Herren ville holde for seg selv?
1Mos 3,16 Herren mener at menn skal råde over kvinner
1Mos 9,4 Man skal ikke spise kjøtt med blod i
1Mos 9,6 Herren befaler mennesket til å være hevngjerrig
1Mos 17,10 Alle menn og gutter skal omskjæres
1Mos 38,9 Herren dreper Onan
2Mos 12,15 Dødsstraff for å spise syret brød i høytiden
2Mos 20,26 Man skal ikke gå på trapper opp til Guds alter
2Mos 21,2 Regler for hvordan slaver skal behandles
2Mos 21,7 Regler for salg av sine døtre som slaver
2Mos 21,12 Dødsstraff for drap
2Mos 21,15 Dødsstraff for å slå sine foreldre
2Mos 21,16 Dødsstraff for kidnapping og menneskehandel
2Mos 21,17 Dødsstraff for å forbanne sine foreldre
2Mos 21,18 Ikke nødvendigvis straff for voldsbruk
2Mos 21,20 Ikke nødvendigvis straff for å drepe slaver
2Mos 21,23 Ved ulykker skal den skyldige påføres samme skade
2Mos 21,26 Vold mot slaver skal føre til frigivelse
2Mos 21,28 Dødsstraff for ikke å passe på en olm okse
2Mos 21,33 Hvis man lar en brønn stå åpen...
2Mos 21,35 Når en okse stanger ihjel en annen manns okse...
2Mos 22,1 Straff for å stjele okser og sauer
2Mos 22,2 Det er lov å drepe innbruddstyver før soloppgang
2Mos 22,16 Bruden koster mer hvis faren er vrang
2Mos 22,18 Trollkvinner skal drepes
2Mos 22,19 Dødsstraff for sex med dyr
2Mos 22,20 Ikke-kristne skal bannlyses
2Mos 22,21 Dødsstraff for å plage innvandrere
2Mos 22,29 Førstefødte sønner skal ofres til Herren
2Mos 23,13 Man skal følge alle påbud Herren har gitt
2Mos 28,39 Dødsstraff for ikke å kle seg riktig når man er prest
2Mos 29,10 Ofring av dyr til en duft som behager Herren
2Mos 30,33 Dødsstraff for å lage og bruke kryddersalve
2Mos 30,38 Dødsstraff for å lage røkelse
2Mos 31,14 Dødsstraff for å jobbe på sabbaten
2Mos 34,26 Du skal ikke koke et kje i melken fra moren
2Mos 35,2 Dødsstraff for å arbeide på sabbaten
3Mos 1,9 En duft som behager Herren
3Mos 1,14 Hvordan ofre fugler til Herren
3Mos 2,13 Husk salt i grødeofferet
3Mos 3,6 Ildoffermat for Herren
3Mos 3,16 Fett og blod skal man ikke spise
3Mos 4,1 En syndende prest skal ofre en lyteløs okse
3Mos 4,13 Slakt av okse hvis Israels menighet synder
3Mos 4,22 Ofring av geit når en høvding synder
3Mos 4,27 Syndforlatelse ved ofring av geit
3Mos 5,1 Den som ikke sladrer, synder
3Mos 5,2 Den som rører ved noe urent, synder
3Mos 5,4 Den som sverger, synder
3Mos 5,7 De fattige kan ofre duer istedenfor sauer
3Mos 5,17 Hvis du synder uten å vite om det
3Mos 7,21 Dødsstraff for å spise av Herrens måltidsoffer når man er uren
3Mos 7,25 Dødsstraff for å spise fett eller blod
3Mos 10,8 Dødstraff for å drikke vin i møteteltet
3Mos 11,1 Man må ikke røre ved de døde kroppene av griser og andre urene dyr
3Mos 11,9 Forbudt sjømat
3Mos 11,24 Å gå med pels er forbudt
3Mos 12,1 En fødende kvinne er uren i sju dager
3Mos 12,3 Gutter skal omskjæres når de er åtte dager gamle
3Mos 12,5 Ofring av dyr etter en fødsel
3Mos 13,40 Skallede menn med uslett i hodebunnen skal rope "Uren, uren!"
3Mos 14,33 Hvis Herren lar det komme sopp på huset
3Mos 15,1 Hvis det kommer utflod fra en manns legeme, er han uren
3Mos 15,16 Når det går sæd fra en mann, er han uren
3Mos 15,28 Etter menstruasjon skal kvinner ofre to fugler
3Mos 16,1 Dødsstraff for å gå inn i møteteltet
3Mos 16,29 Sabbat 10.juli
3Mos 17,1 Dødsstraff for ikke å dele med Herren når man slakter
3Mos 17,8 Dødsstraff for å ofre uten å dele med Herren
3Mos 17,10 Dødsstraff for å spise blod
3Mos 18,6 Du skal ikke ha samleie med kvinner du er i slekt med
3Mos 18,7 Du skal ikke ha samleie med din mor
3Mos 18,9 Du skal ikke ha samleie med...
3Mos 18,19 Du skal ikke ha samleie med en menstruerende kvinne
3Mos 18,20 Du skal ikke være utro
3Mos 18,22 Herrens syn på homofili
3Mos 18,23 Det er motbydelig å ha sex med dyr
3Mos 18,29 Dødsstraff for avvikende seksualitet
3Mos 19,19 Du skal ikke bruke klær som er laget i to slags garn
3Mos 19,26 Du skal ikke spise noe med blodet i
3Mos 19,27 Du skal la hår og skjegg vokse
3Mos 19,28 Du skal ikke tatovere deg
3Mos 19,29 Du skal ikke la din datter bli en skjøge
3Mos 20,1 Dødsstraff for å tilbe guden Molok
3Mos 20,6 Dødsstraff for å vende seg til gjenferd og spådomsånder
3Mos 20,9 Dødsstraff for å forbanne sine foreldre
3Mos 20,10 Dødsstraff for utroskap
3Mos 20,11 Dødsstraff for incest
3Mos 20,12 Dødsstraff for incest
3Mos 20,13 Dødsstraff for homofili
3Mos 20,14 Dødsstraff ved brenning for å ta både mor og datter
3Mos 20,15 Dødsstraff for sex med dyr
3Mos 20,17 Dødsstraff for å ha sex med søsken
3Mos 20,18 Dødsstraff for sex under menstruasjon
3Mos 20,19 Sex med slektninger straffes med barnløshet
3Mos 20,27 Folk med ånder i seg skal steines ihjel
3Mos 21,5 Prester skal ikke barbere seg
3Mos 21,9 Dødsstraff for prestedøtre som driver utukt
3Mos 21,16 Herren diskriminerer handikappede
3Mos 22,10 Prester kan ha slaver
3Mos 23,26 Dødsstraff for å spise og arbeide på soningsdagen
3Mos 24,10 Dødsstraff for å spotte Herrens navn
3Mos 24,17 Dødsstraff for drap
3Mos 24,18 Øye for øye, tann for tann
3Mos 25,17 Du skal frykte Herren
3Mos 25,44 Regler for kjøp av slaver
3Mos 26,14 Herrens fryktelige straff
3Mos 27,29 Bannlyste mennesker skal drepes
4Mos 1,51 Dødsstraff for å komme nær lovteltet
4Mos 5,9 Presten skal beholde alle hellige gaver som gis til ham
4Mos 5,27 Buken skal hovne opp på utro kvinner
4Mos 9,13 Dødsstraff for ikke å feire påske
4Mos 14,18 Herren straffer uskyldige
4Mos 15,22 Man skal følge alle Herrens bud
4Mos 15,27 En synder skal ofre en geit for å få tilgivelse
4Mos 15,30 Dødsstraff for å synde med vilje
4Mos 16,39 Dødsstraff for å brenne røkelse for Herren
4Mos 17,10 Dødsstraff for å klage
4Mos 18,1 Dødsstraff for å gjøre feil i møteteltet
4Mos 18,7 Dødsstraff for å nærme seg møteteltet
4Mos 19,13 Dødsstraff for å røre ved et lik
4Mos 35,9 Fristeder for drapsmenn
4Mos 35,16 Dødsstraff for å begå drap
4Mos 35,19 Blodhevn er påbudt
4Mos 35,33 Gjerningsmenn må drepes
5Mos 4,25 Dødsstraff for å lage gudebilder
5Mos 5,8 Streng straff for å lage gudebilder
5Mos 5,32 Dødsstraff for ikke å følge Herrens regler
5Mos 6,13 Dødsstraff for å dyrke andre guder
5Mos 7,2 Dødsstraff for å dyrke andre guder
5Mos 7,25 Null toleranse for andre religioner
5Mos 8,19 Dødsstraff for å tilbe andre guder
5Mos 11,16 Dødsstraff for å dyrke andre guder
5Mos 12,32 Du skal følge alle Herrens bud
5Mos 13,5 Dødsstraff for falske profeter
5Mos 13,6 Dødsstraff ved steining for å dyrke andre guder
5Mos 14,1 Man skal ikke rispe seg opp av sorg
5Mos 14,21 Du kan gi selvdøde dyr som mat til innflyttere og utlendinger
5Mos 14,21 Du skal ikke koke et kje i melken fra dets egen mor
5Mos 15,1 Hvert sjuende år skal du ettergi all gjeld
5Mos 15,12 Slaver skal frigis etter sju år
5Mos 15,16 Hvis en slave vil bli hos deg
5Mos 16,22 Herren hater steinstøtter
5Mos 17,1 Herren liker ikke lyter på dyr
5Mos 17,2 Dødsstraff for å tilbe andre guder
5Mos 17,12 Dødsstraff for ikke å høre på presten
5Mos 18,11 Du skal ikke søke råd hos de døde
5Mos 19,21 Øye for øye, tann for tann
5Mos 21,10 Herren aksepterer tvangsekteskap
5Mos 21,15 Herren aksepterer flerkoneri
5Mos 21,18 Trassige sønner skal steines ihjel
5Mos 21,22 Dødsstraff kan utføres ved henging
5Mos 22,5 Herren avskyr kvinner i mannsklær og menn i kvinneklær
5Mos 22,8 Når du bygger nytt hus, skal du lage rekkverk på taket
5Mos 22,10 Du skal ikke pløye med okse og esel sammen
5Mos 22,11 Du skal ikke gå i klær som er vevd av to slags stoff
5Mos 22,12 Du skal ikke sette dusker i kappen din
5Mos 22,20 Dødsstraff for piker som gifter seg uten å være jomfru
5Mos 22,22 Dødsstraff for utroskap
5Mos 22,23 Dødsstraff for kvinner som blir voldtatt i byer
5Mos 22,25 Dødsstraff for voldtekt
5Mos 22,28 Hvis en mann ligger med en jomfru
5Mos 22,30 Du skal ikke gifte deg med din fars kone
5Mos 23,1 Herren diskriminerer menn med ødelagte peniser
5Mos 23,2 Herren diskriminerer andre folkeslag
5Mos 23,10 Hvis du er uren etter sæduttømming
5Mos 23,12 Grav ned avføringen din med en kjepp
5Mos 23,17 Tempelutukt er en styggedom
5Mos 23,19 Du skal ikke kreve renter av landsmenn
5Mos 23,24 Herren aksepterer å gå på slang
5Mos 24,5 Nygifte menn skal ikke dra i krig
5Mos 24,6 Du skal ikke ta håndkvern eller kvernstein i pant
5Mos 24,7 Dødsstraff for menneskehandel med israelitter
5Mos 25,1 Skyldige skal tildeles opptil førti slag
5Mos 25,4 Du skal ikke ha muleband på en okse som tresker
5Mos 25,11 Hvis en kvinne tar tak i kjønnsdelene på en som krangler
5Mos 28,15 Straffen for ikke å følge alle Herrens bud
5Mos 28,58 Man skal følge alle Herrens lovbud
5Mos 28,66 Straffen for ikke å følge Herrens regler
5Mos 29,19 Herrens straff for ikke å følge hans bud
5Mos 31,16 Herren vil straffe dem hardt, som tilber andre guder
5Mos 32,4 Falsk propaganda om Herren
1Kong 9,6 Dødsstraff for å dyrke andre guder
1Kong 11,2 Herren er imot blanding av folkeslag
Job 5,17 Den allmektiges tukt skal du ikke forakte
Ordsp 5,23 Den gudløse må dø av mangel på tukt
Ordsp 12,24 De late blir overlatt til slaveri
Ordsp 31,6 Gi alkohol til de fattige og deprimerte
Jes 5,22 Ve dem som drikker vin
Jes 14,21 Gjør slaktebenken klar for gjerningsmennenes sønner!
Jes 66,17 De som spiser svinekjøtt skal gå til grunne
Jer 4,4 Herrens vrede flammer opp om man ikke omskjærer seg
Jer 13,22 Herren straffer synd med å utsette lemmer for vold
Jer 17,21 Herren vil drepe dem som ikke hviler på sabbatsdagen
Jer 25,27 Drikk så dere blir drukne og spyr!
Jer 34,14 Herren vil at slaver kun skal tjene israelittene i 6 år
Jer 48,10 Herren forbanner dem som ikke dreper i hans navn
Esek 4,12 Byggkakene skal stekes med tørket menneskemøkk som brensel
Esek 18,4 Den som synder, han skal dø
Esek 20,25 Herren ga israelittene lover som de ikke kunne leve med
Esek 44,9 Ingen uomskårne får komme inn i Herrens tempel
Sef 1,8 Herren straffer alle som kler seg i utenlandsk drakt
Mal 2,16 Herren vil ikke vite av skilsmisse

Til toppen

Første Mosebok


1Mos 2,17 Hvilken kunnskap var det Herren ville holde for seg selv?

17 «Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»
....
3,5 «Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.»


1Mos 3,16 Herren mener at menn skal råde over kvinner

16 Til kvinnen sa han:
«Stor vil jeg gjøre din møye
så ofte du er med barn;
med smerte skal du føde.
Din lyst skal stå til din mann,
og han skal råde over deg.»


1Mos 9,4 Man skal ikke spise kjøtt med blod i

4 Men kjøtt med blod i, det som livet er knyttet til, skal dere ikke spise.


1Mos 9,6 Herren befaler mennesket til å være hevngjerrig

6 Når noen utøser menneskeblod,
skal hans blod bli utøst av mennesker;
for Gud skapte mennesket i sitt bilde.


1Mos 17,10 Alle menn og gutter skal omskjæres

10 Dette er den pakten dere skal holde, pakten mellom meg og dere og etterkommerne dine: Alle menn og gutter hos dere skal omskjæres. 11 Dere skal la forhuden skjæres av, og det skal være tegnet på pakten mellom meg og dere. 12 I slekt etter slekt skal hvert guttebarn hos dere omskjæres når det er åtte dager gammelt, både de som er født i huset, og de som er kjøpt for penger hos fremmede, som ikke er av din ætt. 13 Omskjæres skal både de som er født i ditt hus, og de du har kjøpt for penger. Slik skal min pakt vise seg på kroppen deres, en evig pakt. 14 Men den mann som er uomskåret, som ikke har fått forhuden skåret bort, han skal utryddes av sitt folk; for han har brutt min pakt.»


1Mos 38,9 Herren dreper Onan

9 Men Onan visste at barna ikke skulle høre ham til. Når han hadde omgang med sin brors kone, lot han sæden gå til spille på jorden, for at broren ikke skulle få etterkommere. 10 Men det Onan gjorde, var ondt i Herrens øyne, og han lot også ham dø.


Til toppen

Andre Mosebok


2Mos 12,15 Dødsstraff for å spise syret brød i høytiden

15 I sju dager skal dere spise usyret brød. Allerede den første dagen skal dere sørge for å få surdeigen ut av husene deres. Hver den som spiser syret brød fra den første til den sjuende dagen, skal utryddes av Israel.


2Mos 20,26 Man skal ikke gå på trapper opp til Guds alter

26 Du skal ikke gå opp til mitt alter på trapper, for at du ikke skal blottes foran det.


2Mos 21,2 Regler for hvordan slaver skal behandles

2 Når du kjøper en hebraisk trell, skal han tjene i seks år. Men i det sjuende året skal han gis fri uten vederlag. 3 Er han enslig når han kommer, skal han dra enslig bort. Er han gift når han kommer, skal hans kone frigis sammen med ham. 4 Har han fått en kone av sin herre, og hun føder ham sønner eller døtre, skal konen og barna tilhøre hennes herre, og han skal frigis alene. 5 Men sier trellen: «Jeg er glad i min herre og i min kone og mine barn, jeg vil ikke være fri,» 6 da skal hans herre føre ham fram for Gud og stille ham opp ved døren eller dørstolpen, og hans herre skal stikke en syl gjennom øret hans. Så skal han være hans trell for alltid.


2Mos 21,7 Regler for salg av sine døtre som slaver

7 Når en mann selger sin datter som trellkvinne, skal hun ikke gis fri som trellene. 8 Hvis hennes herre har bestemt henne for seg selv, men ikke liker henne, skal han la henne kjøpes fri. Han har ikke rett til å selge henne til utlendinger, siden han har vært troløs mot henne. 9 Men har han bestemt henne for sin sønn, skal han gi henne samme rett som døtre har. 10 Får sønnen enda en kone, skal han ikke la den første mangle mat, klær eller ekteskapelig omgang. 11 Dersom han ikke lar henne få disse tre ting, skal hun gis fri uten vederlag, uten betaling.


2Mos 21,12 Dødsstraff for drap

12 Den som slår til en mann så han dør, skal bøte med livet. 13 Men hvis han ikke har stått mannen etter livet, og det er Gud som har latt ham falle for hans hånd, da vil jeg fastsette et sted han kan ty til. 14 Når en mann gjør en slik udåd at han dreper sin neste med svik, skal du ta ham, om det så er fra mitt alter; han skal dø.


2Mos 21,15 Dødsstraff for å slå sine foreldre

15 Den som slår sin far eller mor, skal dø.


2Mos 21,16 Dødsstraff for kidnapping og menneskehandel

16 Den som røver et menneske, skal dø, enten han selger det eller det finnes hos ham.


2Mos 21,17 Dødsstraff for å forbanne sine foreldre

17 Den som forbanner sin far eller mor, skal dø.


2Mos 21,18 Ikke nødvendigvis straff for voldsbruk

18 Når to menn kommer i trette, og den ene slår til den andre med en stein eller med neven, slik at han blir sengeliggende, men ikke dør, 19 da skal gjerningsmannen slippe straff dersom den andre kommer opp igjen og kan gå ute med stav. Han skal bare gi ham vederlag for den tid han har tapt, og sørge for legehjelp så han blir frisk igjen.


2Mos 21,20 Ikke nødvendigvis straff for å drepe slaver

20 Når en mann slår sin trell eller trellkvinne med staven sin så han dør for hans hånd, da skal mannen straffes. 21 Men lever trellen en dag eller to, skal han ikke straffes; trellen er jo hans eiendom.


2Mos 21,23 Ved ulykker skal den skyldige påføres samme skade

23 Men skjer det en ulykke, skal du bøte liv for liv, 24 øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot, 25 brannsår for brannsår, sår for sår, skramme for skramme.


2Mos 21,26 Vold mot slaver skal føre til frigivelse

26 Når en mann slår sin trell eller trellkvinne i øyet og ødelegger det, skal han til vederlag for øyet gi dem fri. 27 Slår han ut en tann på sin trell eller trellkvinne, skal han til vederlag for tannen gi dem fri.


2Mos 21,28 Dødsstraff for ikke å passe på en olm okse

28 Når en okse stanger i hjel en mann eller kvinne, skal oksen steines, og kjøttet må ikke spises. Men eieren skal slippe straff. 29 Hvis oksen var olm på forhånd, og eieren ikke passet på den, enda han var blitt advart, og den så dreper en mann eller kvinne, da skal oksen steines, og også eieren skal dø. 30 Blir han ilagt en bot, skal han betale så mye i løsepenger for sitt liv som de krever av ham. 31 Er det en gutt eller pike oksen stanger, skal de gå fram mot eieren etter samme lov. 32 Er det en trell eller trellkvinne oksen stanger, skal eieren gi deres herre tretti sekel sølv, og oksen skal steines.


2Mos 21,33 Hvis man lar en brønn stå åpen...

33 Når en mann lar en brønn stå åpen, eller graver en brønn uten å dekke den til, og en okse eller et esel faller ned i den, 34 da skal den som eier brønnen, gi vederlag; han skal gi penger til den som eide dyret, men det døde dyret skal være hans.


2Mos 21,35 Når en okse stanger ihjel en annen manns okse...

35 Når en manns okse stanger i hjel en annen manns okse, skal de selge den levende oksen og dele pengene, og det døde dyret skal de også dele. 36 Var det kjent at oksen på forhånd var olm, og eieren likevel ikke passet på den, da skal han gi en annen okse til vederlag, og det døde dyret skal være hans.


2Mos 22,1 Straff for å stjele okser og sauer

1 Når en mann stjeler en okse eller en sau og slakter eller selger dem, skal han til vederlag for oksen gi fem okser og for sauen fire sauer.


2Mos 22,2 Det er lov å drepe innbruddstyver før soloppgang

2 Blir en tyv grepet og slått i hjel mens han gjør innbrudd, skal det ikke regnes for drap. 3 Men skjer det etter at solen er gått opp, er det drap. En tyv skal gi full bot. Har han ingenting, skal han selges til vederlag for det han har stjålet. 4 Blir det stjålne dyret funnet hos ham, og det ennå er levende, skal han gi dobbelt vederlag, enten det er en okse, et esel eller en sau.


2Mos 22,16 Bruden koster mer hvis faren er vrang

16 Når en mann forfører en ung pike som ikke er forlovet, og ligger med henne, da skal han betale brudeprisen og ta henne til kone. 17 Men vil ikke faren la ham få henne, skal han betale en sum som tilsvarer brudeprisen for en ung pike.


2Mos 22,18 Trollkvinner skal drepes

18 En trollkvinne skal du ikke la leve.


2Mos 22,19 Dødsstraff for sex med dyr

19 Hver den som har omgang med fe, skal bøte med livet.


2Mos 22,20 Ikke-kristne skal bannlyses

20 Den som ofrer til andre guder og ikke til Herren alene, skal bannlyses.


2Mos 22,21 Dødsstraff for å plage innvandrere

21 Du skal ikke plage en innflytter eller fare hardt fram mot ham; for dere har selv vært innflyttere i Egypt. 22 Dere skal ikke plage enker og farløse. 23 Plager du dem, og de roper til meg, vil jeg høre deres rop. 24 Da skal min vrede flamme opp, og jeg skal slå dere i hjel med sverd, så konene deres blir enker og barna blir farløse.


2Mos 22,29 Førstefødte sønner skal ofres til Herren

...Den førstefødte av dine sønner skal du gi meg. 30 Det samme skal du gjøre med ditt storfe og småfe. Sju dager skal det være hos moren. Den åttende dagen skal du gi det til meg.


2Mos 23,13 Man skal følge alle påbud Herren har gitt

13 Alt det jeg har sagt dere, skal dere rette dere etter.


2Mos 28,39 Dødsstraff for ikke å kle seg riktig når man er prest

39 Du skal veve en rutet kjortel av fint lin og lage en lue av fint lin og et belte, kunstferdig utført. 40 Også til Arons sønner skal du lage kjortler, og du skal lage belter og høye luer til dem, til ære og pryd. 41 Dette skal du ta på din bror Aron og hans sønner. Og du skal salve dem, innsette og innvie dem, så de kan gjøre prestetjeneste for meg. 42 Lag lerretsbukser til dem til å dekke deres nakenhet! De skal dekke kroppen deres fra hoftene ned på lårene. 43 Dem skal Aron og hans sønner ha på seg når de går inn i møteteltet eller trer fram til alteret for å gjøre tjeneste i helligdommen. Ellers fører de skyld over seg og må dø. Det skal være en evig lov for ham og hans etterkommere.


2Mos 29,10 Ofring av dyr til en duft som behager Herren

Når du innsetter Aron og hans sønner, 10 skal du føre oksen fram foran møteteltet, og Aron og hans sønner skal legge hendene på dens hode. 11 Du skal slakte oksen for Herrens åsyn ved inngangen til møteteltet. 12 Noe av oksens blod skal du ta og stryke på alterhornene med fingeren. Resten av blodet skal du helle ut ved alterfoten. 13 Alt fettet på innvollene og leverlappen, og begge nyrene med talgen som er på dem, skal du brenne på alteret. 14 Men kjøttet av oksen og huden og mageinnholdet skal du brenne opp utenfor leiren. Det er et syndoffer.

15 Så skal du ta den ene væren, og Aron og hans sønner skal legge hendene på værens hode. 16 Du skal slakte den og ta blodet og stenke det rundt omkring på alteret. 17 Selve væren skal du dele opp. Innvollene og føttene skal du vaske og legge oppå stykkene og hodet. 18 Du skal brenne hele væren på alteret. Det er et brennoffer for Herren, til en duft som behager ham; et ildoffer for Herren er det. 19 Deretter skal du ta den andre væren, og Aron og hans sønner skal legge hendene på dens hode. 20 Du skal slakte væren og ta noe av blodet og stryke på Aron og hans sønner, på høyre øreflipp, høyre tommelfinger og høyre stortå. Resten av blodet skal du stenke mot alterets sider. 21 Noe av blodet på alteret og noe av salvingsoljen skal du stenke på Aron og klærne hans, og likeså på hans sønner og klærne deres. Da blir han hellig og klærne med, likeså sønnene og deres klær. 22 Så skal du ta det fete på væren, halen, fettet på innvollene, leverlappen, begge nyrene med talgen som er på dem, og det høyre låret. For dette er en vigslingsvær.


2Mos 30,33 Dødsstraff for å lage og bruke kryddersalve

33 Den som lager maken til denne kryddersalven eller bruker den på en som ikke er innviet, skal utryddes av sitt folk.


2Mos 30,38 Dødsstraff for å lage røkelse

38 Den som lager maken til denne røkelsen for å nyte dens vellukt, skal utryddes av sitt folk.


2Mos 31,14 Dødsstraff for å jobbe på sabbaten

14 Dere skal holde sabbaten; den skal være hellig for dere. Den som vanhelliger sabbaten, må dø. Hver den som gjør noe arbeid på den, han skal utryddes av sitt folk.


2Mos 34,26 Du skal ikke koke et kje i melken fra moren

...Du skal ikke koke et kje i melken fra moren.


2Mos 35,2 Dødsstraff for å arbeide på sabbaten

2 Seks dager skal dere arbeide, men den sjuende dagen skal dere holde sabbat, hellig sabbat for Herren. Enhver som da gjør noe arbeid, skal miste livet. 3 Ingen av dere må tenne opp ild i sitt hus på sabbatsdagen.


Til toppen

Tredje Mosebok


3Mos 1,9 En duft som behager Herren

9 Innvollene og føttene skal vaskes i vann, og så skal prestene brenne det alt sammen på alteret. Det er et brennoffer, et ildoffer til en duft som behager Herren.


3Mos 1,14 Hvordan ofre fugler til Herren

14 Er det en fugl han vil bære fram som brennoffer til Herren, skal han ta av turtelduene eller dueungene. 15 Presten skal bære fuglen fram til alteret, vri hodet av den og brenne det på alteret. Blodet skal presses ut mot alterveggen. 16 Han skal ta ut kråsen med det som er i den, og kaste den på østsiden av alteret, der den fete offerasken ligger. 17 Så skal han slite vingene løs på fuglen, men ikke rive dem av. Han skal brenne den på alteret, på veden over ilden. Det er et brennoffer, et ildoffer til en duft som behager Herren.


3Mos 2,13 Husk salt i grødeofferet

13 Alle grødeoffer skal du salte. Du må aldri la det mangle salt i ditt grødeoffer, for salt hører med til pakten med din Gud. Derfor skal du bære fram salt til alle ofrene dine.


3Mos 3,6 Ildoffermat for Herren

6 Men vil han bære fram for Herren et måltidsoffer av småfeet, skal det være et lyteløst dyr han fører fram, hanndyr eller hunndyr. 7 Vil han ofre en sau, skal han føre den fram for Herrens åsyn, 8 legge hånden på offerdyrets hode og slakte det foran møteteltet. Og Arons sønner skal stenke blodet rundt omkring på alteret. 9 Av måltidsofferet skal han bære fram et ildoffer for Herren. Det skal være fettet på dyret: hele fetthalen, som han skal skjære av like ved ryggbenet, fettet som dekker innvollene, alt fettet på selve innvollene, 10 begge nyrene med talgen som er på dem ved hoftemusklene, og leverlappen, som han skal ta ut sammen med nyrene. 11 Presten skal brenne det på alteret. Det er ildoffermat for Herren.


3Mos 3,16 Fett og blod skal man ikke spise

16 Presten skal brenne det på alteret. Det er ildoffermat til en duft som behager Herren. Alt fett hører ham til. 17 Dette skal være en evig lov for dere og deres etterkommere hvor dere enn bor. Fett og blod må dere aldri spise.


3Mos 4,1 En syndende prest skal ofre en lyteløs okse

1 Herren talte til Moses og sa: 2 Si til israelittene: Når noen synder av vanvare mot et av Herrens bud og gjør noe som ikke er tillatt, da gjelder disse regler:
3 Er det den salvede prest som synder og fører skyld over folket, skal han ofre en ung, lyteløs okse som syndoffer til Herren for den synd han har gjort.


3Mos 4,13 Slakt av okse hvis Israels menighet synder

13 Hvis hele Israels menighet synder av vanvare, hvis hele folket uten å vite om det gjør noe som ikke er tillatt etter et av Herrens bud, og således fører skyld over seg, 14 da skal folket, når synden blir kjent, ofre en ung okse som syndoffer. De skal føre den fram foran møteteltet, 15 menighetens eldste skal legge hendene på oksens hode for Herrens åsyn, og så skal oksen slaktes der.


3Mos 4,22 Ofring av geit når en høvding synder

22 Når en høvding synder av vanvare mot et av Herren sin Guds bud og gjør noe som ikke er tillatt, og fører skyld over seg, 23 da skal han, når han skjønner at han har syndet, bringe et offer. Det skal være en geitebukk som er uten lyte. 24 Han skal legge hånden på bukkens hode og slakte den på samme sted som brennofferdyret slaktes, for Herrens åsyn. Det er et syndoffer.


3Mos 4,27 Syndforlatelse ved ofring av geit

27 Er det en mann av folket som synder av vanvare mot et av Herrens bud og gjør noe som ikke er tillatt, og fører skyld over seg, 28 da skal han, når han skjønner at han har syndet, bringe et offer for synden. Det skal være en geit, et lyteløst hunndyr. 29 Han skal legge hånden på syndofferdyrets hode og slakte det på samme sted som brennofferdyret slaktes. 30 Presten skal ta noe av blodet på fingeren og stryke det på hornene av brennofferalteret. Resten av blodet skal han helle ut ved foten av alteret. 31 Alt fettet skal han ta ut, likesom fettet tas ut av måltidsofferet. Presten skal brenne det på alteret til en duft som behager Herren. Således skal presten gjøre soning for ham, så han får tilgivelse.


3Mos 5,1 Den som ikke sladrer, synder

1 Når noen hører en forbannelse uttalt, og han kan vitne, fordi han har sett eller fått vite noe, men likevel ikke sier fra, da synder han og fører skyld over seg.


3Mos 5,2 Den som rører ved noe urent, synder

2 Eller når noen uten å vite det rører ved noe urent, enten det er den døde kroppen av et urent villdyr eller av et urent husdyr eller av et urent kryp, så blir han selv uren og fører skyld over seg. 3 Eller når noen uten å vite det rører ved noe urent hos mennesker, og det er en urenhet som kan overføres, og han siden blir klar over dette, da har han ført skyld over seg.


3Mos 5,4 Den som sverger, synder

4 Eller når noen uten å sanse det sverger tankeløst at han vil gjøre et eller annet, ondt eller godt, hva det så kan være et menneske tankeløst sverger på, og han siden blir klar over det, da har han ført skyld over seg på den ene eller den andre måten. 5 Den som således har ført skyld over seg, skal bekjenne den synd han har gjort, 6 og bringe Herren et skyldoffer for sin synd. Det skal være et hunndyr av småfeet, en sau eller en geit. Og presten skal gjøre soning for ham for hans synd.


3Mos 5,7 De fattige kan ofre duer istedenfor sauer

7 Men har han ikke råd til en sau, skal han som skyldoffer for sin synd bære fram for Herren to turtelduer eller to dueunger, en til syndoffer og en til brennoffer. 8 Han skal komme til presten med dem, og presten skal først bære fram den duen som er til syndoffer. Han skal vri hodet om på den like ved nakken, men ikke rive det av. 9 Så skal han stenke noe av syndofferets blod mot alterveggen, og det som er igjen av blodet, skal presses ut ved foten av alteret. Det er et syndoffer. 10 Av den andre duen skal han lage til et brennoffer, som foreskrevet er. Således skal presten gjøre soning for ham for den synd han har gjort, så han får tilgivelse.


3Mos 5,17 Hvis du synder uten å vite om det

17 Når noen uten å vite det synder mot et av Herrens bud og gjør noe som ikke er tillatt, og således fører skyld over seg og bærer på misgjerning, 18 da skal han komme til presten med et skyldoffer, en lyteløs vær av feet, verdsatt som et fullgodt offer. Og presten skal gjøre soning for ham for den synd han har gjort av vanvare, uten å vite om det, så han får tilgivelse. 19 Det er et skyldoffer. Han har syndet mot Herren og ført skyld over seg.


3Mos 7,21 Dødsstraff for å spise av Herrens måltidsoffer når man er uren

21 Når en mann kommer nær noe urent, enten det er urenhet på et menneske, eller det er et urent dyr eller noe annet urent og avskyelig, og han så spiser kjøtt av Herrens måltidsoffer, da skal den mannen utryddes av sitt folk.


3Mos 7,25 Dødsstraff for å spise fett eller blod

25 For hver den som spiser fettet av dyr som det ofres ildoffer av til Herren, skal utryddes av sitt folk. 26 Blod må dere ikke spise, enten det er av fugl eller fe, hvor dere så bor. 27 Den som noen gang spiser blod, han skal utryddes av sitt folk.


3Mos 10,8 Dødstraff for å drikke vin i møteteltet

8 Herren sa til Aron: 9 «Vin eller sterk drikk må du og dine sønner ikke drikke når dere skal gå inn i møteteltet. For da kommer dere til å dø. Dette skal være en evig lov for dere, fra slekt til slekt,...


3Mos 11,1 Man må ikke røre ved de døde kroppene av griser og andre urene dyr

Herren sa til Moses og Aron: 2 Si til israelittene: Av alle dyreslag på jorden kan dere spise disse: 3 Alle dyr som har klover, klover som er kløvd helt igjennom, og tygger drøv, dem kan dere spise. 4 Av drøvtyggere eller klovdyr er det bare disse dere ikke må spise: kamelen, for den tygger drøv, men har ikke klover, den er uren for dere; 5 og fjellgrevlingen, for den tygger drøv, men har ikke klover, den er uren for dere; 6 og haren, for den tygger drøv, men har ikke klover, den er uren for dere; 7 og grisen, for den har klover, klover som er kløvd helt igjennom, men tygger ikke drøv, den er uren for dere. 8 Kjøttet av disse dyrene må dere ikke spise, og deres døde kropper må dere ikke røre. Dem skal dere holde for urene.


3Mos 11,9 Forbudt sjømat

9 Dette kan dere spise av alt det som lever i vannet: Alt som lever i vannet, enten det er i havet eller i elver, og som har finner og skjell, kan dere spise. 10 Men alt som finnes i havet og elvene, alt som myldrer i vannet, alt som lever der og ikke har finner og skjell, det skal være en styggedom for dere. 11 En styggedom skal de være for dere. Kjøttet av dem skal dere ikke spise, og deres døde kropper skal dere ha avsky for. 12 Alt i vannet som ikke har finner og skjell, skal være en styggedom for dere.


3Mos 11,24 Å gå med pels er forbudt

24 Dette er de dyr som dere blir urene av den som rører ved deres døde kropp, er uren til kvelden kommer, 25 og den som bærer en slik kropp, skal vaske sine klær, og han er uren til kvelden: 26 Hvert dyr som har hover og ikke klover, og som ikke tygger drøv, skal dere holde for urent. Enhver som rører ved dem, blir uren. 27 Og alle firbente dyr som går på poter, skal dere holde for urene. Enhver som rører ved deres døde kropp, blir uren til kvelden. 28 Og den som bærer en slik kropp, skal vaske sine klær, og han er uren til kvelden. Dere skal holde dem for urene.


3Mos 12,1 En fødende kvinne er uren i sju dager

1 Herren talte til Moses og sa: 2 Si til israelittene: Når en kvinne skal ha barn og føder en sønn, er hun uren i sju dager. Hun er uren like lenge som når hun har menstruasjon.


3Mos 12,3 Gutter skal omskjæres når de er åtte dager gamle

3 Den åttende dagen skal guttens forhud skjæres av.


3Mos 12,5 Ofring av dyr etter en fødsel

5 Føder hun en pike, er hun uren i to uker, som når hun har menstruasjon. Deretter skal hun holde seg hjemme i sekstiseks dager, mens blødningen pågår og hun blir renset. 6 Når renselsestiden er til ende, skal hun, enten hun har fått sønn eller datter, komme med et årsgammelt lam til brennoffer og en dueunge eller en turteldue til syndoffer. Hun skal bære det fram foran inngangen til møteteltet og gi det til presten. 7 Han skal ofre det for Herrens åsyn og gjøre soning for henne. Da blir hun ren etter blødningen. Dette er loven for kvinner som får barn, enten det er gutt eller pike.


3Mos 13,40 Skallede menn med uslett i hodebunnen skal rope "Uren, uren!"

40 Om en mann mister håret på hodet så han blir snau, er han likevel ren. 41 Mister han håret foran og blir skallet, er han ren. 42 Men viser det seg en lyserød flekk der han er skallet, enten det er bak eller foran i hodet, da er det hudsykdom som bryter ut. 43 Presten skal se på ham. Finner han en lyserød hevelse i bakhodet eller forhodet, og det ser ut til å være hudsykdom som gjør uren, 44 da har mannen fått denne sykdommen. Han er uren, og presten skal erklære ham for uren. Han har hudsykdom i hodet.
45 Den som er angrepet av denne sykdommen, skal flerre klærne sine og la håret henge fritt. Han skal skjule skjegget og rope: «Uren, uren!» 46 Så lenge han er syk, er han uren. Han skal bo for seg selv. Utenfor leiren skal han ha sitt tilhold.


3Mos 14,33 Hvis Herren lar det komme sopp på huset

33 Herren talte til Moses og Aron og sa: 34 Når dere kommer inn i Kanaan, som jeg gir dere til eiendom, og jeg lar det komme sopp på et hus i deres land, 35 skal husets eier gå til presten og si: «Det ser ut til å være kommet sopp på huset.»


3Mos 15,1 Hvis det kommer utflod fra en manns legeme, er han uren

1 Herren talte til Moses og Aron og sa: 2 Si til israelittene: Når det kommer utflod fra en manns legeme, er han uren på grunn av væsken. 3 Så lenge dette varer, følger det urenhet med ham. Enten legemet skiller ut væske eller holder den tilbake, er han uren.


3Mos 15,16 Når det går sæd fra en mann, er han uren

16 Når det går sæd fra en mann, skal han bade hele kroppen; han er uren til kvelden. 17 Hvert klesplagg eller skinnplagg som det kommer sæd på, skal vaskes, det er urent til kvelden. 18 Når en mann har samleie med en kvinne, og det går sæd fra ham, skal begge to bade; de er urene til kvelden.


3Mos 15,28 Etter menstruasjon skal kvinner ofre to fugler

19 Når en kvinne har menstruasjon, og det kommer blod fra hennes legeme, er hun uren i sju dager. Den som rører ved henne, er uren til kvelden. 20 Alt det hun ligger eller sitter på mens hun er uren, blir urent.
...
28 Når hun blir ren etter blødningen, skal hun telle sju dager fram. Da er hun ren. 29 Den åttende dagen skal hun ta to turtelduer eller to dueunger og bringe dem til presten, foran inngangen til møteteltet. 30 Og presten skal ofre dem, den ene som syndoffer og den andre som brennoffer. Slik skal presten gjøre soning for henne for Herrens åsyn og rense henne for den urene blødning.


3Mos 16,1 Dødsstraff for å gå inn i møteteltet

1 Da de to sønnene til Aron var døde, de som måtte dø den gangen de trådte fram for Herrens åsyn, da talte Herren til Moses 2 og sa: Si til din bror Aron at han ikke til hvilken som helst tid skal gå inn i helligdommen innenfor forhenget, fram til soningsstedet som er oppå paktkisten; ellers må han dø. For jeg åpenbarer meg i skyen over soningsstedet.


3Mos 16,29 Sabbat 10.juli

29 Dette skal være en evig lov for dere: Den tiende dagen i den sjuende måneden skal dere faste og ikke gjøre noe slags arbeid, verken den som er født og fostret i landet, eller innflytteren som bor iblant dere. 30 For den dagen skal det gjøres soning for dere, og dere skal renses for alle deres synder, så dere blir rene for Herren. 31 En høyhellig sabbat skal dere holde, og da skal dere faste. Det er en evig lov.


3Mos 17,1 Dødsstraff for ikke å dele med Herren når man slakter

1 Herren talte til Moses og sa: 2 Si til Aron og hans sønner og til alle israelittene: Dette har Herren befalt: 3 Når en mann av Israels ætt slakter en okse, en sau eller en geit, enten i eller utenfor leiren, 4 og ikke fører dyret fram foran inngangen til møteteltet for å bringe Herren en offergave foran Herrens bolig, da skal det regnes som blodskyld. Den mannen har utøst blod; han skal utryddes av sitt folk.


3Mos 17,8 Dødsstraff for å ofre uten å dele med Herren

8 Du skal si til dem: Når en israelitt eller en av innflytterne som bor i Israel, ofrer et brennoffer eller slaktoffer 9 og ikke fører det fram foran inngangen til møteteltet for å ofre det til Herren, da skal mannen utryddes av sin slekt.


3Mos 17,10 Dødsstraff for å spise blod

10 Når en israelitt eller en av innflytterne som bor i Israel, spiser blod, da vil jeg vende meg mot den mannen og utrydde ham av hans folk. 11 For en skapnings liv er i blodet, og jeg har gitt dere blodet på alteret til soning for dere. Blodet soner fordi livet er i det. 12 Derfor har jeg sagt til israelittene: Ingen av dere må spise blod; heller ikke innflytterne som bor iblant dere, må spise blod.


3Mos 18,6 Du skal ikke ha samleie med kvinner du er i slekt med

6 Ingen av dere må røre ved en kvinne som han er i nær slekt med, og ha samleie med henne. Jeg er Herren.


3Mos 18,7 Du skal ikke ha samleie med din mor

7 Du skal ikke vanære din far ved å ha samleie med din mor. Hun er din mor; du skal ikke ha samleie med henne. 8 Du skal ikke ha samleie med din stemor; hun tilhører din far.


3Mos 18,9 Du skal ikke ha samleie med...

9 Du skal ikke ha samleie med din søster, som har samme far eller samme mor som du. Enten hun er født hjemme eller ute, skal du ikke ha samleie med henne. 10 Du skal ikke ha samleie med din sønnedatter eller din datterdatter; for dermed fører du skam over deg selv. 11 Du skal ikke ha samleie med din stemors datter som også er din fars datter; hun er din søster. 12 Du skal ikke ha samleie med din fars søster; hun er i nær slekt med din far. 13 Du skal ikke ha samleie med din mors søster; hun er i nær slekt med din mor. 14 Du skal ikke ha samleie med din farbrors kone; henne må du ikke komme for nær. Hun er din tante. 15 Du skal ikke ha samleie med din svigerdatter. Hun er din sønns kone; du skal ikke ha samleie med henne. 16 Du skal ikke ha samleie med din brors kone; hun tilhører din bror. 17 Du skal ikke ha samleie både med en kvinne og hennes datter. Heller ikke skal du ta hennes sønnedatter eller hennes datterdatter og ha samleie med dem; de er i nær slekt med henne. Det er skamløs ferd. 18 Du skal ikke ta din kones søster til medhustru og ha samleie med henne mens din kone lever; for da skaper du strid mellom dem.


3Mos 18,19 Du skal ikke ha samleie med en menstruerende kvinne

19 Du skal ikke gå til en kvinne og ha samleie med henne når hun har menstruasjon og er uren.


3Mos 18,20 Du skal ikke være utro

20 Du skal ikke ha samleie med din landsmanns kone og således gjøre deg uren.


3Mos 18,22 Herrens syn på homofili

22 Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er en styggedom.


3Mos 18,23 Det er motbydelig å ha sex med dyr

23 Du skal aldri ha omgang med dyr; for da blir du uren. Heller ikke skal en kvinne by seg fram til et dyr og pare seg med det. Det er motbydelig.


3Mos 18,29 Dødsstraff for avvikende seksualitet

29 For alle som gjør slike avskyelige gjerninger, alle som finner på slikt, skal utryddes av sitt folk.


3Mos 19,19 Du skal ikke bruke klær som er laget i to slags garn

...Klær som er vevd av to slags garn, skal du ikke ha på deg.


3Mos 19,26 Du skal ikke spise noe med blodet i

26 Dere skal ikke spise noe med blodet i.


3Mos 19,27 Du skal la hår og skjegg vokse

27 Dere skal ikke runde av håret på sidene og rake skjegget i kantene.


3Mos 19,28 Du skal ikke tatovere deg

28 Dere skal ikke rispe dere opp på kroppen i sorg over en som er død, og ikke brenne inn skrifttegn på dere. Jeg er Herren.


3Mos 19,29 Du skal ikke la din datter bli en skjøge

29 Du skal ikke vanhellige din datter ved å la henne bli skjøge. For da blir folket usedelig, og landet blir fullt av skamløshet.


3Mos 20,1 Dødsstraff for å tilbe guden Molok

1 Herren talte til Moses og sa: 2 Si til israelittene: Dersom en israelitt eller en innflytter som bor i Israel, gir et av sine barn til Molok, skal han dø. Folket i landet skal steine ham. 3 Jeg vil vende meg mot mannen og utrydde ham av folket, fordi han har gitt sitt barn til Molok og gjort min helligdom uren og vanhelliget mitt hellige navn. 4 Dersom folket i landet lukker øynene for denne mannen som gir sitt barn til Molok, og ikke dreper ham, 5 vil jeg vende meg mot ham og hans ætt. Jeg vil utrydde ham av folket, både ham og alle dem som følger i hans fotspor og dyrker Molok.


3Mos 20,6 Dødsstraff for å vende seg til gjenferd og spådomsånder

6 Når noen vender seg til gjenferd og spådomsånder og i utroskap holder seg til dem, vil jeg vende meg mot ham og utrydde ham av folket.


3Mos 20,9 Dødsstraff for å forbanne sine foreldre

9 Den som forbanner sin far eller sin mor, skal dø. Fordi han har forbannet sine foreldre, hviler det blodskyld på ham.


3Mos 20,10 Dødsstraff for utroskap

10 Når en mann driver hor med en gift kvinne, skal de begge dø, både mannen og kvinnen som har brutt ekteskapet.


3Mos 20,11 Dødsstraff for incest

11 Den som har samleie med sin fars kone, vanærer sin far. De skal begge dø; det hviler blodskyld på dem.


3Mos 20,12 Dødsstraff for incest

12 Når en mann har samleie med sin svigerdatter, skal de begge dø. De har gjort en motbydelig gjerning; det hviler blodskyld på dem.


3Mos 20,13 Dødsstraff for homofili

13 Når en mann har omgang med en annen mann slik som en har omgang med en kvinne, har de begge gjort en avskyelig gjerning. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.


3Mos 20,14 Dødsstraff ved brenning for å ta både mor og datter

14 Når en mann tar en kvinne og hennes mor til kone, er det skamløs ferd. Både han og kvinnene skal brennes. Slik skjensel må ikke finnes blant dere.


3Mos 20,15 Dødsstraff for sex med dyr

15 En mann som har omgang med et dyr, skal dø, og dyret skal dere drepe. 16 Når en kvinne går til et dyr og parer seg med det, skal du drepe både kvinnen og dyret. De skal dø; det hviler blodskyld på dem.


3Mos 20,17 Dødsstraff for å ha sex med søsken

17 Når en mann gifter seg med sin søster, som har samme far eller samme mor som han, og de har sett hverandre nakne, da er det en skam, og de skal utryddes for øynene på sine landsmenn. Han har hatt samleie med sin søster og ført skyld over seg.


3Mos 20,18 Dødsstraff for sex under menstruasjon

18 Den som ligger hos en kvinne som har menstruasjon, og har samleie med henne, han har avdekket hennes kilde, og hun har blottet sin blodkilde. De skal begge utryddes av sitt folk.


3Mos 20,19 Sex med slektninger straffes med barnløshet

19 Du skal ikke ha samleie med din mors eller fars søster. Den som gjør det, vanærer sin egen slekt. De fører skyld over seg. 20 Den som har samleie med sin farbrors kone, vanærer sin farbror. De fører synd over seg og skal dø barnløse. 21 Når en mann gifter seg med sin brors kone, er det en skammelig gjerning. Han vanærer sin bror; de skal ikke få barn.


3Mos 20,27 Folk med ånder i seg skal steines ihjel

27 Når en mann eller kvinne har en dødningeånd eller en spådomsånd i seg, skal de dø. De skal steines; det hviler blodskyld på dem.


3Mos 21,5 Prester skal ikke barbere seg

5 Prestene skal ikke klippe seg snaue på hodet, de skal ikke rake skjegget i kantene og ikke rispe seg opp på kroppen.


3Mos 21,9 Dødsstraff for prestedøtre som driver utukt

9 Når en prestedatter vanhelliger seg ved å drive utukt, vanhelliger hun sin far. Hun skal brennes.


3Mos 21,16 Herren diskriminerer handikappede

16 Herren talte til Moses og sa: 17 Si til Aron: Ingen av dine etterkommere som har et lyte, skal nå eller siden komme og bære fram mat for sin Gud. 18 Ingen som har et lyte, skal tre fram: ingen som er blind eller halt, ingen som er vansiret i ansiktet eller har et vanskapt lem, 19 ingen som har en brukket fot eller hånd, 20 ingen som er pukkelrygget eller dverg, ingen som har en hvit flekk på øyet eller skabb eller noe annet utslett, og ingen som er skadet i pungen. 21 Ingen av presten Arons etterkommere som har et lyte, skal komme og bære fram Herrens ildoffer. Fordi han har et lyte, skal han ikke komme og bære fram mat for sin Gud. 22 Han kan få spise sin Guds mat, både av de høyhellige og av de hellige gaver. 23 Men han må ikke komme fram til forhenget og ikke tre fram for alteret, siden han har et lyte; han må ikke vanhellige mine helligdommer. For jeg er Herren, som helliger dem.


3Mos 22,10 Prester kan ha slaver

10 Ingen uvedkommende skal spise det som er hellig. Den som har tilhold hos presten eller er leiekar hos ham, skal ikke smake det. 11 Men når en prest kjøper en trell for penger, da kan trellen spise av det hellige.


3Mos 23,26 Dødsstraff for å spise og arbeide på soningsdagen

26 Herren talte til Moses og sa: 27 Den tiende dagen i den samme måneden skal det være soningsdag. Da skal dere holde hellig samling, faste og bære fram ildoffer for Herren. 28 Den dagen må dere ikke gjøre noe arbeid, for det er soningsdag. Da skal det gjøres soning for dere for Herren deres Guds åsyn. 29 Alle som ikke faster den dagen, skal utryddes av sitt folk. 30 Og enhver som gjør noe arbeid den dagen, vil jeg utslette av folket. 31 Dere skal ikke gjøre noe arbeid. Dette skal være en evig lov for dere og deres etterkommere alle steder hvor dere bor.


3Mos 24,10 Dødsstraff for å spotte Herrens navn

10 En mann som hadde en israelittisk kvinne til mor og en egypter til far, gikk en gang ut blant israelittene. I leiren kom han i trette med en israelitt, 11 og sønnen til den israelittiske kvinnen spottet Herrens navn og forbannet det. Da førte de ham til Moses. Hans mor hette Sjelomit og var datter til Dibri av Dans stamme. 12 De satte ham fast til saken kunne avgjøres ved et ord fra Herren. 13 Og Herren sa til Moses: 14 Før spotteren ut av leiren! Alle som hørte spottordene, skal legge hendene på hans hode, og hele menigheten skal steine ham. 15 Så skal du si til israelittene: Når noen forbanner sin Gud, fører han synd over seg. 16 Og den som spotter Herrens navn, skal dø; hele menigheten skal steine ham. Enten han er innflytter eller født i landet, skal han steines når han spotter Herrens navn.


3Mos 24,17 Dødsstraff for drap

17 Når noen slår et menneske i hjel, skal han dø.


3Mos 24,18 Øye for øye, tann for tann

18 Den som slår i hjel et dyr, skal gi vederlag for det, liv for liv. 19 Når noen skader sin landsmann på kroppen, skal det samme gjøres med ham som han selv har gjort: 20 brudd for brudd, øye for øye, tann for tann. Den samme skade som han volder en annen, skal han selv få. 21 Den som slår i hjel et husdyr, skal gi vederlag for det. Men den som slår i hjel et menneske, skal dø.


3Mos 25,17 Du skal frykte Herren

17 Dere skal ikke gjøre urett mot hverandre; men du skal frykte din Gud. For jeg er Herren deres Gud.


3Mos 25,44 Regler for kjøp av slaver

44 Vil du få deg en trell eller en trellkvinne, skal dere kjøpe dem av de folk som bor rundt omkring dere. 45 Dere kan også kjøpe treller av de fremmede som holder til hos dere, og av deres etterkommere som bor hos dere og er født i deres land. Dem kan dere eie, 46 og dere kan la dem gå i arv til deres barn, så de kan eie dem. Dere kan bruke dem som treller så lenge dere vil. Men over dine brødre, israelittene, skal du ikke gjøre deg til herre. En bror skal ikke være hard mot sin bror.


3Mos 26,14 Herrens fryktelige straff

14 Men hvis dere ikke hører på meg og ikke holder alle disse bud, 15 hvis dere viser motvilje mot mine forskrifter og forkaster mine lover, så dere ikke holder alle mine bud, men bryter min pakt, 16 da gjør jeg likedan mot dere: Jeg straffer dere med redsler, med tæring og feber, så øynene slokner og livskraften svinner. Til ingen nytte skal dere så; fiender spiser det dere avler. 17 Jeg vender meg mot dere, og dere skal ligge under for fiendene. De som hater dere, skal herske over dere, og dere skal flykte, selv om ingen forfølger dere.

18 Hvis dere enda ikke hører på meg, vil jeg tukte dere sju ganger så hardt for deres synder. 19 Jeg bryter deres stolte makt. Himmelen over dere gjør jeg tett som jern og jorden under dere hard som bronse. 20 Til ingen nytte skal dere slite dere ut; for landet gir ikke grøde, og trærne på marken bærer ikke frukt.
21 Hvis dere enda setter dere opp mot meg og ikke vil høre på meg, da slår jeg dere sju ganger så hardt for deres synder. 22 Jeg sender villdyr mot dere. De skal røve barna deres, drepe feet og gjøre dere få i tallet, så veiene i landet blir øde.

23 Hvis dere enda ikke tar imot tukt, men setter dere opp mot meg, 24 da vil også jeg sette meg opp mot dere og slå dere sju ganger så hardt for deres synder. 25 Jeg sender mot dere et sverd som hevner bruddet på pakten. Flykter dere da til byene, sender jeg pest inn iblant dere, og dere skal falle i fiendehånd. 26 Når jeg bryter i stykker brødstaven for dere, skal ti kvinner steke brød i en og samme ovn. De skal gi dere brødet igjen etter vekt, og dere skal spise, men ikke bli mette.

27 Hvis dere enda ikke hører på meg, men setter dere opp mot meg, 28 da vil jeg bli vred og sette meg opp mot dere og tukte dere sju ganger så hardt for deres synder. 29 Da blir dere nødt til å spise kjøttet av deres sønner og døtre. 30 Jeg ødelegger offerhaugene hos dere, og gjør ende på røkelsesaltrene og kaster likene av dere oppå deres motbydelige, livløse avguder; for dere byr meg imot. 31 Jeg gjør deres byer til en ørken, legger helligdommene øde og bryr meg ikke om duften som stiger opp fra deres offer. 32 Jeg gjør landet så øde at fiendene som bor der, blir forferdet. 33 Men dere vil jeg spre blant folkeslagene, og med sverd i hånd vil jeg forfølge dere. Deres land skal bli en ødemark og byene en grushaug. 34 Da skal landet ta igjen sine sabbatsår, hele den tid det ligger øde, mens dere er i fiendeland. Ja, da skal landet hvile og ta igjen sine sabbatsår. 35 Så lenge det ligger øde, skal det hvile. Da skal det få den hvile det ikke fikk i sabbatsårene, mens dere bodde der. 36 Og de av dere som er igjen, vil jeg gjøre så redde der ute i fiendenes land at lyden av fykende løv skal jage dem. De skal flykte som en flykter for sverdet, og falle enda ingen er etter dem. 37 I redsel for sverdet skal de snuble og falle, den ene over den andre, selv om ingen forfølger dem. Dere skal ikke holde stand mot fienden, 38 men gå til grunne blant folkeslagene; fiendenes land skal fortære dere. 39 Og de av dere som ennå er igjen, skal tæres bort i fiendenes land, fordi de har syndet. Ja, også fordi deres fedre har syndet, skal de tæres bort.


3Mos 27,29 Bannlyste mennesker skal drepes

29 Et menneske som er bannlyst, kan ikke innløses. Det skal drepes.


Til toppen

Fjerde Mosebok


4Mos 1,51 Dødsstraff for å komme nær lovteltet

51 Når teltet skal flyttes, skal levittene ta det ned. Og når det skal reises igjen, skal levittene sette det opp. Hvis noen annen kommer nær det, må han dø.


4Mos 5,9 Presten skal beholde alle hellige gaver som gis til ham

9 Enhver avgift og alle hellige gaver som israelittene kommer til presten med, skal tilhøre ham. 10 De hellige gaver som enhver gir, skal presten ha; alt det som gis til presten, skal tilhøre ham.


4Mos 5,27 Buken skal hovne opp på utro kvinner

27 Hvis hun har gjort seg uren og vært utro mot sin mann, da vil forbannelsesvannet volde smerte når hun får det i seg. Hennes buk svulmer opp, og hennes hofter svinner inn, og hun blir en forbannelse blant sine landsmenn. 28 Men hvis kvinnen ikke har gjort seg uren, men er ren, da skal hun ikke ha noen skade av det; hun kan fremdeles få barn.

29 Dette er loven om sjalusi: Når en gift kvinne kommer på avveier og gjør seg uren, 30 eller når en mann blir grepet av sjalusi og får mistanke til sin kone, da skal han la kvinnen tre fram for Herren, og presten skal gjøre med henne alt som er skrevet i denne loven. 31 Mannen skal være fri for skyld, men kvinnen må lide for sin misgjerning.


4Mos 9,13 Dødsstraff for ikke å feire påske

13 Hvis en mann som er ren og ikke er på reise, lar være å holde påske, skal han utryddes av sitt folk, fordi han ikke bar fram offergave til Herren på høytiden. Den mannen må bøte for sin synd.


4Mos 14,18 Herren straffer uskyldige

18 «Herren er langmodig og rik på miskunn; han tilgir synd og skyld. Men han lar ikke den skyldige slippe straff. Han lar straffen for fedrenes misgjerninger ramme barna i tredje og fjerde ledd.»


4Mos 15,22 Man skal følge alle Herrens bud

22 Nå kan det hende at dere synder av vanvare og bryter noen av alle de budene som Herren har gitt til Moses, 23 alt det Herren har befalt dere gjennom Moses, fra den dagen han gav sine bud, og ned gjennom slektene.


4Mos 15,27 En synder skal ofre en geit for å få tilgivelse

27 Er det en enkelt mann som synder av vanvare, skal han bringe en årsgammel geit som syndoffer. 28 Presten skal gjøre soning for Herrens åsyn for den som har syndet, fordi han gjorde det av vanvare. Og når det er gjort soning for ham, skal han få tilgivelse.


4Mos 15,30 Dødsstraff for å synde med vilje

30 Men den som synder med forsett, spotter Herren, enten det er en innfødt israelitt eller en innflytter, og han skal utryddes av sitt folk. 31 For han har ringeaktet Herrens ord og brutt hans bud. Det menneske skal utryddes; det må lide for sin misgjerning.


4Mos 16,39 Dødsstraff for å brenne røkelse for Herren

39 Presten Elasar tok bronsepannene som de mennene som omkom i ilden, hadde brukt da de ofret, og han hamret dem ut så en kunne kle alteret med dem. 40 Dette skulle være en påminning for israelittene om at ingen fremmed, ingen annen enn den som er av Arons ætt, måtte brenne røkelse for Herren. Ellers ville det gå ham som det gikk med Korah og hans flokk, slik Herren hadde sagt ham gjennom Moses.


4Mos 17,10 Dødsstraff for å klage

10 Da sa Herren til Moses: «Bær Arons stav inn igjen og legg den foran loven. Der skal den oppbevares som et tegn for de trassige, så jeg slipper å høre murringen deres; ellers må de dø.»


4Mos 18,1 Dødsstraff for å gjøre feil i møteteltet

1 Herren sa til Aron: Du og dine sønner og din fars ætt skal bære ansvaret for synder mot helligdommen. Og du skal sammen med dine sønner bære ansvaret for synder mot prestetjenesten. 2 Også dine brødre av Levis stamme, din fars stamme, skal du ta med deg: De skal gjøre tjeneste sammen med deg, når du og dine sønner trer fram foran lovteltet. 3 De skal hjelpe deg med tjenesten i hele teltet. Men de hellige kar og alteret skal de ikke komme nær. Ellers må de dø og dere med. 4 Sammen med deg skal de gjøre tjeneste i møteteltet, og utføre alt som skal gjøres der. Men ingen utenforstående må komme dere nær 5 når dere gjør tjeneste i helligdommen og ved alteret. Ellers kan vredesdommen komme over israelittene igjen.


4Mos 18,7 Dødsstraff for å nærme seg møteteltet

7 Men du og dine sønner skal ta dere av prestetjenesten, alt det som skal gjøres ved alteret og innenfor forhenget. Det arbeidet skal dere utføre. Jeg gir dere prestetjenesten som en gave. Men hvis en utenforstående nærmer seg, må han dø.


4Mos 19,13 Dødsstraff for å røre ved et lik

13 Hver den som rører ved et lik, ved et dødt menneske, og ikke renser seg for synd, han gjør Herrens bolig uren og skal utryddes av Israel.


4Mos 35,9 Fristeder for drapsmenn

9 Herren sa til Moses: 10 Tal til israelittene og si: Når dere går over Jordan og kommer inn i Kanaan, 11 skal dere velge ut noen byer som skal være tilfluktssteder. Dit kan en drapsmann flykte når han har slått noen i hjel av vanvare. 12 Disse byene skal være fristeder for den som flykter for blodhevneren, så drapsmannen ikke skal dø før han har stått til rette og fått sin dom av folket.


4Mos 35,16 Dødsstraff for å begå drap

16 Den som slår noen i hjel med en gjenstand av jern, er en drapsmann, og drapsmannen skal dø. 17 Hvis noen tar opp en stein som er stor nok til å drepe med, og slår en mann i hjel med den, da er han en drapsmann, og drapsmannen skal dø. 18 Eller tar han et redskap av tre som en kan drepe med, og slår en annen i hjel, da er han en drapsmann, og drapsmannen skal dø.


4Mos 35,19 Blodhevn er påbudt

19 Blodhevneren kan slå drapsmannen i hjel. Så snart han treffer på ham, skal han drepe ham. 20 Dersom noen støter til en mann i uvennskap eller kaster noe på ham i ond hensikt så han dør, 21 eller i fiendskap slår ham med neven så han dør, da skal den som slo, bøte med livet. Han er en drapsmann, og blodhevneren kan slå ham i hjel så snart han treffer på ham.


4Mos 35,33 Gjerningsmenn må drepes

33 Dere skal ikke vanhellige det landet dere bor i. For landet vanhelliges av blod, og det blod som blir utøst der, får det ikke soning for uten at gjerningsmannen dør.


Til toppen

Femte Mosebok


5Mos 4,25 Dødsstraff for å lage gudebilder

25 Dere skal få barn og barnebarn og bo lenge i landet. Dersom dere da handler så ille at dere lager gudebilder i en eller annen skikkelse og således gjør det som er Herren deres Gud imot og vekker hans harme, 26 vil dere snart bli utryddet av det landet dere skal legge under dere når dere går over Jordan. Det tar jeg himmel og jord til vitne på! Dere får ikke leve lenge der, men vil gå helt til grunne.


5Mos 5,8 Streng straff for å lage gudebilder

8 Du skal ikke lage deg noe gudebilde, ikke noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 9 Du skal ikke bøye deg og tilbe dem og ikke dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud. Jeg lar straffen for fedrenes synd komme over barn i tredje og fjerde ledd, når de hater meg, 10 men jeg viser miskunn i tusen ledd mot dem som elsker meg og holder mine bud.


5Mos 5,32 Dødsstraff for ikke å følge Herrens regler

32 Så legg da vinn på å gjøre det som Herren deres Gud har pålagt dere. Vik ikke av til høyre eller venstre! 33 Følg alltid den veien som Herren deres Gud har befalt dere å gå! Da skal dere få leve; det skal gå dere vel, og dere får bo lenge i det landet dere inntar.


5Mos 6,13 Dødsstraff for å dyrke andre guder

13 Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge. 14 Dere skal ikke holde dere til andre guder, slike som grannefolkene deres dyrker. 15 For Herren din Gud som er midt iblant dere, han er en nidkjær Gud. Han kunne bli harm på deg og utrydde deg av jorden.


5Mos 7,2 Dødsstraff for å dyrke andre guder

2 Når Herren din Gud overgir dem til deg, så du vinner over dem, skal du slå dem med bann. Du må ikke slutte pakt med dem og ikke vise dem nåde. 3 Du må ikke komme i svogerskap med dem, ikke gi din datter til en av deres sønner og ikke ta noen av deres døtre til kone for din sønn, 4 for da vil de få din sønn til å gå bort fra meg og dyrke andre guder. Og da vil Herrens vrede flamme mot dere, og han vil utrydde deg på kort tid. 5 Men slik skal dere gjøre med dem: Dere skal rive ned altrene deres, slå i stykker steinstøttene, hogge ned Asjera-pælene og brenne opp gudebildene.


5Mos 7,25 Null toleranse for andre religioner

25 Deres gudebilder skal dere brenne opp.


5Mos 8,19 Dødsstraff for å tilbe andre guder

19 Men dersom du glemmer Herren din Gud og holder deg til andre guder, dyrker dem og bøyer deg og tilber dem, da vil dere gå til grunne, det sier jeg dere for visst. 20 Likesom de folkeslagene som Herren gjør ende på for dere, slik skal dere selv gå til grunne, fordi dere ikke ville adlyde Herren deres Gud.


5Mos 11,16 Dødsstraff for å dyrke andre guder

16 Men vokt dere vel for å la dere lokke til frafall, så dere dyrker andre guder og bøyer dere og tilber dem. 17 For da vil Herrens vrede flamme opp mot dere. Han vil lukke himmelen så det ikke blir regn, og jorden ikke gir sin grøde. Og dere vil snart gå til grunne i det gode landet som Herren gir dere.


5Mos 12,32 Du skal følge alle Herrens bud

32 Alle de bud jeg gir dere, skal dere legge vinn på å leve etter. Du skal ikke legge noe til og ikke trekke noe fra.


5Mos 13,5 Dødsstraff for falske profeter

5 Men profeten eller drømmeseeren skal drepes fordi han lokket dere til frafall fra Herren deres Gud, ...


5Mos 13,6 Dødsstraff ved steining for å dyrke andre guder

6 Det kan hende at din bror som har samme mor som du, eller din sønn eller datter eller din kone som du tar i favn, eller din venn som du har så kjær som ditt eget liv, hemmelig lokker deg og sier: «La oss gå bort og dyrke andre guder» - guder som verken du eller dine fedre har kjent, 7 guder som dyrkes av folkene rundt omkring dere, enten det er nær eller langt borte, fra den ene ende av jorden til den andre. 8 Da skal du ikke gå med på det og ikke høre på ham. Du må ikke se på ham med medlidenhet og ikke skåne eller dekke ham. 9 Du skal ta livet av ham. Selv skal du være den første til å løfte hånden mot ham, og siden skal hele folket gjøre det samme. 10 Du skal steine ham i hjel, fordi han prøvde å lokke deg bort fra Herren din Gud, som førte deg ut av Egypt, av trellehuset. 11 Og hele Israel skal høre om det og gripes av frykt, så de aldri mer gjør noe så ondt iblant dere.


5Mos 14,1 Man skal ikke rispe seg opp av sorg

1 Dere er sønner av Herren deres Gud. Dere skal ikke rispe dere opp eller rake dere snaue over pannen av sorg over en som er død.


5Mos 14,21 Du kan gi selvdøde dyr som mat til innflyttere og utlendinger

21 Dere skal ikke spise noe selvdødt dyr. Du kan gi det til innflytteren i byene dine, så han kan spise det, eller du kan selge det til en utlending. For du er et hellig folk for Herren din Gud.


5Mos 14,21 Du skal ikke koke et kje i melken fra dets egen mor

...Du skal ikke koke et kje i melken fra dets egen mor.


5Mos 15,1 Hvert sjuende år skal du ettergi all gjeld

1 Hvert sjuende år skal du ettergi all gjeld. 2 Og slik skal ettergivelsen foregå: Enhver som har lånt noe til sin landsmann, skal ettergi ham gjelden. Han må ikke kreve det han har til gode hos sin frende eller landsmann, når det er utlyst ettergivelse fra Herren. 3 Hos utlendinger kan du inndrive det. Men det du har til gode hos din landsmann, skal du ettergi.


5Mos 15,12 Slaver skal frigis etter sju år

12 Når en av dine landsmenn, en hebraisk mann eller kvinne, blir solgt til deg, skal han tjene deg i seks år, men i det sjuende året skal du gi ham fri og la ham gå.


5Mos 15,16 Hvis en slave vil bli hos deg

16 Men sier trellen at han ikke vil gå fra deg, fordi han har det godt hos deg og er blitt glad i deg og dine, 17 skal du ta en syl og stikke den gjennom øret på ham, inn i døren, og så skal han tjene deg all sin tid. Det samme skal du gjøre med din trellkvinne.


5Mos 16,22 Herren hater steinstøtter

22 Og du skal ikke reise noen steinstøtte, for det hater Herren din Gud.


5Mos 17,1 Herren liker ikke lyter på dyr

1 Du skal ikke ofre til Herren din Gud okser eller sauer som har noe lyte eller noen alvorlig feil. Det er en styggedom for Herren din Gud.


5Mos 17,2 Dødsstraff for å tilbe andre guder

2 Finnes det iblant dere, i en av byene Herren din Gud gir deg, en mann eller kvinne som gjør det som er ondt i Herren din Guds øyne, og bryter hans pakt, 3 en som i strid med det jeg har påbudt, går bort og dyrker andre guder, bøyer seg og tilber dem eller solen eller månen eller hele himmelens hær, 4 og dette blir meldt deg, så du får høre om det, da skal du undersøke saken nøye. Viser det seg at noe så avskyelig virkelig er gjort i Israel, 5 skal den som har gjort ugjerningen, enten det er mann eller kvinne, føres ut til byporten og steines i hjel. 6 Etter to eller tre vitners utsagn skal dødsdommen fullbyrdes. Etter én manns vitneutsagn skal ingen dø. 7 Vitnene skal være de første som løfter hånden for å drepe, og siden skal folket gjøre det samme. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.


5Mos 17,12 Dødsstraff for ikke å høre på presten

12 Den mannen som er så frekk at han ikke hører på presten som står og gjør tjeneste for Herren din Gud, eller på dommeren, han skal dø. Slik skal du rydde det onde ut av Israel. 13 Hele folket skal høre om det og gripes av frykt, så de aldri mer gjør noe så frekt.


5Mos 18,11 Du skal ikke søke råd hos de døde

11 Ingen må drive med besvergelser, spørre gjenferd og spådomsånder til råds eller søke råd hos de døde. 12 For alle som gjør slikt, har Herren avsky for, og det er på grunn av slik styggedom Herren din Gud driver folkene bort fra deg.


5Mos 19,21 Øye for øye, tann for tann

21 Du skal ikke vise skånsel. Her gjelder liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd for hånd, fot for fot.


5Mos 21,10 Herren aksepterer tvangsekteskap

10 Når du drar i krig mot dine fiender, og Herren din Gud gir dem i dine hender, så du tar noen av dem til fange, 11 og du blant fangene ser en vakker kvinne som du blir glad i og vil ha til kone, 12 skal du føre henne inn i huset ditt. Hun skal klippe håret og skjære neglene 13 og ta av seg de klærne hun hadde på da hun ble tatt til fange. Så skal hun bli i ditt hus og sørge over sin far og sin mor en hel måned. Siden kan du gå inn til henne og ta henne til ekte, så hun blir din kone.


5Mos 21,15 Herren aksepterer flerkoneri

15 Det kan hende at en mann har to koner, en som han elsker, og en som han ikke bryr seg om, og at han får sønner med begge to, men den førstefødte er sønn av henne som han ikke holder av....


5Mos 21,18 Trassige sønner skal steines ihjel

18 Når en mann har en ustyrlig og trassig sønn, som ikke vil høre på sin far og mor, og ikke adlyder dem selv om de tukter ham, 19 da skal foreldrene ta og føre ham til byporten, til de eldste i byen 20 og si til dem: «Denne sønnen vår er ustyrlig og trassig og vil ikke høre på det vi sier. Ødsel og drikkfeldig er han også.» 21 Da skal alle mennene i byen steine ham i hjel. Slik skal du rydde ut det onde hos deg. Hele Israel skal høre om det og gripes av frykt.


5Mos 21,22 Dødsstraff kan utføres ved henging

22 Når en mann har gjort en synd som det er dødsstraff for, og han blir henrettet og hengt opp i et tre, 23 da skal du ikke la hans døde legeme henge natten over i treet, men gravlegge ham samme dagen. For den som blir hengt opp i et tre, er forbannet av Gud, og det landet Herren din Gud vil gi deg til eiendom, må du ikke gjøre urent.


5Mos 22,5 Herren avskyr kvinner i mannsklær og menn i kvinneklær

5 En kvinne skal ikke bære mannsklær, og en mann skal ikke gå i kvinneklær. For Herren din Gud har avsky for hver den som gjør dette.


5Mos 22,8 Når du bygger nytt hus, skal du lage rekkverk på taket

8 Når du bygger et nytt hus, skal du lage rekkverk på taket. Ellers kunne noen falle ned fra taket, og da ville du føre blodskyld over huset ditt.


5Mos 22,10 Du skal ikke pløye med okse og esel sammen

10 Du skal ikke pløye med okse og esel sammen.


5Mos 22,11 Du skal ikke gå i klær som er vevd av to slags stoff

11 Du skal ikke gå i klær som er vevd av to slags stoff, ull og lin.


5Mos 22,12 Du skal ikke sette dusker i kappen din

12 Du skal sette dusker i de fire hjørnene av kappen som du hyller deg i.


5Mos 22,20 Dødsstraff for piker som gifter seg uten å være jomfru

20 Men hvis beskyldningen er sann, hvis det ikke finnes tegn på at piken var jomfru, 21 da skal de føre henne ut foran døren til farens hus, og mennene i byen skal steine henne i hjel. For hun har gjort en skammelig gjerning i Israel ved å drive utukt i sin fars hus. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.


5Mos 22,22 Dødsstraff for utroskap

22 Når en mann blir grepet i å ha samleie med en gift kvinne, skal de begge dø, både kvinnen og mannen som hadde samleie med henne. Slik skal du rydde det onde ut av Israel.


5Mos 22,23 Dødsstraff for kvinner som blir voldtatt i byer

23 Når en mann treffer en ung pike i byen, en som er jomfru og forlovet med en annen mann, og han har samleie med henne, 24 skal dere føre begge to til byporten og steine dem i hjel, piken fordi hun ikke ropte om hjelp enda hun var i en by, og mannen fordi han krenket en annen manns kvinne. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.


5Mos 22,25 Dødsstraff for voldtekt

25 Men er det ute i marken en mann treffer en forlovet pike og voldtar henne, da skal bare mannen som hadde samleie med henne, dø. 26 Piken skal du ikke gjøre noe; hun har ikke gjort noen synd som det er dødsstraff for. For dette er en lignende sak som når en mann overfaller sin neste og slår ham i hjel. 27 Mannen traff jo den forlovede piken ute i åpen mark. Hun ropte, men det var ingen som kom henne til hjelp.


5Mos 22,28 Hvis en mann ligger med en jomfru

28 Når en mann treffer en pike som er jomfru og ikke forlovet, og han tar henne og ligger med henne, og de blir oppdaget, 29 skal mannen som hadde samleie med piken, betale hennes far femti sekel sølv fordi han krenket henne. Hun skal være hans kone, og han må ikke skille seg fra henne så lenge han lever.


5Mos 22,30 Du skal ikke gifte deg med din fars kone

30 Ingen må ta sin fars kone til ekte og således vanære sin fars leie.


5Mos 23,1 Herren diskriminerer menn med ødelagte peniser

1 Den som har fått steinene knust eller det mannlige lem skåret opp, skal ikke ha adgang til Herrens menighet.


5Mos 23,2 Herren diskriminerer andre folkeslag

2 Den som er født i blandet ekteskap, skal ikke ha adgang til Herrens menighet. Selv ikke etterkommerne i tiende ledd kan være med i menigheten. 3 Ingen ammonitt eller moabitt skal ha adgang til Herrens menighet. Selv ikke etterkommerne i tiende ledd kan noen gang være med i menigheten.


5Mos 23,10 Hvis du er uren etter sæduttømming

10 Er en av dere uren etter sæduttømming om natten, skal han gå utenfor leiren og ikke komme inn igjen 11 før det lir mot kvelden. Da skal han vaske seg, og ved solnedgang kan han komme inn i leiren.


5Mos 23,12 Grav ned avføringen din med en kjepp

12 Utenfor leiren skal du ha et sted som du kan gå til. 13 Blant dine redskaper skal du ha en kjepp, og med den skal du grave ned avføringen når du har sittet der ute. 14 Herren din Gud går jo omkring i din leir for å berge deg og overgi fiendene til deg. Derfor skal leiren være hellig, så Herren ikke får se noe motbydelig hos deg, for da vender han seg bort fra deg.


5Mos 23,17 Tempelutukt er en styggedom

17 Blant israelittene må det ikke være noen kvinne eller mann som driver tempelutukt. 18 Kom ikke til Herren din Guds hus med penger som en kvinne eller mann får for å drive utukt, selv om du har lovt det. Begge deler er en styggedom for Herren din Gud.


5Mos 23,19 Du skal ikke kreve renter av landsmenn

19 Du skal ikke kreve renter av din landsmann, verken av penger eller mat eller av noe annet skal du ta renter. 20 Av utlendinger kan du kreve renter, men ikke av din landsmann.


5Mos 23,24 Herren aksepterer å gå på slang

24 Når du kommer inn i en annen manns vingård, kan du spise så mye druer du vil, til du blir mett. Men du må ikke sanke i spann. 25 Når du kommer inn på en annen manns åker, kan du plukke aks med hånden. Men sigd må du ikke bruke på annen manns korn.


5Mos 24,5 Nygifte menn skal ikke dra i krig

5 En nygift mann skal ikke dra ut i krig og ikke bli pålagt noen andre plikter. Han skal være fritatt i ett år, til gagn for sitt hus og til glede for henne som han har tatt til kone.


5Mos 24,6 Du skal ikke ta håndkvern eller kvernstein i pant

6 Ingen må ta en håndkvern eller en kvernstein i pant, for da tar han pant i en manns liv.


5Mos 24,7 Dødsstraff for menneskehandel med israelitter

7 Når en mann blir grepet i å røve en av sine brødre, en israelitt, og han behandler ham hensynsløst eller selger ham som trell, da skal ransmannen dø. Slik skal du rydde ut det onde hos deg.


5Mos 25,1 Skyldige skal tildeles opptil førti slag

1 Når det kommer til rettssak mellom to menn, og de møter for retten, skal dommerne avgjøre saken. De skal frikjenne den som har rett, og dømme den som er skyldig. 2 Dersom den skyldige skal straffes med slag, skal dommeren la ham legge seg ned, og i hans nærvær skal de gi ham så mange slag som han fortjener etter den urett han har gjort. 3 Førti slag kan de gi ham, ikke mer. Gir de ham flere, blir din landsmann betraktet som æreløs.


5Mos 25,4 Du skal ikke ha muleband på en okse som tresker

4 Du skal ikke ha muleband på en okse som tresker.


5Mos 25,11 Hvis en kvinne tar tak i kjønnsdelene på en som krangler

11 Når to menn kommer i slagsmål, og konen til en av dem kommer løpende for å hjelpe sin mann, og hun rekker hånden ut og griper den som slår ham, i kjønnsdelene, 12 da skal du uten skånsel hogge hånden av henne.


5Mos 28,15 Straffen for ikke å følge alle Herrens bud

15 Hvis du ikke vil adlyde Herren din Gud, og ikke legger vinn på å leve etter alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg:

16 Forbannet være du i byen
og forbannet ute på marken,
17 forbannet være din kurv og ditt bakstetrau! 18 Forbannet være din livsfrukt
og grøden av din jord,
avkommet av ditt storfe
og tilveksten til ditt småfe!
19 Forbannet være du når du kommer inn,
og forbannet når du går ut!


5Mos 28,58 Man skal følge alle Herrens lovbud

58 Dersom du ikke legger vinn på å leve etter alle de lovbud som er skrevet i denne boken, og ikke frykter dette herlige og fryktinngytende navnet, Herren din Gud, 59 da skal Herren sende uhørte plager over deg og din ætt, store plager og ondartede sykdommer som ikke tar ende.


5Mos 28,66 Straffen for ikke å følge Herrens regler

66 Ditt liv skal henge i en tynn tråd. Dag og natt skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. 67 Om morgenen skal du si: «Bare det var kveld!» og om kvelden: «Bare det var morgen!» Slik angst skal du kjenne i ditt hjerte, og så forferdelig er det du får se.


5Mos 29,19 Herrens straff for ikke å følge hans bud

19 Ingen må, når han hører budene i dette edsforbundet, prise seg lykkelig og si: «Meg går det nok godt selv om jeg følger mitt harde hjerte.» Da ødelegger han både det vannrike og det tørre land. 20 Herren vil slett ikke tilgi en slik mann, men Herrens vrede og nidkjærhet flammer opp mot ham. Alle de forbannelser som er nevnt i denne boken, skal komme over ham, og Herren vil utslette hans navn under himmelen. 21 Herren skal skille ham ut fra alle Israels stammer, og det skal bli til ulykke for ham, slik det er sagt i alle de paktens forbannelser som er skrevet i denne lovboken.


5Mos 31,16 Herren vil straffe dem hardt, som tilber andre guder

16 Herren sa til Moses: Når du hviler hos dine fedre, kommer dette folket til å være troløst og holde seg til fremmede guder i det landet som de da er kommet inn i. De kommer til å svikte meg og bryte den pakten jeg har sluttet med dem. 17 På den tid skal min vrede flamme opp mot dem. Jeg vil forlate dem og skjule mitt ansikt for dem, så de blir fortært. Mange ulykker og trengsler skal ramme dem. Da skal de si: «Når disse ulykkene rammer meg, er det vel fordi min Gud ikke er med meg.» 18 Men fordi de har gjort så mye ondt, vil jeg på den tid skjule ansiktet helt for dem; for de har vendt seg til andre guder.


5Mos 32,4 Falsk propaganda om Herren

4 Han er Klippen,
fullkomment er hans verk,
rettferdige er alle hans veier.
En trofast Gud, uten svik,
rettferdig og rettvis er han.


Til toppen

Første Kongebok


1Kong 9,6 Dødsstraff for å dyrke andre guder

6 Men hvis dere og barna deres vender dere bort fra meg, og ikke holder de bud og forskrifter som jeg har lagt fram for dere, men gir dere til å dyrke andre guder og kaste dere ned for dem, 7 da vil jeg utrydde israelittene fra det landet jeg gav dem. Det huset som jeg har viet til mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt åsyn, og Israel skal bli et ordtak og et spottord blant alle folk.


1Kong 11,2 Herren er imot blanding av folkeslag

2 De hørte til de folkene Herren hadde talt om da han sa til israelittene: «Dere skal ikke blande dere med dem, og de ikke med dere. Ellers kommer de sikkert til å vende hjertene deres til sine guder.»


Til toppen

Job


Job 5,17 Den allmektiges tukt skal du ikke forakte

17 Ja, sæl er den som blir refset av Gud.
Den Allmektiges tukt skal du ikke forakte.


Til toppen

Salomos ordspråk


Ordsp 5,23 Den gudløse må dø av mangel på tukt

22 Den gudløse fanges av sin egen udåd,
hans synder holder ham fast som snarer.
23 Han må dø av mangel på tukt,
i sin store dårskap går han til grunne.


Ordsp 12,24 De late blir overlatt til slaveri

24 Den som er flittig med hånden, får styre,
men slapphet gjør mannen til trell.


Ordsp 31,6 Gi alkohol til de fattige og deprimerte

6 Gi heller rusdrikk til den
som holder på å gå til grunne,
og vin til den som har sorg i sinn.
7 La ham drikke så han glemmer sin armod
og ikke minnes sin møye mer.


Til toppen

Jesaja


Jes 5,22 Ve dem som drikker vin

22 Ve dem som er helter – til å drikke vin,
og djerve menn – til å blande rusdrikk,
23 som mot bestikkelser frikjenner den skyldige
og ikke lar den uskyldige få sin rett!
24 Derfor, som ild fortærer halm
og høy synker sammen i luen,
skal deres rot råtne bort,
deres blomst fyke opp som støv.


Jes 14,21 Gjør slaktebenken klar for gjerningsmennenes sønner!

21 Gjør slaktebenken klar til hans sønner
for misgjerningen deres fedre har gjort!


Jes 66,17 De som spiser svinekjøtt skal gå til grunne

17 De som helger og renser seg
når de går til hagene
i følge med en som går i midten,
de som spiser svinekjøtt,
mus og annen styggedom,
skal alle gå til grunne,
lyder ordet fra Herren.


Til toppen

Jeremia


Jer 4,4 Herrens vrede flammer opp om man ikke omskjærer seg

4 Omskjær dere for Herren
og ta bort hjertets forhud,
dere menn i Juda og folk i Jerusalem.
Ellers flammer min harme opp som ild
og brenner uten at noen slokker,
fordi dere har gjort det onde.


Jer 13,22 Herren straffer synd med å utsette lemmer for vold

22 Kanskje sier du med deg selv:
«Hvorfor skal dette hende meg?»
Jo, på grunn av din store skyld
ble ditt slep løftet opp
og dine lemmer utsatt for vold.


Jer 17,21 Herren vil drepe dem som ikke hviler på sabbatsdagen

21 Så sier Herren: Dersom dere har livet kjært, så vokt dere for å bære noen bør på sabbatsdagen og komme inn gjennom Jerusalems porter med den.


Jer 25,27 Drikk så dere blir drukne og spyr!

27 Du skal si til dem: Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud: Drikk, så dere blir drukne og spyr! Dere skal falle for sverdet som jeg sender iblant dere, og ikke reise dere opp igjen. 28 Men dersom de nekter å ta begeret ut av din hånd for å drikke, skal du si til dem: Så sier Herren, Allhærs Gud: Drikke skal dere!


Jer 34,14 Herren vil at slaver kun skal tjene israelittene i 6 år

14 «Når sju år er gått, skal enhver av dere frigi sin hebraiske landsmann som har måttet selge seg til deg. Seks år skal han tjene deg, men så skal du gi ham fri og la ham gå.» Men fedrene deres hørte ikke på meg og vendte ikke øret til.


Jer 48,10 Herren forbanner dem som ikke dreper i hans navn

10 Forbannet være den
som forsømmer å gjøre Herrens verk!
Forbannet være den
som holder sitt sverd fra blod!


Til toppen

Esekiel


Esek 4,12 Byggkakene skal stekes med tørket menneskemøkk som brensel

12 Brødet skal du spise i form av byggkaker. Du skal steke det like for øynene på dem og med tørket menneskemøkk som brensel.


Esek 18,4 Den som synder, han skal dø

4 Jeg er herre over alt liv, både over far og sønn. Den som synder, han skal dø.


Esek 20,25 Herren ga israelittene lover som de ikke kunne leve med

24 For de levde ikke etter mine lover, men ringeaktet mine forskrifter og vanhelliget mine hviledager; og øynene deres hang ved fedrenes avguder. 25 Derfor gav jeg dem forskrifter som ikke var gode, og lover som de ikke kunne leve ved. 26 Jeg lot dem bli urene ved offergavene sine, når de lot alle de førstefødte gå gjennom ilden. Det gjorde jeg for å slå dem med skrekk, så de kunne sanne at jeg er Herren.


Esek 44,9 Ingen uomskårne får komme inn i Herrens tempel

9 Så sier Herren Gud: Ingen fremmed som er uomskåret på hjerte og lem, får komme inn i min helligdom, ingen av de fremmede som bor blant israelittene.


Til toppen

Sefanja


Sef 1,8 Herren straffer alle som kler seg i utenlandsk drakt

8 På Herrens slaktofferdag skal det skje
at jeg straffer høvdinger og kongesønner
og alle som kler seg i utenlandsk drakt.


Til toppen

Malaki


Mal 2,16 Herren vil ikke vite av skilsmisse

16 Jeg vil ikke vite av skilsmisse,
sier Herren, Israels Gud,
og at noen dekker sin kledning med voldsferd,
sier Herren, Allhærs Gud.
Så vokt dere vel i sjel og sinn
at dere ikke er troløse.


Til toppen